GV
TECHNICKÉ LISTY
SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA
POSUVNÁ GARÁŽOVÁ VRATA
KŘÍDLOVÁ VRATA
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
e-mail: [email protected]
POPIS VRAT
Vrata se skládají z několika panelů (sekcí), jež jsou umístěny vodorovně nad sebou v
celé ploše otvoru. Stálá pozice panelů je zajištěna zámky umožňujícími rovněž přechod
vertikálního posunu vratové desky na horizontální. Panely jsou vzájemně spojeny speciálními panty. Trajektorie pohybu vrat je určena vodícími kolejnicemi (tzv. kováním). Hnacím
agregátem vrat je systém torzního hřídele s pružinami a lankovými bubny. Přenos síly je
umožněn ocelovými lanky.
www.lomax.cz
TECHNICKÉ PARAMETRY
Rozměry:
max. šířka vrat 7500 mm
max. výška vrat 4990 mm
max. plocha vrat 32 m2
Tepelné vlastnosti zabudovaných vrat:
součinitel prostupu tepla
cca U = 1,22 W/m2K (závisí na rozměru a příslušenství)
OVLÁDÁNÍ
ručně (vrata větších rozměrů za pomoci řetězové převodovky „kočky“)
elektropohonem (s možností dálkového ovladače)
Hmotnost:
orientační hmotnost vrat cca 14 kg/m2
Základní provedení:
POPIS KOVÁNÍ
ocelové L-profily s integrovaným těsněním a vodící kolejnicí ve tvaru „J“
síla stěny profilů - 2 mm
povrchová úprava - galvanické zinkování (kromě střižných hran)
spoje profilů - technologie „TOX“ pro spoje plechů bez nutnosti narušení zinkové vrstvy
posuvová kolečka - nylonová s kuličkovými ložisky
ocelová lanka a torzní pružiny jsou standardně dimenzovány na 20 000 cyklů (cyklus =
otevření + zavření)
kazeta (nelze v provedení hladká 06)
lamela
středový prolis
bez prolisu
vnitřní strana vrat - lamela bílá
TOX
Vrata podléhají normě
ČSN EN 13241-1
POPIS PANELU
přerušení tepelného mostu
zámky proti sevření prstů
fólie s imitací dřeva o síle 200 µm
dvousložkový povrchový lak
základní lak
zinková vrstva
ocelový plech tloušťky 0,53 / 0,6 mm
Technologie spojování plechů TOX spočívá v principu
lisovaného spoje pomocí speciálních matric. Výhodou je
pevný spoj bez narušení povrchové úpravy materiálu, čímž
je zabráněno korozi výrobku v místech spojů.
zinková vrstva
adhezní primerová vrstva
PUR-pěna (hustota 50 kg/m3)
výztuhy pro připevnění pantů
Výroba panelů v ČR!
2
DELTA
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
PARAMETRY KOVÁNÍ
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
STD - STANDARDNÍ KOVÁNÍ
y
h
STD
L
x
R
- nadpraží „h“pro ruční ovládání
a) min. 380 mm (do výšky otvoru „y“ 3 m a max. plochy 10 m2)
b) min. 420 mm (do výšky otvoru „y“ 4 m)
c) min. 500 mm (do výšky otvoru „y“ 5 m)
- nadpraží „h“ pro ovládaní el. pohonem
a) min. 380 mm pro boční pohon (do výšky otvoru „y“ 3 m a max. plochy 10 m2)
b) min. 400 mm pro stropní pohon (do výšky otvoru „y“ 3 m a max. plochy 10 m2)
c) min. 420 mm do výšky otvoru „y“ 4 m
d) min. 500 mm pro boční pohon (do výšky otvoru „y“ 5 m)
- ostění pro ruční ovládání nebo stropní pohon (L a R >= 100 mm)
- ostění pro použití bočního pohonu nebo řetězové převodovky (kočky) (L nebo R >= 300 mm)
LEGENDA:
y = výška otvoru
x = šířka otvoru
VA = výška stojky
VH = osa hřídele
VF = výška otvoru + nadpraží
VP = průjezdná výška garáže
LK = délka horizontálních kolejnic
UPOZORNĚNÍ:
V případě ručního ovládání a nadpraží <420 mm může spodní část
dolní sekce zastínit v otevřené poloze několik cm otvoru.
LHF - SNÍŽENÉ KOVÁNÍ
LHF
y
h
- nadpraží „h“ min 230 mm
- nadpraží pro boční pohon „h“ min 300 mm
L
x
R
- ostění pro ruční ovládání nebo stropní pohon (L a R >= 100 mm)
- ostění pro použití bočního pohonu nebo mechanické převodovky (L nebo R >= 300 mm)
POZOR!:
- maximální výška otvoru 3000 mm
- maximální plocha otvoru 12 m2
- řetězovou kočku nebo boční pohon pro typ LHF lze použít pouze pokud „h“> 300 mm
LEGENDA:
y = výška otvoru
x = šířka otvoru
VA = výška stojky
VH = osa hřídele
VF = výška otvoru + nadpraží
VP = průjezdná výška garáže
LK = délka horizontálních kolejnic
UPOZORNĚNÍ:
V případě ručního ovládání i ovládání el. pohonem může spodní
část dolní sekce v otevřené poloze zastínit až 150 mm otvoru, při
použití pádových brzd až 200 mm.
V případě použití bočního průmyslového pohonu Dynamic (kromě
pohonu s frekvenčním měničem) dochází při dojezdu do koncové polohy zavřeno k prudkému nárazu těsnění na horní sekci do
nadpraží. Tento jev je dán trajektorií dvoukolejného vedení pohybu
vrat.
V případě použití integrovaných dveří s nízkým prahem se zastínění průjezdné výšky na spodní části dolní sekce zvětší o dalších
35 mm.
POZNÁMKA: ATYPICKÉ ROZMĚRY, NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ ČI ATYPICKÉ KOVÁNÍ KONZULTUJTE S VÝROBCEM.
3
DELTA
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
PARAMETRY KOVÁNÍ
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
LHN - SNÍŽENÉ KOVÁNÍ
L
x
y
h
LHN
R
- nadpraží „h“ pro ruční ovládání
a) min. 80 mm (do max. šířky vrat „x“ 4,8 m a plochy 10 m2,
klika ve spodní sekci, integrované dveře nelze instalovat)
b) min. 100 mm (do max. plochy vrat 15 m2)
(v případě kliky v jiné než spodní sekci nadpraží min. 120 mm)
- nadpraží „h“ pro ovládaní el. (stropním) pohonem
a) min. 120 mm (do max. šířky vrat „x“ 4,8 m a plochy 10 m2)
b) min. 140 mm (do max. plochy 13 m2)
c) min. 200 mm (do max. plochy 15 m2) použití pohonu Dynamic XS.Plus SG
y+690/530*
- ostění (L a R >= 90 mm)
LH=y+610/450*
VF=y+80/100/120/140/200
POZOR!:
- maximální plocha vrat 15 m2
- nelze použít Boční pohon DYNAMIC ani mechanickou převodovku
* platí v těchto případech
- plocha vrat > 11 m2
- šířka vrat > 4 800 mm
- výška vrat > 2 499 mm
90
90
LEGENDA:
y = výška otvoru
x = šířka otvoru
VA = výška stojky
VF = výška otvoru + nadpraží
VP = průjezdná výška garáže
LH = délka po osu hřídele
UPOZORNĚNÍ: V případě ovládání stropním el. pohonem Marantec
lze vytáhnout sekce zcela za nadpraží. V otevřené poloze poté kromě bočních kolejnic, bočních pantů a spodních držáků ocelového
lanka, snižuje průjezdnou výšku pouze příčná rozpěra umístěná
na konci horizontálních kolejnic o cca 20 mm a v místech podpěr hřídele o cca 60 mm (pokud je plocha vrat větší než 10 m2, tak
v tomto místě o cca 80 mm). Při ručním ovládání, nebo u vrat nad
4 800 mm šířky, nad 2 499 mm výšky nebo nad 11 m2 zastíní spodní sekce při otevřených vratech cca 120 mm objednací výšky vrat.
V případě použití integrovaných dveří s nízkým prahem se zastínění
průjezdné výšky na spodní části dolní sekce zvětší o dalších 35 mm.
DELTA-D - SNÍŽENÉ KOVÁNÍ
DELTA-D
L
x
y
h
- nadpraží „h“ pro ovládaní el. pohonem min. 160 mm (popřípadě 140 mm - viz ceník)
R
- ostění (L a R >= 100 mm)
- šířka max. 2 750 mm
- výška max. 2 380 mm
POZOR!:
- maximální plocha vrat 6 m2
LEGENDA:
y = výška otvoru
x = šířka otvoru
VA = výška stojky
VF = výška otvoru + nadpraží
VP = průjezdná výška garáže
LH = délka po osu hřídele
UPOZORNĚNÍ: Spodní část dolní sekce v otevřené poloze zastíní cca 120 mm otvoru.
Pro tento typ vrat nelze použít integrované dveře.
POZNÁMKA: ATYPICKÉ ROZMĚRY, NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ ČI ATYPICKÉ KOVÁNÍ KONZULTUJTE S VÝROBCEM.
4
DELTA
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
PARAMETRY KOVÁNÍ
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
VK - VERTIKÁLNÍ KOVÁNÍ
VK
L
x
y
h
- nadpraží „h“ = y + 500 mm
- ostění (L a R >= 100 mm)
R
LEGENDA:
y = výška otvoru
x = šířka otvoru
VA = výška stojky
VF = výška otvoru + nadpraží
Pro použití bočního pohonu DYNAMIC nebo řetězové převodovky je nutné ostění min. 300 mm.
VK-G - VERTIKÁLNÍ KOVÁNÍ - GILOTINA
VK-G
L
x
y
h
- nadpraží „h“ = y + 150 mm
- ostění (L a R >= 200 mm)
R
LEGENDA:
y = výška otvoru
x = šířka otvoru
VA = výška stojky
VF = výška otvoru + nadpraží
Pro použití bočního pohonu DYNAMIC nebo řetězové převodovky je nutné ostění min. 400 mm.
800
Minimální výška horní hrany nosných konzolí nad hranou otvoru musí být 800 mm.
Pokud by tato výška byla menší, došlo by k zastínění průjezdné výšky otvoru.
POZNÁMKA: ATYPICKÉ ROZMĚRY, NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ ČI ATYPICKÉ KOVÁNÍ KONZULTUJTE S VÝROBCEM.
5
DELTA
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
PARAMETRY KOVÁNÍ
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
SK - ŠIKMÉ KOVÁNÍ
SK
y
- nadpraží „h“ od 120 mm (dle velikosti vrat a úhlu sklonu)
- sklon max. 45° (dle velikosti nadpraží a velikosti vrat)
- ostění (L a R >= 100 mm)
- ostění pro použití bočního pohonu (L nebo R >= 300 mm)
L
LEGENDA:
y= výška otvoru
x= šířka otvoru
VA = výška stojky
VH= osa hřídele
VF= výška otvoru + nadpraží
LK= délka horizontálních kolejnic
R
x
POZOR !
POZOR!:
Nákres je pouze ilustrační.
Všechny rozměry se mění
v závislosti na nadpraží
a úhlu sklonu!
VA=y+360
VH=y+590
VF=y+650
tato tabulka je pouze orientační,
při objednávce konzultujte vždy s výrobou
nadpraží "h" velikost vrat
pohon vrat
úhel sklonu "α"
min. 80 mm šířka otvoru max. 4,8 m, plocha otvoru max. 10 m2
ruční
max. 15°
min. 100 mm plocha otvoru max. 15 m2
min. 120 mm šířka otvoru max. 4,8 m, plocha otvoru max. 10 m2
stropní
max. 15°
min. 140 mm plocha otvoru max. 13 m2
min. 200 mm plocha otvoru max. 15 m2
stropní průmyslový max. 15°
min. 300 mm výška otvoru max. 3 m, plocha otvoru max. 12 m2
ruční / stropní /boční max. 25°
min. 420 mm výška otvoru max. 4 m
min. 650 mm výška otvoru max. 5 m
ruční / stropní /boční max. 45°
Pozn.: Kování vrat je vyrobeno v krocích po 5°. Tento úhel lze částečně změnit v rámci montážních vůlí.
UPOZORNĚNÍ:
Možnost použití bočního nebo stropního pohonu konzultujte
s výrobcem.
Pro případ ovládání bočním průmyslovým pohonem je třeba ostění
i nadpraží min. 300 mm na straně umístění pohonu.
V případě ručního ovladání (při otevřených vratech) může panel zasahovat do otvoru až 200 mm podle velikosti nadpraží .
V případě nadpraží < 400 mm může dojít k zastínění průjezdní výšky
otvoru i při ovládání el. pohonem.
V případě použití integrovaných dveří s nízkým prahem se zastínění
průjezdné výšky na spodní části dolní sekce zvětší o dalších 35 mm.
ZK - ZVÝŠENÉ KOVÁNÍ
ZK
y
h
- nadpraží „h“ <4 300 mm
- ostění (L a R>= 100 mm)
L
x
R
LEGENDA:
y = výška otvoru
x = šířka otvoru
h = nadpraží
VA = výška stojky
VF = výška otvoru + nadpraží
LK = délka horizontálních kolejnic
VL = h - 200*/320**/350 mm
VF=y+max. 4300
VA=VF- 200*/320**/350
VL=h- 200*/320**/350
Pro použití bočního pohonu DYNAMIC nebo řetezové převodovky je nutné ostění min. 300 mm.
Možnost použití stropního pohonu s adaptérem pro ZK viz str. 24.
* Výška vrat y < 2900 mm
nadpraží h < 1500 mm
váha vrat < 200 kg
** Výška vrat y < 4500 mm
nadpraží h < 1620 mm
váha vrat < 400 kg
PROVEDENÍ PRUŽIN
L
R
POZOR!:
Nejedná se o stranu,
na které je pružina
namontována, ale pouze
o směr vynutí drátu!
** Výška vrat y < 3600 mm
nadpraží h < 3320 mm
váha vrat < 240 kg
levé vinutí
pravé vinutí
POZNÁMKA: ATYPICKÉ ROZMĚRY, NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ ČI ATYPICKÉ KOVÁNÍ KONZULTUJTE S VÝROBCEM.
DELTA
© LOMAX & Co s.r.o.
6
TLS 03 - 2015
Vrata DELTA Excellent
e-mail: [email protected]
VrataDELTA
DELTAExcellent
Excellent
Vrata
e-mail:
[email protected]
e-mail:
[email protected]
www.lomax.cz
www.lomax.cz
www.lomax.cz
Popis
sekce
Popis
sekce
Vnitøní
plech
hladká
prolisù,
v barvì
bílá
/ silv
/ antracit.
Vnitøní
plech
hladká
0606
bezbez
prolisù,
v barvì
bílá
/ silv
er er
/ antracit.
Spodní
i horní
hliník
z vnitøní
strany
v barvì
Spodní
i horní
hliník
z vnitøní
strany
v barvì
seksek
cí. cí.
Popis
sekce
Boèní
krycí
plechy
bez
viditelných
nýtù
a ve
vnitøní
barvì
Boèní
krycí
plechy
viditelných
ve
vnitøní
barvì
seksek
cí. cí.
Vnitřní
plech
hladká
06bez
bez
prolisů,
v barvěnýtù
bílá
/a
silver
/ antracit.
Spodní i horní hliník z vnitřní strany v barvě sekcí.
Popis
konstrukce
Popis
konstrukce
Boční
krycí plechy bez viditelných nýtů a ve vnitřní barvě sekcí.
Kolejnice
s vyšší
bezpeèností
proti
vypáèení
vrat.
Kolejnice
s vyšší
bezpeèností
proti
vypáèení
vrat.
Popis
konstrukce
Pružinový
systém
zakrytovaný
boxem
v barvì
Pružinový
systém
zakrytovaný
boxem
v barvì
seksek
cí. cí.
Kolejnice s vyšší bezpečností proti vypáčení vrat.
Horizontální
kolejnice
a høídel
zakonèené
krytkami.
Horizontální
kolejnice
a
høídel
zakonèené
krytkami.
Pružinový systém zakrytovaný boxem ve vnitřní barvě sekcí.
Stavitelné
držákypro
kotvení
do
stropu
kování
LHN
a LHF.
U kování
Stavitelné
držákypro
stropu
propro
LHN
a LHF.
U kování
(Od
šířky otvoru
2850 mmkotvení
jsou
krytydo
boxu
vyrobeny
zekování
dvou
dílů.)
STD
bude
automaticky
dodána
sada
montážních
úhelníkù
x 3000
mm.
STD
bude
automaticky
sada
montážních
úhelníkù
1 x13000
mm.
Horizontální
kolejnice
a hřídeldodána
zakončené
krytkami.
Stavitelné
držáky
kotvení do stropu
pro kování
LHN
LHF.
Boèní
panty
sprodvojkoleèkem
(mimo
horní
aa spodní).
Boèní
panty
s dvojkoleèkem
(mimo
horní
a spodní).
U Koleèka
kování STD
bude
automaticky
dodána
sada
montážních pr
úhelníků
všech
pantù
s kryty
proti
pøiskøípnutí
prstù.1 x 3000 mm.
Koleèka
všech
pantù
s kryty
proti
pøiskøípnutí
stù.
Boční panty s dvojkolečkem (mimo horní a spodní).
Spodní
panty
s plastovými
kryty.
Spodní
panty
s
plastovými
kryty.
Kolečka všech pantů s kryty proti přiskřípnutí prstů.
Podložky
stojkami
zvyšující
ochranu
proti
korozi.
Podložky
pod
stojkami
zvyšující
ochranu
proti
korozi.
Spodní
panty
spod
plastovými
kryty.
Technické
parametry
Technické
parametry
Rozmìry:
Rozmìry:
Technické
parametry:
max.
šíøka
vrat
4 800
mm
max.
šíøka
vrat
4 800
mm
max.
výška
vrat
2 490
mm
max.
výška
vrat
2 490
mm
Rozměry:
2
max.
šířka
vratvrat
4 800
mm
max.
plocha
vrat
12
max.
plocha
12
m2m
Popis
elektro
Popis
elektro
Popis
elektro
Pohon
LOMAX
Exclusive
650
/ 850
s øemenovou
kolejnicí
Pohon
LOMAX
Exclusive
650
/ 850
s øemenovou
kolejnicí
SZ.SZ.
Pohon
LOMAX
Exclusive
650 /(viz
850
s řemenovou
kolejnicí SZ.
Funkce
Blueline
a Speed
(viz
popis
pohonu).
Funkce
Blueline
a Speed
popis
pohonu).
Funkce Blueline a Speed (viz popis pohonu).
1 ks
èerného
dálkového
ovladaèe
Mini 304
Lomax
v sadì.
11ks
dálkového
ovladaèe
Lomax
v sadì.
ks èerného
černého dálkového
ovladače
Mini 304Mini
Lomax304
v sadě.
Bezpeènostní
fotozávora
„Special
Billix”
v sadì.
Bezpeènostní
fotozávora
„Special
v sadì.
Bezpečnostní
fotozávora
„Special
Billix” v Billix”
sadě.
max. plocha vrat 12 m2
Servis
Servis
První
servisní
prohlídka
zcela
ZDARMA.
První
servisní
prohlídka
zcela
ZDARMA.
Servis
První
servisní
prohlídkaza
zcela
ZDARMA. cenu.
Druhá
prohlídka
za
zvýhodnìnou
cenu.
Druhá
serser
prohlídka
zvýhodnìnou
Druhá
servisní
prohlídka
za zvýhodněnou
cenu.
Záruka
servisního
zásahu
pracovních
hodin
v pøípadì
havárie
apod.
Záruka
servisního
zásahu
dodo
2424
pracovních
hodin
v pøípadì
havárie
apod.
Záruka servisního zásahu do 24 pracovních hodin v případě havárie apod.
Záruka
10
let
na
vratové
køídlo
a
5
let
na
pohon
L
OMAX
Exclusive.
Záruka
10
let
na
vratové
køídlo
a
5
let
na
pohon
L
OMAX
Exclusive.
Záruka 10 let na vratové křídlo a 5 let na pohon LOMAX Exclusive.
Nerezové podložky pod stojkami zvyšující ochranu proti korozi.
max. výška vrat 2 490 mm
STD-STANDARDNÍ KOVÁNÍ
- nadpraží „h“ min. 400 mm
- ostění (L a R >= 110 mm)
LK=y+400
LK=y+400
LK=y+400
650
LEGENDA:
y = výška otvoru
x = šířka otvoru
VA = výška stojky
VH = osa hřídele
VF = výška otvoru + nadpraží
VP = průjezdná výška garáže
LK = délka horizontálních kolejnic
VP=y+140
y+180 y+180
y+180
A
VA=y+235
y
VA=y+235
VA=y+195
y
y
VH=y+285
VH=y+335
VF=y+400
VF=y+400
VH=y+335
VF=y+400
VF=y+400
VH=y+335
VA=y+235
650650
AA
L>=110
x
R>=110
A-A
L>=110
L>=110
EXCELLENT
x x
© LOMAX & Co s.r.o.
R>=110
R>=110
UPOZORNĚNÍ:
V případě ručního ovládání může spodní část dolní sekce v otevřené poloze zastínit až 150 mm otvoru.
7
TLS 03 - 2015
Vrata
Vrata DELTA
DELTA Excellent
Excellent
Vrata DELTA
DELTA Excellent
Excellent
Vrata
Vrata DELTA Excellent
e-mail:
e-mail:[email protected]
[email protected]
e-mail:[email protected]
[email protected]
e-mail:
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
www.lomax.cz
www.lomax.cz
www.lomax.cz
www.lomax.cz
LHF-SNÍŽENÉ KOVÁNÍ
- -nadpraží
nadpraží„h”
„h”min.
min.260
260mm
mm(kolejnice
(kolejnicepohonu
pohonukotvena
kotvenado
dostropu
stropupøed
pøedkrytem
krytempružin)
pružin)
- nadpraží
„h” 300
min.
