2.deklinace – opakování
1.deklinace - opakování
1) Spojte výrazy:
fractura
+
+
+
+
tunica mucosa +
+
fibula dextra
costa tertia
vertebrae thoracicae
spina scapulae
vesica fellea
vesica urinaria
2) Spojte s předložkami:
ante
+
pneumonia acuta
propter +
ruptura fasciae latae
cum
+
fractura ulnae aperta
in
+
arteria profunda linguae
ex
+
scatula pilularum
post
+
haemorrhagia e causá ignotá
3) Přeložte:
a)Kvůli vrozené kýle.
Z prodloužené míchy.
V kapce vody.
Mezi lýtkovou a holenní kostí.
U třetího hrudního obratle.
Předcházení zarděnkám.
b)Pod sliznicí močového měchýře.
Se zlomenou levou lýtkovou kostí.
Z láhve destilované vody.
Od pravé klíční kosti k levé klíční kosti.
Nad vybočenou kyčlí.
Po komplikované zlomenině páteře.
1) Přeložte:
rami nervorum
icterus neonatorum
bulbus oculi
oculus in orbitá
cellulae sine nucleis
in cavo cranii
sub signo veneni
unguentum acidi borici
2) Spojte:
signa
praeventia ante
inter
fractura
post
extra
sine
+
+
+
+
+
+
+
morbus ventriculi
cancer uteri
ovaria
collum chirurgicum humeri
periodus morbi critica
organa
signum morbi certum
3) Změňte číslo:
nuclei rubri
suppositoria pro adultis
signum morbi
ostium venae cavae
spasmus intestini crassi
propter fracturam cranii complicatam
2.deklinace – opakování
1) Spojte s výrazy periculum a praeventia ante:
spasmus nervi
morbilli
diabetes mellitus
delirium alcoholicum
cancer labii
2) Spojte:
in
+
cum +
condylus humeri
nucleus ruber
bacillus diphteriae
discus nervi optici
colon transversum
remedium contra rubeolam
signa pneumoniae certa
diabetes mellitus
methodus directa
digitus minimus fractus
3) Dejte do opačného čísla:
arteria nutricia
spatia interossea
capitula humerorum
é claviculá sinistrá
supra ramum nervi
in cava propria
in periodis longis
OPAKOVÁNÍ
(1. a 2. deklinace)
1) Vyjádřete jinak:
sub tunicá mucosá
fractura radii sinistri
index dexter
extremitates corporis humani
cavitas oris
2) Vyjádřete opak:
costa dextra
ab musculo glutaeo
status bonus
infra nervum petrosum
morbi acquisiti
3) Opravte chyby:
praeventia contra cancrum intestini crassi
intra colonum transversum
cum methodo directo
remedium pro rubeolá
propter diabetam mellitam
4) Přeložte:
Mezi horní a dolní čelistí.
Do mezikostního prostoru.
Krvácení z příčiny neznámé.
Spalničky, zarděnky a plané neštovice jsou(sunt) infekční
choroby.
Prasknutí rukojeti hrudní kosti.
5.deklinace – cvičení
4.deklinace – cvičení
1) Skloňujte:
visus laesus
manus fracta
genu varum
1)
Vyskloňujte:
scabies acuta
dies longus
species aromaticae
2) Změňte číslo:
decubitus profundus
manus dextra
musculus manús sinistrae
circum cornu uteri
processús spinosi
genua valga
unguenta contra decubitús
de sensibus humanis
2)
Spojte:
ex
contra
lagoena
periculum
in (kde?)
3) Spojte:
In (kde?) – periculum – exitus
Cum – collapsus – apparatus – digestorius, a, um
Signa – insultus – cerebrum
Apud – genu – sinister, tra, trum
Cum – manús – contusus, a, um
Propter – pulsus – tardus, a, um
Sub (kde?) – ductus – lactifer, a, um
In (kde?) – status – post – partus – praematurus, a, um
+
+
+
+
+
caries sicca
rabies
species urologicae
scabies
superficies musculi
3)
Dejte do opačného čísla:
caries humida
in facie humaná
infra superficiem musculi
in statu malo propter rabiem
ante diem criticum
4)
Přeložte:
Na povrchu žaludku.
