C O L L E C T I O N
GABEL CZ S.r.o.
Jasenická 1469
75501 Vsetín - CZECH REPUBLIC
Tel. +42 0571 439069
Fax +42 0571 439099
e-mail: [email protected]
www.gabel.cz
Respect it.
When admiring a landscape, we always feel small; which should make us want to
respect it. For us at Gabel, respecting nature started even before experiencing it on
foot. 50 years ago Galdino Beltramello, the founder of Gabel, not only conveyed
to us the passion for sport, dedication to the job and the quest for excellence,
but also taught us to respect nature, because only in this way can we live in
harmony with it. Today, Gabel’s investments in technological research see us
engaged in selecting eco-friendly materials, able to combine performance and
reuse, emotions and respect. The path is not easy, but we will try to do our part.
Concept/Design_Gabel S.r.l. / Photo Action_Archivio Gabel / Photo Still life_Riccardo Urnato / Printed in Italy_07.2011
Gabel S.r.l.
Via Cassola, 50
36027 Rosà (Vicenza) - ITALY
Tel. +39 0424 561144
Fax +39 0424 561266
e-mail: [email protected]
www.gabel.it
We are small
compare to nature.
Ve srovnání s přírodou se občas cítíme malí, což by nás mělo vest k tomu
abychom ji respektovali. U nás ve firmě Gabel jsme přírodu respektovali ještě
před tím, než jsme začali žít outdoorovými aktivitami. Již před 50 lety nás
zakladatel firmy Gabel Galdino Beltramello vedl nejen k vášni ke sportu a snaze
po dokonalosti, ale naučil nás právě také respektovat přírodu, protože jen tak s ní
můžeme žít v harmonii. Gabel vždy investoval do technologického výzkumu a
výběru eco-friendly materiálů, za účelem zkombinovat výkon, opětovné použití,
emoce a respekt. Je to pro nás každodenní výzva, ve kterou pevně věříme.
W obliczu krajobrazu zawsze czujemy się mali i to powinno nas skłaniać do poszanowania
natury. Dal nas jako firmy Gabel, związek z naturą rozpoczął się na długo przed tym jak
zaczęliśmy odkrywać jej piękno na piechotę. 50 lat temu Galdino Beltramello, założyciel
marki Gabel, nie tylko wpoił nam zamiłowanie do sportu, zaangażowanie w pracę i
dążenie do doskonałości, ale także nauczył nas szanować naturę, bo tylko w ten sposób
możemy żyć w harmonii z nią i cieszyć się jej pięknem. Dzisiaj Gabel inwestuje w badania
technologiczne, wybiera do produkcji materiały przyjazne dla środowiska, łączy doskonałą
jakość wykonania i możliwość ponownego wykorzystania, emocje i szacunek. Nie jest to
łatwa droga, ale postaramy się zrobić wszystko co naszej mocy aby osiągnąć sukces.
reuse & recycle
As well as attending to the technological aspect of its products, Gabel also pays
particular attention to their recycling. Each of us can help safeguard the environment
with small gestures. For example, a Gabel stick or pole is made up of aluminium, carbon
fibre, polypropylene, polyamide and other plastics. Did you know that these materials
are recyclable in various percentages depending on their composition? When your
stick needs replacing, it takes very little time to dismantle it, separating the parts and
putting them in the appropriate bins for the recycling, thereby helping to protect the
environment. Find out how in the instructions for Gabel products on the website gabel.it.
t r e k p kr o ig rna mg
Gabel věnuje pozornost nejen technologickým aspektům svých výrobků, ale také jejich
možným nedostatkům. Každý z nás může pomoci zlepšovat životní prostředí. Pro příklad, hole
Gabel jsou vyrobeny z různých materiálů jako z hliníku, karbonu, polypropylenu, polyamidu
a jiných plastů. Věděli jste, že většina z těchto materiálů jsou recyklovatelné? Uvítali bychom,
kdyby každý uživatel věnoval pozornost třídění jednotlivých materiálů (hliníku, plastových dílů)
použitých výrobků a odevzdal je do odpovídajících recyklačních nádob k minimalizaci dopadů
na životní prostředí. Více informací o použitých materiálech naleznete na www.gabel.it.
Oprócz dbania o aspekty technologiczne swoich produktów, Gabel przywiązuje szczególną
uwagę także do ich recyklingu. Każdy z nas, choć w małym stopniu, może przyczynić się
do ochrony środowiska. Sukces to składowa takich małych gestów. Na przykład, kije Gabel
są zrobione z aluminium, włókna węglowego, polipropylenu, poliamidu i innych tworzyw
sztucznych. Czy wiesz, że te materiały mogą być odzyskane w różnych procentach w zależności
od ich składu? Tak niewiele trzeba, gdy chcesz wymienić swoje kijki, wystarczy rozłożyć kijki
oddzielając ich elementy i wrzucić w odpowiednie pojemniki do recyklingu. W ten sposób
można wnieść swój wkład w ochronę środowiska. Dowiedz się więcej na stronie www.gabel.it
8100250002012
T.C.S.
MULTI
Top Click System
Remouvable automatic
strap adjustment
Multiple Locking System
To grant safety
in any condition
Easy Extra Locking System
T651
T.P.L.
Fast and safe external
locking system.
Ideal at low T
Top Performance
Locking System
Gabel locking system
with metal shaft
L.A.S.S.
E.X.L.
L.L.S.