260
mm
(kolejnice
pohonukotvena
kotvena do
do
stropu
přednad
krytem
pružin)
- -nadpraží
„h”
min.
mm
(kolejnice
pohonu
nadpraží
krytem
pružin)
nadpraží
„h”
min.
300
mm
(kolejnice
pohonu
kotvena
do
nadpraží
nad
krytem
pružin)
nadpraží
„h”min.
min.
260mm
mmmm
(kolejnice
pohonu
kotvena
donadpraží
stropupøed
pøed
krytem
pružin)
- -nadpraží
„h”
(kolejnice
pohonu
stropu
krytem
pružin)
- nadpraží
„h”260
min.
300
(kolejnice
pohonukotvena
kotvena do
do
nad krytem
pružin)
nadpraží„h”
„h”min.
min.300
300mm
mm(kolejnice
(kolejnicepohonu
pohonukotvena
kotvenadodonadpraží
nadpražínad
nadkrytem
krytempružin)
pružin)
- -nadpraží
- ostění (L a R >= 100 mm)
LK=y+400
LK=y+400
650
650
LK=y+400
LK=y+400
LK=y+400
LEGENDA:
y = výška otvoru
x = šířka otvoru
VA = výška stojky
VH = osa hřídele
VF = výška otvoru + nadpraží
VP = průjezdná výška garáže
LK = délka horizontálních kolejnic
=y
=y
=y
=y
y
=y
VP=y
VF=y+260
VF=y+260
VF=y+260
VF=y+260
VH=y+170
VF=y+260
VH=y+170
VH=y+170
VH=y+170
VH=y+170
VA=y+110
VA=y+110
VA=y+110
VA=y+110
yVA=y+110
y
y
y
650
650
650
AA A
AA
L>=100
R>=100
x
L>=100
L>=100
A - xAx
R>=100
R>=100
L>=100
L>=100
xx
R>=100
R>=100
UPOZORNĚNÍ:
V případě ručního ovládání může spodní část dolní sekce v otevřené poloze zastínit až 150 mm otvoru.
V případě plochy vrat nad 11 m2 zastíní spodní sekce v otevřené
poloze až 200 mm.
V případě použití integrovaných dveří s nízkým prahem se zastínění průjezdné výšky na spodní části dolní sekce zvětší o dalších
35 mm.
LHN-SNÍŽENÉ KOVÁNÍ
- nadpraží
„h“120
min.
140
- -nadpraží
“h”
nadpraží
“h”min.
min.
120mm
mmmm (do max. plochy 10 m2)
- nadpraží „h“ min. 160 mm (do max. plochy 12 m2)
nadpraží
“h”min.
min.
120
mmmm)
- -nadpraží
“h”
120
mm
ostění
aR
>=
100
- -ostìní
>=100
mm)
ostìní-(L
(LaaRR(L
>=100
mm)
ostìní(L(LaaRR>=100
>=100mm)
mm)
- -ostìní
y+690
y+690
y+690
y+790
LH=y+610
LH=y+610
LH=y+710
LH=y+610
y+690
y+690
650
650
650
LH=y+610
LH=y+610
y-80
y-40
VP=y
x = šíøka
otvoru
šíøka
otvoru
výškaotvoru
otvoru
yxy===výška
VA
==výška
stojky
výška
stojky
x==šíøka
šíøka
otvoru
xVA
otvoru
VH
==osa
høídele
VH
osa
høídele
VA==výška
výškastojky
stojky
VA
VF
= výška
otvoru
VF
výška
otvoru++nadpraží
nadpraží
VH===osa
osahøídele
høídele
VH
VP
==prùjezdná
výška
garáže
VP
prùjezdná
výška
garáže
VF==výška
výškaotvoru
otvoru
nadpraží
VF
++nadpraží
LH
==délka
po
osu
høídele
LH
délka
po
osu
høídele
VP==prùjezdná
prùjezdnávýška
výškagaráže
garáže
VP
y-40 y-40
y-40 y-40
A
AA
110
110
VF=y+120
VF=y+120
VF=y+120
VF=y+120
VF=y+120
VF=y+140/160
VA=y+67
VA=y+67
VA=y+67
VA=y+67
VA=y+67
VA=y+70
y
y
y
y yy
650
650
LEGENDA:
y = výška otvoru
x = šířka otvoru
VA = výška stojky
VF = výška otvoru + nadpraží
LEGENDA:
LEGENDA:
VP = průjezdná výška garáže
yy==výška
výška
LH otvoru
=otvoru
délka po osu hřídele
LEGENDA:
LEGENDA:
110 110
110
LH==délka
délka
osuhøídele
høídele
LH
popoosu
UPOZORNĚNÍ:
AA
L>=100
R>=100
x
A-A
L>=100
L>=100
xx
R>=100
R>=100
L>=100
L>=100
xx
R>=100
R>=100
V případě ručního ovládání může spodní část dolní sekce v otevřené poloze zastínit až 150 mm otvoru.
Jelikož je box směrem dolů, tak vždy omezí průjezdovou výšku
o 80 mm, za podmínky, že sekce nezastíní průjezd více.
V případě plochy vrat nad 11 m2 zastíní spodní sekce v otevřené
poloze až 200 mm. V případě použití integrovaných dveří s nízkým
prahem se zastínění průjezdné výšky na spodní části dolní sekce
zvětší o dalších 35 mm.
POZNÁMKA: ATYPICKÉ ROZMĚRY, NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ ČI ATYPICKÉ KOVÁNÍ KONZULTUJTE S VÝROBCEM.
8
EXCELLENT
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
VZHLED VRAT (DELTA, PRAKTIK)
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
kazeta
lamela
středový prolis
bez prolisů
nepravidelné rozložení
kazet
kazeta
lamela
středový prolis
bez prolisů
nepravidelné rozložení
kazet
Barvy a dekory vrat
bílá (stucco)
brown 636 (stucco)
silver (stucco)
bílá (hladká 06)
silver (hladká 06)
antracit (hladká 06)
RAL/NCS
douglasie 217 (fólie)
rustikal 206 (fólie)
balsamico 232 (fólie)
mahagon 205 (fólie)
bahenní dub 215 (fólie)
cherry 226 (fólie)
nástřik dle vzorníku
RAL/NCS
nussbaum 218 (fólie)
oregon 219 (fólie)
Tabulka barev (barvy - RAL odstíny)
Název
barvy vrat
bílá
brown
636
červená
silver
antracit
douglasie
217
rustikal
206
balsamico
232
oregon
219
nussbaum
218
mahagon
205
bahenní
dub 215
cherry
226
kód nejbližší barvy
RAL
9010
NCS 6030
Y60R
RAL 3020
RAL
9006
RAL 7016
RAL 8023
RAL 8003
RAL 8003
NCS
S3065
Y20R
RAL 8011
RAL 8016
RAL 8017
RAL
8004
Pozn.: nejbližší barvy jsou použity při požadavku na lakování komponent k určitým vratům
POZOR!!!: U širokých vrat je vysoká pravděpodobnost, že vlivem působení slunečních paprsků dojde k dočasnému průhybu sekcí. Tento
jev je způsoben přerušením tepelného mostu mezi vnějším a vnitřním plechem sekce (efekt bimetalového pásku) a ovlivňuje jej barva
vrat (tmavší = větší pravděpodobnost průhybu), šířka vrat (širší = větší pravděpodobnost průhybu), natočení vrat na jih (otočeno více na
jih = větší pravděpodobnost průhybu). Tento jev je bohužel neodstranitelným fyzikálním jevem a je proto jako takový nereklamovatelný.
9
DELTA/PRAKTIK
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
DOPLŇKY CREATIVE
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
NEREZOVÉ DOPLŇKY SEKČNÍCH VRAT - CREATIVE ŘADA „A“
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A 10
A 11
Technické změny vyhrazeny
10
DELTA
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
DOPLŇKY CREATIVE
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
NEREZOVÉ DOPLŇKY SEKČNÍCH VRAT - CREATIVE ŘADA „A“
A 13
A 15
A 14
NEREZOVÉ DOPLŇKY SEKČNÍCH VRAT - CREATIVE ŘADA „C“
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
Technické změny vyhrazeny
11
DELTA
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
DOPLŇKY CREATIVE
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
NEREZOVÉ DOPLŇKY SEKČNÍCH VRAT - CREATIVE ŘADA „C“
C 10
C 11
NEREZOVÉ DOPLŇKY SEKČNÍCH VRAT - CREATIVE ŘADA „V“
V1
V2
V2
V 4 V4
V5
V3
V6
4.
V7
V8
V9
Technické změny vyhrazeny
12
DELTA
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
DOPLŇKY CREATIVE
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
NEREZOVÉ DOPLŇKY SEKČNÍCH VRAT - CREATIVE ŘADA „V“
V 10
V 11
NEREZOVÉ DOPLŇKY SEKČNÍCH VRAT - CREATIVE ŘADA „W“
W1
W2
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W 10
Technické změny vyhrazeny
13
DELTA
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
POHONY SOMFY DEXXO
e-mail: [email protected]
fy Dexxo
www.lomax.cz
Celková délka: DK1
1 = 3 154,6 / DK12 = 3 754,6
min. 170
Celková délka: DK11 = 3 154,6 / DK12 = 3 754,6
Délka posuvu: DK1
1 = 2 555 / DK12 = 3 155
140
Dexxo Compact RTS
min. 170
140
Délka posuvu: DK11 = 2 555 / DK12 = 3 155
63,7
65
65
173
125
173
125
Kotvení: DK11 = 2 981,7 / DK12 = 3 581,7
173
Kotvení: DK11 = 2 981,7 / DK12 = 3 581,7
173
113,5
Délky kolejnic: DK11 = 2 900 / DK12 = 3 500
113,5
119,6
114
33,5
114
33,5
152,7
269,7
119,6
147,1
Délky kolejnic: DK1
1 = 2 900 / DK12 = 3 500
269,7
Celková délka: DK1
1 = 3 127,6 / DK12 = 3 727,6
Celková délka: DK11 = 3 127,6 / DK12 = 3 727,6
Délky kolejnic: DK1
1 = 2 900 / DK12 = 3 500
Tabulka použitelnosti jednotlivých délek kolejnic pro sekční vrata DELTA
suvka
230V
Maximální výška
vrat DELTA
3 300
2 160
3 900
2 490
typ kolejnice
celková délka
pohonu
kotvení kolejnice
u pohonu
zásuvka
230V
Maximální výška vrat
173
LHN
LHF
STD
3 154,6
2 981,7
3 300
2 160
2 130
1 950
DK 12
3 754,6
3 581,7
3 900
2 740
2 740
2 550
Jmenovité napětí
230V/50Hz
Příkon v provozu (W)
120
Příkon Stand-by (W)
erii (max. 10 cyklù/24 hod.,
4
Maximální tažná síla (N)
600
Provozní zatížitelnost (cyklů/den)
ou tlaèítek
Životnost
(cyklů)
né blikáním
žárovky
20
ávoru, bezpeènostní obvod
Max. rychlost otevírání (mm/s)
20 000
140
TECHNICKÉ PARAMETRY
Jmenovité napì tí
Pøíkon v provozu (W)
Pøíkon Stand-by (W)
Maximální tažná síla (N)
Max. rychlost zavírání (mm/s)
Provozní zatížitelnost (cyklù/den)
Elektrické
krytí
Testování
zatížitelnosti
(cyklù)
Max.
rychlost
otevírání (mm/s)
Provozní
teplota
Max. rychlost zavírání (mm/s)
Integrované osvětlení
Elektrické krytí
Délka osvětlení
Provozní
teplota po zastavení
Integrované
osvì tlení
Rádio frekvence
Délka osvì tlení po zastavení
Počet
ovládacích kanálů
Rádio
frekvence
Poèet ovládacích kanálù
86,5
173
DK 11
olohy
zavírání
etekce pøekážek
TECHNICKÉ PARAMETRY
113,5
86,5
kolejnic pro sekèní vrata TA
DEL
269,7
113,5
Délky kolejnic: DK11 = 2 900 / DK12 = 3 500
269,7
63,7
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
Všechny rozmìry jsou v mm
Technické zmìny vyhrazeny!
230V/50Hz
120
4
600
120
20
IP 20
10 000
- 20 °C / + 60 °C 140
120
24V / 21W (objímka BA15s)
IP 20
30 s
- 20 °C / + 60 °C
24V / 21W
RTS 433,42
MHz(objímka BA15s)
30 s
32
RTS 433,42 MHz
32
Všechny rozměry jsou v mm
Technické změny vyhrazeny!
Mechanické koncové polohy
Zpomalení při otevírání i zavírání
Vypínací automatika - detekce překážek
Odblokování zevnitř
Vstup pro tlačítko, infrazávoru
Výstup 24V DC / 500 mA
Vstup pro zálohovací baterii (max. 10 cyklů/24 hod.,
nabíjení 72 hod.)
Programování pomocí dvou tlačítek
Chybové hlášení indikované blikáním žárovky
max. plocha vrat 7 m2
1 - Maják 24V / 15W
2 - Drátová kódová klávesnice
3 - Klíčový spínač
4 - Externí anténa
5 - Záložní baterie
6 - Bezpečnostní infrazávora
UPOZORNĚNÍ:
Nelze použít pro vrata Praktik.
U kování LHN a LHF vrata v otevřené poloze zastíní cca 120 mm
prujezdové výšky.
14
SOMFY
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
POHONY MARANTEC COMFORT / EXCLUSIVE
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
Comfort 260, 270, 280
Exclusive 650, 850, 1100
Celková délka: S11-L = 3289 / S12-L = 3539 / S13 = 4299 / S14 = 6709 / S15 = 8209
Celková délka = délka kolejnice + 209 mm
363
131
93
19,5
125
34
29,5
5
54
34,5
*-133
90°
Délka posuvu: S11-L = 2408 / S12-L = 2658 / S13 = 3418 / S14 = 5828 / S15 = 7328
51,5
Profil
171,5
101,5
*232
71
146
178
78
188
35
19,5
Délka posuvu = délka kolejnice - 672 mm
*-143
90°
cca 1/3 délky kolejnice
54
Délka kolejnice: S11-L = 3080 / S12-L = 3330 / S13 = 4090 / S14 = 6500 / S15 = 8000
77
Konec kolejnice
Tabulka použitelnosti jednotlivých délek kolejnic pro sekční vrata DELTA a PRAKTIK
celková
typ
délka
kolejnice
pohonu
S 11
S 12
S 13
S 14
S 15
3 289
3 539
4 299
6 709
8 209
kotvení
kolejnice
u pohonu
zásuvka
230V
2 700 - 2 850
2 950 - 3 100
3 700 - 3 850
6 100 - 6 250
7 600 - 7 750
3 500
3 700
4 500
6 900
8 400
Maximální výška vrat DELTA
STD
LHF
LHN
2 270
2 490
3 270
5 590
7 160
2 270
2 490
3 270
5 590
7 160
2 160
2 380
3 160
5 480
6 980
Maximální šířka vrat PRAKTIK
pohon na boku,
pohon na boku,
pohon nad vraty,
ostění < 540 mm 1200mm>ostění>540mm ostění > 1200 mm
1 850
2 000
2 450
2 100
2 250
2 700
2 880
3 030
3 460
5 400
5 400
5 850
6 900
6 900
7 350
Technika úspory proudu (u Exclusive - blueline)
Funkce SPEED (pouze Exclusive)
Elektronické vypnutí v koncových polohách
Soft start - soft stop
Pojistka proti nadzdvižení
Vypínací automatika - detekce překážek
Blokovací ochrana
Omezení doby chodu
Funkce automatického zavírání (pouze s infrazávorou)
Odblokování zevnitř
Osvětlení pohonu spínatelné dálkovým ovladačem
Vstup pro tlačítko, infrazávoru, bezpečnostní obvod
Paměť chybových hlášení
Samostatně programovatelné rychlosti chodu
Možnost nastavení částečného otevření
Počítadlo cyklů a údržby
Výstup 24V DC / 250 mA
Vstup pro zálohovací baterii BACK UP
Programování a stavová hlášení na LCD-displeji
Možnost nastavení funkce Back jump
Vstupy pro moduly rozšíření (mimo EM 131)
Technické parametry
270
Exclusive
280
650
1100
0,25
Příkon Stand-by (W)
4
0,6
Odběr proudu při provozu (A)
1,1
Maximální tažná síla (N)
550
750
1000
650
850
1100
Maximální plocha vrat Delta (m2)
7,0
11,0
13,0
8,0
12,5
14,0
Maximální váha vrat Delta (kg)
90
165
200
110
185
220
Maximální šířka vrat Praktik (mm)
3000
5000
7350
3000
5000
7350
Provozní zatížitelnost (cyklů/den)
16
28
48
Maximální rychlost (mm/s)
160
20
32
60
220
235
180
Elektrické krytí
IP 20
Provozní teplota
od -20°C do +60°C
Nosná frekvence d.o. (MHz)
868,3 MHz / 433,92 MHz
Kódování d.o.
Comfort
lesklý kryt
850
230 V / 50 Hz
Příkon při provozu (kW)
Doporučení: U vrat DELTA s šířkou nad 4800mm nebo plochou nad 11m2
doporučujeme použití řetězové kolejnice.
© LOMAX & Co s.r.o.
Comfort
260
Jmenovité napětí (V)
Motor Exclusive je nalakován černou matnou barvou
Motor Comfort je nalakován černou lesklou barvou
MARANTEC
Všechny rozměry jsou v mm
Technické změny vyhrazeny!
Multi-bit (248 = cca 281,5 biliónu kombinací )
Integrované osvětlení
Váha hlavy pohonu (kg)
1 x 8 LED modul
6,4
6,5
6,6
7,4
7,4
Exclusive
matný kryt
7,5
15
TLS 03 - 2015
Pøíslušenství
Pøíslušenstvípro
proComfort
ComfortaaaaExclusive
Exclusive
Pøíslušenství
pro
Comfort
Exclusive
Pøíslušenství
pro
Comfort
Exclusive
Pøíslušenství
pro
Comfort
a
Exclusive
Pøíslušenství
pro
a Exclusive
SpecialComfort
305a Exclusive
øíslušenství
pro Comfort
Special
Special
305305
e-mail: [email protected]
www.lom
e-mail:
[email protected]
www.
e-mail:
[email protected]
www.lom
e-mail: [email protected]
www.lo
e-mail:
[email protected]
www.lom
e-mail:
[email protected]
www.lom
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
- venkovní
nouzový odblok pro stropní pohony Marantec Comfort a Exclusive
Special 305
305
- venkovní
nouzový
odblok
stropní
pohony
Marantec
Comfort
a Exclusive
-Special
venkovní
odblok
propro
stropní
pohony
Marantec
Comfort
a Exclusive
305nouzový
Special 305 Special
- venkovní nouzový odblok pro stropní pohony Marantec Comfort a Exclusive
venkovní
nouzový
odblok
pro
stropní
pohony
Marantec
Comfort
a
Exclusive
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO
COMFORT
A
EXCLUSIVE
venkovní
nouzový
odblok
pro
stropní
pohony
Marantec
Comfort
a
Exclusive
- venkovní nouzový
pro stropní
pohony Marantec Comforte-mail:
a Exclusive
[email protected]
www.lomax.cz
Urèení odblok
délky odbloku
pro objednání:
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
e-mail:
[email protected]
www.lo
Urèení
délky
odbloku
pro
objednání:
Urèení
délky
odbloku
pro
objednání:
a)
700mm
DELTA - nadpraží
max. 420mm - zámeèek umístìn v horní sekci 100mm pod táhlem motoru
Urèení
délky- odbloku
pro objednání:
Special 305 Urèení
délky
odbloku
pro
objednání:
a)
700mm
DELTA
nadpraží
max.
420mm
zámeèek
umístìn
v
horní
sekci
100mm
pod
táhlem
motor
a)
700mm
DELTA
nadpraží
max.
420mm
zámeèek
umístìn
v
horní
sekci
100mm
pod
táhlem
motoru
Urèení
délky
odbloku
pro
objednání:
Special
305
Special
305
Urèení
délkynouzový
odbloku
pro
objednání:
- PRAKTIK
ostìní
max.
540mm
- zámek
umístìn
v poslední
100mm
táhla motoru
motoru
a) odblok
700mm
- stropní
DELTA -pohony
nadpraží
max.
420mm
- zámeèek
umístìn
v hornísekci
sekcimax.
100mm
podod
táhlem
- venkovní
pro
Marantec
Comfort
a Exclusive
700mm
---DELTA
-odblok
nadpraží
420mm
--a-zámeèek
umístìn
vvhorní
sekci
100mm
pod
táhlem
motoru
- PRAKTIK
- pohony
ostìní
max.
540mm
- zámek
umístìn
poslední
sekci
max.
100mm
od
táhla
mo
venkovní
nouzový
odblok
pro
stropní
Marantec,
Comfort
Exclusive
PRAKTIK
- ostìní
max.
540mm
zámek
umístìn
v zámku
poslední
sekci
max.
100mm
od
táhla
motor
700mm
DELTA
nadpraží
420mm
zámeèek
horní
sekci
100mm
pod
táhlem
motoru
-b)a)-venkovní
promax.
stropní
pohony
Comfort
a Exclusive
a) 700mm - a)
DELTA
nadpraží
max.
420mm
-max.
zámeèek
umístìn
v horní
sekci
pod
táhlem
motoru
1700mmnouzový
- DELTA
--nadpraží
vìtší
než
420mm
nebo
umístìní
max.
