Individuální bydlení - Inventura rodinných domů současnosti
Ing. arch. Jana Děnge
[email protected]
Patrový dům školitel :
Garáž Bungalow Kryté stání Neřeší parkovací stání 35% - Teorie a tvorba
doc. Ing. arch. Ján Stempel
Základní analýza rodinných domů.
Doprava v klidu Podlažnost Architektura
Výzkumná práce se zaměřuje na kvalitu většinové produkce rodinných
domů v Čechách v současnosti. Jelikož převážná část zrealizovaných
staveb určených pro individuální bydlení je postavena na základě typového projektu z katalogu, vyvstává akutní potřeba zinventarizovat prostředí, které se masivně vytváří a koncentruje kolem většiny
českých velkoměst.
35% 54% Výzkum v druhém ročníku doktorského studia jsem zaměřila na analýzu půdorysů projektů typových rodinných domů preferovaných laickou
veřejností v rozmezí posledních deseti let. Věrna své hypotéze - rodinný
dům se stává bytem v zeleni - jsem zkoumala poměr jednopodlažních a
vícepodlažních projektů, začlenění parkovacího stání do projektu domu
a vývoj celkové užitné plochy domu v poměru k plochám obytných
místností.
65% 11% Diachronická
analýza
vývoje
individuálního
bydlení na území Česke
republiky.
Zkoumala jsem vývoj vesnického rodinného domu
na našem území, který má počátek už v době
Velkomoravské říše. Tento typ tzv. zemědělského
nebo slovanského domu, pokrýval části území s
vhodnými klimatickými podmínkami pro pěstování
zemědelských plodin. Komora je postupně aditivně
přidána k domu pod společnou střechou. Další adicí
se připojují další komory a chlév se vchodem ze
dvora. Vzniká černá kuchyně, jejíž topeniště ze síně
vyhřívá pec. Zalomením střechy domu ke komunikaci
vzniká krytý vjezd pro povozy, později se z něho
stáva obezděný prostor a vzniká další světnice.
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
j
k
s
čk
ch
ú
Dále jsem zkoumala dva typy domů, které v minulém století výrazně ovlivnili vzhled českých vesnic
a příměstských lokalit, dům typu V tzv. “šumperák”
a dům typu Okal 117/38o/L-EI. Oba tyto domy byly
naprojektovány na přelomu 60. a 70. let a doznali
velikého úspěchu v době, kdy byl veliký hlad po individuálním bydlení, které bylo v socialistickém režimu
v poválečných letech zavrhováno.
Na schematech je patrné, že zatímco historický
vývoj vesnického domu přirozeně navazuje na okolní
prostředí, trend stavění v 70. letech směruje k odsunutí hlavního obytného podlaží do patra a odtržení
od zahrady.
jizba
komora
síň
černá kuchyň
chlév
úkol
10. - 12. stol
12. - 14. stol
16. stol
18. - 20. stol
70.léta 20. stol. - Rodinný dům Okal 117/38o/L-EI
70.léta 20. stol. - Rodinný dům typu V „Šumperák“
Space syntax rodinných typových domů 2003 - 2012
2003 - Canaba Ideal
2004 - Atrium Nova 112
2008 - Euroline Bohemia Bungalow 772
Rok
Dům
2003
2003
2004
2004
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2012
Canaba Ideal
Hoffmann Fortuna
Atrium Nova 112
G servis Sunny
Hoffmann Diana
RD Rýmařov Largo 122
Hoffmann Charis
RD Rýmařov Kubis 88
Wienerberger Apollon
Euroline Bohemia Bungalow 772
Futur Regina
G servis Bungalow 94
G servis Siesta Plus
Canaba Variant
Atrium Minor 128
RD Rýmařov Largo 147
Elk Country 151
Gradient 119
Precis Zaneta
Ytong Kapa
Okal CZ Bungalow
Haas -­‐ Fertigbau Harmony 7
2009 - G servis Siesta Plus
Okruh Pozice (O) [m2]
1
1
0
1
1
0
2
1
2
3
5
0
1
3
0
1
3
3
1
0
2
0
C
C
B
B
C
B
D
C
A
C
D
B
C
C
B
C
D
D
C
B
C
B
2005 - Hoffmann Diana
144,0
245,2
111,0
164,9
136,2
107,9
211,0
149,9
125,4
117,4
180,1
98,3
110,1
198,9
128,9
123,1
151,7
123,9
119,1
112,3
121,6
85,0
2010 - Elk Country 151
Buňky (k) Integrovanost místnosti dle RA (Relative Asymetry)
15
22
13
20
18
12
20
13
16
15
22
12
16
20
17
14
16
13
18
17
11
11
0,16
0,12
0,14
0,14
0,12
0,09
0,13
0,17
0,07
0,13
0,11
0,13
0,14
0,19
0,14
0,10
0,20
0,12
0,11
0,06
0,07
0,16
0,27
0,19
0,15
0,20
0,18
0,20
0,20
0,23
0,14
0,15
0,17
0,16
0,20
0,23
0,23
0,21
0,22
0,14
0,21
0,22