FAST LOCK
ON/OFF
CARBON
Lite Locking System
Easy to use and light
(only 8 g)
Our aluminum poles
are made of aluminium
alloy 7075 T651
DIAMOND
Locking Anti-Shock
On/Off Spring System
Carbon HM Technology
Light and resistant carbon
shafts
DIAMOND
Diamond finishing for an
excellent grip
GRIP
ALOCS
Diamond Finish
surface treatment
Aluminum oxide coating
surface protection
luc alphand & gabel
GABEL IS MY CHOICE
The purpose of my life has always been sport in all its forms, and speed is my source of
energy. This is why I love, above all, the speed disciplines: skiing, auto racing, cycling
and sailing. I have tried them all and I’ve had my greatest satisfactions. My other great
love is nature and I recently discovered I can live it in an absolute way through Trekking
and Nordic Walking: two perfect sports to get in touch dynamically with nature, just as I
like. Perfect for my relaxing moments, these outdoor disciplines have really conquered
me and, as I’ve always done in every other sport, I decided to tackle them in the most
rigorous manner, starting from the equipment choice. That’s how I got to know Gabel.
I immediately felt an affinity with its philosophy, and its products have impressed me
because they are not only technically accurate and show an innovative design, but
they are also engaging and above all eco-friendly. That’s why my choice to use Gabel
poles for my Trekking and Nordic Walking tours came naturally and spontaneously.
Nejdůležitějším aspektem mého života byl vždy sport ve všech jeho různých formách
a rychlost je mým zdrojem energie. To je důvod, proč mám rád především rychlostní
disciplíny: lyžování, automobilové závody, cyklistiku a jachting. Vyzkoušel jsem
všechny tyto sporty a byl jsem velice spokojený. Mou další velkou láskou je příroda.
Nedávno jsem zjistil, že s ní mohu žít v souladu díky Trekkingu a Nordic Walkingu.
Jsou to dva perfektní sporty, díky kterým se dostanu do kontaktu s přírodou dynamicky,
přesně jak se mi to líbí. Tyto outdoorové disciplíny jsou perfektní pro chvíle, kdy
relaxuji. Opravdu mě zaujaly a já, jako vždy u každého sportu jsem se rozhodl začít
tím nejdůležitějším – výběrem správného vybavení. Tímto způsobem jsem se dozvěděl
o firmě GABEL. Okamžitě jsem cítil spřízněnost s jeho filozofií a její produkty na
mě udělaly dojem, protože jsou nejenom technologicky přesné a ukazují inovativní
design, jsou poutavé, ale především ekologické. To je důvodem proč moje volba
použít hole Gabel Trekking a Nordic Walking pro mé cesty byla přirozená a spontanní.
Gabel t-shirt Black
8110000010019
Gabel t-shirt Yellow
8110000010020
Gabel T-shirt NW Black man
8110000010013
Gabel T-shirt NW Orange man
8110000010014
Gabel T-shirt NW Black woman
8110000010016
Gabel T-shirt NW Orange woman
8110000010017
FINISH
ULTRALIGHT
m/Kg
Ultralight poles with
superior length/weight
relationship
SUBLIMATION
CARBIDE
All trekking poles have
superior lenght/weight
relationship
Carbide Tip
PHOTO
BASKET
Photo-mount accessory
CHANGE
WARRANTY
YEARS
Thermosublimation
graphics with anti-scratch
protection
Threaded plastic/nylon
flex-tips for
interchangeable baskets
All Gabel products are guaranteed for 2 years
Tutti i prodotti Gabel sono garantiti 2 anni
Wszystkie produkcty marki Gabel są objęte 2-letnią gwarancją
The above indicated data are non binding for the manufacturing company which reserves the right to make
variations at any time. The company Gabel reserves the right to improve and modify the products without notice.
Výrobce se vyhrazuje právo provést změny v kterýkoli čas. Společnost Gabel si vyhrazuje právo vylepšit či
modifikovat své výrobky bez předchozího upozornění.
Wyżej wskazane dane nie są wiążące dla producenta, który zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian w każdej chwili. Gabel zastrzega sobie prawo do porawy i wprowadzania zmian w produktach
bez uprzedzenia.
trekking icons
Banner Gabel
8110000001005
Size 300 x 80 cm.
Powodem i motywacją mojego życia zawsze był sport we wszystkich jego formach, a
prędkość jest moim źródłem energii. Dlatego kocham przede wszystkim dyscypliny
wykorzystujące element prędkości: narty, auta wyścigowe, jazde na rowerze i
żeglarstwo. Próbowałem ich wszystkich i miałem z tego największą satysfakcję.
Moją inną wielką miłością jest natura, a niedawno odkryłem, że mogę żyć w zgodzie
z nią w sposób pełny poprzez Trekking i Nordic Walking: są to dwa sporty idealne,
aby nawiązać dynamiczny kontakt z naturą, tak jak lubię. To idealne chwile relaxu,
te outdoorowe dyscypliny naprawdę podbiły moje serce i, jak zawsze to się działo
z każdym innym sportem, postanowiłem zacząć od wyboru najlepszego sprzętu. W
ten sposób poznałem markę Gabel. Od razu poczułem pokrewieństwo z filozofią
firmy, a jej produkty wywarły na mnie wrażenie ponieważ są nie tylko dopracowane
technicznie i prezentują innowacyjny design, ale także zaangażowanie i przede
wszystkim dbałość o środowisko. Dlatego mój wybór, aby używać kijów Gabel do
wypraw Trekkingowych i Nordic Walking, przyszedł w spontaniczny i naturalny spoób.
Stickers Gabel 88x27 cm
8110000002010
Stickers Gabel 150x60 cm
8110000002011
Stickers Stride 88x27 cm
8110000002012
Stickers Stride 150x60 cm
8110000002013
Retro reflective sticker
8110000002014
Trekking 2012 Catalogue
Nordic Walking 2012 Catalogue
8100230002012
8100410002012
8100240002012
8100420002012
8100250002012
8100430002012
8100260002012
8100440002012
promo
02
08
10
11
12
15
18
20
22
24
26
28
29
Technologies
user guide
categories
Tech
Pro
Expert
Classic
Walking
fusion
gloves
spare parts
accessories
promo
T.C.S.
automatic
TOP CLICK SYSTEM
2 T.C.S. OUT
A quick-release system allowing
simple and secure strap adjustment,
and also very easy replacement.
