PŘÍSTROJE PRO FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ
A CHARAKTERIZACI MATERIÁLŮ
Michal Klimovič
duben 2014
JARNÍ SEMINÁŘE
komplexní analytický přístup k vybraným aplikacím
STROJE JAKO NÁHRADA NAŠICH SMYSLŮ
termická analýza
velikost částic
extruze
textura
zeta potenciál
viskozita
sorpce
povrch
VISKOZITA, REOLOGIE
REOLOGIE
smykové napětí (Pa)
viskozita (Pas)
MATEMATICKÉ MODELY TOKU
smyková rychlost (s-1)
smyková rychlost (s-1)
newton
pseudoplastický
bingham
dilatantní
plastický
REOLOGIE
REOLOGIE
• kuličkové a rotační viskozimetry
• reometry
• laboratorní a pilotní extrudery
• přístroje pro měření elongačních vlastností
• extudery a hnětiče pro farmaceutický průmysl dle GMP
REOLOGIE
ROTAČNÍ VISKOZIMETR – RELATIVNÍ MĚŘENÍ
REOLOGIE
ROTAČNÍ VISKOZIMETR + REOMETR – ABSOLUTNÍ MĚŘENÍ
REOLOGIE
MARS III
REOLOGIE
MARS III
• souosé válce, kužel-deska, deska-deska
• temperace: kapalina, elektricky, Peltier, CTC -150 až 600 °C
• speciální aplikace: vysokotlaká, UV, tribologická cela, SHRP systém
• RheoScope modul s optickým mikroskopem
• Rheonaut modul s FTIR
REOLOGIE
MARS III – modulární systém
• měřící cela pro měření čerstvých stavebních materiálů
• měřící cela s ponorem
• měřící cela pro tribologické zkoušky
• měřící systém pro ohyb a zlom
REOLOGIE
MARS III – modulární systém
• univerzální držák pro původní nádoby
• Du Noüy kroužek - povrchové napětí
• Controlled Test Chamber, DMA
• vysokotlaká cela
REOLOGIE
MARS III – speciální senzory
• dvojitý kužel s horním krytem (evaporace)
• jednorázové desky (tvrditelné, těžko čistitelné)
• povrchově zdrsněné (prokluz)
• lopatkové rotory (sedimentace, velké částice)
REOLOGIE
MARS – kombinované metody
• reologie - 'makroskopická' metoda
• mechanické vlastnosti závisí na struktuře v mikroskopickém
měřítku
• kombinace mikro a makro metod: Rheonaut a RheScope
výhody
• příprava stejného vzorku
• stejné měřící podmínky
• kratší čas měření
REOLOGIE
Rheonaut - modul pro MARS
reometr + FTIR spektrometr
• analýza ATR s diamantovým krystalem
• strukturní změny při deformaci, polymerizace, síťování
RheoScope – modul pro MARS
reometr + optický mikroskop
• krystalizace a rozpustnost, stanovení velikosti částic
a jejich rozdělení
• stabilita suspenzí, emulzí, pěn, velikost a distribuce velikostí částic
• NOVÉ stroboskop
REOLOGIE
CaBER – Capillary Breakup Extensional Rheometer
princip
• rychlé odtažení malých objemů kapaliny a měření tloušťky
vytvořeného vlákna v čase
vlastnosti
• viskozita, povrchové napětí, elasticita, relaxační čas
• adhesiva, inkousty, potraviny, roztoky polymerů nebo nanovláken
Viscotester iQ
REOLOGIE
NOVÉ
Viscotester iQ
INDIVIDUÁLNÍ. INTUITIVNÍ. INTELIGENTNÍ.
REOLOGIE
NOVÉ
Viscotester iQ - INDIVIDUÁLNÍ
• robustní design
• výměnné temperační jednotky
• široký výběr geometrií
• RheoApp
REOLOGIE
NOVÉ
Viscotester iQ - INTUITIVNÍ
• ‘smart lift‘
• přesná aplikace vzorku
• jednoduchá výměna temperačních jednotek a geometrií
REOLOGIE
NOVÉ
Viscotester iQ - INTELIGENTNÍ
• touch screen
• průvodce měřením
• connect assist
• temperature assist
REOLOGIE
NOVÉ
Viscotester iQ
• plug ‘n play temperační jednotky: Peltier, kapalina, -20 až 180°C*
• standalone (česky) vs. RheoApp vs. RheoWin
• válec-válec, deska-deska, double gap, lopatkové rotory
• univerzální držák, horní kryt, jednorázové desky
REOLOGIE
NOVÉ
Viscotester iQ - aplikační listy
•
V267 Rheological Behaviour Of Shower Gel
•
V268 Spreadability Of Cream Cheese
•
V269 Flow Behaviour Of Chocolate Melts Working
•
V270 Measuring Yield Stress To Correlate Slump
•
V271 Investigation Of The effect Of Fat Content On The Yield Stress Of Mayonnaise
•
V272 Yield Stress Of Jam
•
V273 QC Tests On Cosmetic Emulsions With Viscotester iQ
•
V274 Investigating The Thixotropic And Shear Recovery Behavior
•
V275 How Much Squeezing Power Is Required To Get The Tooth Paste Out Of The Tube
VersaCool
TERMOSTATY
WE LOST OUR HEAD, SO YOU DON‘T LOSE YOUR COOL
VersaCool
TERMOSTATY
NOVÉ
VERSACOOL
TERMOSTATY
NOVÉ
VERSACOOL
• největší lázeň s nejmenším půdorysem
• energeticky nejvíce efektivní
• 5.7" dotykový displej
• unikátní kryt, unikátní držák
• globální napájení
• USB, Bluetooth komunikace
• -20 °C až 150 °C
• chladící kapacita 425 W
• objem lázně 7 l
DALŠÍ ZAŘÍZENÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
extruze
rtuťová porozimetrie
průtoková porozimetrie
fyzikální sorpce
chemisorpce
dynamická sorpce par
inverzní chromatografie
velikost a tvar částic
zeta potenciál
termická analýza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
membránové jednotky
heliová pyknometrie
generátory vlhkosti
tlaková adsorpce
termostaty
oběhová čerpadla
fogging tester
ponorné chladící jednotky
testery stability
www.pragolab.cz
linkedin.com/company/pragolab -s-r-otwitter.com/pragolab
Download

03 fyzikalni mereni.pdf