1000m
táhla
motoru
- PRAKTIK
- ostìní
max.
540mm
- Marantec
zámek
umístìn
v100mm
poslední
sekci
max.od
100mm
od táhla moto
PRAKTIK
ostìní
max.
540mm
zámek
umístìn
v
poslední
sekci
max.
100mm
od
táhla
motoru
b)
1700mm
DELTA
nadpraží
vìtší
než
420mm
nebo
umístìní
zámku
max.
1000m
od
táhla
motoru
b) 1700mm
DELTA
- nadpraží
vìtší
nežumístìn
420mm
nebo
umístìní
zámku
max.
od
táhla
motoru
PRAKTIK
- pohon
ostìní -na
max.
540mm
- zámek
umístìn
v poslední
sekci1000m
max.
100mm
od
táhla
motor
- PRAKTIK
ostìní
max.
540mm
zámek
poslední
sekci
max.
100mm
táhla
motoru
-- PRAKTIK
boèní
stìnì
a vostìní
než
540mm
nebo
pohon
nad
vraty
a zámek
Urèení délky odbloku
pro- odbloku
objednání:
b) 1700mm
- pro
DELTA
- nadpraží
vìtší
než
420mm
nebovìtší
umístìní
zámku
max. od
1000m
od
táhla
motoru
Určení
délky
objednání:
b)
1700mm
- -DELTA
- -nadpraží
vìtší
než
420mm
nebo
umístìní
zámku
max.
1000m
od
táhla
motoru
-- PRAKTIK
-objednání:
pohon
na
boèní
stìnì
azámku
ostìní
vìtší
než
540mm
nebo
pohon
nad
vraty
a zámek
PRAKTIK
pohon
na
boèní
stìnì
a
ostìní
vìtší
než
540mm
nebo
pohon
nad
vraty
a
zámek
b)
1700mm
DELTA
nadpraží
vìtší
než
420mm
nebo
umístìní
zámku
max.
1000m
od
táhla
motoru
Urèení
délky
odbloku
pro
b)a)1700mm
DELTA
nadpraží
vìtší
než
420mm
nebo
umístìní
max.
1000m
od
táhla
motoru
a)
700
mm
DELTA
nadpraží
max.
420
mm
zámek
umístěn
v
horní
sekci
100
mm
pod
táhlem
motoru
1200mm
od táhla
motoru
700mm - DELTA - nadpraží
max.umístìn
420mm
-do
zámeèek
umístìn
va horní
sekci
pod táhlem
- PRAKTIK
- pohon
na boèní
stìnì
ostìní
vìtší100mm
než 540mm
nebo motoru
pohon nad vraty a zámek
- PRAKTIK
-- max.
na
boèní
stìnì
a-než
ostìní
vìtší
než
540mm
nebo
pohon
nad
vraty
aazámek
umístìn
1200mm
od
táhla
motoru
umístìn
do
1200mm
od
motoru
PRAKTIK
-pohon
pohon
na
boèní
stìnì
aposlední
ostìní
vìtší
než
540mm
nebo
pohon
nad
vraty
zámek
-pohon
PRAKTIK
- ostění
540-mm
-max.
zámek
umístěn
v poslední
sekci
max.
100
mm
od
motoru
a) 700mm
- DELTA
nadpraží
420mm
zámeèek
umístìn
vtáhla
horní
sekci
100mm
pod
táhlem
motoru
PRAKTIK
na
stìnì
ado
ostìní
vìtší
540mm
nebo
pohon
nad
amotoru
zámek
--c)
PRAKTIK
--ostìní
max.
540mm
zámek
umístìn
vtáhla
sekci
max.
100mm
odvraty
táhla
2500mm
- -DELTA
- boèní
umístìní
zámku
do
1800mm
od
táhla
motoru
umístìn
do
1200mm
od
táhla
motoru
b)
1700
mm
DELTA
nadpraží
větší
než
420
mm
nebo
umístění
zámku
max.
1000
mm
od
táhla
motoru
umístìn
do
1200mm
od
táhla
motoru
c)
2500mm
DELTA
umístìní
zámku
do
1800mm
od
táhla
motoru
c)
2500mm
DELTA
umístìní
zámku
do
1800mm
od
táhla
motoru
umístìn
do
1200mm
od
táhla
motoru
PRAKTIK
ostìní
max.
540mm
zámek
umístìn
v
poslední
sekci
max.
100mm
od
táhla
mot
umístìn
do
1200mm
od
táhla
motoru
b) 1700mm - DELTA
- nadpraží
vìtší
420mm
nebovětší
umístìní
max.
1000m
odumístěn
táhladomotoru
- PRAKTIK
-než
umístìní
do
od
táhla
motoru
c) 2500mm
- DELTA
1800mm
- PRAKTIK
- pohon
na
boční
stěně
azámku
ostění
než2000mm
540 2000mm
mmzámku
nebo
pohon
nadmotoru
vraty
a zámek
1200 mm od táhla motoru
2500mm
DELTA
umístìní
zámku
do
1800mm
od
táhla
PRAKTIK
umístìní
zámku
do
od
táhla
motoru
PRAKTIK
umístìní
zámku
do
2000mm
od
táhla
motoru
c)
2500mm
DELTA
umístìní
zámku
do
1800mm
od
táhla
motoru
b)
1700mm
DELTA
nadpraží
vìtší
než
420mm
nebo
umístìní
zámku
max.
1000m
od
táhla
motoru
c) 2500mm --c)
DELTA
umístìní
zámku
do
1800mm
od
táhla
motoru
PRAKTIK
na boèní
stìnì
a mm
ostìní
vìtší
než
540mm
nad vraty a zámek
c) 2500 mm- -pohon
DELTA
- umístění
zámku
do 1800
od táhla
motoru
- PRAKTIK
- umístìní
zámku
do
2000mm
odnebo
táhlapohon
motoru
- -PRAKTIK
- -umístìní
zámku
do
2000mm
od
táhla
PRAKTIK
umístìní
zámku
do
2000mm
od
motoru
- PRAKTIK
- do
pohon
namm
boèní
stìnì
a ostìní
vìtšímotoru
než
540mm
nebo
pohon nadlanka.
vraty a zámek
- PRAKTIK
zámku
dopøípadech
2000
odod
táhla
motorumotoru
- PRAKTIK
- umístìní
zámku
2000mm
táhla
umístìn
do- umístění
1200mm
od
táhla
motoru
Pozn.:
Zámek
odbloku
je ve
všech
stejný,
mìní
setáhla
pouze
délka
bovdenu
a ocelového
Pozn.:
Zámek
odbloku
je
ve
všech
pøípadech
stejný,
mìní
se
pouze
délka
bovdenu
a
ocelového
lanka.
Pozn.:
Zámek
odbloku
je
ve
všech
pøípadech
stejný,
mìní
se
pouze
délka
bovdenu
a
ocelového
lanka.
umístìn
do
1200mm
od
táhla
motoru
c) 2500mmPøi
- Pozn.:
DELTA
- umístìní
zámku
od
motoru
Pozn.: Zámek
odbloku
je ve
všech
případech
stejný,
mění se
pouze
délka bovdenu
a ocelového
lanka.
požadavku
naodbloku
delší
nouzový
odblok
lzetáhla
použít
nejkratší
verzi
(resp.
využít
pouze zámek)
a v cyklistických
Zámek
jedo
ve1800mm
všech
pøípadech
stejný,
mìní
se pouze
délka
bovdenu
a ocelového
lanka.
Pozn.:
Zámek
odbloku
je
ve
všech
pøípadech
stejný,
mìní
se
pouze
délka
bovdenu
a
ocelového
lanka.
Pøi
požadavku
na
delší
nouzový
odblok
lze
použít
nejkratší
verzi
(resp.
využít
pouze
zámek)
a
v
cyklistických
Pøi
požadavku
na
delší
nouzový
odblok
lze
použít
nejkratší
verzi
(resp.
využít
pouze
zámek)
a
v
cyklistických
Pozn.:
Zámek
odbloku
je
ve
všech
pøípadech
stejný,
mìní
se
pouze
délka
bovdenu
a
ocelového
lanka.
Při
požadavku
na
delší
nouzový
odblok
lze
použít
nejkratší
verzi
(resp.
využít
pouze
zámek)
a
v
cyklistických
c)
2500mm
DELTA
umístìní
zámku
do
1800mm
od
táhla
motoru
PRAKTIK
umístìní
zámku
do
2000mm
od
táhla
motoru
Pozn.: Zámekpotøebách
odbloku
jezakoupit
ve všech
pøípadech
stejný,
mìní
pouze
délka bovdenu
ocelového
lanka.
ocelové
lanko
sodblok
bovdenem
v požadované
délce(resp.
aanouzový
umístit
na vrate
Pøi
požadavku
naocelové
delší
nouzový
lzesepoužít
nejkratší
verzi
využítodblok
pouze
zámek)kdekoliv
a v cyklistických
potřebách
zakoupit
lanko
s bovdenem
vlze
požadované
délce
a nouzový
odblok
umístit
kdekoliv
na vratech.
Pøi
požadavku
na
delší
nouzový
odblok
použít
nejkratší
verzi
(resp.
využít
pouze
zámek)
a
v
cyklistických
potøebách
zakoupit
ocelové
lanko
s
bovdenem
v
požadované
délce
a
nouzový
odblok
umístit
kdekoliv
vr
potøebách
zakoupit
ocelové
lanko
s
bovdenem
v
požadované
délce
a
nouzový
odblok
umístit
kdekoliv
na na
vrat
Pøi
požadavku
na
delší
nouzový
odblok
lze
použít
nejkratší
verzi
(resp.
využít
pouze
zámek)
a
v
cyklistických
PRAKTIK
umístìní
zámku
do
2000mm
od
táhla
motoru
Pøi požadavku na
delší nouzový
odblok
lze použít
verziv (resp.
využít pouze
a vodblok
cyklistických
potøebách
zakoupit
ocelové
lankonejkratší
s bovdenem
požadované
délce azámek)
nouzový
umístit kdekoliv na vra
potøebách
zakoupit
ocelové
lanko
s
bovdenem
v
požadované
délce
a
nouzový
odblok
umístit
kdekoliv
na
vrate
potøebách
zakoupit
ocelové
lanko
s
bovdenem
v
požadované
délce
a
nouzový
odblok
umístit
kdekoliv
na
vrat
Pozn.:
Zámek
odbloku
je
ve
všech
pøípadech
stejný,
mìní
se
pouze
délka
bovdenu
a
ocelového
lanka.
potøebách zakoupit ocelové lanko s bovdenem v požadované délce a nouzový odblok umístit kdekoliv na vratech
Pøi požadavku na
delší Zámek
nouzovýodbloku
odblok
lze
použít
verzistejný,
(resp.mìní
využítsepouze
v cyklistických
Pozn.:
ve
všechnejkratší
pøípadech
pouzezámek)
délka abovdenu
a ocelového lanka.
EPje
141
Převodník
pro
připojení
ovládacích
prvků
se
systémovou
kabeláží
Command
do pohonů
Comforta v cyklistických
potøebách zakoupit
ocelové
lanko
s
bovdenem
v
požadované
délce
a
nouzový
odblok
umístit
kdekoliv
na
vratech
Pøi požadavku na delší nouzový odblok lze použít nejkratší verzi (resp. využít
pouze
zámek)
141
aEP
Exclusive
- vstup MS-BUS (RJ konektor s vyoseným pojišťovacím kolíkem).
potøebách zakoupit ocelové
lanko
s bovdenem
vmožné
požadované
délce asenouzový
odblok
umístit kdekoliv na vr
EP
141převodníku
EP
141
Bez
tohoto
komponenty
systémovou
kabeláží
Pøevodník
pøipojení není
ovládacích
prvkù
se systémovou
kabeláží Command
EP
141pro
Pøevodník
pro
pøipojení
ovládacích
prvkù
se
systémovou
kabeláží
Command
EP
141
připojit!!!
Pøevodník
pro
pøipojení
ovládacích
prvkù
se
systémovou
kabeláží
Command
EP
141
EP 141
do Pøevodník
pohonù Comfort
a Exclusive
- vstupprvkù
MS-BUS
(RJ konektor
s vyoseným
pro
pøipojení
ovládacích
se systémovou
kabeláží
Command
do
pohonù
Comfort
aovládacích
Exclusive
-prvkù
vstup
MS-BUS
(RJ
konektor
sCommand
vyoseným
pro
pøipojení
prvkù
sese
systémovou
kabeláží
do
pohonù
Comfort
aprvkù
Exclusive
- vstup
MS-BUS
(RJCommand
konektor
s vyoseným
Pøevodník
pro
pøipojení
ovládacích
systémovou
kabeláží
Command
Pøevodník pro Pøevodník
pøipojení
ovládacích
se
systémovou
kabeláží
pojiš„ovacím
kolíkem).
do
pohonù
Comfort
a
Exclusive
vstup
MS-BUS
(RJ
konektor
s
vyoseným
pojiš„ovacím
kolíkem).
do
pohonù
Comfort
aaExclusive
- -vstup
MS-BUS
(RJ
konektor
pojiš„ovacím
kolíkem).
EP
141 Comfort
dopojiš„ovacím
pohonù
Comfort
Exclusive
vstup
MS-BUS
(RJ
konektorssvyoseným
vyoseným
do pohonù
a Exclusive
- vstup
MS-BUS
(RJ
konektor
sse
vyoseným
Bez
tohoto
pøevodníku
není
možné
komponenty
systémovou
kabeláží
pøipojit!!!
kolíkem).
Bez
tohoto
pøevodníku
není
možné
komponenty
se
systémovou
kabeláží
pøipojit!!!
pojiš„ovacím
kolíkem).
Bez
tohoto
pøevodníku
není
možné
komponenty
se
systémovou
kabeláží
pøipojit!!!
Pøevodník
pro
pøipojení
ovládacích
prvkù
se
systémovou
kabeláží
Command
pojiš„ovacím
kolíkem).
pojiš„ovacím kolíkem).
EP tohoto
141 pøevodníku není možné komponenty se systémovou kabeláží
Bez
pøipojit!!!
Bez
tohoto
pøevodníku
není
možné
komponenty
se
systémovou
kabeláží
pøipojit!!!
do
atohoto
Exclusive
- vstupkomponenty
MS-BUS
(RJ
s vyoseným
Bez
není
možné
komponenty
se
systémovou
kabeláží
pøipojit!!!
Bezpohonù
tohotoComfort
pøevodníku
nenípøevodníku
možné
sekonektor
systémovou
kabeláží
pøipojit!!!
Pøevodník
pro pøipojení
ovládacích
prvkù se systémovou
kabeláží
Command
pojiš„ovacím kolíkem).
do pohonù Comfort a Exclusive - vstup MS-BUS (RJ konektor s vyoseným
Bez tohoto pøevodníku není možné komponenty se systémovou kabeláží pøipojit!!!
pojiš„ovacím kolíkem).
EP 161
Bez tohoto pøevodníku není možné komponenty se systémovou kabeláží pøipojit!!!
Převodník pro připojení světelného LED majáku CONTROL 950 do pohonů
Pøíslušenství
pro Comfort
a Exclusive
Pøíslušenství
pro Comfort
a Exclusive
Comfort
a Exclusive do vstupu MS-BUS.!!
EP 161
EP
161
EP
161
Pøevodník
pro pøipojení svìtelného LED majáku CONTROL 950 do pohonù
EP
161
EP
161
Pøevodník
pøipojení
svìtelného
LED
majáku
CONTROL
pohonù
EP
161a Exclusive
Pøevodník
propro
pøipojení
svìtelného
LED
majáku
CONTROL
950950
do do
pohonù
Comfort
do vstupu
MS-BUS.
Pøevodník
pro pøipojení
svìtelného
LED majáku CONTROL 950 do pohonù
EP 161
Pøevodník
pøipojení
LED
CONTROL
950
Comfort
a Exclusive
do
vstupu
MS-BUS.
Pøevodník
pro
pøipojení
svìtelného
LEDmajáku
majáku
CONTROL
950do
dopohonù
pohonù
a pro
Exclusive
dosvìtelného
vstupu
MS-BUS.
Pøevodník
pøipojení
majáku
CONTROL
950
do pohonù
EP
161 proComfort
Comfort svìtelného
a ExclusiveLED
do vstupu
MS-BUS.
Comfort
aaExclusive
do
MS-BUS.
Comfortdo
Exclusive
dovstupu
vstupu
Comfort a pro
Exclusive
vstupu
MS-BUS.
Pøevodník
pøipojení
svìtelného
LED
majákuMS-BUS.
CONTROL 950 do pohonù
EP
161
Comfort a Exclusive do vstupu MS-BUS.
Pøevodník pro pøipojení svìtelného LED majáku CONTROL 950 do pohonù
Comfort a Exclusive do vstupu MS-BUS.
EP 163
Světelné relé pro pohony Comfort a Exclusive.
EP 163 kontaktů je 230V AC / 10A.
Zatížitelnost
EPEP
163163
Svìtelné
pro pohony Comfort a Exclusive.
EP
163relérelé
EP
163
Svìtelné
pohony
Comfort
a Exclusive.
EP
163 relé
Svìtelné
propro
pohony
Comfort
Exclusive.
EP 163
Zatížitelnost
kontaktù
je 230V
AC / a60W.
Svìtelné
relé
pro
pohony
Comfort
a/ 60W.
Exclusive.
Svìtelné
relé
pro
pohony
Comfort
a
Exclusive.
Zatížitelnost
kontaktù
je
230V
AC
Svìtelné
relé
pro pohony
Comfort
Exclusive.
EP
163 relé Zatížitelnost
kontaktù
230V
AC / a60W.
Svìtelné
pro
pohony
Comfort
ajeExclusive.
Zatížitelnost
kontaktù
je 230V AC / 60W.
Zatížitelnost
kontaktù
je
Svìtelné
relé kontaktù
pro
pohony
Comfort
Zatížitelnost
kontaktù
je230V
230VAC
AC/ /60W.
60W.
Zatížitelnost
je 230V
ACa/Exclusive.
60W.
Zatížitelnost kontaktù
je 230V AC / 60W.
EP 163
Svìtelné relé pro pohony Comfort a Exclusive.
Zatížitelnost
Command
107kontaktù je 230V AC / 60W.
Command
Command
107107
Ovládací
trojtlaèítko
pro pohony Comfort 260, 270, 280 a Exclusive 650,
Command
107 urèené
Command
107107
Command
Ovládací
trojtlaèítko
urèené
pohony
Comfort
260,
270,
280
a Exclusive
650,
Command
107
Ovládací
trojtlaèítko
urèené
propro
pohony
Comfort
260,
270,
280
adoExclusive
650,
Command Ovládací
107
trojtlačítko
určené
pro
pohony
Comfort
260,
270, 280
a Exclusive
650,
850,
1100.
Toto
tlaèítko
se
pøipojuje
dvìma
vodièi
na260,
svorku
1+2
Ovládací
trojtlaèítko
urèené
pro
pohony
Comfort
270,
280
a pohonu.
Exclusive
650,
Command
107
Ovládací
trojtlaèítko
urèené
pro
pohony
Comfort
260,
270,
280
a
Exclusive
650,
850,
1100.
Toto
tlaèítko
se
pøipojuje
dvìma
vodièi
na
svorku
1+2
do
pohonu.
Ovládací
trojtlaèítko
urèené
pro
pohony
Comfort
260,
270,
280
a
Exclusive
650,
850,
1100.
Toto
tlaèítko
se
pøipojuje
dvìma
vodièi
na
svorku
1+2
do
pohonu.
850,
1100. Toto
tlačítko
se připojuje
dvěma
vodiči 260,
naimpulsnì
svorku
1+2280
do
pohonu.
Ovládací trojtlaèítko
urèené
pro
pohony
Comfort
270,
a na
Exclusive
650,
Pomocí
trojtlaèítka
tlaèítkaComfort
je pøipojuje
možné
ovládat
pohon
(v1+2
režimu
step by step
850,
1100.
Toto
tlaèítko
se
dvìma
vodièi
svorku
pohonu.
Ovládací trojtlaèítko
urèené
protlaèítko
pohony
260,
270,
280
aovládat
Exclusive
650,
850,
1100.
Toto
seseimpulsně
pøipojuje
dvìma
vodièi
na
svorku
1+2
do
pohonu.
Pomocí
trojtlačítka
tlačítka
jetlaèítka
možné
ovládat
pohon
(v
režimu
step
by
step
Pomocí
trojtlaèítka
tlaèítka
je možné
impulsnì
ovládat
pohon
(vdodo
režimu
step
ste
850,
1100.
Toto
tlaèítko
pøipojuje
dvìma
vodièi
na
svorku
1+2
pohonu.
Pomocí
trojtlaèítka
je
možné
impulsnì
pohon
(v
režimu
step
by by
step
850, 1100. Toto
tlaèítko
se
pøipojuje
dvìma
vodièi
na
svorku
1+2
do
pohonu.
otevøít
stop
zavøít...),
aktivovat
osvìtlení
pohonu
a
zablokovat
pohon
proti
jakékoliv
Pomocí
trojtlaèítka
tlaèítka
je
možné
impulsnì
ovládat
pohon
(v
režimu
step
by
ste
otevřít
- stoptrojtlaèítka
- se
zavřít...),
aktivovat
osvětlení
pohonu
aimpulsnì
zablokovat
pohon
proti
jakékoliv
850, 1100. Toto
tlaèítko
pøipojuje
dvìma
vodièi
na
svorku
1+2
do
pohonu.