Po prvním dnu.
Kvůli vlhkému kazu.
Do lidských tváří.
Z krabičky aromatického čaje.
3.deklinace – cvičení
4., 5.deklinace – opakování
1)
2)
3)
Přeložte:
arteria transversa faciei
sinus pleurae
abscessus septi nasi
vomitus gravidarum
rabies post morsum
effectus medicamenti
situs fetús transversus
Spojte:
defectus
ex
in (kde?)
cum
inter
+
+
+
+
+
1)
Skloňujte:
pes sinister
dolor acutus
graviditas extrauterina
vulnus punctum
corpus humanum
os fractum
2)
Spojte s předložkami:
in
+
pulmo sinister
sub
+
apex lobi
post
+
sectio caesarea
infra
+
foramen nutricium
ex
+
femur dextrum
sub
+
tuber calcanei
3)
Přeložte:
a) Bolest zubů.
Krvácení z plicního laloku.
U srdce.
Cizí (alienus, a, um) těleso ve zvukovodu.
Řezné (scissus, a, um) poranění na pravé ruce.
b) Ústy.
U vředu dvanáctníku.
Z dutiny ústní.
Léčení luxace kyčlí.
Zlomeniny kostí levé nohy.
Kosti, chrupavky a úpony kolene.
Z pravého boku na levý bok.
apparatus digestorius
facies cutanea palpebrae
ductus lymphaticus dexter
pulsus retardatus
genua vara
Přeložte:
Lidské smysly.
Do hluboké žíly tváře.
Ze zvukovodu.
Příznaky kolapsu dýchací soustavy.
Na dlani ruky.
Dávka (dosis) pilulek na den.
K vlastnímu užití.
3.deklinace – slova řeckého původu
3.deklinace – opakování
1)
2)
3)
Spojte substantiva:
cavitas +
abdomen
apex
+
pulmo
laesio
+
paries
ulcus
+
crus
latus
+
ren
contusio +
caput
distorsio +
pes
Vytvořte spojení s předložkami:
signum +
reactio allergica
+
graviditas extrauterina
+
dislocatio ossis sacri
+
ulcera cruris
propter +
sterilitas pathologica
+
functio laesa lienis
+
ruptura musculi abductoris
+
tumor malignus renis
ex
+
ós
+
os sacrum
+
regio dorsi
+
dura mater
+
contusio pectoris
+
latus dextrum
+
tempus sinistrum
Změňte číslo:
tumor benignus
vulnus lacerum
os extremitatis dextrae
signum functionis laesae
operatio tumoris benigni complicata
1)
Skloňujte:
bronchitis acuta
trauma periculosum
dosis minima
oedema parvum
sepsis lenta
gastritis chronica
2)
Spojte s výrazem symptomata:
stomatitis ulcerosa
mastitis carcinomatosa
crisis gastrica
spondylosis chronica
carcinoma labii
coma hepaticum
3)
Spojte s předložkou cum:
necrosis pancreatis
encephalitis infectiosa
metastasis carcinomatosa
haematoma subcutaneum
tonsillitis acuta
myoma uteri
4)
Vytvořte spojení:
post
+
colitis ulcerosa
ex
+
basis cranii laesa
sine
+
encephalitis purulenta
propter
+
dosis medicamenti minima
cum
+
emesis post operationem
signa
+
carcinoma diffusum
5)
Přeložte:
S dobrou prognózou.
Léky proti horečce.
Ve stavu akutní bronchitidy.
Příznaky novorozenecké sepse.
Kvůli akutní rozedmě plic.
Po epidemickém zánětu jater.
Adjektiva 3.deklinace – opakování
3.deklinace – adjektiva
1) Skloňujte:
dolor acer
dens molaris
costa mobilis
fractura simplex
operatio difficilis
ulcus latens
caput breve
colon descendens
2) Spojte:
post
cum
sub
caries
in
periculum
contra
+
+
+
+
+
+
+
transfusio celeris
vulnus grave
os frontale
dens permanens
cavitas abdominalis
sclerosis multiplex
morbus incipiens
3) Změňte číslo:
symptoma abortús imminentis
sub vertebris lumbalibus
propter haematoma subdurale
fracturae costarum simplices
vasa afferentia
per cola ascendentia
4) Přeložte:
Poškozené kořeny třenových zubů.