0,20
0,18
0,29
0,22
0,26
0,22
0,21
0,27
0,21
0,32
0,16
0,16
0,19
0,27
0,28
0,23
0,25
0,21
0,30
0,17
0,21
0,27
0,22
0,31
0,31
0,22
0,32
0,23
0,30
0,27
0,23
0,32
0,20
0,16
0,19
0,31
0,30
0,29
0,30
0,26
0,31
0,24
0,23
0,33
0,22
0,38
0,31
0,24
0,32
0,25
0,31
0,27
0,23
0,39
0,20
0,26
0,20
0,35
0,30
0,29
0,30
0,28
0,33
0,29
0,23
0,33
0,27
0,38
0,31
0,28
0,32
0,30
0,31
0,35
0,23
0,39
0,24
0,27
0,24
0,35
0,30
0,30
0,36
0,28
0,33
0,30
0,27
0,33
0,36
0,47
0,31 0,42
0,28 0,29
0,44 0,47
0,30 0,38
0,31 0,34
0,38 0,53
0,30 0,33
0,44 0,44
0,27 0,30
0,29 x
0,25 0,27
0,42 0,42
0,33 0,33
0,33 0,35
0,36 0,38
0,36 0,38
0,33 0,35
0,39 0,39
0,32 0,33
0,34 0,36
0,38 0,38
0,51 x
LEGENDA MÍSTNOSTÍ
z
o
kk
lo
p
wc
ko
ch
sc
s
š
t
te
b
g
zz
zádveří
obývací pokoj
kuchyňský kout
ložnice
pokoj
wc
koupelna
chodba
schodiště
sklad, komora, spíž
šatna
technická místnost
terasa
balkon
garáž
zimní zahrada
2006 - RD Rýmařov Largo 122
2007 - Wienerberger Apollon
2011 - Precis Žaneta
2012 - Haas Fertigbau Harmony 7
Space syntax zkoumá způsob, jak jsou prostorové jednotky vzájemně propojeny, jak se tyto prostorové vztahy korelují ve společenském životě a jak mohou být
takové vztahy mezi prostorovými jednotkami identifikovány a analyzovány. Ukazuje, jak uspořádání prostoru ovlivňuje sociální, ekonomické a environmentální
působení míst v rozsahu celého města k měřítku jednotlivých ulic a budov.
Historie
Na přelomu 70. a 80. let minulého století byl Space Syntax vyvinut profesorem Billem Hillierem a profesorkou Julienne Hanson spolu s kolegy z Barlett, University
College London.
Od roku 1997 se pravidelně konají konference s touto tématikou.
Kvality zastavěného prostředí, ať už mluvíme o budovách nebo městech, jsou v první řadě dány vnitřními vztahy mezi prvky z nichž se skládá, spíše než kvalitami
prvků jako takových. Pokud jde o sociální aktivity, pohyb a práce tvoří dva druhy chování, které primárně ovlivňují konfigurační aspekty prostoru.
Graf opodstatněných propojení je diagram, který vykresluje konfigurace prvků, z perspektivy jednoho konkrétního bodu. Prvek, od kterého se konfigurace odvýjí, se
nazývá kořen opodstatněného grafu. Každá vertikální úroveň uzlů v grafu představuje vzdálenost jednoho “prostorového kroku” dále od kořenového uzlu. Číslo v rámci
každého prvku udává “celkovou hloubku” každého prvku, který zahrnuje nejkratší vzdálenost od počátečního uzlu do všech dalších prvků. Uzel s nejnižší “hloubkou”
(s nejkratší vzdáleností k ostatním elementům systému) je označován v metodě space syntaxu jako prvek nejvíce integrovaný a naopak uzel s nejvyšším číslem
prostorové “hloubky” je chápán jako nejvíce segregovaný bod systému. V diagramu s dispozicemi domů jsou přiřazené barvy prostorům na základě různých funkcí
místností.
bibliografie
MANUM, Bendik: Apartment Layouts and Domestic Life; The Interior Space and its Usability (2006)
HANSON, Julienne. With contributions by Bill HILLIER. Decoding homes and houses. 1. paperback ed. Cambridge [u.a.]: Cambridge Univ. Press, 2003. ISBN 05-215-4351-7.
HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. 2., dopl. vyd. Brno: Host, 2012, 207 s. ISBN 978-807-2945-924.
Rok
Dům
1970
1970
Dům typu V
Okal 117/38o/L -­‐ EI
Okruh Pozice (O) [m2]
3
1
D
C
148,6
175,0
Buňky (k) Integrovanost místnosti dle RA (Relative Asymetry)
17
16
0,14
0,14
0,21
0,25
0,21
0,26
0,27
0,28
0,27
0,28
0,33
0,28
0,33
0,28
0,33
0,38
BRUNECKÝ, Petr. Dějiny a bydlení. Vyd. 1. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003, 234, [20] s. ISBN 80-715-7677-8.
RAMPICH, Jan. Rodinný dům ze všech stran: na co jste se báli zeptat svého architekta. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 221 s. ISBN 978-80-247-3607-5.
MAŇÁK, Jiří a Jana MAŇÁKOVÁ. Rodinný dům: než začnete stavět. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 127 s. ISBN 80-247-1404-3.
Download

Ing. arch. Jana Děnge Architektura