Pomocí
tlaèítka
je
možné
ovládat
pohon
(v
režimu
step
by
step
otevøít
stop
zavøít...),
aktivovat
osvìtlení
pohonu
a
zablokovat
pohon
proti
jakék
Command
107
Pomocí
trojtlaèítka
tlaèítka
možné
impulsnì
ovládat
pohon
step
step
otevøít
-i stop
-je(vše
zavøít...),
aktivovat
osvìtlení
pohonu
anapájení).
zablokovat
pohon
proti by
jakékoli
Pomocí trojtlaèítka
tlaèítka
impulsnì
ovládat
pohon
(v režimu
step(vbyrežimu
step
aktivaci
pomocí
d.o.
(vše
sejepřideaktivuje
pøi
výpadku
aktivaci
i pomocí
d.o.
se deaktivuje
výpadku
napájení).
otevøít
- stop
-možné
zavøít...),
aktivovat
osvìtlení
pohonu
astep
zablokovat
pohon
proti
jakéko
Pomocí trojtlaèítka
tlaèítka
je
možné
impulsnì
ovládat
pohon
(v
režimu
by280
step
otevøít
- -stop
- -zavøít...),
aktivovat
osvìtlení
pohonu
a260,
zablokovat
pohon
proti
jakékoliv
aktivaci
i trojtlaèítko
pomocí
d.o.
(vše
se
deaktivuje
pøi
výpadku
napájení).
Ovládací
urèené
pro
pohony
Comfort
270,
a
Exclusive
650,
otevøít
zavøít...),
aktivovat
osvìtlení
pohonu
a
zablokovat
pohon
proti
jakékol
aktivaci
istop
pomocí
d.o.
(vše
se
deaktivuje
pøi
výpadku
napájení).
dodávky
je
i
9
bm
dvouvodičového
kabelu.
otevøít - stopSoučástí
-Souèástí
zavøít...),
aktivovat
osvìtlení
pohonu
a
zablokovat
pohon
proti
jakékoliv
i 9 bm
aktivacidodávky
i pomocíjed.o.
(všedvouvodièového
se deaktivuje pøikabelu.
výpadku napájení).
otevøít - stop -aktivaci
zavøít...),
aktivovat
osvìtlení
pohonu
a zablokovat
pohon
proti
jakékoliv
i (vše
d.o.
deaktivuje
pøi
napájení).
Souèástí
dodávky
je(vše
9se
bm
dvouvodièového
kabelu.
850,
1100.
Toto
tlaèítko
pøipojuje
dvìma
vodièi
na
svorku
1+2 do pohonu.
aktivaci
ipomocí
pomocí
d.o.
se
deaktivuje
pøivýpadku
výpadku
napájení).
Souèástí
dodávky
je i(vše
9 ibm
dvouvodièového
kabelu.
aktivaci ii pomocí
pomocí
d.o.(vše
se
deaktivuje
pøi
výpadku
napájení).
Souèástí
dodávky
je
i
9
bm
dvouvodièového
kabelu.
aktivaci
d.o.
se
deaktivuje
pøi
výpadku
napájení).
Souèástí
dodávky
je
i
9
bm
dvouvodièového
kabelu.
Pomocí
trojtlaèítka
tlaèítka
je
možné
impulsnì
ovládat
pohon
(v režimu step by ste
Souèástí
dodávky
je
i
9
bm
dvouvodièového
kabelu.
Souèástí dodávky
dodávkyjejei i99bm
bmdvouvodièového
dvouvodièového
kabelu.
Souèástí
kabelu.
otevøít - stop - zavøít...), aktivovat osvìtlení pohonu a zablokovat pohon proti jakék
aktivaci i pomocí d.o. (vše se deaktivuje pøi výpadku napájení).
Command
108108
Command
Souèástí
dodávky
je i 9 bm
dvouvodièového
kabelu.
Command
108
Programovací
jednotka
se systémovou
kabeláží
určenou pro zapojení
do MS-BUS
Command
108
Programovací
jednotka
se systémovou
kabeláží urèenou pro zapojení do MS-BUS
Command
108jednotka
(RJ
konektor
s
vyoseným
pojišťovacím
kolíkem).
Command
108
Programovací
se
systémovou
kabeláží
urèenou
zapojení
MS-BUS
Command
108
Programovací
jednotka sepojiš„ovacím
systémovoukolíkem).
kabeláží urèenou
propro
zapojení
do do
MS-BUS
Command108
108
Command
(RJ
konektor
vyoseným
Součástí
dodávky jessystémový
kabelse
o délce
3 bm.
Programovací
jednotka
systémovou
kabeláží
urèenou
pro
zapojení
do
MS-BUS
Programovací
se
systémovou
kabeláží
urèenou
pro
zapojení
do
(RJ
konektor
s vyoseným
pojiš„ovacím
kolíkem).
Programovací
jednotka
se(např.
systémovou
kabeláží
urèenou
proMS-BUS
zapojení
doMS-BUS
MS-BUS
(RJ
konektor
sjednotka
vyoseným
pojiš„ovacím
kolíkem).
Programovací
jednotka
systémovou
kabeláží
urèenou
pro
zapojení
do
Nutné
pro
některé
speciální
kování
ZKosedélce
stropním
namontovaným
na ostění,
Programovací
jednotka
sesesystémovou
kabeláží
urèenou
pro
zapojení
do
MS-BUS
Souèástí
dodávky
jeaplikace
systémový
kabel
3 pohonem
bm.
(RJ
konektor
s vyoseným
pojiš„ovacím
kolíkem).
(RJ
konektor
s
vyoseným
pojiš„ovacím
kolíkem).
Souèástí
dodávky
je
systémový
kabel
o
délce
3
bm.
nebo
vrata
Praktik
s
hlavou
pohonu
nad
obloukem).
(RJ
konektor
s
vyoseným
pojiš„ovacím
kolíkem).
Souèástí
dodávky
je
systémový
kabel
o
délce
3
bm.
(RJ konektor
konektorssvyoseným
vyoseným
pojiš„ovacím
kolíkem).kabel o délce 3 bm.
(RJ
pojiš„ovacím
kolíkem).
Souèástí
dodávky
je systémový
Souèástí
dodávky
jekabel
Command
108
Souèástí
dodávky
jesystémový
systémový
délce33bm.
bm.
Souèástí dodávky
dodávky
systémový
délce
3kabel
bm.oodélce
Souèástí
jejesystémový
kabel
o odélce
3kabel
bm.
Programovací jednotka se systémovou kabeláží urèenou pro zapojení do MS-BUS
(RJ konektor s vyoseným pojiš„ovacím kolíkem).
Souèástí dodávky je systémový kabel o délce 3 bm.
16
MARANTEC
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
POHONY MARANTEC DYNAMIC
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
DYNAMIC xs.base
Hřídelový pohon průmyslových sekčních vrat.
Řídící jednotka Control x.base 230/400V
integrované řízení v režimu mrtvého muže s mechanickým nastavením koncových poloh
optická signalizace polohy vrat pomocí LED
barevně odlišené svorkovnice
svorkovnice pro klidový obvod, konvenční tlačítka a ovládací prvky Command
možnost připojení signálního majáku
bezpotenciálový kontakt pro vrata-otevřeno nebo vrata-běží nebo vrata-zavřeno volně k použití
(například pro blokaci vyrovnávacího můstku)
dodatečná funkce samodržení ve směru otevírání
UPOZORNĚNÍ:
Nouzové ovládání možné pouze z interiéru.
Zavírání možné pouze v režimu TOTMANN.
Elektrické parametry
Jmenovité napětí
Frekvence
Odběr proudu
Příkon za provozu
Doba chodu pohonu
Výstup pro příslušenství
Krytí pohonu
Třída ochrany
Mechanické parametry
Kroutící moment
Jmenovité otáčky
Nouzové ovládání
Max váha vrat
95/19
75/24
Y3N~ / 400/230 / 3~ / 230 V
50 Hz
Y2,0 / 3,5 A
Y2,0 / 3,5A
0,37kW
S3 - 60 %
IP 65 (koncovka IP44)
I
80/19
60/24
230 V
50 Hz
0,6A
0,37kW
S3 - 25 %
IP 65 (koncovka IP44)
I
95/19
75/24
95 Nm
100 Nm
19 ot./min
24 ot./min
řetězem délka 8m (4m pod hřídel)
550 kg
80/19
60/24
80
60
19
24
řetězem délka 8m (4m pod hřídel)
250 kg
95/19
75/24
428 x 104 x 294 mm
14 kg
-20 až +60 °C
80/19
60/24
428 x 104 x 294 mm
14 kg
-20 až +60 °C
Prostorové požadavky pro montáž
Ostatní parametry
Rozměry
Hmotnost
Rozsah teplot
provedení pohonu
kování
19 ot./min.
ZK, ZK+SK, VK, VK-G
24 ot./min.
STD, LHF, SK
17
MARANTEC
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
POHONY MARANTEC DYNAMIC
e-mail: [email protected]
DYNAMIC xs.plus
DYNAMIC xs.plus FU
Hřídelový pohon průmyslových sekčních vrat.
Hřídelový pohon průmyslových sekčních vrat.
Elektrické parametry DYNAMIC xs.plus
Jmenovité napětí
Frekvence
Odběr proudu
Příkon za provozu
Doba chodu pohonu
Výstup pro příslušenství
Krytí pohonu
Třída ochrany
95/19
75/24
Y3N~ / 400/230 /Δ 3~ / 230 V
50 Hz
Y2,0 /Δ 3,5A
Y2,0 /Δ 3,5 A
0,37 kW
S3 - 60 %
24 V/200mA
IP 65 (koncovka IP44)
I
Mechanické parametry
Kroutící moment
Jmenovité otáčky
Nouzové ovládání
Maximální váha vrat
95/19
75/24
95 Nm
75 Nm
19 ot./min
24 ot./min
řetězem délka 8 m (4m pod hřídel)
550 kg
550 kg
Ostatní parametry
Rozměry
Hmotnost
95/19
75/24
428 x 104 x 294 mm
14 kg
-20 až +60 °C
www.lomax.cz
80/19
60/24
230 V
50 Hz
0,6A
0,37kW
S3 - 25 %
IP 65 (koncovka IP44)
I
80/19
60/24
80
60
19
24
řetězem délka 8m (4m pod hřídel)
250 kg
80/19
60/24
428 x 104 x 294 mm
14 kg
-20 až +60 °C
Elektrické parametry DYNAMIC xs.plus FU
Jmenovité napětí
Frekvence
Odběr proudu
Příkon za provozu
Doba chodu pohonu
Výstup pro příslušenství
Krytí pohonu
Třída ochrany
150/19
125/24
230 V
50 Hz
3,8 A
0,55 kW
S3 - 60 %
24 V/200 mA
IP 65
I
100/300
Mechanické parametry
Kroutící moment
Jmenovité otáčky
Provozní otáčky
Nouzové ovládání
Maximální váha vrat
150/19
150
19
Ostatní parametry
Rozměry
Hmotnost
Teplotní rozsah
125/24
100/300
125
100 Nm
24
30 ot./min
6 - 63 ot./min
řetězem délka 8 m (4m pod hřídel)
250 kg
150/19
125/24
428 x 104 x 302 mm
16 kg
-20 až +60 °C
100/300
Control x.plus
řídící jednotka
Řídící jednotka Control x.plus
programovací struktura EOS
karuselový 8-místný displej Marantec
programování přes tlačítka v krytu řídící jednotky
tlačítko pro mezipolohu
miniaturní klíč pro blokaci ovládání v řídící jednotce
automatická detekce připojeného příslušenství
možnost připojení konvenčních tlačítek
vstup pro MDS (Marantec Diagnostic System)
vstup pro přijímač dálkového ovládání Digital 180
vstup pro 2-drátovou fotozávoru Marantec
vstup pro fotozávoru s beznapěťovým rozpínacím kontaktem
reléový výstup pro signální maják
vstup pro kroucený kabel délka propojovacího kabelu
k pohonu je 5 m
propojovací sada s krouceným kabelem a spínači
pádových brzd
odblok pro údržbu
18
MARANTEC
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
POHONY MARANTEC DYNAMIC
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
Dynamic xs.plus SG - stropní průmyslový pohon
Aufhängen der Antriebsschiene
Kolejnice K=3 760 mm pro výšku vrat do 2500 mm
Kolejnice K=4 760 mm pro výšku vrat do 3500 mm
Kolejnice M=5 760 mm pro výšku vrat do 4500 mm
Celková délka = délka kolejnice + 120
Délka posuvu = délka kolejnice + 743
Kotvení hlavního pohonu = délka kolejnice - 253
Všechny rozměry jsou v mm
Technické změny vyhrazeny!
Control x.plus
Horní sekce nesmí být kvůli pevnosti z ALW
Průmyslový stropní pohon
Pro vrata se sníženým kováním
Řetězová kolejnice ALU
Provedení na 230 V nebo 400 V
Max. váha vrat 550 Kg
(u 230 V max. váha 250 Kg)
Externí řídící jednotka
Délka propojovacího kabelu
k pohonu je 10 m
V sadě obsaženy spínače pádových brzd, čidla pro
kontaktní lištu a kroucený kabel.
Parametry stejné jako u DYNAMICU XS PLUS
(viz tabulka nastr. 18)
19
MARANTEC
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
Integrované dveře
INTEGROVANÉ DVEŘE
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
e-mail: [email protected] www.lomax.cz
Standardní práh
Nízký práh
Integrované
Integrované dveøe
dveøe
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
42
42
100
100
svìtlá šíøka otvoru
svìtlá805,
šíøka
otvoru
905
805, 905
svìtlá šíøka otvoru
svìtlá805,
šíøka
otvoru
905
805, 905
95
95°
°
95
95°
°
ní ní D D
zk zk e e
éh éh ta ta
o o il il
pr pr
ah ah
u u
Zobrazení je pouze orientaèní.
Technické zmìny vyhrazeny!
Zobrazení je pouze orientaèní.
Technické zmìny vyhrazeny!
Fo Fo
tk tk
a a
ní ní ne ne
zk zk bo bo
éh éh 3 3
o o DD
pr pr m m
ah ah od od
u u el el
st st
an an
da da DeDe
rd rd ta ta
ní ní il il
ho ho
pr pr
ah ah
u u
Zobrazení je pouze orientaèní.
Technické zmìny vyhrazeny!
Zobrazení je pouze orientaèní.
Technické zmìny vyhrazeny!
Fo Fo
st sttkatka
an an n n
da daeb eb
rd rd o 3o 3
ní ní D D
ho ho m m
pr pr od od
ah ah el el
u u
svìtlá
svìtlá
výška
výška
otvoru
otvoru
výška
výška
prahu
prahu
výška
výška
klikykliky
výška
výška
prahu
prahu
svìtlá
svìtlá
výška
výška
otvoru
otvoru
Nízký práh
Nízký práh
výška
výška
klikykliky
Standardní práh
Standardní práh
www.lomax.cz
www.lomax.cz
POZOR!!!
POZOR!!!
Pro montáž vrat s integrovanými dveømi musí být dodržena bezchybná stavební pøipravenost, konkrétnì je nutné dodržet
Pro montáž vrat s integrovanými dveømi musí být dodržena bezchybná stavební pøipravenost, konkrétnì je nutné dodržet
absolutní rovinu podlahy a obou ostìní. Pøi montáži je poté nutno postupovat obzvláštì peèlivì pøi urèování vodorovinnosti
absolutní rovinu podlahy a obou ostìní. Pøi montáži je poté nutno postupovat obzvláštì peèlivì pøi urèování vodorovinnosti
kování a sekcí a jednotlivým vùlím na boèních pantech (ty by mìly být ve všech místech stejné).
kování a sekcí a jednotlivým vùlím na boèních pantech (ty by mìly být ve všech místech stejné).
Nedodržení nìkterého z výše uvedených parametrù mùže zpùsobit nedosednutí nìkteré èásti zavøených dveøí.
Nedodržení nìkterého z výše uvedených parametrù mùže zpùsobit nedosednutí nìkteré èásti zavøených dveøí.
Integrované dveøe nejsou vzduchotìsné a vlivem kvùli nutnosti zachovat montážní vùle mùžou vznikat místa, kudy proniká
POZOR:
Integrované
dveøePro
nejsou
vzduchotìsné
a vlivem
kvùli
nutnosti
zachovat
montážní
vùle
mùžou vznikat
místa,
kudydodržet
proniká
POZOR!!!
montáž
vrat s integrovanými
dveřmi
musí
být dodržena
bezchybná
stavební
připravenost,
konkrétně
je nutné
svìtlo.
Proabsolutní
montáž vrat rovinu
s integrovanými
dveřmi
musí být
dodržena
připravenost,
konkrétně je nutné
dodržet pečlivě
absolutní rovinu
podlahy a vodorovinnosti
obou ostění. Při montáži
je poté
podlahy
a obou
ostění.
Přibezchybná
montážistavební
je poté
nutno postupovat
obzvláště
při určování
kování
a nutno
sekcípostupovat
a
svìtlo.
obzvláště pečlivě při určování vodorovinnosti kování a sekcí a jednotlivým vůlím na bočních pantech (ty by měly být ve všech místech stejné). Nedodržení některého z výše uvedených parametrů
může způsobit nedosednutí některé části zavřených dveří.
způsobit nedosednutí některé části zavřených dveří.
Integrované dveře nejsou vzduchotěsné a kvůli nutnosti zachovat montážní vůle můžou vznikat místa, kudy proniká světlo.
Integrované dveře nejsou vzduchotěsné a kvůli nutnosti zachovat montážní vůle můžou vznikat místa kudy proniká světlo.
U integrovaných dveří s nízkým prahem nelze použít kontaktní lištu.
jednotlivým vůlím na bočních pantech (ty by měly být ve všech místech stejné). Nedodržení některého z výše uvedených parametrů může
Parametry integrovaných dveøí
Parametry integrovaných dveøí
Provedení DIN pravé
Standardní práh
Nízký
práh
Standardní práh
Nízký
práh
Provedení
DIN pravé
Provedení
DIN pravé
Standardní práh
Nízký práh
interiér
Standardní
práh
Nízký
práh
Max.šířka
vrat
5
000
mm
3
500
m
Max.šířka v rat
5 000 mm
3 500 mm
interiér interiér
Max.šíøka
vrat
5 000 mm
3 500
mm
Dle- Levé
DIN3/- Pravé
Lev é mm
/ Prav é
Prov edení vrat
Provedení
Dle DIN
Max.šíøka
5 000 mm
500
AL
bez
přerušeného
tepelného
Rám
dv
eří
Dle
DIN
Levé
/
Pravé
Provedení
Rám dveří
AL bez přerušeného tepelného mostu mostu
exteriér exteriér
Dle DIN - Levé
/ elox,
Pravé
Přírodní
elox, RAL, NCS
Pov rchov á úprav a rámu
Provedení
Povrchová
úprava
rámu
Přírodní
RAL, NCS
exteriér
AL bez pøerušeného
tepelného
mostu
ano
(standardní součást
dodáv ky )
Samozav
írač
Rám
dveøí
AL bez pøerušeného
tepelného
mostu
Rám
dveøív e v ratech
Samozavírač
anomin.
(standardní
dodávky)
500 mmsoučást
od kraje
(ideálně na střed)
Umístění
Pøírodní
NCS
Povrchová
úprava
Standardní
šířka
(SŠ) rámu
800 min.
mmelox,
(možno
iod
900mm)
mm (možno i 910 mm)
Umístění
ve vratech
500
mmRAL,
kraje
(ideálně810
na střed)
Provedení DIN levé
Pøírodní
elox,
RAL,
NCS
Povrchová
úprava
rámu
od 1 790 do 2 025 mm - dle v ýšky v rat (v iz str. 28 - 29)
Standardní v ýška otv oru (SVO, měřeno od čisté podlahy )
interiér
Standardní šířka (SŠ)
800ano
mm (možno
i 900 mm) 810 mm (možno i 910 mm)
(standardnì)
Samozavíraè
od (standardnì)
840 do 1 055 mm - dle v ýšky v rat (v iz str. 28 - 29)
Výška umístění kliky (od čisté podlahy )
ano
Samozavíraè
Standardní
výška otvoru (SVO, měřeno od čisté podlahy)
od 1 790
do
2 025
mmmm
dle výšky vrat (viz str. 28
29)
Výška prahu
90
/ 150
/ 200
30- mm
min.
500mm
od- kraje
Umístìní
ve vratech
min.
500mm
od
kraje
Výška
kliky
(oddanou
čisté podlahy)
od
do /1<055
mm
výšky vrat (viz str.(<283 -500
29)mm)
(max.umístění
šířkave
v rat
pro
v ýšku prahu)
(<840
3 000
4 000
/ -<dle
5 000)
Umístìní
vratech
Provedení DIN levé exteriér
805 mm
(možno
905mm) 100°
Provedení DIN levé
Standardní
šíøka
Maximální
otev ření
125°
(omezeno
zaviíračem)
(omezeno AL prof ilem)
Výška
prahu úhel
(VP)
90 / 150
/ 200 mm
30 mm
interiér
805
mm
(možno
i
905mm)
Standardní
šíøka
Zastínění průchozí šířky křídlem dv eří
25 mm
10 mm
interiér
<výšky
3 000 / < vrat
4 000 / <(viz
5 000str.
mm 21 - 22)
< 3 500 mm
(max. šířka
vrat pro
danou výšku prahu)
dle
Svìtlá
výška
otvoru
nutno
objednat Special 420 (u stropních
pohonů nav íc Special 412)
Blokov ání pohonu
o
o 22)
dle
výšky
vrat
(viz
str.
21
Svìtlá
výška
otvoru
Zobrazení je pouze orientační.
zavíračem)
100(madlo)
AL ební
profilem)
Maximální
125
klika(omezeno
/ klika
klika
/ koule
v ložka + 3 klíče
Kov ání úhel otevření
Technické změny vyhrazeny!
dle výšky
vratnebo
(viz
str.