Systém pro rychlé, jednoduché a
spolehlivé uvolnění řemínku, které
umožňuje jeho snadnou výměnu.
Ein Schnellauslösesystem erlaubt
es dem Benutzer eine einfache und
sichere Anpassung der Stockschlaufe
und zudem einen einfachen Austausch.
02_03
MULTI
T.P.L.
FAST AND RELIABLE
LOCKING SYSTEM
TOP PERFORMANCE
LOCKING SYSTEM
FAST LOCK
T.C.S.
1 T.C.S. IN
FAST LOCK
MULTI
1
2
3
4
The FAST LOCK system is based on
the locking clamp principle, as a valid
alternative to conventional systems.
FAST LOCK does not require rotation
of the tubes, but locks them through
an external lever mechanism, and
is fast and effective, even at low
temperatures and when wearing
gloves.
The MULTI LOCKING system
combines the hold of the FAST LOCK
with the reliability of the conventional
expander system, thereby maximising
clamping of the products. The addition
of an extra locking mechanism, the
LITE LOCKING SYSTEM, ensures total
fastening at any temperature and on
any terrain.
Inovativní systém FAST LOCK je
alternativou ke standartním vnitřním
uzamykacím systémům, které vyžadují
otáčení tub. Tato technologie vnější
aretace excentrickými pákami je
opravdu rychlá a spolehlivá, a to i v
extrémních podmínkách při nízkých
teplotách, nebo v rukavicích.
Pro maximální spolehlivost a
maximalizaci aretační síly představuje
Gabel MULTI LOCKING, kombinaci
FAST LOCK systému s klasickým
šroubovacím systémem s dvojčinným
expandérem. Koncept multiaretace
garantuje spolehlivou aretaci při každé
teplotě a terénu.
FAST LOCK SYSTEM jest oparty
na zasadzie zamka zaciskowego,
stanowiąc alternatywę dla tradycyjnych
systemów. FAST LOCK nie wymaga
rotacji rur, ale blokuje je przez
zewnętrzny mechanizm dźwigni. To
szybki i skuteczny sposób zamknięcia,
sprawdza się doskonale nawet w
niskich temperaturach i przy użyciu
rękawic.
MULTI LOCKING to system blokowania
łączący wytrzymałość systemu FAST
LOCK z niezawodnością tradycyjnego
ekspandera, maksymalizująć tym
samym mocowanie produktu. Oprócz
dodatkowego mechanizmu blokowania,
system LITE LOCKING, zapewnia
doskonałe mocowanie w każdej
temperaturze i na każdym terenie.
T.P.L.
The result of Gabel’s experience
in the telescopic pole sector, the
Top Performance Locking system
with expander continues to be
one of the best on the market.
With a hold of more than 150kg, it
guarantees maximum reliability for any
performance level.
Výsledkem více než 50 let zkušeností
při výrobě teleskopických holí, je Top
Performance Locking System, který
i nadále zůstává jedním z nejlepších
uzamykacích systémů na trhu.
I při zatížení více než 150 kg zaručuje
spolehlivost v jakýchkoli podmínkách
a výkonu.
Opierając się na doświadczeniu firmy
Gabel w sektorze kijów telescopowych,
Top PERFORMANCE LOCKING
SYSTEM nadal jest jednym z
najlepszych na rynku. Z wytrzymałością
ponad 150kg, gwarantuje maksymalną
niezawodność na każdym poziomie
wydajności.
technologies
E.X.L.
L.A.S.S.
L.L.S.
EASY EXTRA
LOCKING SYSTEM
LOCKING ANTISHOCK
ON/OFF SPRING SYSTEM
LITE LOCKING SYSTEM
E.X.L.
L.A.S.S.
FUNCTIONAL & SAFE
DIAMOND
L.L.S.
ON/OFF
DIAMOND
GRIP
GRIP
LOCK
UNLOCK
LOCK
1
UNLOCK
2
Over 40% more hold: the E.X.L. is
the exceptional locking system for
the ultralight products and for the
most demanding users. The E.X.L.
locks the poles perfectly with minimal
rotation force. In fact, the two tubes
can be closed with just the fingers,
overcoming a resistance exceeding
100 kg.
Díky více než 30 letem zkušeností ve
výrobě a rozvoji teleskopických holí je
náš R&D tým pyšný na EXL, expander
s uzamykací silou o 40% vyšší než
standardní systémy dostupné na trhu.
Perfektní pro ultralehké produkty, lehce
jej utáhnete pouhým otočením tuby
prsty.
Ponad 40% większa wytrzymałość:
E.X.L. to wyjątkowy system blokowania
dla ultralekkich produktów i najbardziej
wymagających użytkowników. E.X.L.
doskonale blokuje z minimalną siłą
rotacji. W rzeczywistości, dwie tuby
można zamknąć zaledwie jednym
palcem, pokonując opór przekraczający
100 kg.
04_05
With its geometric progression, the
Locking Antishock on/off Spring
System developed by GABEL absorbs
the shock from impacts with the
terrain, eliminating the transmission of
harmful vibrations. A comfort that is
a must.
Uzamykací system Locking Antishock
on/off Spring System vyvinutý firmou
Gabel s progresivní geometrickou
absorpcí, eliminuje přenosy vibrací
způsobené tvrdými povrchy.
S Gabel L.A.S.S. on/off přichází
komfort mezi holemi.
LOCKING Antishock on/off spring
system opracowany przez GABEL,
absorbuje wstrząsy z podłoża,
eliminując maksymalnie przekazywanie
szkodliwych wibracji. Komfort, z
którego ciężko zrezygnować.
