Download

1.deklinace - opakování 1) Spojte výrazy: fractura + fibula dextra +