21
- (omezeno
22) + stav
Výška
umístìní
kliky
exteriér
v
ždy
směrem
v
en
Otev
írání
Zastínění
průchozí
šířky
křídlem
dveří
25
mm
10
mm
dle výšky vrat (viz str. 21 - 22)
Výška umístìní kliky
exteriér
Výška
prahu
90 / 150 / 200mm
mm
nutno objednat Special 420 (u stropních30
pohonů
navíc Special 412)
Blokování
pohonu
Výška
prahu
90
/
150
/
200mm
30
mm
20
Kování šíøka vrat)
nebo klika / koule (madlo)
vložka + 3 klíče
(max.
(< 3 000 / < 4 000klika
/ </ klika
5 000)
(< 3+ stavební
500 mm)
(max.
šíøka
vrat)
(<
3
000
/
<
4
000
/
<
5
000)
(<
3
500
mm)
Otevírání
vždy směrem ven
Blokování pohonu
Blokování pohonu
Kování
KováníDELTA
Otevírání
© LOMAX & Co s.r.o.
ano (Special 420 - není souèástí)
ano (Special 420 - není souèástí)
klika / klika ; klika / koule
klika / klika ; klika / koule
vždy smìrem ven
Zobrazení je pouze orientační.
Technické změny vyhrazeny!
20
TLS 03 - 2015
Pøíslušenství integrovaných
integrovaných dveří
dveøí
Příslušenství
Příslušenství
integrovaných
dveří
Příslušenství
integrovaných
dveří
Příslušenství
integrovaných
dveří
Příslušenství integrovaných
integrovaných dveří
dveří
Příslušenství
Klikya aazámky
zámky
integrovaným
dveøím
Kliky
k integrovaným
dveřímdveřím
Kliky
zámky
kk integrovaným
PŘÍSLUŠENSTVÍ K INTEGROVANÝM DVEŘÍM
nízký
práh
standardní
práh
standardní
práh
standardní
práh
standardní
standardní
standardní
standardní
standardní
standardní
práh
práh
práh
práh
práh
práh
standardní
standardní
standardní
standardní
standardní
standardní
nízký
nízký
nízký
nízký
nízký
nízký
práh
práh
práh
práh
práh
práh
práh
práh
práh
práh
práh
práh
standardní
standardní
standardní
standardní
standardní
standardní
práh
práh
práh
práh
práh
práh
nízký
práhstandardní
standardní
práh
standardní
práh
standardní
práh
práh
standardní
nízký
práh
práh
standardní
práh
standardní
standardní
práh
práh
nízký
nízký
standardní
standardní
práh
práh
práh
práh
standardní
standardní
práh
práh
standardní
práh
nízký
standardní
práh
práh
standardní
práh
Kliky
aaa zámky
k integrovaným
dveřím
Kliky
Kliky
zámky
integrovaným
dveřím
Kliky
zámky
integrovaným
dveřím
Kliky
a zámky
zámky kkkk integrovaným
integrovanýmdveřím
dveřím Klika/klika
exteriér a
Klika/klika (nízká
(nízká vnější
vnìjší klika)
Kliky a zámky k integrovaným dveřímKlika/klika
Klika/klika
(nízká
klika)
(nízká vnější
klika) vnější klika)
Klika/klika
Klika/klika
(nízká
vnější
klika)
Klika/klika(nízká
(nízkávnější
vnějšíklika)
klika)
exteriér
exteriér
exteriér
nízký
práh
nízký
nízký
nízký
nízký
nízký
nízký
práh
práh
práh
práh
práh
práh
nízký
práh
nízký
práh
nízký
nízký
práh
práh
nízký
práh
exteriér
nízký
práh
nízký
nízký
nízký
nízký
nízký
nízký
práh
práh
práh
práh
práh
práh
nízký
práh
nízký
práh
nízký
nízký
práh
práh
nízký
práh
exteriér
nízký práh
standardní práh
nízký práh
standardní práh
nízký práh
nízký
práh
práh
nízký
práh
standardní
práh
nízký
práh
nízký
nízký
nízký
nízký
nízký
nízký
práh
práh
práh
práh
práh
práh
standardní
standardní
standardní
standardní
standardní
standardní
nízký
nízký
nízký
nízký
nízký
nízký
nízký
nízký
nízký
nízký
nízký
nízký
práh
práh
práh
práh
práh
práh
práh
práh
práh
práh
práh
práh
práh
práh
práh
práh
práh
práh
standardní
standardní
standardní
standardní
standardní
standardní
práh
práh
práh
práh
práh
práh
nízký
práhstandardní
standardní
práhnízký
nízký
práhstandardní
standardní
práhnízký
nízký
práh
práh
nízký
práh
práh
práh
standardní
práh
nízký
nízký
práh
práh
nízký
nízký
standardní
standardní
nízký
nízký
práh
práh
práh
práh
práh
práh
standardní
standardní
práh
práh
exteriér
DELTA
© LOMAX & Co s.r.o.
e-mail:
[email protected]
www.loma
e-mail:
[email protected]
www.loma
e-mail:
[email protected]
www.loma
e-mail:
e-mail:
[email protected]
www.loma
e-mail:[email protected]
[email protected]
www.lomax.czwww.loma
e-mail:
[email protected]
www.lom
e-mail:
[email protected]
www.loma
e-mail:
[email protected]
www.lom
e-mail:
[email protected]
www.loma
e-mail: [email protected]
www.lom
e-mail: [email protected]
www.loma
Nutno
použít
prosvnější
kování
LHN
nadpražím << 160mm,
Klika/klika
(nízká
Klika/klika
(nízká
vnější
klika)
Nutno
použít pro
kování
LHN
nadpražím
< 160mm,
Klika/klika
(nízká
vnější
klika)
Nutno
použít
pro
kování
LHN
sss nadpražím
Klika/klika
(nízká
vnějšíklika)
klika)
Nutno
použít
pro
kování
LHN
< 160mm,
160mm,
Nutno
použít
pro
kování
LHN
sss snadpražím
nadpražím
160mm,
Nutno
použít
pro
kování
LHN
nadpražím
Nutno
použít
pro
kování
ZK
s
výškou
otvoru
<
3
500mm,
Nutno
použít
pro
kování
LHN
nadpražím
160mm,
Klika/klika
(nízká
vnější
klika)
ZK
s
výškou
otvoru<<<<<
3
500mm,
Nutno
použít
pro
kování
LHN
nadpražím
160mm,
Nutno
použít
pro
kování
LHN
s
nadpražím
<<<<<160mm,
160mm,
LHN
s
nadpražím
160mm,
Nutno
použít
pro
kování
ZK
s
výškou
otvoru
3
500mm,
Nutno
použít
pro
kování
LHN
s
nadpražím
160mm,
Nutno
použít
pro
kování
ZK
s
výškou
otvoru
3
500mm,
Nutno
použít
pro
kování
s
prodlouženými
stojkami.
Nutno
použít
pro
kování
ZK
s
výškou
otvoru
<
3
500mm,
Nutno
použít
pro
kování
ZK
s
výškou
otvoru
<
3
500mm,
Nutno
použít
pro
kování
ZK
s
výškou
otvoru
<
3
500mm,
LHN
s
nadpražím
<
160mm,
s
prodlouženými
stojkami.
Nutno
použít
pro
kování
ZK
s
výškou
otvoru
<
3
500mm,
Nutno
použít
pro
kování
ZK
s
výškou
otvoru
<
3
500mm,
ZK
s
výškou
otvoru
<
3
500mm,
Nutno
použít
pro
kování
s
prodlouženými
stojkami.
Barvy:
elox
přírodní,
elox
bronz
Nutno
použít
pro
kování
ZK
s
výškou
otvoru
<
3
500mm,
Nutno použít pro kování s prodlouženými stojkami.
Nutno
použít
pro
kování
stojkami.
Nutno
použít
pro
kování
prodlouženými
stojkami.
Nutno
použít
pro
kování
ssprodlouženými
prodlouženými
stojkami.
s výškou otvoru
< 3 500mm,
Barvy:
pøírodní,
eloxssssZK
bronz
Nutno
použít
pro
stojkami.
Nutno
použít
pro
kování
prodlouženými
stojkami.
Nutno
použít
pro
kování
prodlouženými
stojkami.
Barvy:
elox
přírodní,
elox
bronz
Nutnoelox
použít
prokování
kování
sprodlouženými
prodlouženými
stojkami.
Barvy:
elox
přírodní,
elox
bronz
Barvy:
elox
přírodní,
elox
bronz
Barvy:
elox
přírodní,
elox
bronz
Barvy:
elox
přírodní,
elox
bronz
Nutno
použít
pro
kování
s
prodlouženými
stojkami.
Barvy:
elox
přírodní,
elox
bronz
Barvy:
elox
přírodní,
elox
bronz
Barvy:
Barvy:elox
eloxpřírodní,
přírodní,elox
eloxbronz
bronz
Barvy: elox(standardní
přírodní, elox
bronz vnitøní i vnìjší klika)
Klika/klika
„vysoká”
Klika/klika
(standardní
ii vnější
klika)
Klika/klika
(standardní
„vysoká” vnitřní „vysoká”
i vnější klika) vnitřní
Klika/klika
(standardní
„vysoká”
vnitřní
klika)
Klika/klika
(standardní
„vysoká”
vnitřní
iii vnější
vnější
klika)
Klika/klika
(standardní
„vysoká”
vnitřní
vnější
klika)
Klika/klika
(standardní
„vysoká”
vnitřní
ii vnější
klika)
Možno
použít
ve všech
všech
pøípadech
ukromě
standardního
prahu
kromì
výše
uvedených.
Klika/klika
(standardní
„vysoká”
vnitřní
vnější
klika)
Možno
použít vepoužít
všech
případech
u standardního
prahu
výše
uvedených.
Klika/klika
(standardní
„vysoká”
vnitřní
vnější
klika)
Klika/klika
(standardní
„vysoká”
vnitřní
i
vnější
klika)
Možno
ve
případech
u
standardního
prahu
kromě
výše
uvedených.
Klika/klika
(standardní
„vysoká”
vnitřní
i
vnější
klika)
Možno
použít
ve
všech
případech
u
standardního
prahu
kromě
výše
uvedených.
Možno
použít
ve
všech
případech
u
standardního
prahu
kromě
výše
uvedených.
Možno
použít
ve
všech
případech
u
standardního
prahu
kromě
výše
uvedených.
Barvy:
elox přírodní,
elox
bronz
Klika/klika
(standardní
„vysoká”
vnitřní
i
vnější
klika)
Možno
použít
ve
všech
případech
u
standardního
prahu
kromě
výše
uvedených.
Barvy:
elox
pøírodní,
elox
bronz
Možno
použít
ve
všech
případech
u
standardního
prahu
kromě
výše
uvedených.
Možno
použít
ve
všech
případech
u
standardního
prahu
kromě
výše
uvedených.
Možno
použít
ve
všech
případech
u
standardního
prahu
kromě
výše
uvedených.
Barvy:
elox
přírodní,
elox
bronz
Možno
použít
ve
všech
případech
u
standardního
prahu
kromě
výše
uvedených.
Barvy:
elox
přírodní,
elox
bronz
Barvy:
elox
přírodní,
elox
bronz
Barvy:
elox
přírodní,
elox
bronz
Možno
použít
ve
všech
případech
u
standardního
prahu
kromě
výše
uvedených.
Barvy:
elox
přírodní,
elox
bronz
Barvy:
elox
přírodní,
elox
bronz
Barvy:
elox
přírodní,
elox
bronz
Barvy:
elox
přírodní,
elox
bronz
Barvy: elox přírodní, elox bronz
Barvy: elox přírodní, elox bronz
Klika/koule (koule
(koule zz venkovní
venkovní strany
strany je
Klika/koule
je pevná)
pevná)
Klika/koule
(koule
zzz venkovní
je
pevná)
Klika/koule
(koule
strany
je
pevná)
Klika/koule
(koule z venkovní
strany
je pevná) strany
Klika/koule
(koule
venkovní
strany
je
pevná)
Možno
použít
ve
všech
pøípadech
u standardního
standardního
prahu.
Klika/koule
(koule
zzzzvenkovní
venkovní
strany
je
pevná)
Klika/koule
(koule
venkovní
strany
pevná)
Klika/koule
venkovní
strany
jeje
pevná)
Možno
ve
všech
případech
u
Klika/koule
(koule
strany
je
pevná)
Možno
použít vepoužít
všech(koule
případech
u venkovní
standardního
prahu.
Možno
použít
ve
všech
případech
u
standardního
prahu.
Klika/koule
(koule
z
venkovní
strany
je
pevná) prahu.
Možno
použít
ve
všech
případech
u
standardního
prahu.
Možno
použít
ve
všech
případech
u
standardního
prahu.
Klika/koule
(koule
z
venkovní
strany
je
pevná)
Barvy:
elox
pøírodní,
elox
bronz
Možno
použít
ve
všech
případech
u
standardního
Možno
použít
ve
všech
případech
u
standardního
prahu.
Barvy:
elox
přírodní,
elox
bronz
Možno
použít
ve
případech
prahu.
Barvy:
přírodní,
elox
bronz uustandardního
Možnoelox
použít
vevšech
všech
případech
standardníhoprahu.
prahu.
Barvy:
přírodní,
elox
bronz
Možnoelox
použít
ve všech
případech
u standardního prahu.
Barvy:
elox
přírodní,
elox
bronz
Barvy:
elox
přírodní,
elox
bronz
Možno
použít
ve všech
případech
u standardního prahu.
Barvy:
elox
přírodní,
elox
bronz
Barvy:
elox
přírodní,
elox
bronz
Barvy:
Barvy:
elox
přírodní,
elox
bronz
Barvy:elox
eloxpřírodní,
přírodní,elox
eloxbronz
bronz
Barvy: eloxTOKYO
přírodní,
elox bronz
Klika/klika
(nízká
vnìjší klika)
klika) -- pro
nízký
práh
Klika/klika
TOKYO
--- (nízká
vnější
pro
nízký
práh
Klika/klika
TOKYO
(nízká
vnější
klika)
pro
nízký
práh
Klika/klika
TOKYO
(nízká
vnější
klika)
---- pro
nízký
práh
Klika/klika
TOKYO
(nízká
vnější
klika)
pro
nízký
práh
Nutno
použít
pro
kování
LHN
s
nadpražím
<
160mm,
Klika/klika
TOKYO
(nízká
vnější
klika)
pro
nízký
práh
Klika/klika
TOKYO
(nízká
vnější
klika)
pro
nízký
práh
Klika/klika
TOKYO
- TOKYO
(nízká
vnější
klika)
- pro
nízký
práh
Klika/klika
(nízká
vnější
klika)
pro
nízký
práh
Nutno
použít
pro
kování
LHN
s
nadpražím
<
160mm,
Klika/klika
TOKYO
(nízká
vnější
klika)
pro
nízký
práh
Nutno
použít
pro
kování
LHN
s
nadpražím
<
160mm,
Klika/klika
TOKYO
(nízká
vnější
klika)
pro
nízký
práh
Nutno
použít
pro
kování
LHN
s
nadpražím
<
160mm,
Nutno
použít pro
kování
LHN
s kování
nadpražím
<LHN
160mm,
Nutno
použít
pro
LHN
s
nadpražím
<
160mm,
Klika/klika
TOKYO
(nízká
vnější
klika)
pro
nízký
práh
ZK
s
výškou
otvoru
<
3
500mm,
Nutno
použít
pro
kování
LHN
s
nadpražím
<
160mm,
Nutno
použít
pro
kování
s
nadpražím
<
160mm,
LHN
s
nadpražím
<
160mm,
Nutno
použít
pro
kování
ZK
s
výškou
otvoru
<
3
500mm,
Nutno
použít
pro
kování
LHN
s
nadpražím
<
160mm,
Nutno
použít
pro
kování
ZK
s
výškou
otvoru
<
3
500mm,
Nutno
použít pro
kování ZK
s výškou
otvoru
<s
3 500mm,
Nutno
použít
pro
kování
LHN
s
nadpražím
<
160mm,
Nutno
použít
pro
kování
ZK
výškou
otvoru
<
3
500mm,
Nutno
použít
pro
kování
ZK
výškou
otvoru
33500mm,
500mm,
svýškou
nadpražím
< <<<160mm,
sLHN
prodlouženými
stojkami.
Nutno
použít
kování
ZK
sss ssvýškou
otvoru
Nutno
použít
pro
kování
ZK
otvoru
<<3
500mm,
Nutno
použít
pro
kování
sZK
prodlouženými
stojkami.
Nutno
použít pro
kování spro
prodlouženými
Nutno
použít
pro
kování
ZK
výškou
otvoru
500mm,
Nutno
použít
pro
kování
sssstojkami.
prodlouženými
stojkami.
Nutno
použít
pro
kování
ZK
svýškou
výškouotvoru
otvoru
<333500mm,
500mm,
Nutno
použít
pro
kování
prodlouženými
stojkami.
Nutno
použít
pro
kování
prodlouženými
stojkami.
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
ZK
s
výškou
otvoru
<
3
500mm,
Barvy:
F1
(elox
pøírodní),
F4
(elox
bronz)
Nutno
použít
pro
kování
s
prodlouženými
stojkami.
Nutno
použít
pro
kování
s
prodlouženými
stojkami.
Nutno
použít
pro
kování
s
prodlouženými
stojkami.
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Nutno
použít
pro
kování
s
prodlouženými
stojkami.
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Nutno
použít
pro
kování
s
prodlouženými
stojkami.
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Nutno
použít
pro
kování sF4
prodlouženými
stojkami.
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
(elox
bronz)
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Barvy:
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Barvy:F1
F1(elox
(eloxpřírodní),
přírodní),F4
F4(elox
(eloxbronz)
bronz)
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Klika/klika LONDON
LONDON -- (standardní
(standardní „vysoká”
vnitøní ii vnější
vnìjší klika)
klika) -- pro
nízký
práh
Klika/klika
„vysoká”
vnitřní
pro
nízký
práh
Klika/klika
LONDON
(standardní
„vysoká”
vnitřní
vnější
klika)
pro
nízký
práh
Klika/klika
LONDON
---- (standardní
„vysoká”
vnitřní
iiii kromì
vnější
klika)
---- pro
nízký
práh
Klika/klika
LONDON
(standardní
„vysoká”
vnitřní
vnější
klika)
pro
nízký
práh
Klika/klika
LONDON
(standardní
„vysoká”
vnitřní
i
vnější
klika)
pro
nízký
práh
Možno
použít
ve
všech
pøípadech
u
nízkého
prahu
výše
uvedených.
Klika/klika
LONDON
(standardní
„vysoká”
vnitřní
vnější
klika)
pro
nízký
práh
Klika/klika
LONDON
(standardní
„vysoká”
vnitřní
i
vnější
klika)
pro
nízký
práh
Klika/klika
LONDON
(standardní
„vysoká”
vnitřní
i
vnější
klika)
pro
nízký
práh
Možno
použít
ve
všech
případech
u
nízkého
prahu
kromě
výše
uvedených.
Klika/klika
LONDON
(standardní
„vysoká”
vnitřní
i
vnější
klika)
pro
nízký
práh
Možno
použít
ve
všech
případech
u
nízkého
prahu
kromě
výše
uvedených.
Klika/klika
LONDON
(standardní
„vysoká”
vnitřní
i
vnější
klika)
pro
nízký
práh
Možno
použít
ve
všech
případech
u
nízkého
prahu
kromě
výše
uvedených.
Možno
použít
ve
všech
případech
u
nízkého
prahu
kromě
výše
uvedených.
Možno
použít
ve
všech
případech
u
nízkého
prahu
kromě
výše
uvedených.
Klika/klika
LONDON
(standardní
„vysoká”
vnitřní
i
vnější
klika)
pro
nízký
práh
Barvy:
F1
(elox
pøírodní),
F4
(elox
bronz)
Možno
použít
ve
všech
případech
u
nízkého
prahu
kromě
výše
uvedených.
Možno
použít
ve
všech
případech
u
nízkého
prahu
kromě
výše
uvedených.
Možno
použít
ve
všech
případech
u
nízkého
prahu
kromě
výše
uvedených.
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Možno
použít
ve
všech
případech
u
nízkého
prahu
kromě
výše
uvedených.
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Možno
použít
ve
všech
případech
u
nízkého
prahu
kromě
výše
uvedených.
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Možno
použít
ve
všech případech
ubronz)
nízkého prahu kromě výše uvedených.
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
Barvy:
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Barvy:F1
F1(elox
(eloxpřírodní),
přírodní),F4
F4(elox
(eloxbronz)
bronz)
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Klika/madlo -- snížená
snížená verze
verze výšky
výšky 17mm
17mm (resp.
25mm
vè.štítku)
-- pro
nízký
práh
Klika/madlo
(resp.
25mm
vč.štítku)
nízký
práh
Klika/madlo
--- snížená
verze
výšky
17mm
(resp.
25mm
vč.štítku)
--- pro
pro
nízký
práh
Klika/madlo
snížená
verze
výšky
17mm
(resp.
25mm
vč.štítku)
pro
nízký
práh
Klika/madlo
snížená
verze
výšky
17mm
(resp.
25mm
vč.štítku)
pro
nízký
práh
Nutno
použít
pro
kování
LHN
s
nadpražím
<
160mm,
Klika/madlo
snížená
verze
výšky
17mm
(resp.
25mm
vč.štítku)
pro
nízký
práh
Klika/madlo
snížená
verze
výšky
17mm
(resp.
25mm
vč.štítku)
pro
nízký
práh
Klika/madlo
snížená
verze
výšky
17mm
(resp.
25mm
vč.štítku)
pro
nízký
práh
Nutno
použít
pro
kování
LHN
s
nadpražím
<
160mm,
Klika/madlo
snížená
verze
výšky
17mm
(resp.