The new Lite Locking System is
certainly the lightest in the Gabel
range. Perfect in its shape, it has
been designed to comprise just
two components: the shaft and the
expander (the latter obtained directly
by extraction from the shaft to ensure
maximum hold and strength).
Nový uzamykací systém LITE LOCKING
SYSTEM je nejllehčí uzamykatelný systém
v sortimentu. Dokonalý tvar složený pouze
ze dvou dílů : hřídele a expanderu.
Oba díly jsou vyrobeny z jednoho kusu
materiálu, expander vznikl extrakcí hřídele.
Tento exkluzivní výrobní postup zaručuje
maximální odolnost a sílu aretace.
Nowy system blokujący Lite LOCKING
SYSTEM jest zdecydowanie
najlżejszym z oferowanych przez
markę Gabel. Doskonały w
swoim kształcie i formie, został
zaprojektowany, aby składać się
wyłącznie z dwóch części: trzonu oraz
ekspandera.
This finishing is obtained with a special
“diamond-point” process, applied
directly on the aluminum tube, which
provides an excellent grip on the poles,
making them very functional and safe.
Tato úprava je získána speciálním
“Diamond-point” procesem, aplikace
přímo na hliníkovou trubku, čímž je
poskytnuta vynikající přilnavost k
holím, což zaručuje vysokou funkčnost
a bezpečnost.
To wykończenie uzyskuje się w
specjalnym procesie “diamentpoint”, naniesionym bezpośrednio
na aluminiową tubę, co zapewnia
doskonałą przyczepność rękojeści do
kija, czyni go bardzo funkcjonalnym i
bezpiecznym.
technologies
CARBON HM
ULTRALIGHT
BASKET
TIP
TECHNOLOGY
7 LAYERS OF FIBRES
COMFORT, SAFETY AND TECH
INTERCHANGEABLE BASKET
SHARP AND DURABLE
ULTRALIGHT
CARBON
BASKET
CARBIDE
CHANGE
1
2
3
4
1
2
1_Multiple layers
of carbon fibres
2_Coating
The high modulus carbon fabrics
combined with an orientation of the
fibres at variable angles in 7 layers
have enabled Gabel to offer a perfect
balance of hold and lightness, with a
load resistance 20% higher than the
most commonly used products on the
market.
Nová karbonová vlákna použitá pro
naše karbonové trekkingové hole jsou
vyrobena z HM carbonu v 7 vrstvách
se specifickou orientací. Umožňuje
nám nabídnout optimální kompromis
mezi lehkostí a odolností, která je o
20% vyšší než u obdobných produktů
dostupných na trhu.
Wysokiej jakości moduły węglowe
połączone z 7 różnymi warstwami
włókien nanoszonymi pod różnymi
kątami. Dzięki tej technologii Gabel
uzyskuje idealną równowagę
między przyczepnością i lekkością,
o odporności na obciążenie o 20%
wyższej niż najbardziej popularnych
produktów na rynku.
GABEL’s aim is to offer comfort,
safety and cutting-edge technology.
Therefore we have invested in research
in order to achieve excellent levels of
lightness in the ULTRALIGHT category,
designed for users seeking lightness
and compactness.
Indispensable when walking on
soft terrain, our baskets are easy
to assemble and replace, and are
interchangeable. Available in shapes
suitable for summer and winter use.
For trekking and snowshoeing, Gabel
has a specific product for every need.
Filozofií firmy Gabel je nabídnout
výrobky špičkové kvality, bezpečné a
s nejnovějšími technologiemi. Výrobky
řady ULTRALIGHT jsou v sortimentu
to nejlepší, čeho jsme dosáhli pro
náročné uživatele, kteří požadují
kompaktní a lehké hole.
Nepostradatelné pro chůzi po hladkém
povrchu, naše kolečka lze jednoduše
nasadit a vyměnit. V nabídce firmy
Gabel naleznete kolečka pro letní
i zimní sezónu a různá použití: od
trekkingu přes chůzi po sněžnicích až
po backcountry.
Celem firmy GABEL jest oferowanie
komfortu, bezpieczeństwa i
najnowocześniejszych technologii.
Dlatego zainwestowaliśmy w
badania mające na celu osiągnięcie
doskonałego poziom lekkości
produktów w kategorii ULTRALIGHT,
przeznaczonych dla użytkowników
poszukujących bardzo niskiej wagi i
małych gabarytów.
Niezastąpiony podczas spaceru na
miękkim podłożu, wymienne kosze
są łatwe w montażu i wymianie.
Dostępne kształty nadają się do użytku
zarówno latem jak i zimą. Do trekkingu
i wycieczek na rakietach śnieżnych,
Gabel ma w ofercie produkty dla
każdego.
The tips of poles play an all-important
role: sharp and durable, Gabel tips
guarantee a sure grip on any type of
terrain. Our trekking poles have Widia
tips. Rubber caps are also available for
absorbing the impact on hard terrain.
Hroty hrají klíčovou roli při každé chůzi
s holemi. Ostré a odolné, naše hroty
garantují spolehlivý záběr na každém
povrchu. Téměř všechny produkty z
řady trekking obsahují karbidový hrot.
K eliminaci nárazů na tvrdém povrchu
se používají gumové chrániče.
Końcówki odgrywają ważną rolę: ostre
i trwałe, Gabel gwarantuje pewny
chwyt na każdym podłożu. Nasze
kijki trekkingowe posiada końcówki
Widia. Dostępne są również końcówki
gumowe mające na celu złagodzenie
wpływu trudnego terenu.
