Pohodlný život aplikací
s využitím EMC technologií
Martin Malý, Servodata a.s.
Obsah
• Porovnání různých způsobů
zálohování dat
– Definice
– Synchronní mirror
– Tradiční způsob zálohování
dat.
– Continues dataprotection
(Recovery Point, Avamar)
Pohodlný život aplikací
Definice
Poslední záloha nebo
data, kam jsme schopni
se vrátit
Kolik dat ztrácíme?
Recovery Point
Systémy jsou
funkční a pracují
Incident
Jak dlouho trvá obnova?
Recovery Time
Pozor na definované firemní postupy při obnově dat.
Pohodlný život aplikací
Synchronní
mirror
Primary
Secondary
2
1
Limited distance
4
3
1
2
3
4
I/O server požádá o zápis primární pole
I/O zápis je proveden na primární i sekundární pole
Zápis je dokončen na sekundárním a je potvrzen na primárním poli
Potvrzení je zasláno serveru
Pohodlný život aplikací
Klasické
zálohování dat
Primární datové
úložiště
FC, iSCSI, Infiniband
•Periodické vytváření kopií dat
•Full backup
SAN
Backup server
•Increment backup
•Zálohování po LAN, SAN
File server
Mail server
Databázový server
Pásková knihovna
( Provozní archiv )
•Backup to Disk
•Virtual Tape Library
LAN
SAN – Disky z diskováho pole
propagované přes SAN
Pohodlný život aplikací
DAS - Lokální disky
serverů
CDP
EMC RecoverPoint
Application Database
servers
servers

Messaging File and
servers print servers



 RecoverPoint splitter driver
– Monitoruje změny a zapisuje je do RecoverPoint
appliance
– Modul je instalován na serveru
 RecoverPoint appliance
SAN

–
–
–
–
RecoverPoint/SE software
Zapisuje změny do CDP Journal
Distribuce změn na cílová úložiště
Konzistence dat
 Journal
Local CDP
Journal

Heterogeneous disk systems

Pohodlný život aplikací
– Změny dat jsou uloženy v chráněné zóně (LUN)
– Uložená data na jednotlivých LUNech je možno „roll
back“ k libovolnému okamžiku
 Podpora heterogenního prostředí
– Spolupracuje se storage od různých výrobců
EMC RecoverPoint
Pohodlný život aplikací
EMC Avamar
• Nový směr řešení pro
zálohování dat
• Princip datové deduplikace
na straně klienta
• Výrazně snižuje objem dat
přenášených mezi
zálohovanými klienty a
backup serverem
Pohodlný život aplikací
EMC Avamar
Princip deduplikace
Pohodlný život aplikací
NetWorker a Avamar
integrace
NetWorker
• Deduplikace integrovaná do
NetWorkeru
• Jeden NetWorker client—integruje
Avamar
• Správa prostřednictvím NetWorker
Management Console
– konfigurace
– Nastavení akcí
– Monitoring a reporting
• Indexace a hledání
• Obnova pomocí NetWorker GUI
Clients
NetWorker
Management Server
Console
Avamar
Storage Node
Server
Pohodlný život aplikací
NetWorker
External
Storage
Disk, VTL, Tape
EMC AVAMAR
vlastnosti
Základní rysy
•
Základní instance = blok - 24 KB
Komprese
•
Min 1 : 2
Princip = přírůstek závislý na změnách
•
•
Přenášejí se pouze změny na úrovni objektů
Data jsou přístupná prostřednictvím SnapUp
Avamar File System (AvFS)
•
Dostupný file system (SnapUp)
–
–
–
–
Interface pro Direct Tape Output (EMC NetWorker nebo další dackup systémy)
Interface pro Direct Restore (bez instalace Backup klienta)
Interface pro EMC Centera (Archivace)
Interface pro Enterprise Search Engine (Google, FAST, Index)
Podpora pro
•
•
Oracle, MS SQL Server, MS Exchange, IBM DB2
NDMP
Pohodlný život aplikací
Děkuji za pozornost.
[email protected]
Pohodlný život aplikací
Download

Prezentace EMC.pdf - Storage Vision 2014