25mm
vč.štítku)
pro
nízký
práh
Nutno
použít
pro
kování
LHN
s
nadpražím
<
160mm,
Klika/madlo
snížená
verze
výšky
17mm
(resp.
25mm
vč.štítku)
pro
nízký
práh
Klika/madlo
snížená
verze
výšky
17mm
(resp.
25mm
vč.štítku)
pro
nízký
práh
Nutno
použít
pro
kování
LHN
s
nadpražím
<
160mm,
Nutno
použít
pro
kování
LHN
s
nadpražím
<
160mm,
Klika/madlo
snížená
verze
výšky
17mm
(resp.
25mm
vč.štítku)
pro
nízký
práh
ZK
s
výškou
otvoru
<
3
500mm,
Nutno
použít
pro
kování
LHN
s
nadpražím
<
160mm,
Nutno
použít
pro
kování
LHN
s
nadpražím
<
160mm,
LHN
s
nadpražím
<
160mm,
Nutno
použít
pro
kování
ZK
s
výškou
otvoru
<
3
500mm,
Nutno
použít pro
kování LHN
s kování
nadpražím
<LHN
160mm,
Nutno
použít
pro
kování
s
nadpražím
<
160mm,
Nutno
použít
pro
ZK
s
výškou
otvoru
<
3
500mm,
Nutno
použít
pro
kování
ZK
s
výškou
otvoru
<
3
500mm,
Nutno
použít
pro
kování
LHN
s
nadpražím
<
160mm,
Nutno
použít
pro
kování
ZK
s
výškou
otvoru
<
3
500mm,
Nutno
použít pro
kování ZK
s výškou
otvoru
<s
svýškou
nadpražím
< <<160mm,
sLHN
prodlouženými
stojkami.
Nutno
použít
pro
kování
výškou
otvoru
ZK
s3 ss500mm,
výškou
otvoru
33500mm,
500mm,
Nutno
použít
pro
kování
ZK
otvoru
<<3
500mm,
Nutno
použít
pro
kování
sZK
prodlouženými
stojkami.
Nutno
použít
pro
kování
ZK
výškou
otvoru
500mm,
Nutno
použít
kování
prodlouženými
stojkami.
Nutno
použít
pro
kování
prodlouženými
stojkami.
Nutno
použít
pro
kováníssssstojkami.
ZK
svýškou
výškou
otvoru
<333500mm,
500mm,
Nutno
použít pro
kování spro
prodlouženými
Nutno
použít
pro
kování
prodlouženými
stojkami.
ZK
s
otvoru
<
Barvy:
F1
(elox
pøírodní),
F4
(elox
bronz)
Nutno
použít
pro
kování
prodlouženými
stojkami.
Nutno
použít
pro
kování
s
prodlouženými
stojkami.
Nutno
použít
pro
kování
s
prodlouženými
stojkami.
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Nutno
použít
pro
kování
s
prodlouženými
stojkami.
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Nutno
použít
pro
kování
s
prodlouženými
stojkami.
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Nutno
použít
pro
kování sF4
prodlouženými
stojkami.
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
(elox
bronz)
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Barvy:F1
F1(elox
(eloxpřírodní),
přírodní),F4
F4(elox
(eloxbronz)
bronz)
Barvy:
Klika/madlo -- standardní
standardní verze
verze výšky
40mm
(resp.
48mm
vè.štítku)
-- pro
nízký
práh
Klika/madlo
výšky
40mm
(resp.
48mm
vč.štítku)
nízký
práh
Klika/madlo
--- standardní
verze
výšky
40mm
(resp.
48mm
vč.štítku)
--- pro
pro
nízký
práh
Klika/madlo
standardní
verze
výšky
40mm
(resp.
48mm
vč.štítku)
pro
nízký
práh
Klika/madlo
standardní
verze
výšky
40mm
(resp.
48mm
vč.štítku)
pro
nízký
práh
Možno
použít
ve
všech
pøípadech
u
nízkého
prahu
kromì
výše
uvedených.
Klika/madlo
standardní
verze
výšky
40mm
(resp.
48mm
vč.štítku)
pro
nízký
práh
Klika/madlo
standardní
verze
výšky
40mm
(resp.
48mm
vč.štítku)
pro
nízký
práh
Možno
použít
ve
všech
případech
u
nízkého
prahu
kromě
výše
uvedených.
Klika/madlo
standardní
verze
výšky
40mm
(resp.
48mm
vč.štítku)
pro
nízký
práh
Klika/madlo
standardní
verze
výšky
40mm
(resp.
48mm
vč.štítku)
pro
nízký
práh
Klika/madlo
standardní
verze
výšky
40mm
(resp.
48mm
vč.štítku)
pro
nízký
práh
Možno
použít
ve
všech
případech
u
nízkého
prahu
kromě
výše
uvedených.
Možno
použít
ve
všech
případech
u
nízkého
prahu
kromě
výše
uvedených.
Klika/madlo
standardní
verze
výšky
40mm
(resp.
48mm
vč.štítku)
pro
nízký
práh
Možno
použít
ve
všech
případech
u
nízkého
prahu
kromě
výše
uvedených.
Možno
použít
ve
všech
případech
u
nízkého
prahu
kromě
výše
uvedených.
Klika/madlo
standardní
verze
výšky
40mm
(resp.
48mm
vč.štítku)
pro
nízký
práh
Barvy:
F1
(elox
pøírodní),
F4
(elox
bronz)
Možno
použít
ve
všech
případech
u
nízkého
prahu
kromě
výše
uvedených.
Možno
použít
všech
případech
uu
nízkého
prahu
kromě
výše
uvedených.
Barvy:
F1
(eloxve
přírodní),
F4 (elox
(elox bronz)
bronz)
Možno
použít
ve
všech
případech
nízkého
prahu
kromě
výše
uvedených.
Možno
použít
ve
všech
případech
u
nízkého
prahu
kromě
výše
uvedených.
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Možno
použít
ve
všech
případech
u
nízkého
prahu
kromě
výše
uvedených.
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Možno
použít
všech případech
ubronz)
nízkého prahu kromě výše uvedených.
Barvy:
přírodní),
F4
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Barvy:F1
F1(elox
(eloxve
přírodní),
F4(elox
(eloxbronz)
Barvy:
F1
(elox
přírodní),
F4
(elox
bronz)
Barvy:F1
F1(elox
(eloxpřírodní),
přírodní),F4
F4(elox
(eloxbronz)
bronz)
Barvy:
Univerzální zámek
zámek (Levý
(Levý &
& Pravý)
Pravý) pro
integrované
dveøe.
Univerzální
pro
integrované
dveře.
Univerzální
zámek
(Levý
&
Pravý)
pro
integrované
dveře.
Univerzální
zámek
(Levý
&
Pravý)
pro
integrované
dveře.
Univerzální
zámek
(Levý
&
Pravý)
pro
integrované
dveře.
Štítek
vyroben
z
nerezové
oceli.
Univerzální
zámek
(Levý
&
Pravý)
pro
integrované
dveře.
Univerzální
zámek
(Levý
&
Pravý)
pro
integrované
dveře.
Štítek
vyroben
z
nerezové
oceli.
Univerzální
zámek
(Levý
&
Pravý)
pro
integrované
dveře.
Štítek
vyroben
z
nerezové
oceli.
Univerzální
zámek
(Levý
&
Pravý)
pro
integrované
Univerzální
zámek
(Levýzámek
&zPravý)
pro integrované
dveře.pro integrované dveře.
Štítek
vyroben
nerezové
oceli.
Univerzální
(Levý
&
Pravý)
dveře.
Štítek
vyroben
z
nerezové
oceli.
Univerzální
zámek
(Levý
&
Pravý)
pro
integrované
dveře.
Štítek
vyroben
z
nerezové
oceli.
Štítek
zzznerezové
oceli.
Štítek
vyrobenvyroben
z nerezové oceli.
Štítek
vyroben
nerezové
oceli.
Štítek
vyroben
nerezové
oceli.
Štítek
vyroben
z
nerezové
oceli.
Štítek vyroben z nerezové oceli.
Univerzální zámek
zámek (Levý
(Levý &
& Pravý)
Pravý) pro
integrované
dveøe.
Univerzální
pro
integrované
dveře.
Univerzální
zámek
(Levý
&
Pravý)
pro
integrované
dveře.
Univerzální
zámek
(Levý
&
Pravý)
pro
integrované
dveře.
Univerzální
zámek
(Levý
&
Pravý)
pro
integrované
dveře.
Štítek
vyroben
z
nerezové
oceli.
Univerzální
zámek
(Levý
&
Pravý)
pro
integrované
dveře.
Univerzální
zámek
(Levý
&
Pravý)
pro
integrované
dveře.
Štítek
vyroben
z
nerezové
oceli.
Univerzální
zámek
(Levý
&
Pravý)
pro
integrované
dveře.
Štítek
vyroben
z
nerezové
oceli.
Univerzální
zámek
(Levý
&
Pravý)
pro
integrované
dveře.
Štítek
vyroben
z
nerezové
oceli.
Univerzální
zámek
(Levý
&
Pravý)
pro
integrované
dveře.
Univerzální
zámek
(Levý
&
Pravý)
pro
integrované
dveře.
Štítek
vyroben
z
nerezové
oceli.
Univerzální
zámek
(Levý
&
Pravý)
pro
integrované
dveře.
Štítek
vyroben
z
nerezové
oceli.
Štítek
vyroben
z
nerezové
oceli.
Štítek
vyroben
z nerezové
nerezové oceli.
oceli.
ŠtítekŠtítek
vyroben vyroben
z nerezové oceli.
z
Štítek
vyroben
z
nerezové
oceli.
Štítek vyroben z nerezové oceli.
Stavební cylindrická
cylindrická vložka
vložka pro
pro integrované
dveøe
(nutná
výmìna
po
montáži)
Stavební
integrované
dveře
(nutná
výměna
po
montáži)
Stavební
cylindrická
vložka
pro
integrované
dveře
(nutná
výměna
po
montáži)
Stavební
cylindrická
vložka
pro
integrované
dveře
(nutná
výměna
po
montáži)
Stavební
cylindrická
vložka
pro
integrované
dveře
(nutná
výměna
po
montáži)
Dodává
se
ve
dvou
provedeních
(vždy
se
3ks
klíèù):
Stavební
cylindrická
vložka
pro
integrované
dveře
(nutná
výměna
po
montáži)
Stavební
cylindrická
vložka
pro
integrované
dveře
(nutná
výměna
po
montáži)
Dodává
se
ve
dvou
provedeních
(vždy
se
3ks
klíčů):
Stavební
cylindrická
vložka
pro
integrované
dveře
(nutná
výměna
po
montáži)
Dodává
se
ve
dvou
provedeních
(vždy
se
3ks
klíčů):
Stavební
cylindrická
vložka
pro
integrované
dveře
(nutná
výměna
po
montáži)
Dodává
se
ve
dvou
provedeních
(vždy
se
3ks
klíčů):
Dodává
se
ve
dvou
provedeních
(vždy
se
3ks
klíčů):
Stavební
cylindrická
vložka
pro
integrované
dveře
(nutná
výměna
po
montáži)
Stavební
cylindrická
vložka
pro
integrované
dveře
(nutná
výměna
po
montáži)
FAB
50DNb
/
30
+
30
lesklý
nikl
pro
štítek
v
provedení
elox
pøírodní
Dodává
se
ve
dvou
provedeních
(vždy
se
3ks
klíčů):
Dodává
se
ve
dvou
provedeních
(vždy
se
3ks
klíčů):
FAB
50DNb
/
30
+
30
lesklý
nikl
pro
štítek
v
provedení
elox
přírodní
Stavební
cylindrická
vložka
pro
integrované
dveře
(nutná
výměna
po3ks
montáži)
Dodává
se
ve
dvou
provedeních
(vždy
se
klíčů):
FAB
50DNb
/
30
+
30
lesklý
nikl
pro
štítek
v
provedení
elox
přírodní
Dodává
se
ve
dvou
provedeních
(vždy
se
3ks
klíčů):
FAB
50DNb
/
30
+
30
lesklý
nikl
pro
štítek
v
provedení
elox
přírodní
FAB
50DNb
/
30
+
30
lesklý
nikl
pro
štítek
v
provedení
elox
přírodní
Dodává
se
ve
dvou
provedeních
(vždy
se
3ks
klíčů):
Dodává
se
ve dvou
provedeních
(vždy
3ks
klíčů):pro
Dodává
se
ve//dvou
provedeních
(vždy
se vvštítek
3ks
klíčů):
50D
30// 30
30
mosaz
štítek
provedení
elox
bronz
FAB
50DNb
++ 30
-- -lesklý
nikl
pro
vv vprovedení
elox
přírodní
50DNb
30
lesklý
nikl
pro
štítek
provedení
elox
přírodní
--- --FAB
50D
+++30
30
---se30
mosaz
pro
štítek
provedení
elox
bronz
FAB
50DNb
/30
lesklý
nikl
pro
štítek
provedení
elox
přírodní
50D
/// 30
30
30
mosaz
pro
štítek
provedení
elox
bronz
FAB
50DNb
30
lesklý
nikl
pro
štítek
provedení
elox
přírodní
FAB
50D
30
30
mosaz
pro
štítek
provedení
elox
bronz
- FAB
50DNb
/ 30
+30
30 +
nikl
pro
štítek
v provedení
elox přírodní
---- -FAB
FAB
50D
30
++++30
30
----lesklý
mosaz
pro
štítek
provedení
elox
bronz
FAB
50DNb
30
lesklý
nikl
provvvvvštítek
štítek
provedení
eloxpřírodní
přírodní
50DNb
///30
+++- 30
- --lesklý
nikl
pro
vvvprovedení
elox
FAB
50D
/
30
30
mosaz
pro
štítek
provedení
elox
bronz
FAB
50D
/
30
30
mosaz
pro
štítek
provedení
elox
bronz
- FAB50D
50D //
3030
+ 30+
-30
mosaz
pro štítek pro
v provedení
elox
-- FAB
-- mosaz
štítek
vv bronz
provedení
elox
bronz
FAB
50D
/
30
+
30
mosaz
pro
štítek
provedení
elox
bronz
FAB
50D
/
30
+
30
mosaz
pro
štítek
v
provedení
elox
bronz
- FAB 50D / 30 + 30 - mosaz pro štítek v provedení elox bronz
Stavební cylindrická
cylindrická vložka
vložka pro
Stavební
pro integrované
integrované dveøe
dveře (nutná
(nutná výmìna
výměna po
po montáži)
montáži)
Stavební
cylindrická
vložka
pro
integrované
dveře
(nutná
výměna
po
montáži)
Stavební
cylindrická
vložka
pro
integrované
dveře
(nutná
výměna
po
montáži)
Stavební
cylindrická
vložka
pro
integrované
dveře
(nutná
výměna
po
Dodává
se
ve
dvou
provedeních
(vždy
se
3ks
klíèù):
Stavební
cylindrická
vložka
pro
integrované
dveře
(nutná
výměna
po
montáži)
Stavební
cylindrická
vložka
pro
integrované
dveře
(nutná
výměna
popomontáži)
montáži)
Dodává
se
ve
dvou
provedeních
(vždy
se
3ks
klíčů):
Stavební
cylindrická
vložka
pro
integrované
dveře
(nutná
výměna
montáži)
Dodává
se
ve
dvou
provedeních
(vždy
se
3ks
klíčů):
Stavební
cylindrická
vložka
pro
integrované
dveře
(nutná
výměna
po
montáži)
Dodává
se
ve
dvou
provedeních
(vždy
se
3ks
klíčů):
Dodává
se
ve
dvou
provedeních
(vždy
se
3ks
klíčů):
Stavební
cylindrická
vložka
pro
integrované
dveře
(nutná
výměna
po
montáži)
Stavební
cylindrická
vložka
pro
integrované
dveře
(nutná
výměna
po
montáži)
FAB
50DNb
/
30
+
35
lesklý
nikl
pro
štítek
v
provedení
elox
pøírodní
Dodává
se
ve
dvou
provedeních
(vždy
se
3ks
klíčů):
Dodává
se
ve
dvou
provedeních
(vždy
sese3ks
klíčů):
--cylindrická
FAB
50DNb
// 30
++ 35
-- dveře
lesklý
nikl
pro
štítek
vv provedení
elox
přírodní
Stavební
vložka
pro
integrované
(nutná
výměna
po
montáži)
Dodává
se
ve
dvou
provedeních
(vždy
3ks
klíčů):
FAB
50DNb
30
35
lesklý
nikl
pro
štítek
provedení
elox
přírodní
Dodává
se
ve
dvou
provedeních
(vždy
se
3ks
klíčů):
FAB
50DNb
/
30
+
35
lesklý
nikl
pro
štítek
v
provedení
elox
přírodní
FAB
50DNb
/
30
+
35
lesklý
nikl
pro
štítek
v
provedení
elox
přírodní
Dodává
se
ve
dvou
provedeních
(vždy
se
3ks
klíčů):
Dodává
se
ve
dvou
provedeních
(vždy
se
3ks
klíčů):
50D
/
30
+
35
mosaz
pro
štítek
v
provedení
elox
bronz
-- FAB
50DNb
/
30
+
35
lesklý
nikl
pro
štítek
v
provedení
elox
přírodní
Dodává
se
ve
dvou
provedeních
(vždy
se
3ks
klíčů):
50DNb
//30
++35
- -lesklý
nikl
pro
v vprovedení
elox
přírodní
50D
// 30
++30
35
-- 35
mosaz
pro
štítek
vvštítek
provedení
elox
bronz
FAB
50DNb
lesklý
nikl
pro
štítek
provedení
elox
přírodní
--- --FAB
FAB
50D
35
mosaz
pro
štítek
provedení
elox
bronz
FAB
50D
/// 30
30
+++30
35
---lesklý
mosaz
pro
štítek
provedení
elox
FAB
50DNb
//30
35
lesklý
nikl
pro
štítek
vvprovedení
provedení
elox
přírodní
- FAB
50DNb
/ /30
35++
nikl
pro
štítek
v pro
provedení
eloxvpřírodní
50D
30
35
mosaz
pro
štítek
provedení
elox
bronz
FAB
50DNb
+- 35
lesklý
nikl
provvvvštítek
štítek
provedení
eloxpřírodní
přírodní
50DNb
- --lesklý
nikl
elox
FAB
50D
30
35
mosaz
pro
štítek
provedení
elox bronz
bronz
-- --FAB
FAB
50D
///30
30
+35+30
35
- 35
mosaz
pro
štítek
provedení
elox
bronz
FAB
50D
30
+
35
mosaz
pro
štítek
v
provedení
elox
bronz
FAB
50D
+
mosaz
pro
štítek
v
provedení
elox
bronz
FAB
50D
/
30
+
35
mosaz
pro
štítek
v
provedení
elox
bronz
FAB50D
50D//30
30++35
35- -mosaz
mosazpro
proštítek
štítekvvprovedení
provedeníelox
eloxbronz
bronz
--FAB
21
TLS 03 - 2015
Příslušenstvíintegrovaných
integrovanýchdveří
dveří
Příslušenství
Příslušenství
integrovaných
dveří
Dveřní
zavíračekkintegrovaným
integrovaným
dveřím
Dveřní
zavírače
dveřím
PŘÍSLUŠENSTVÍ K INTEGROVANÝM DVEŘÍM
e-mail:[email protected]
[email protected]
e-mail:
www.lom
www.loma
e-mail: [email protected]
www.loma
nízký práh
standardní
práh
nízký
práh
nízký
nízký práh
práhnízký práh
standardní
standardní
práh
práh
standardní
práh
nízký práhnízký
standardní
práh
nízký práh
práh
nízký práh
nízký
práh
e-mail: [email protected] www.lomax.cz
Standardnědodávaný
dodávanýdveřní
dveřnízavírač
zavírač(součást
(součástdodávky
dodávky
každýchintegrovaných
integrovanýchdveří)
dveří)
Standardně
každých
Dveřnísamozavírače
zavírače k integrovaným dveřímHliníkový
Dveřní
Hliníkovýdveřní
dveřnízavírač
zavíračpro
prointegrované
integrovanédveře.
dveře.Kompaktní
Kompaktníplochý
plochýdesign
designs skluzným
kluzným
ramenems saretací
aretacív votevřené
otevřenépoloze
polozeaanastavitelnou
nastavitelnourychlostí
rychlostízavírání.
zavírání.
ramenem
Standardně
dodávaný
dveřnídodávky
zavírač (součást dodávky každých integrovaných dveří)
Standardně
dodávaný
dveřní zavírač
(součást
Komplet
obsahuje
kotvící
prvky. každých integrovaných dveří)
Komplet
obsahuje
kotvící
prvky.
Hliníkový
dveřní
zavírač pro
Kompaktní plochý
kluzným
Hliníkový
dveřní zavírač
pro integrované
dveře.integrované
Kompaktní plochýdveře.
design s kluzným
s aretací design
v otevřenéspoloze
Vhodný
prointegrované
integrované
dveře
šířkoumax.
max.
900mmaramenem
ahmotností
hmotností
max.45kg.
45kg.
Vhodný
pro
dveře
s sšířkou
900mm
max.
a nastavitelnou
rychlostí
zavírání.v otevřené
ramenem
s aretací
poloze a nastavitelnou rychlostí zavírání.
Komplet
obsahuje kotvící
prvky.zavírač pro integrované dveře s nízkým prahem s kluzným mechanismem
Hliníkový
dveřní
Hliníkový
dveřní
zavírač
pro900mm
integrované
dveře s nízkým prahem s kluzným mechanismem.
Komplet
obsahuje
Vhodný
pro integrované
dveře s kotvící
šířkou max.prvky.
a hmotností max. 45kg.