S.S. Power
snow basket
06_07
technologies
Moderate
Pro-expert
Guide
max loads
Intense
Level of users
< 15°
Wykresy przedstawiają najbezpieczniejsze maksymalne obciążenie osiowe (w kilogramach i fun-tach) dla modeli
oznaczonych jako funkcja rozszerzona (w centymetrach i calach) oraz w warun-kach prawidłowego użytkowania (jak
wyjaśniono w sekcji Instrukcja).
• W sprzyjających warunkach, na ułamek sekundy i do 150kg (331 Ib), chwilowe obciążenie może przekroczyć wartości
podane przez krzywe dla danej długości nawet o około 20%.
• Choć istnieją przypadki, w których obciążenie może przekroczyć 150 kg (331 funtów), wartość ta powinna być
uważana za praktyczne ograniczenie obciążenia dla bezpieczeństwa w zakresie rączek i elementów z tworzyw
sztucznych, zwłaszcza dłuższych typów.
I diagrammi qui a fianco rappresentano il carico assiale massimo (continuo) di sicurezza (in chilogramml e libbre), per
i vari articoli indicati, in funzione dell’estensione (in centimetri e pollici) e sotto le ipotesi d’uso corretto come indicato
nel manuale.
• In condizioni favorevoli, per una frazione di secondo e fino a 150 kg (331 Ib), il carico momentaneo può superare di circa il 20% il valore dato dalle curve in corrispondenza ad una data lunghezza.
• Sebbene risultino casi con carico superiore a 150 kg (331 Ib), tale valore va preso come limite pratico nell’uso
normale, per questioni di margine di sicurezza su manopole e puntali in plastica, specie quelli lunghi.
60
80
100
120
140
150
40
F max
(Kg)
15°-30°
Elevation
The diagrams show the safest maximum axial load (in kilograms and pounds) for the models indicated as a function
of extension (in centimeters and inches) and under conditions of correct use (as explained in the Instructions section).
• Under favorable conditions, for a fraction of a second and up to 150 kg (331 Ib), the momentary load can exceed the
value given by the curves for a given length by up to approximately 20%.
• Although there are cases where the load can exceed 150kg (331 Ib), such value should be considered as the
practical load limit for safety reasons regarding grips and plastic tips, especially the longer types.
trekking
Voyager
Discovery
XW Photo Compass
Predator
Trail
Transalp
Piuma
Mont Blanc Lady
Mont Blanc
Mont Blanc Lite FL
Destination
X-Alp
X-Alp Lite
Trail Tour FL
Tour Lite Lime
Fusion
Alta Quota FL
X-Lander Lite
X-Lander FL
Quad
Classic Lite
Escape Lite
Escape XT FL
Multigrip
Multigrip Diamond
Carbon Lite
Model
70
28
30
6
1-3
Days
80
32
5
2
34
90
4
3
36
3-7
Days
1
38
100
40
>7
Days
42
Snow Shoes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
•
•
• •
•
•
•
•
• •
• •
110
44
46
120
48
•
•
• • •
• • • •
• • •
• • • •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Compact
50
•
•
•
•
•
•
•
Nordic
Walking
130
52
•
54
Recommended
140
•
•
•
56
for Woman
•
10,20
290
4 X-Alp Lite / X-Alp / Altaquota F.L. / Transalp
5 Predator
3 Escape XT F.L. / Escape Lite / Tour Lite Lime / Classic Lite
6 Discovery / Voyager
2 X-Lander / Destination / Mont Blanc / Trail / XW Photo Compass
150
58
F max
(lb)
100
150
200
250
300
7,41
6,70
7,23
9,45
190
210
9,98
253
205
7,34
283
7,87
8,75
10,01
9,07
8,40
7,58
9,45
8,64
7,90
7,05
8,01
9,03
8,43
7,94
6,84
7,72
8,40
8,11
6,56
Weight
oz
208
223
248
287
257
238
215
245
245
224
200
227
240
239
225
194
219
238
230
186
Weight
gr.
1 Carbon Lite / Multi Grip / X-Lander F.L. / Fusion / Mont Blanc Lite F.L. / Mont Blanc Lady / Piuma
L (cm)
L (inch)
> 30°
Frequency of use week
Alpine Ski
Winter use
Alpine Touring
trekking user guide
Categories
Tech
Pro
Expert
Classic
Walking
Back Country
08_09
trekking
categories
TECH
For those who demand lightness and reliability combined with optimal comfort.
The best in the market for rugged use!
Pro ty, kteří vyžadují jednoduchost a spolehlivost v kombinaci s pohodlím. Nejlepší na
trhu pro náročné uživatele!
Dla tych, którzy oczekują lekkości i niezawodności w połączeniu z doskonałym komfortem.
Najlepsze na rynku na surowe warunki!
PRO
For all those situations that require small size and minimum weight.
Maximum lightweight for exceptional performance.
Malé rozměry a minimální hmotnost vhodné pro každou situaci.. Maximálně lehké pro
výjimečný výkon.
Dla wszystkich tych sytuacji, które wymagają niewielkich rozmiarów i minimalnej wagi.
Maksymalna lekkość i wyjątkowa wydajność.
EXPERT
Ideal for frequent users with a need for reliability, strength and durability.
The most eclectic of all poles is accessible to everyone!
Ideální pro každodenní použití, spolehlivé, pevné a odolné. Jsou nejrozmanitější ze
všech holí a dostupné pro všechny!
Idealny do częstego stosowania i gdy niezbędna jest niezawodność, wytrzymałość i trwałość.
Najbardziej eklektycznych(łączący różne zastosowania) z wszystkich kijów dostępnych dla każdego!
CLASSIC
The ideal travel companion for all uses and for all seasons, with an eye for the youngest
enthusiasts.
Ideální společník na cesty pro všechna využití a pro všechna roční období, zaměřený
na nejmladší nadšence.
