Download

10. Lhůta a způsob úhrady ceny dosažené vydražením