Technické parametry krokového motoru SX23-1414
Řada SX - NEMA23
Typ
Statický
moment
(Nm)
Jmenovitý
proud
(A)
Indukčnost
(mH)
Odpor
(Ω)
jmen. proud v obou
fázích bipol. zap.
sériové / paralelní
zapojení
sériové / paralelní
zapojení
sériové / paralelní
zapojení
1,4
1,45 / 2,9
11,2 / 2,8
3,4 / 0,85
SX23-1414
Délka kroku
Tolerance kroku
Izolační třída
..........
..........
..........
Moment
setrvačnosti
rotoru
(kgm2x10-3)
Hmotnost
(kg)
0,03
0,69
1,8°
± 0,1°
NEMA B (130°C)
Rozměry (mm)
56,4
21 ± 0,5
54 max.
47,14 ± 0,2
φ 6,35 + 0
- 0,013
4xφ5
φ 38,1 ± 0,05
1,6 + 0
- 0,3
5 ± 0,3
8 vývodů
AWG 22, 500
www.microcon.cz / e-mail: [email protected]
KROKOVÝ MOTOR SX23-1414
ZAPOJENÍ VINUTÍ
zapojení vinutí
bipolární
sériové
paralelní
spojeno (nepřipojovat
k výkonovému zesilovači)
červený s hnědým
spojeno (nepřipojovat
k výkonovému zesilovači)
žlutý se zeleným
A (1. fáze)
oranžový
oranžový + hnědý
/A (1. fáze)
černý
červený + černý
B (2. fáze)
modrý
modrý + zelený
/B (2. fáze)
bílý
žlutý + bílý
zapojení vinutí
unipolární
proud 2,05 A, statický moment při dvoufázovém
unipolárním napájení 1 Nm
+V
červený s hnědým, žlutým a zeleným
A
oranžový
B
černý
C
modrý
D
bílý
www.microcon.cz / e-mail: [email protected]
Download

Technické parametry krokového motoru SX23