Idealny towarzysz podróży do szerokiego zastosowania i na każdą porę roku, z myślą o
najmłodszych entuzjastach.
WALKING
When walking requires maximum safety. The indispensable poles to enjoy outdoor life.
Při chůzi vyžadujete maximální bezpečnost.
Nepostradatelné hole k užívání si outdoorových aktivit.
Podczas spaceru potrzebujemy maksymalnego bezpieczeństwa. Niezbędne są kije, aby
cieszyć się aktywnością na świeżym powietrzu.
luc alphand & trekking
I found out that hiking is a good
way to experience nature: while
walking on trails I can now live the
mountain in tranquility where before
I only lived it in speed. Whenever I
like I can get away from the chaos
of the city and immerse myself in
unspoiled and relaxing landscapes:
this is really a perfect anti-stress
both for my spirit and my body.
Zjistil jsem, že turistika je dobrý způsob jak
po cestách mohu žít i horami, předtím jsem
když se dostanu z chaosu města a ponořím
krajiny : to je opravdu perfektní proti stresu jak
poznat charakter:
žil jen rychlostí.
se do nedotčené
pro mou mysl tak
při chůzi
Jsem rád
uvolňující
i pro tělo.
Odkryłem, że turystyka to dobry sposób na doświadczenie natury podczas
spaceru po szlakach mogę żyć górami, tak jak wcześniej sił i energii do
funkcjonowania dawała mi prędkość. Kiedy chcę, mogę ucieć z dala od zgiełku
miasta i zanurzyć się w dziewicze krajobrazy i relaksować: to jest naprawdę
doskonały sposób na odstresowanie, zarówno dla mojego ducha i ciała.
10_11
NOT
RECOMMENDED
FOR ALPINE
TOURING
RECOMMENDED
FOR ALPINE
TOURING
T.C.S.
T.C.S.
T.P.L.
DIAMOND
RECOMMENDED
FOR ALPINE
TOURING
T.C.S.
GRIP
E.X.L.
T.P.L.
T.P.L.
CARBON
DIAMOND
DIAMOND
FINISH
FINISH
ULTRALIGHT
ULTRALIGHT
ULTRALIGHT
CARBIDE
CARBIDE
CARBIDE
carbon Lite
multigrip diamond multigrip
700845021
700845020
Material / Materiál / Materiał
Alu F60+Ca100 Ø 16/14/12 mm
Material / Materiál / Materiał
Alu F60 Ø 18/16/14 mm
Material / Materiál / Materiał
Alu F60 Ø 18/16/14 mm
Size / Velikost / Rozmiar
186 g / 6,56 oz
66-141 cm / 26”-56”
Size / Velikost / Rozmiar
230 g / 6,56 oz
66-144 cm / 26”-58”
Size / Velikost / Rozmiar
238 g / 8,40 oz
66-144 cm / 26”-58”
700865020
tech
T.C.S.
FAST LOCK
T.P.L.
T.C.S.
T.C.S.
T.C.S.
MULTI
E.X.L.
T.P.L.
T.P.L.
FAST LOCK
L.L.S.
DIAMOND
E.X.L.
E.X.L.
MULTI
DIAMOND
ULTRALIGHT
L.A.S.S.
DIAMOND
L.L.S.
ULTRALIGHT
CARBIDE
ULTRALIGHT
ULTRALIGHT
ULTRALIGHT
CARBIDE
LADY
CARBIDE
CARBIDE
CARBIDE
700844030 antra
T.C.S.
FINISH
ON/OFF
FINISH
FINISH
escape XT F.L.
escape Lite
classic Lite
Quad
X-Lander F.L.
Material / Materiál / Materiał
Alu F60 Ø 16/14/12 mm
Material / Materiál / Materiał
Alu F60 Ø 16/14/12 mm
Material / Materiál / Materiał
Alu F60 Ø 16/14/12 mm
Material / Materiál / Materiał
Alu F60 Ø 18/16/14/12 mm
Material / Materiál / Materiał
Alu F60 Ø 18/16/14 mm
Size / Velikost / Rozmiar
219 g / 7,72 oz
65-142 cm / 26”-57”
Size / Velikost / Rozmiar
194 g / 6,84 oz
59-131 cm / 24”-52”
Size / Velikost / Rozmiar
225 g / 7,94 oz
67-140 cm / 27”-56”
Size / Velikost / Rozmiar
239 g / 8,43 oz
50-121 cm / 19”-48”
Size / Velikost / Rozmiar
240 g / 8,47 oz
66-144 cm / 26”-58”
700845130
12_13
700847270
700844200
700847400
700844010 red
pro
700844110 red
700844120 green
IDEAL FOR
TRAIL RUNNING
N.C.S.
FAST LOCK
L.L.S.
T.C.S.
T.C.S.
MULTI
COMFORT
T.P.L.
FAST LOCK
T.P.L.
L.L.S.
ULTRALIGHT
E.X.L.
MULTI
ULTRALIGHT
ULTRALIGHT
REFLEX
ULTRALIGHT
L.L.S.
CARBIDE
ACTIVE TIP
CARBIDE
CARBIDE
CARBIDE
X-Lander Lite
alta quota F.L.
fusion
tour Lite Lime
trail tour F.L.