Konstrukce
zavírače
jej
předurčuje
pro
zabudování
do
křídlaintegrovaných
integrovaných
dveří.
Konstrukce
zavírače
jej
předurčuje
pro
zabudování
do
dveří.
Vhodný pro integrované dveře s šířkou max. 900mm
akřídla
hmotností
max. 45kg.
Díkytéto
tétomožnosti
možnostinení
nenípři
přizavřených
zavřenýchdveřích
dveříchzavírač
zavíračvidět.
vidět.Nastavitelná
Nastavitelnárychlost
rychlostzavírání.
zavírání.
Díky
Hliníkový
dveřní
zavírač
proprvky.
integrované dveře s nízkým prahem s kluzným mechanismem.
Komplet
obsahuje
kotvící
Komplet
obsahuje
kotvící
prvky.
Hliníkový dveřní zavírač pro integrované dveře s nízkým prahem s kluzným mechanismem.
Konstrukce
zavírače
jej
předurčuje
prointegrovaných
zabudování
do křídla integrovaných dveří.
Konstrukce
zavírače
jejintegrované
předurčuje
pro zabudování
křídla
dveří. aahmotností
Vhodný
pro
integrované
dveřesdosšířkou
šířkou
max.900mm
900mm
hmotnostímax.
max.45kg.
45kg.
Vhodný
pro
dveře
max.
Díky
této
možnosti
není
při
zavřených
dveřích
zavírač
vidět. Nastavitelná rychlost zavírání.
Díky této možnosti není při zavřených dveřích zavírač vidět. Nastavitelná rychlost zavírání.
Komplet
obsahujeobsahuje
kotvící prvky. kotvící prvky.
Komplet
Vhodný pro integrované dveře s šířkou max. 900mm a hmotností max. 45kg.
Special
420
elektrické
jištění
dveří
Vhodný
pro
integrované dveře s šířkou max. 900mm a hmotností max. 45kg.
Special 420 - elektrické jištění dveří
Jednáseseoojednoduchý
jednoduchýrozpínací
rozpínacíkontakt
kontaktaktivovaný
aktivovanýmagnetem
magnetem( (jejesoučástí
součástí
Jedná
Plánek
vrtání
Maximální
vzdálenost
senzoru
Plánek
vrtání
Maximální
vzdálenost
senzoru
Special
420
- elektrické jištění
dveří
dodávky),
který
znemožňuje
aktivaci
elektropohonu
vrat
v
případě
otevřených
dodávky),
který
znemožňuje
aktivaci
elektropohonu
vrat
v
případě
otevřených
Special 420 - elektrické jištění dveří
integrovanýchdveřích.
dveřích.VVpřípadě
případěotevření
otevřenídveří
dveříběhem
běhempohybu
pohybupohon
pohon
integrovaných
Jedná
se o ojednoduchý
rozpínací kontakt aktivovaný magnetem ( je součástí
Plánek
Maximální
Plánek vrtání
vrtání
Maximální vzdálenost
vzdálenost senzoru
senzoru
Jedná sezastaví.
jednoduchý rozpínací kontakt aktivovaný magnetem ( je součástí
okamžitě
zastaví.
okamžitě
dodávky),
znemožňuje
elektropohonu
vrat v případě otevřených
dodávky),který
který znemožňuje
aktivaci aktivaci
elektropohonu
vrat v případě otevřených
Pokud
tento
spínač
objednán,
zabudován
rámuintegrovaných
integrovanýchdveří
dveří
Pokud
jejetento
spínač
objednán,
jejezabudován
v vrámu
integrovaných
dveřích.
V případě
otevření dveří
během
pohybu
integrovaných
dveřích.
V případě
otevření
dveřípohon
během pohybu pohon
okamžitě
zastaví.
kabel
protaženpod
podhliníkovým
hliníkovýmprofilem
profilemdveří,
dveří,pod
podspodním
spodnímhliníkovým
hliníkovým
aakabel
jejeprotažen
okamžitě
Pokud jezastaví.
tento spínač objednán, je zabudován v rámu integrovaných dveří
profilem
potévytažen
vytažen
přes
jednoduchou
průchodku
naokraji
okrajisekce
sekce
profilem
ajeapoté
přes
jednoduchou
průchodku
na
a kabel
protažen
pod hliníkovým
profilem
pod spodním
Pokud
je tento
spínač
objednán,
jedveří,
zabudován
vhliníkovým
rámu integrovaných dveří
vedle
bočního
plechu
(na
stranězámku
zámkudveří
dveří
-pokud
pokudnení
neníuvedeno
uvedenojinak).
jinak).
profilem
a poté vytažen
přes
jednoduchou
průchodku
na
okraji- sekce
vedle
bočního
plechu
(na
straně
a kabel
protažen
pod
hliníkovým
dveří,jinak).
pod spodním hliníkovým
vedleje
bočního
plechu (na
straně
zámku dveřívrat
- profilem
pokud
není
uvedeno
případě
elektrického
ovládání
jetento
tento
komponentnezbytně
nezbytněnutný!
nutný!
VVpřípadě
elektrického
ovládání
vrat
je
komponent
V případě
elektrického
ovládání
vrat jejednoduchou
tento komponent nezbytně
nutný! na okraji sekce
profilem
a poté
vytažen
přes
průchodku
Přimontáži
montáži
ocelovéhoprofilu
profilu
nemusí
tentosenzor
senzorfungovat
fungovatsprávně.
správně.
Při
ocelového
nemusí
tento
montážido
dodo
ocelového
nemusí
tento
senzor fungovat
vedlePřibočního
plechu profilu
(na straně
zámku
dveří - správně.
pokud není uvedeno jinak).
V případě elektrického ovládání vrat je tento komponent nezbytně nutný!
Special
412
propojovací
kabel
proelektrické
elektrické
jištěnído ocelového profilu nemusí tento senzor fungovat správně.
Special
412
- -propojovací
pro
jištění
Při montáži
Special
412
- propojovací
kabelkabel
pro elektrické
jištění
Propojovacíkroucený
kroucenýkabel
kabelurčený
určenýpro
prospojení
spojeníelektrického
elektrickéhojištění
jištěníintegrovaných
integrovaných
Propojovací
dveří
k
privátním
stropním
pohonům
a
při
této
kombinaci
je
nutné
jejobjednat!
objednat!
Special 412 - propojovací kabel pro elektrické
jištění
dveří
k privátním
stropním
a při této
kombinaci
Propojovací
kroucený
kabel určenýpohonům
pro spojení elektrického
jištění
integrovanýchje nutné jej
dveří
k
privátním
stropním
pohonům
a
při
této
kombinaci
je
nutné
jej
objednat!
Kabel
je
standardně
osazen
na
obou
koncích
systémovým
RJ
konektorem
Kabel je standardně osazen na obou koncích systémovým RJ konektorem
Propojovací
kroucený
kabel
pro spojení
elektrického jištění integrovaných
Kabel je standardně
osazen
na obouurčený
koncích systémovým
RJ konektorem
prostarší
staršítypy
typypohonů.
pohonů.
případě
použití
novým
pohonem
nutnéoba
obatyto
tyto
pro
VVpřípadě
použití
s snovým
pohonem
jejenutné
typy pohonů.
V případě
použití
s novým
je nutné
oba
tyto je nutné
dveříprok starší
privátním
stropním
pohonům
apohonem
při této
kombinaci
jej objednat!
konektory
odstranit
a
využít
přímo
jednotlivé
žíly.
konektory
odstranit
a
využít
přímo
jednotlivé
žíly.
konektory odstranit a využít přímo jednotlivé žíly.
KabelKonec
je standardně
osazen
na
obou
systémovým
RJ konektorem
krouceného kabelu
umístěnýumístěný
na stěně
by koncích
měl
být
umístěn
Koneckrouceného
krouceného
kabelu
nastěně
stěně
byideálně
mělbýt
býtumístěn
umístěnideálně
ideálně
Konec
kabelu
umístěný
na
by
měl
na středutypy
výškypohonů.
vrat aby při zavřených
ani otevřených
nebyl kroucený
pro starší
V případě
použitívratech
s novým
pohonem je nutné oba tyto
na
středu
výšky
vrat
aby
při
zavřených
ani
otevřených
vratech
nebyl
kroucený
na středu
výšky(prodlouží
vrat aby
přijeho
zavřených
anikonec
otevřených
vratech nebyl kroucený
kabel namáhán
se tím
životnost). Tento
by zároveň měl
konektory
odstranit
a využít
přímo
jednotlivé
žíly. a kroucení.
býtnamáhán
namontován
aby během pohybu
vratjeho
nedocházelo
k sukování
kabel
namáhántak,
(prodlouží
tím
jehoživotnost).
životnost).
Tentokonec
konecbybyzároveň
zároveňměl
měl
kabel
(prodlouží
sesetím
Tento
Konec
krouceného
kabelu
umístěný
byodměl
býtkabelů.
umístěn ideálně
V tomto
kabelu je vedeno
nízké napětí,
proto jej na
veďtestěně
odděleně
silových
býtnamontován
namontovántak,
tak,aby
abyběhem
běhempohybu
pohybuvrat
vratnedocházelo
nedocházelok ksukování
sukováníaakroucení.
kroucení.
být
na středu výšky vrat aby při zavřených ani otevřených vratech nebyl kroucený
tomtokabelu
kabelujejevedeno
vedenonízké
nízkénapětí,
napětí,proto
protojejjejveďte
veďteodděleně
odděleněod
odsilových
silovýchkabelů.
kabelů
VVtomto
kabel namáhán (prodlouží se tím jeho životnost). Tento konec by zároveň měl
být namontován tak, aby během pohybu vrat nedocházelo k sukování a kroucení.
V tomto kabelu je vedeno nízké napětí, proto jej veďte odděleně od silových kabelů.
max. 8 mm
max. 8 mm
Ø 13 mm
Ø 13 mm
25 mm
25 mm
max. 4 mm
max. 4 mm
Ø 4 mm
Ø 4 mm
26 mm
16 mm
26 mm
ffoo
f
ttkk foottk
aa
jjaa kaa jja
kkoo akko
vv cc o vv
eenn cceen
ííkk níík
uu
kuu
16 mm
22 22
22
DELTA
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
MONTÁŽNÍ RÁMY
e-mail: [email protected] www.lomax.cz
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
e-mail:
e-mail:
e-mail:
[email protected]
[email protected]
[email protected] www.lomax.cz
www.lomax.cz
www.lomax.cz
Montážní
rámy
Montážní
Montážní
Montážní
rámy
rámy
rámy
Hliníkový
rám EASY rámy
Montážní
Hliníkový rám EASY
Hliníkový
Hliníkový
Hliníkový
rámrám
EASY
rám
EASY
EASY
Hliníkový rám EASY
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
Jedná se o pomůcku při montážích, kde stavební připravenost vyžaduje vytvoření ostění a nadpraží.
pomůcka tutopøi
přípravu
snadno umožní
vytvoří jednotný
vzhled ke garážovým
vratům,vytvoøení
díky
Jedná seTato
o pomùcku
montážích,
kdea stavební
pøipravenost
vyžaduje
obložce
ve stejném
provedení
jako vrata
zstavební
exteriéru.
Jedná
Jedná
Jedná
se oasepomùcku
se
o pomùcku
o pomùcku
pøi
montážích,
pøi
montážích,
montážích,
kdekde
kde
stavební
stavební
pøipravenost
pøipravenost
pøipravenost
vyžaduje
vyžaduje
vytvoøení
vytvoøení
vytvoøení
ostìní
nadpraží.
Tatopøi
pomùcka
tuto
pøípravu
snadno
umožní
avyžaduje
vytvoøí
jednotný
ostìní
ostìní
ostìní
a
nadpraží.
a
nadpraží.
a
nadpraží.
Tato
Tato
pomùcka
Tato
pomùcka
pomùcka
tuto
tuto
pøípravu
tuto
pøípravu
pøípravu
snadno
snadno
snadno
umožní
umožní
umožní
a
vytvoøí
a
vytvoøí
a
vytvoøí
jednotný
jednotný
jednotný
Jedná
se o
pomùcku
pøi montážích,
kde
stavební
pøipravenost
vyžaduje vytvoøení
vzhled
keUrčeno
garážovým
díky
obložce
veLHN
stejném
provedení
pro montážvratùm,
sekčních vrat
DELTA
s kováním
pro nadpraží
do 130mm.jako vrata z
vzhled
vzhled
vzhled
ke
garážovým
ke
ke
garážovým
garážovým
vratùm,
vratùm,
vratùm,
díky
díky
obložce
díky
obložce
obložce
ve
stejném
ve
ve
stejném
stejném
provedení
provedení
provedení
jako
jako
vrata
jako
vrata
z
vrata
z z
ostìní
a
nadpraží.
Tato
pomùcka
tuto
pøípravu
snadno
umožní
a
vytvoøí
jednotný
exteriéru.
Jednotlivé hliníkové profily jsou spojeny rohovými spojkami z pozinkované oceli.
exteriéru.
exteriéru.
exteriéru.
Rám montáž
je ukotvenvratùm,
do
podlahy díky
a do
bočních
stěn sve
v místě
vodorovného
profilu.
vzhled
ke garážovým
obložce
stejném
provedení
jako vrata
z
Urèeno
pro
sekèních
vrat
DELTA
kováním
LHN
pro nadpraží
do 130mm.
případě
nutnosti
zvýšit
pevnost
se
další
provádí
přímo
přes
hliníkové
profily
(otvory
Urèeno
Urèeno
Urèeno
proVpro
montáž
pro
montáž
montáž
sekèních
sekèních
sekèních
vrat
vrat
DELTA
vrat
DELTA
DELTA
spřídavné
kováním
s kováním
skotvení
kováním
LHN
LHN
pro
LHN
pro
nadpraží
pro
nadpraží
nadpraží
do 130mm.
do
do
130mm.
130mm.
exteriéru.
Jednotlivé
profily
jsou
spojeny
rohovými
spojkami
z pozinkované
jsouhliníkové
skryty pod obložkami)
nebo pomocnými
montážními
plechy
(nejsou součástí
dodávky). oceli.
Jednotlivé
Jednotlivé
Jednotlivé
hliníkové
hliníkové
hliníkové
profily
profily
profily
jsou
jsou
spojeny
jsou
spojeny
spojeny
rohovými
rohovými
rohovými
spojkami
spojkami
spojkami
z
pozinkované
z
pozinkované
z
pozinkované
oceli.
oceli.
oceli.
Urèeno
montáž
sekèních
vrat
s kováním
LHN6,3pro
do
130mm.
Rám jepro
ukotven
podlahy
asamořezné
doDELTA
boèních
stìn
v (TEX
místì
vodorovného
profilu.
Pro
kotvenído
vrat
se používají
šrouby
do kovu
x 32 nadpraží
mm)
Rám
Rám
je
Rám
ukotven
je
ukotven
je
ukotven
do
podlahy
do
do
podlahy
podlahy
a
do
a
boèních
do
a
do
boèních
boèních
stìn
stìn
v
stìn
místì
v
místì
v
místì
vodorovného
vodorovného
vodorovného
profilu.
profilu.
profilu.
Jednotlivé
hliníkové
profily
jsou
spojeny
rohovými
spojkami
z
pozinkované
oceli.
V pøípadì nutnosti zvýšit pevnost se další pøídavné kotvení provádí pøímo pøes
Obložky
jsou
dostupné
v pevnost
odstínech:
bílá,
hnědá,
silver,
douglasie,
oregon,
bahenní
dub,
VRám
pøípadì
V pøípadì
V pøípadì
nutnosti
nutnosti
nutnosti
zvýšit
zvýšit
zvýšit
pevnost
pevnost
se další
sepod
se
další
pøídavné
další
pøídavné
kotvení
kotvení
kotvení
provádí
provádí
provádí
pøímo
pøímo
pøímo
pøespøes
pøes
je
ukotven
do
podlahy
anásledujících
do
boèních
stìn
vpøídavné
místì
vodorovného
profilu.
hliníkové
profily
(otvory
jsou
skryty
obložkami)
nebo
pomocnými
montážními
rustikal, nussbaum, cherry, mahagon, balsamico, lakování dle RAL nebo NCS.
hliníkové
hliníkové
hliníkové
profily
profily
profily
(otvory
(otvory
(otvory
jsou
jsou
skryty
jsou
skryty
skryty
pod
pod
obložkami)
pod
obložkami)
obložkami)
nebo
nebo
pomocnými
nebo
pomocnými
pomocnými
montážními
montážními
montážními
V pøípadì
nutnosti
zvýšit pevnost
se další pøídavné kotvení provádí pøímo pøes
plechy (nejsou
souèástí
dodávky).
plechy
plechy
plechy
(nejsou
(nejsou
(nejsou
souèástí
souèástí
souèástí
dodávky).
dodávky).
dodávky).
Maximální
vnější
rozměr
rámu
je 3000
3100mm.
hliníkové
profily
(otvory
jsou
skryty
pod
obložkami)
nebo
Hliníkové
rámy
jsou
pøipravovány
na xpøesné
rozmìry
již pomocnými
ve výrobì. montážními
Objednací
šířka
vrat
by měla býtna
o 180mm
než
objednací
Hliníkové
Hliníkové
Hliníkové
rámy
rámy
jsou
rámy
jsou
pøipravovány
jsou
pøipravovány
pøipravovány
pøesné
na
na
pøesné
pøesné
rozmìry
rozmìry
rozmìry
ve
jižšířka
výrobì.
již
ve rámu.
ve
výrobì.
výrobì.
plechy
(nejsou
souèástí
dodávky).
Pro kotvení vrat se používají samoøeznémenší
šrouby
do již
kovu
(TEX
6,3
x 32mm)
Objednací
výška
vrat
by samoøezné
mělasamoøezné
býtsamoøezné
o 120mm
menší
než
výška
rámu.
Pro
Pro
kotvení
Pro
kotvení
kotvení
vratvrat
sevrat
používají
sepøipravovány
se
používají
používají
šrouby
šrouby
šrouby
do objednací
kovu
dodo
kovu
(TEX
kovu
(TEX
6,3
(TEX
6,3
x 32mm)
6,3
x 32mm)
x 32mm)
Hliníkové
rámy
jsou
na
pøesné
rozmìry
již
ve
výrobì.
Při objednávce vrat se uvede velikost nadpraží 120mm a velikosti obou ostění 90mm.
Pro
kotveníjsou
vratdostupné
se používají
samoøezné šrouby
do kovu
6,3silver,
x 32mm)
Obložky
v následujících
odstínech:
bílá,(TEX
hnìdá,
douglasie,
Obložky
Obložky
Obložky
jsou
jsou
dostupné
jsou
dostupné
dostupné
následujících
v následujících
v následujících
odstínech:
odstínech:
odstínech:
bílá,bílá,
hnìdá,
bílá,
hnìdá,
hnìdá,
silver,
silver,
silver,
douglasie,
douglasie,
douglasie,
oregon,
bahenní
dub,v rustikal,
medium
oak,
nussbaum,
cherry,
mahagon,
light oak,
oregon,
oregon,
oregon,
bahenní
bahenní
bahenní
dub,
dub,
rustikal,
dub,
rustikal,
medium
medium
medium
oak,oak,
nussbaum,
oak,
nussbaum,
nussbaum,
cherry,
cherry,
cherry,
mahagon,
mahagon,
mahagon,
lightlight
oak,
light
oak,
oak,
Obložky
jsou
dostupné
v rustikal,
následujících
odstínech:
bílá, hnìdá,
silver,
douglasie,
balsamico,
lakování
dle
RAL
nebo
NCS.
balsamico,
balsamico,
balsamico,
lakování
lakování
lakování
dlerustikal,
dle
RAL
dle
RAL
nebo
RAL
nebo
NCS.
nebo
NCS.
NCS.
oregon,
bahenní
dub,
medium
oak, nussbaum, cherry, mahagon, light oak,
balsamico,
lakování
dle RALrámu
nebojeNCS.
Maximální
vnìjší rozmìr
3000 x 3100mm.
Maximální
Maximální
Maximální
vnìjší
vnìjší
vnìjší
rozmìr
rozmìr
rozmìr
rámu
rámu
je
rámu
3000
jeo3000
je
x3000
3100mm.
x 3100mm.
xmenší
3100mm.
Objednací
šíøka
vrat
by
mìla
být
180mm
než objednací šíøka rámu.
Objednací
Objednací
Objednací
šíøka
šíøka
vrat
šíøka
vrat
byvrat
mìla
by
by
mìla
být
mìla
o3000
180mm
být
oo 180mm
ox180mm
menší
menší
menší
nežnež
objednací
než
objednací
objednací
šíøka
šíøka
rámu.
šíøka
rámu.
rámu.
Maximální
vnìjší
rozmìr
jebýt
3100mm.
Objednací
výška
vrat
byrámu
mìla
být
120mm
menší
než
objednací
výška
rámu.
Objednací
Objednací
Objednací
výška
výška
výška
vrat
vrat
byse
vrat
mìla
by
by
mìla
být
mìla
být
120mm
být
o 120mm
onadpraží
120mm
menší
menší
menší
nežnež
objednací
než
objednací
objednací
výška
výška
výška
rámu.
rámu.
rámu.
Objednací
šíøka
vrat
by
mìla
být
oo 180mm
menší
než
objednací
šíøka
rámu.
Pøi
objednávce
vrat
uvede
velikost
120mm
a velikosti
obou
ostìní
90mm.
Pøi
Pøi
objednávce
Pøi
objednávce
objednávce
vrat
vrat
se
vrat
uvede
se
se
uvede
uvede
velikost
velikost
velikost
nadpraží
nadpraží
nadpraží
120mm
120mm
120mm
a
velikosti
a
velikosti
a
velikosti
obou
obou
ostìní
obou
ostìní
90mm.
