Břevnovský klášter
Markétská 1/28, 169 00 Praha 6
tel: +420 233 352 373
e-mail: [email protected]
www.brevnovskyklaster.cz
Atrium
1. PATRO
Tereziánský sál
Opatská jídelna
Přijímací pokoj
Pompejský sál
Rohový salonek
Brandlův salonek
440
965
100
Tereziánský sál
banket
110
60
30
20
x
30
raut
200
100
60
40
x
x
škola
130
70
40
30
12
x
divadlo
200
100
50
30
x
50
m2
200
90
60
40
25
45
PŘÍZEMÍ
Sala Terrena
Žlutý salonek
Modrý salonek
Benediktinská
vinárna
atrium
10
Sala Terrena
banket
80
30
20
raut
120
40
25
škola
80
40
30
divadlo
120
50
30
m2
100
50
40
60
80
x
x
105
x
300
x
x
525
RepResentační pRostoRy — 1. patRo
KlášteRní pRostoRy — přízemí
RepResentační pRostoRy — 1. patRo
KlášteRní pRostoRy — přízemí
schodiště
schodiště
Brandlův salonek
schodiště
privat
WC
schodiště
privat
privat
andlův salonek
WC
privat
kašna
kašna
Břevnovský
klášter
Modrý salonek
Modrý salonek
hlavní vchod
chodba
chodba
hlavní vchod
privat
chodba
chodba
Žlutý salonek
Žlutý salonek
privat
Tereziánský sál
Salla Terrena
5 min
Salla Terrena
Tereziánský sál
atrium
WC
atrium
chodba
chodba
Příjímací pokoj
chodba
Pompejský sál
privat
Rohový
salonek
privat
schodiště
hlavní vchod
Opatská jídelna
Beneditinská vinárna
Příjímací pokoj
Pompejský sál
Rohový
salonek
privat
chodba
privat
Opatská jídelna
WC
privat
Beneditinská vinárna
privat
22, 25, 57
Download

Tereziánský sál Atrium Sala Terrena