Material / Materiál / Materiał
Alu F60 Ø 18/16/14 mm
Material / Materiál / Materiał
Alu F60 Ø 16/14 mm
Material / Materiál / Materiał
Alu F60 Ø 18/16/14 mm
Material / Materiál / Materiał
Alu F56 Ø 16/14/12 mm
Material / Materiál / Materiał
Alu F60 Ø 18/16 mm
Size / Velikost / Rozmiar
227 g / 8,01 oz
65-143 cm / 26”-57”
Size / Velikost / Rozmiar
200 g / 7,05 oz
83-142 cm / 33”-57”
Size / Velikost / Rozmiar
224 g / 7,90 oz
61-132 cm / 24”-52”
Size / Velikost / Rozmiar
245 g / 8,64 oz
66-142 cm / 26”-57”
Size / Velikost / Rozmiar
268 g / 9,45 oz
90-155 cm / 35”-61”
700844130 antra
14_15
700739050
pro
700734150
700845050
700739030
expert
700843300 sky blue
700843040 green
700843030 orange
700843010 black
700842030 black
CAMINO DE
SANTIAGO POLE
T.C.S.
T.C.S.
T.C.S.
T.C.S.
T.P.L.
T.P.L.
FAST LOCK
L.L.S.
E.X.L.
E.X.L.
T.C.S.
MULTI
T.C.S.
ULTRALIGHT
ULTRALIGHT
ULTRALIGHT
T.P.L.
L.L.S.
T.P.L.
CARBIDE
CARBIDE
CARBIDE
CARBIDE
CARBIDE
CARBIDE
LADY
X-alp Lite
X-alp
destination
mont blanc Lite F.L. mont blanc
700842020 Lime
700843020 red
mont blanc Lady
Material / Materiál / Materiał
Alu F56 Ø 16/14/12 mm
Material / Materiál / Materiał
Alu F56 Ø 16/14/12 mm
Material / Materiál / Materiał
Alu F56 Ø 18/16/14 mm
Material / Materiál / Materiał
Alu F56 Ø 18/16/14 mm
Material / Materiál / Materiał
Alu F56 Ø 18/16/14 mm
Material / Materiál / Materiał
Alu F56 Ø 18/16/14 mm
Size / Velikost / Rozmiar
215 g / 7,58 oz
64-140 cm / 25”-56”
Size / Velikost / Rozmiar
238 g / 8,40 oz
66-142 cm / 26”-57”
Size / Velikost / Rozmiar
257 g / 9,07 oz
66-144 cm / 26”-58”
Size / Velikost / Rozmiar
287 g / 10,01 oz
66-144 cm / 26”-58”
Size / Velikost / Rozmiar
248 g / 8,74 oz
66-144 cm / 26”-58”
Size / Velikost / Rozmiar
223 g / 7,87 oz
60-130 cm / 26”-58”
700745090
16_17
700845080
700744340 sand
700843200 cerise
expert
700838020 silver
T.C.S.
L.L.S.
ULTRALIGHT
T.C.S.
L.L.S.
CARBIDE
T.P.L.
ULTRALIGHT
CARBIDE
JUNIOR
LADY
piuma
transalp
trail
predator
Material / Materiál / Materiał
Alu F56 Ø 18/16/14 mm
Material / Materiál / Materiał
Alu F56 Ø 18/16/14 mm
Material / Materiál / Materiał
Alu F56 Ø 18/16 mm
Material / Materiál / Materiał
Alu F45 Ø 16/14 mm
Size / Velikost / Rozmiar
208 g / 7,34 oz
58-128 cm / 23”-51”
Size / Velikost / Rozmiar
283 g / 9,98 oz
64-144 cm / 26”-57”
Size / Velikost / Rozmiar
268 g / 9,45 oz
90-155 cm / 35”-61”
Size / Velikost / Rozmiar
190 g / 6,70 oz
66-108 cm / 26”-43”
700747510
18_19
CARBIDE
700838030 black
700739040
700740020
classic
fusion
trekking
SUPPORT
7901191800001
T.P.L.
pole lights
T.P.L.
L.A.S.S.
PHOTO
ULTRALIGHT
T.P.L.
CARBIDE
CARBIDE
ULTRALIGHT
gloves
ON/OFF
accessories
XW photo compass discovery
700751020
700748110
voyager
Material / Materiál / Materiał
Alu F56 Ø 18/16/14 mm
Material / Materiál / Materiał
Alu F56 Ø 18/16/14 mm
Material / Materiál / Materiał
Alu F45 Ø 18/16/14 mm
Size / Velikost / Rozmiar
290 g / 10,20 oz
70-168 cm / 28”-67”
Size / Velikost / Rozmiar
205 g / 7,23 oz
56-105 cm / 22”-42”
Size / Velikost / Rozmiar
210 g / 7,41 oz
57-110 cm / 22”-44”
20_21
700748020
walking
packaging
Six different activities in one pole
nordic walking
+
+
N.C.S. Comfort + Roadster Pad + NW
snow shoeing
+
NCS Adjustable + S.S.Power
Power Race
alpine touring
+
NCS Adjustable + S.S.Power
Power Race
back country
+
NCS Adjustable + S.S.Power
Power Race
alpine skiing
+
NCS Adjustable + S.S.Power
Power Race
trekking hiking
+
+
NCS Adjustable + Power Race + Tip Protector
22_23
luc alphand
& fusion
For a versatile athlete like me, Fusion
by Gabel is the best choice. A crossover
pole, that is perfect for versatile and
eclectic outdoor enthusiasts. Fusion
combines 6 products in 1, 6 activities
with a single pole: Nordic Walking,
Trekking, Ski Mountaineering, Skiing,
Back Country and Snowshoeing. Fusion
is extremely easy to carry because it is
extensible and it features a wide range of
interchangeable accessories to quickly
transform and to take you to your favorite
activities in any environment and season!
Pro všestranného sportovce jako jsem já, jsou
hole Fusion tím nejlepším výběrem. Hole,
které jsou ideální pro všestranné a náročné
outdoorové nadšence. Kombinují 6 produktů
v 1. 6 činností pomocí jediných holí: Nordic
Walking, Trekking, Ski alpinismus, lyžování,
Back Country a chůze na sněžnicích.