Kvůli těžké novorozenecké žloutence.
Prasknutí svalu v oblasti zádové.
Ze třetího krčního obratle.
U zlomené spánkové kosti.
1) Skloňujte:
plexus cervicalis
aorta ascendens
asthma bronchiale
fibrosis multiplex
2) Spojte:
inter
cum
ex
in
caries
fractura
+
+
+
+
+
+
partes aequales
suppositorium rectale
regio sacralis
vertebrae lumbales
dentes molares
malleolus lateralis
3) Změňte číslo:
ulcera latentia
morbus principalis
vulnus simplex manús
decubitus superficialis regionis glutaealis
traumata gravia
metastases multiplices
4) Přeložte:
S neoperovatelným nádorem brzlíku.
Smrt po smrtelné dávce.
Pod temenní kostí.
Do přívodné cévy.
Vážné poranění v břišní oblasti.
Z velkého týlního otvoru.
Číslovky
Adjektiva 3.deklinace – výjimky
1) Skloňujte:
vena cava superior
nervus superficialis minor
foramen palatinum minus
membrum inferius sinistrum
musculus biceps brachii
2) Spojte:
ex
cum
sub
fractura
in
+
+
+
+
+
ductus sublingualis maior
oedema minus
processus anterior
extremitas superior dextra
paries posterior ventriculi cordis dextri
1)
Spojte s číslovkou:
nasus
columna vertebrarum
genu
dens caninus
os metacarpi
vertebra cervicalis
dens incisivus
vertebra thoracica
dens lacteus
dens permanens
2)
Dejte do příslušného pádu:
fractura
+
1 manus
+
vertebra lumbalis 1.
+
2 digiti
+
3 ossa carpi
extractio
+
dens superior sinister 4.
+
4 dentes lactei
da
+
2 partes aequales
+
20 guttae extracti belladonnae
recipe
+
100g pulveris adspersorii
+
200g unguenti simplicis
+
3000g aquae destillatae
cum
+
1 ulcus minus
+
2 manús fractae
+
3 symptomata morbi
+
38 aegroti
+
2000 gravidarum
3)
Přeložte:
Amputace jedné nohy.
Kvůli třem menším vředům ve vzestupném tračníku.
Ze dvou slzných kanálků.
Roztok pro dvě injekce.
Poškození pěti krčních obratlů.
Vezmi 300g heřmánkové masti.
3) Převeďte do opačného čísla:
tubercula anteriora
labium inferius ruptum
in facie exteriore
iniectio in membrum superius
tendo musculi bicipitis
4) Přeložte:
Kvůli větším proleženinám v křížové oblasti.
S menším vředem dvanáctníku.
Tržné zranění dolní končetiny.
Z velkého zakřivení žaludku.
Vytažení levé horní stoličky.
Číslovky – opakování
1) Čtěte číslovky (pozor na číslo u substantiv):
2 auris
3 caput musculi
5 vertebra
28 iniectio intravenosa
31 gutta solutionis
200 dosis aequalis
500 gramma acidi borici
1000 gramma unguenti
3000 gramma pulveris
2) Spojte číslovky s jednotkou „gramma“:
1, 2, 3, 4, 10, 15, 18, 20, 39, 48, 98, 100, 200, 300, 500,
1000, 2000, 3000, 5000, 5500
3) Vyjádřete počty nemocných pomocí genitivu:
Sanatio 1, 2, 3, 5, 11, 19, 70, 700 aegroti/orum
4) Použijte číslovku v ablativu:
Solutio pro 1, 2, 3, 6, 13, 20, 80, 800, 1000, 2000
iniectione/ibus
5) Přeložte:
Před dvěma roky.
Pod třetím krčním obratlem.
Vytažení dvou stoliček.
Poškození pátého žebra.
Maximální dávka pro dospělé – tři tablety.
Čtyři dutiny srdce – dvě síně a dvě komory.
Download

1.deklinace - opakování 1) Spojte výrazy: fractura + fibula dextra +