Zavádění efektivních metod výuky s využitím
digitálních medicínských obrazových informací
na středních zdravotnických školách
Efektivní výuka na SZŠ (zkrácený název)
CZ.1.07/1.1.02/02.0074
Trvání projektu: únor 2010 – červen 2012
obsah prezentace
projekt MeDiMed
projekt Efektivní výuka na SZŠ
• cíle, cílové skupiny
• výstupy
• koncepce a organizace vzdělávání pedagogů
• kurz Efektivní výuka na SZŠ
moodle.medimed.cz
příjemce projektu • partneři
Příjemce
Masarykova univerzita
Ústav výpočetní techniky (LF, PdF)
Partneři
• SZŠ Evangelické akademie, Šimáčkova
• SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova
• Církevní SZŠ s.r.o., Grohova
medicínská obrazová data a ÚVT MU • MeDiMed
projekt MeDiMed
• podpora zpracování dat
• přenos dat mezi nemocnicemi
• výuka a výzkum
www.medimed.cz
projekt MeDiMed • ReDiMed • připojená zdravotnická zařízení v ČR
medicínská obrazová data
ukládání dat • PACS • DICOM
Data vznikají v každodenním běžném provozu
zdravotnických zařízení na nejrůznějších lékařských
modalitách (např. ultrazvuk, magnetická rezonance,
rentgen, počítačový tomograf) a ukládají se ve
standardním DICOM formátu v rozsáhlých archivech
– PACSech.
DICOM formát (Digital Imaging and Communication in
Medicine) je mezinárodní standard, soubor pravidel pro
komunikaci v oblasti medicínských (především
obrazových) dat. Kromě vysoce kvalitního zobrazení
zachovává možnost kompletního softwarového
zpracování, jako např. zoom, jas, filtry, měření nebo fúze
obrazů.
výuka • strukturovaný popis vyšetření • DICOM formát
výuka • popis jednotlivých snímků
MUDr. Petr Nádeníček, FNB Brno
výuka • anonymizace • citlivá data pacientů
výuka • videozáznam chirurgického zákroku
výuka • PACS • databáze • anonymizace • klíčová slova • vyhledávání
MeDiMed • přístup k databázím
Přístup k databázím
• prostřednictvím upravených diagnostických stanic
• přes webové rozhraní
V projektu budeme využívat oba způsoby přístupu.
vzdělávání • databáze • webové rozhraní
MeDiMed • příklady využití • přímý přístup
přímý přístup do databází využitím PACS technologií
a DICOM standardu
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
MeDiMed • příklady využití • nadstavby
• webový portál anonymizovaných případových studií
-Thomayerova nemocnice v Praze
• projekt Efektivní výuka na SZŠ – LMS MOODLE
projekt Efektivní výuka na SZŠ • cíl projektu
Cílem projektu je inovace výuky žáků SZŠ
vytvořením systému podpory výuky využívající ICT
a moderní aplikace při zpracování medicínských
obrazových informací.
(V projektu konkrétně LMS Moodle
a upravené DICOM kompatibilní prohlížecí stanice)
projekt projekt Efektivní výuka na SZŠ • dílčí cíle projektu
dílčí cíle projektu:
• vytvoření databáze medicínských obrazových studií
špičkových pracovišť zdravotnických zařízení
• vytvoření komplexních e-learningových materiálů
využívání databází
• prostřednictvím technologií používaných v klinické praxi (nácvik
potřebných dovedností)
• prostřednictvím webových prohlížečů
• jako součást komplexních e-learningových materiálů připravovaných
pedagogy SZŠ
projekt projekt Efektivní výuka na SZŠ • oblasti
• pedagogická oblast
vzdělávání pedagogů, vytvoření e-learningových
materiálů, inovovaná výuka žáků
(část odborná, ICT, jazyková)
• medicínská oblast
anonymizované obrazové studie, případové studie
• technologická oblast
zázemí pro projekt, diagnostické stanice pro výuku,
úpravy používaných technologií
• organizační oblast
projekt Efektivní výuka na SZŠ • pedagogická oblast
Vaše role v projektu – „příprava výuky“
naučíte se
• připravovat e-learningové materiály v LMS Moodle
• využívat LMS Moodle ve výuce
• využívat databázi medicínských obrazových dat
budete vytvářet
• sdílené e-learningové kurzy v LMS Moodle
• sdílené e-learningové materiály pro Virtual Hospital
projekt Efektivní výuka na SZŠ • cílové skupiny
• žáci partnerských SZŠ
celkem 857
• pedagogové partnerských SZŠ
celkem 45
V projektu jsou zapojeni také lékaři připravující databázi
anonymizovaných obrazových studií s odborným popisem.
projekt Efektivní výuka na SZŠ • výstupy
• vzdělávání cílové skupiny žáků, pedagogů
• 1 e-learningový kurz pro online vzdělávání pedagogů
• minimálně 6 e-learningových kurzů pro výuku žáků
využívajících digitální medicínské obrazové studie
• Virtual Hospital - problémové úlohy, autotesty,
případové studie (minimálně 60 materiálů)
• databáze anonymizovaných medicínských obrazových
studií
• tištěné anatomické obrazy (10 typů)
• metodické příručky, CD-ROM
projekt Efektivní výuka na SZŠ • koncepce vzdělávání pedagogů
práce v LMS Moodle
• na každé škole 3 prezenční semináře (do konce června),
mezi nimi výuka online a průběžná odborná i metodická
podpora pedagogů
• od září každý měsíc 1 seminář postupně na školách
(podpora při vytváření e-learningových materiálů), stále
průběžná odborná i metodická online podpora
práce s prohlížeči pro přímý vstup do databáze
obrazových studií, využití ve výuce
1 prezenční seminář (do konce června), online podpora
projekt Efektivní výuka na SZŠ • kurz Moodle • obsah
kurz Efektivní výuka na SZŠ
moodle.medimed.cz
1. prezenční seminář
téma Navigace a komunikace v prostředí Moodle
2. prezenční seminář
téma Studijní materiály
3. prezenční seminář
téma Studijní činnosti
projekt Efektivní výuka na SZŠ • organizace na SZŠ
SZŠ
zástupci na jednotlivých školách (ředitelé)
zapojení pedagogové
lektorka a odborná garantka
PhDr. Andrea Pokorná, PhD. (LF MU)
práce v Moodle
PhDr. Tamara Váňová (PdF MU)
Mgr. Anna Váňová
koordinace
Mgr. Nina Hrtoňová (ÚVT MU)
Kontakt:
Nina Hrtoňová
[email protected]
549 49 5005
ÚVT MU, Botanická 68a, Brno
Download

projekt Efektivní výuka na SZŠ - Církevní střední zdravotnická škola