Hole Fusion jsou všestranně použitelné,
protože jsou rozkládací a mají celou
řadu vyměnitelného příslušenství, které
rychle a snadno vyměníte a můžete
se věnovat své oblíbené činnosti v
jakémkoli prostředí a ročním období !
Dla wszechstronnych zawodników takich
jak ja, kij Fusion Gabel jest najlepszym
wyborem. Kij do wędrówek, który jest idealny
dla wszechstronnych miłośników outdooru,
którzy kochają łączyć różne style i rodzaje
aktywności. Fusion łączy 6 produktów
w 1, sześć działań z jednego bieguna:
Nordic Walking, Trekking, Skialpinizm,
narciarstwo, Back Country i Snowshoeing.
Fusion jest bardzo łatwy w użyciu,
ponieważ jest składany i posiada szeroką
gamę wymiennych akcesoriów, aby szybko
zmienić parametry kija i trenować ulubiony
sport w każdym środowisku i sezonie!
Long fingers
Gabel Expert Gray
8015010200306/7/8/9/10
Gabel Pro
8015010200206/7/8/9/10
Gabel Expert Green
8015010200406/7/8/9/10
Gabel Lite
8015010200105/6/7/8/9/10
Gabel Fitness
8015010300105/6/7/8/9/10
Stride Lite
8015010100105/6/7/8/9/10
Gabel expert red
8015010200706/7/8/9/10
short fingers
Blister Gloves
choose the right size
cm
16-17
Gabel Lady
8015010200505/6/7/8/9/10
Gabel Sport
8015010200606/7/8/9/10
24_25
inch
6,3”-6,7
size
5/5,5
XXS
18-19
7,09”-7,49” 6/6,5
XS
20-21
7,88”-8,27” 7/7,5
S
22-23
8,67”-9,06” 8/9,5
M
24-25
9,46”-9,85” 9/9,5
26
10,24”
10/10,5
L
XL
sport gloves
26_27
Vario fit + Carbide
05/15 + 08/9
7905159900010
7902011000001
7903249904010
7905071301010
7905281305011
7907720000601
7906271602220
7906251402220
Ultralight + Carbide
05/10 + 08/9
79077180000602
7906626160301
Ultra light + Ice
05/10 + 08/2
Wing + Active Carbide
05/24 + 08/5
7901191800001
7905059900010
Multi fit + Carbide
05/5 + 08/9
Support for XW Photo
01/19
7900698160301
Fast Lock
06/98 Ø18/16
7900696140301
7900694120301
Fast Lock
06/96 Ø16/14
7906624140301
(a pair)
Locking parts (a pair)
Fast Lock
06/94 Ø14/12
NCS Long
07/18
7905240903010
tips
Expander Lite
06/26 ø16
7905109900013
Fit Link System
02/10 G
NCS Short
07/20
Expander ø16
06/27 ø16
Expander Lite
06/24 ø14
7906622120301
7902161303010
7902011240001
NCS Comfort short
02/36 NCS Comfort
7902022100001
Expander Lite
06/22 ø12
Jr Adjustable
02/16-1
7902060142802
Comfort XWP
02/2 XWP
7902072402560
NCS Adjustable
02/7 NCS
Automatic TCS
02/11
R
Tip Protector Ø13
05/7 Ø13
kit ncs
Expander ø14
06/25 ø14
7906231202219
7902014240002
L
Expander ø12
06/23 ø12
7902013240002
Comfort Automatic Click Comfort Automatic TCS
02/14 LG Logo
02/13 LG Logo
7902036200
-11 (S) -12(M) - 13(L)
R
7902061142802
L
7903370004010
expanders
Comfort Automatic TCS Automatic TCS
02/60
02/61 LG
Trekking Lite
03/24F Ø55
Roadster Pad
05/28
(a pair)
7905109900010
straps (a pair)
Power Race F
03/1F Ø50
pads
NW
03/37 Ø36
7901241600002
7901102181100 ø18
Ultra Slim Cork
01/24-08 CE
Performance Disc
03/10F Ø60
7903010104010
S.S. Power
03/27F Ø90
7901291601001 ø16
7901291801001 ø18
7901301601001 ø16
7901301801001 ø18
Pro Dual Cork TCS
01/2C
7901102161003 ø16
7901102181003 ø18
Pro Dual Gummy TCS
01/2DD
Dual Lite
01/29
7903270104010
Dual Lite Click
01/30
7901271600003 ø16
7901271800003 ø18
Ergo Dual Gummy
01/27
7901281600003 ø16
7901281800003 ø18
Ergo Lite
01/28
baskets (a pair)
7903100014010
grips (a pair)
spare parts
Poles Bag 12 Pairs
8009010500001
Stride waist bag
1 bottle 8009010500101
Mobile Phone Bag
8009010500103
Stride waist bag
2 bottle 8009010500102
Adjustable Trekking Bag
8009010100006
Lights safety
Gabel got a Bright Idea! Set of four L.E.D.
lights for your outdoor activities: to also have
more fun at night! Ideal to clip on your poles,
perfect to see and be seen! Safety First!
Gabel dostal skvělý nápad! Sada čtyř L.E.D.
světel pro vaše outdoorové aktivity a také pro
více zábavy v noci! Jednoduše připevníte na
hole pomocí klipsy. Perfektní abyste viděli a byli
viděni i v noci! Bezpečnost na prvním místě!
Gabel wpadł na ciekawy pomysł! Zestaw
czterech świateł L.E.D. przeznaczone
do wykorzystania na świeżym powietrzu:
doskonałe do bezpiecznej zabawy również
nocą! Łatwe w montażu za pomocą zacisków na
kijkach, idealne, aby widzieć i być widocznym!
Bezpieczeństwo przede wszystkim!
28_29
Poles Lights
8010020000001
accessories
Download

ściągnij PDF