90mm.
90mm.
Objednací výška vrat by mìla být o 120mm menší než objednací výška rámu.ostìní
Pøi objednávce vrat se uvede velikost nadpraží 120mm a velikosti obou ostìní 90mm.
Konzole na boèní zeï
Konzole
Konzole
Konzole
na boèní
na boèní
nazeï
boèní
zeïzeï
Konzole na boèní zeï
AL-profil 120x40x2,5
AL-profil
AL-profil
AL-profil
120x40x2,5
120x40x2,5
120x40x2,5
AL-profil 120x40x2,5
Obložka 130x40x40
Obložka
Obložka
Obložka
130x40x40
130x40x40
130x40x40
Obložka 130x40x40
Rohová spojka
Rohová
Rohová
Rohová
spojka
spojka
spojka
Rohová spojka
AL-profil 80x40x2,5
AL-profil
AL-profil
AL-profil
80x40x2,5
80x40x2,5
80x40x2,5
AL-profil 80x40x2,5
Obložka 90x40x40
Obložka
Obložka
Obložka
90x40x40
90x40x40
90x40x40
Obložka 90x40x40
Konzole do podlahy
Konzole
Konzole
Konzole
do podlahy
do podlahy
do podlahy
Konzole do podlahy
Montážní varianty “do otvoru”
Montážní varianty “na hranu otvoru”
Montážní varianty “za otvor”
Montážní
Montážní
Montážní
varianty
varianty
varianty
“do “do
otvoru”
“do
otvoru”
otvoru”
Montážní
Montážní
Montážní
varianty
varianty
varianty
“na “na
hranu
“na
hranu
otvoru”
hranu
otvoru”
otvoru”
Montážní
Montážní
Montážní
varianty
varianty
varianty
“za otvor”
“za “za
otvor”
otvor”
C - bez dorovnání
D - s dorovnáním
E - èásteèné zapuštìní
F - èásteèné zapuštìní
A - bez dorovnání
B - s dorovnáním
nerovností
boèní
stìny
nerovností
boèní
stìny
za
ostìní
<
80
mm
za
< 80
mm
nerovností
boèní
stìny
nerovností
boèní
stìny
Montážní
varianty “do otvoru”
varianty “na hranu D
otvoru”
Montážní
varianty “za
C - bez
C-C
bez
dorovnání
- Montážní
bez
dorovnání
dorovnání
- sDdorovnáním
-D
s -dorovnáním
s dorovnáním
E - èásteèné
E - èásteèné
E - èásteèné
zapuštìní
zapuštìní
zapuštìní
F -otvor”
èásteèné
F - èásteèné
F - ostìní
èásteèné
zapuštìní
zapuštìní
zapuštìní
A - bez
A - bez
A
dorovnání
- bez
dorovnání
dorovnání
B - sBdorovnáním
-B
s -dorovnáním
s dorovnáním
pomocí
montážní
pìny
pomocí
montážní
pìny
pomocí
montážní
pìny
pomocí
montážní
pìny
nerovností
nerovností
nerovností
boèní
boèní
stìny
boèní
stìny
stìny
nerovností
nerovností
nerovností
boèní
boèní
stìny
boèní
stìny
stìny
za ostìní
za ostìní
za<ostìní
80<mm
80< mm
80 mm
za ostìní
za ostìní
za<ostìní
80<mm
80< mm
80 mm
nerovností
nerovností
nerovností
boèní
boèní
stìny
boèní
stìny
stìny
nerovností
nerovností
nerovností
boèní
boèní
stìny
boèní
stìny
stìny
C - pomocí
bezpomocí
dorovnání
D -pomocí
s dorovnáním
E - èásteèné zapuštìní
F - èásteèné zapuštìní
A - bez
dorovnání
B -pomocí
s dorovnáním
pomocí
montážní
montážní
montážní
pìnypìny
pìny
pomocí
pomocí
montážní
montážní
montážní
pìnypìny
pìny
pomocí
pomocí
pomocí
montážní
montážní
montážní
pìnypìny
pìny
pomocí
pomocí
montážní
montážní
montážní
pìnypìny
pìny
nerovností boèní stìny montážní pìna
nerovností boèní stìny
za ostìní < 80 mm
nerovností boèní stìny montážní pìna
nerovností boèní stìny
montážní pìna za ostìní < 80 mm
pomocí montážní pìnymontážní
pomocí
pomocí montážní pìnymontážní
pomocí
montážní
montážní
pìna
pìna
pìnamontážní pìny
montážní
montážní
pìna
pìna
pìna montážní pìny
Al-jäckel
40/80/2,5
Al-jäckel
40/80/2,5
montážní
montážní
montážní
pìna
pìna
pìna
Al-jäckel
40/80/2,5
Al-jäckel
Al-jäckel
Al-jäckel
40/80/2,5
40/80/2,5
40/80/2,5
Al-jäckel
Al-jäckel
Al-jäckel
40/80/2,5
40/80/2,5
40/80/2,5
plechová
obložka
plechová
obložka
Al-jäckel
Al-jäckel
Al-jäckel
40/80/2,5
40/80/2,5
40/80/2,5
plechová
obložka
montážní pìna
montážní pìna
montážní
pìna
plechová
plechová
plechová
obložka
obložka
obložka
plechová
plechová
plechová
obložka
obložka
obložka
stojka
kování
stojka
kování
plechová
plechová
plechová
obložka
obložka
obložka
stojka
kování
Al-jäckel 40/80/2,5
Al-jäckel 40/80/2,5
Al-jäckel 40/80/2,5
stojka
stojka
kování
stojka
kování
kování
stojka
stojka
kování
stojka
kování
kování
stojka
stojka
kování
stojka
kování
kování
plechová obložka
plechová obložka
plechová obložka
stojka kování
stojka kování
stojka kování
Teleskopický
Teleskopickýnosník
nosník
Teleskopický
Teleskopický
Teleskopický
nosník
nosník
nosník
Tento nosník se používá při realizaci vrat DELTA, kde z nějakého důvodu není možné
Tento
se používá
pøi realizaci
kde
z nìjakého
Teleskopický
nosník
kotvit do
stropu.nosník
Tento
nosník
se pomocí vsuvek
namontujevrat
mezi DELTA,
boční stěny
a horiTyp
Tento
Tento
Tento
nosník
nosník
nosník
se používá
se se
používá
používá
pøi pøi
realizaci
pøi
realizaci
realizaci
vratvrat
DELTA,
vrat
DELTA,
DELTA,
kdekde
z nìjakého
kde
z nìjakého
z nìjakého
Maximální
Maximální Maximální
Maximální
Rozměry
Rozmìry
Rozměry
Rozmìry
Rozměry Rozmìry
Rozměry
Rozmìry
délka
zatížení
nosného
vsuvky
ploten Rozmìry
otvorů pro
Maximální
Maximální
Maximální
Maximální
Maximální
Maximální
Rozmìry
Rozmìry
Rozmìry
Rozmìry
Rozmìry
Rozmìry
Rozmìry
Rozmìry
Rozmìry
Rozmìry
Rozmìry
dùvodu
možné
kotvitsedo
zontální
kolejnice není
vrat nebo
stropní pohon
potéstropu.
kotví právěTento
do něj. nosník se pomocí
zatížení
nosného
vsuvky
ploten
pro(mm)
Typ
(mm) délka
(kg)
jeklu (mm)
(mm)
(mm) otvorù
kotvení
dùvodu
dùvodu
není
není
možné
možné
kotvit
kotvit
kotvit
do
stropu.
dodo
stropu.
stropu.
Tento
Tento
Tento
nosník
nosník
nosník
sezkolejnice
pomocí
se
se
pomocí
pomocíTypTyp
Nosník
je zdùvodu
oceli
a není
je možné
opatřen
základním
antikorozním
nátěrem.
délka
délka
délka
zatížení
zatížení
zatížení
nosného
nosného
nosného
vsuvky
vsuvky
vsuvkyRozmìry
ploten
ploten
ploten
otvorù
otvorù
otvorù
pro(mm)
propro
Typ
Tento
nosník
se
používá
pøi
realizaci
vrat
DELTA,
kde
nìjakého
vsuvek
namontuje
mezi
boèní
stìny
a horizontální
(mm)
(kg)
jeklu
(mm) Rozmìry
(mm)
(mm)
kotvení
Maximální
Maximální
Rozmìry
Rozmìry
Nosník
je dodáván
venamontuje
třech variantách
dleboèní
tabulky.
1
4 000 (mm)
75(kg)(kg)
50
x 35
x 2 (mm)
40 x(mm)
30 x 2
vsuvek
vsuvek
vsuvek
namontuje
namontuje
mezi
mezi
boèní
mezi
boèní
stìny
stìny
stìny
a horizontální
a právì
horizontální
a horizontální
kolejnice
kolejnice
(mm)zatížení
(kg)
jeklu
(mm)
(mm)
(mm)
kotvení
kotvení
kotvení
(mm)
(mm)
dùvodu
není
možné
kotvit
do
stropu.
Tento
nosník
sekolejnice
pomocí
vrat
nebo
stropní
pohon
se
poté
kotví
do nìj.
délka
nosného
ploten
otvorù
pro(mm)
Typ1 (mm)
4 000
75 jeklu
50
xjeklu
35(mm)
x (mm)
2 vsuvky
40 x(mm)
30 x 2 (mm)
vrat
vrat
nebo
vrat
nebo
stropní
nebo
stropní
stropní
pohon
pohon
pohon
se
poté
se
se
poté
kotví
poté
kotví
právì
kotví
právì
právì
do
nìj.
do
do
nìj.
nìj.
2
5
000
130
60
x
40
x
2
50
x
35
x
2
170
x
100
x
5
4
x
ø
10,5
1
1
4
1
000
4
000
4
000
75
75
75
50
x
50
35
x
50
x
35
2
x
x
35
2
40
x
2
x
40
30
x
40
x
30
2
x
x
30
2
x
2
vsuvek
namontuje
mezi
boèní
stìny
a
horizontální
kolejnice
Nosník je z oceli a je opatøen základním antikorozním nátìrem.
(kg)
(mm)
2 (mm)
5 000
130 jeklu
60 (mm)
x 40 x 2 (mm)
50 x 35 x 2 170
x 100 x kotvení
5 4 x ø(mm)
10,5
Nosník
Nosník
Nosník
je zje
je
oceli
zjeoceli
zaoceli
je
aopatøen
je
a opatøen
je
základním
základním
základním
antikorozním
antikorozním
antikorozním
nátìrem.
nátìrem.
524000
000
5 000 130
13013060
40
2x2xxx40
x402x70
35
x30
23x 2170
x 100
170
x 100
xx5100
x 54xx5ø4 10,5
x 4øx10,5
ø 10,5
vrat
nebo
stropní
pohon
seopatøen
poté
kotví
právì
do
nìj. nátìrem.
Nosník
dodáván
ve
tøech
variantách
dle
tabulky.
3 21 326 200
180
80
xx35
35
70
x2x2
30
65200
180
xx60
22250
xx50
xx35
3x170
000
75
50x80
x60
35
x40
x50
30
x35
Nosník
Nosník
Nosník
jejedodáván
dodáván
je dodáván
veopatøen
tøech
ve ve
tøech
variantách
tøech
variantách
variantách
dle
dle
tabulky.
dle
tabulky.
tabulky.
32 3 635200
6 200
6 200 180
35
xx35
2x2 x35270
x502xx70
30
xx30
3x2 x303170
x 3x 100 x 5 4 x ø 10,5
Nosník
zjeoceli
a je
základním
antikorozním
nátìrem.
000
13018018080
60xx80
40x80
35x70
Nosník je dodáván ve tøech variantách dle tabulky.
180
80 x 35 x 2 70 x 30 x 3
TYP 13 6 200
TYPTYP
1TYP
11
TYP 1
TYP 2
TYPTYP
2TYP
22
TYP 2
TYP 3
TYPTYP
3TYP
33
TYP 3
23
DELTA
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
Pøíslušenství
sekèních
vrat vrat
Pøíslušenství
sekèních
e-mail: [email protected]
PŘÍSLUŠENSTVÍ SEKČNÍCH VRAT
w
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
ALW - prosklená hliníková sekce (Aluminium window)
ALW -- prosklená
hliníková
sekcesekce
(Aluminium
window) window)
ALW
prosklená
hliníková
(Aluminium
boèní øez
Boční
støedové
boèní
øez řez
středové
ALW sekce
støedové
sekce
ALWALW
sekce
boèní øez
horní Boční
boènířez
øez
horní
ALW sekce horní
ALW
ALWsekce
sekce
boèní øez
Vsazený panel vyrobený z extrudovaných hliníkových prof
Boční boèní
řez øez
spodní
pøerušeného
tepelného
mostu.
Vsazený
panel
vyrobený z extrudovaných hl
spodníspodní Jako výplò je použito èiré akrylátové sklo (popø. polykarbo
ALW sekce
pøerušeného tepelného mostu.
ALW sekce
ALW sekcetahokov). Jako výplò je použito èiré akrylátové sklo (p
V pøípadì použití
více kusù ALW sekcí na vratech je spoèít
tahokov).
prùmìrná krycí
výška
sekcí,
které
nahradit
(viz na
skladb
V panel
pøípadì
použití
vícemají
kusù
ALWprofilù
sekcí
vra
Vsazený
vyrobený
z extrudovaných
hliníkových
a na tuto
výšku
jsou
všechny
ALW
sekce
vyrobeny
(t
bez krycí
přerušeného
tepelného
mostu.
prùmìrná krycí výška sekcí, které mají nahr
výplň je použito čiré akrylátové sklo (popř. polykarbonát,
výška jeJako
vždy
v
rozmezí
500
610mm).
tahokov).
a na tuto krycí výšku jsou všechny ALW sekc
V případě
kusůnež
ALW4sekcí
na vratech
je spočítána
V pøípadì
šíøkypoužití
vratvíce
vìtší
800mm
jsou
boèní profily
výška
vždy
v které
rozmezí
500(viz
- 610mm).
průměrná
krycí je
výška
sekcí,
mají nahradit
skladba
zdvojené,
aby
dostateèný
pro kotven
sekcí)
a nabyl
tuto vytvoøen
krycí výšku jsou
všechny ALWprostor
sekce vyrobeny
V
pøípadì
šíøky vrat
vìtší než
4 800mm jsou
(tzn.boèních
krycí výškapantù.
je vždy v rozmezí 500 - 610mm).
dvojitých
V případě
šířky vrat větší
nežbyl
4 800mm
jsou boční
profily zdvo- pros
zdvojené,
aby
vytvoøen
dostateèný
ALW sekce
musí
být pro
sešroubování
jené, aby
byl vytvořen
dostatečný
prostor pro pøedvrtána
kotvení dvojitýchna celo
pantù. o další stìnu AL pro
pantů.
šroubù,bočních
abydvojitých
nedošlo
kboèních
zapøení šroubu
ALW sekce musí být pro sešroubování předvrtána na celou
ALW
sekce
musí
být
prosekce
sešroubování
pøedv
délku šroubů, aby
nedošloèásti
k zapření
šroubu
o další
AL pod
Pro sešroubování
spodní
ALW
sestěnu
sekcí
ní j
profilu.šroubù, aby nedošlo k zapøení šroubu o dalš
použitíPro
kratších
pantù,
èímž
je
zajištìno,
že
se
šrouby
pan
sešroubování spodní části ALW sekce se sekcí pod ní je
použití
kratších
pantů, čímž
je zajištěno,
že se ALW
šrouby
Pro
sešroubování
spodní
èásti
sekce se
vyhnounutné
spoji
dvou
AL profilù
(šroub
nebude
ve spoji).
pantů vyhnou spoji dvou AL profilů (šroub nebude ve spoji).
použití kratších pantù, èímž je zajištìno, že
Maximální
šířka
jednoho
v ALW
sekci
je
900mm.
vyhnou
spojiokna
dvou
profilù
(šroub
nebude
Maximální
šíøka
jednoho
okna
vAL
ALW
sekci
je 900mm.
Maximální šířka otvoru při použití ALW je 5 800mm.
Maximální šíøka otvoru pøi použití ALW je 5 800mm.
Pozor ! u vrat se všemi sekcemi ALW je možné zajištění pouze
pohonem nebo blokovací zarážkou (platí pro Delta i Praktik)
Maximální šíøka jednoho okna v ALW sekci j
Maximální šíøka otvoru pøi použití ALW je 5
horní øez sekce ALW pøi šíøce vrat do 4 800mm (vèetnì)
horní řez ALW sekce při šířce vrat do 4 800 mm (včetně)
horní øez sekce ALW pøi šíøce vrat do 4 800mm (vèetnì)
sekce
horní řezhorní
ALWøez
sekce
při ALW
šířce pøi
vratšíøce
nad vrat
4 800nad
mm4 800mm
horní øez sekce ALW pøi šíøce vrat nad 4 800mm
Adaptér
pro ZK
Adaptér
pro ZK
Slouží ovládání vrat DELTA se zvýšeným kováním ZK pomocí stroppohonu
Marantec
namontovaného
níhostropního
pohonu Marantec
namontovaného
na ostění
vedle kování vrat. na ostìní ve
Konzole adaptéru se montuje na spodní sekci těsně nad závěs
kování
vrat.
lanka (pádovou brzdu).
Minimální
potřebná
délka kolejnice
se počítá jako
otvoru
Konzole
adaptéru
se montuje
navýška
spodní
sekci tìsnì nad z
+ 1 000 mm.
Slouží ovládání vrat DELTA se zvýšeným kováním ZK pomo
o
s k del
ót ko
am nz
i oly
Slouží
ovládání vrat DELTA se zvýšeným kov
lanka (pádovou
brzdu).
stropního pohonu Marantec namontovanéh
jako výška o
Maximální
šířka vrat
při tomto délka
řešení jekolejnice
3 000 mm. se poèítá
Minimální
potøebná
Minimální velikost nadpraží pro zachování průjezdné výšky při
1 000
mm.
tomto
řešení
je 1 000 mm.
Minimální ostění na straně pohonu je 300mm.
m
o
s k del
ót ko
am nz
i oly
3D
3D
m
Adaptér pro ZK
DELTA/PRAKTIK
© LOMAX & Co s.r.o.
kování vrat.
Konzole adaptéru se montuje na spodní sek
Při Maximální
nadpraží menším
než 1vrat
300
mm
ostění
menším je
než3 000 mm.
lanka
(pádovou
brzdu).
šíøka
pøinebo
tomto
øešení
760 mm (hlava pohonu otočena o 90°) je nutné počítat s nutností
Minimální
velikost
nadpraží
pro
zachování
prùjezdné
výšk
Minimální
potøebná
délka
kolejnice
se poèít
připojení příslušenství do svorkovnice při demontovaném pohonu
(svorkovnici)
a
nutností
využití
Command
108
pro
programování).
tomto øešení
je 1 000
1 000
mm.mm.
Minimální ostìní na stranì pohonu je 300mm.24
TLSmenším
03 - 2015 n
Pøi nadpraží menším než 1 300 mm nebo ostìní
Maximální šíøka vrat pøi tomto øešení je 3 00
umístìní na svislou osu (vrata Praktik do výšky 2500mm pøi jeho umístìní na vodorovnou osu). Pokud je
šíøka vrat DELTA mezi 2500mm a 5000mm nebo výška vrat PRAKTIK vìtší než 2500mm, je nutné umístit
zámek mimo osu blíže k jednomu okraji sekce (max.1250mm) pøi použití pouze jedné uzamykací tyèe
nebo použít prodloužení táhel (dvì samostatné tyèe každá o délce 2500mm).
Rozmìry
: Posuv = 48mm, prùmìr otvoru pro tyèe = 15mm
Urèení
: Privát (DELTA i PRAKTIK)
ZÁMKY SEKČNÍCH VRAT
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
Zámky
sekèních
vrat
Zámky
sekèních
vrat
Zamykání
: DELTA
- uzamykací
zajíždìjí
do otvorù, které je nutné vyvrtat
do vertikálních
kolejnic
(ideálnì powww.lomax.cz
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
e-mail: [email protected]
Klika
se zámkem +
3 klíče,
provedenítyèe
„koule
černá”
finálním dokonèení podlahy).
2,6 kg
Váha:
PRAKTIK
- horní
uzamykací
tyè zajíždí
nosné konzoly nebo do konzole zarážky (není souèástí dodávky Klika se zámkem
+ 3Klika
klíèe,
èerná”
seprovedení
zámkem
+„koule
3 klíèe,
provedení
„koule do
èerná”
Exteriér
hliník + černá barva, Interiér - pozinkovaná ocel
Materiál:
Váha
: 2,6 kg-viz
Váhaceník), spodní
: 2,6 kg uzamykací tyè zajíždí do otvoru v podlaze (vysoká náchylnost na zanášení nepoøádkem,
Výška
venkovní
55mm
(uInteriér
vrat PRAKTIK
s ostěním
ve směru otevírání větším než 540 mm je nutné
Omezení:
Materiál
: Exteriér
- hliníkkoule
+ èerná
barva,
- pozinkovaná
ocel
Materiál
: Exteriér
- hliník
+ èerná barva,
Interiér - pozinkovaná ocel
který
mùže
zpùsobit
nemožnost
zamknutí).
použít
dodanou
černou
záslepku
místo
venkovní
koule.
Ideální
je pro
tento
případ
použít
navíc
oboustranné
Omezení
: Výška
venkovní
koule 55mm
(u venkovní
vrat
PRAKTIK
smìru
otevírání
vìtším
640mm
je nutné
Omezení
: Výška
koules ostìním
55mm
(uve
vrat
PRAKTIK
s ostìním
venež
smìru
otevírání
vìtším
než 640mm je nutné
zápustné
madlo-vizèernou
ceník).
použít dodanou
záslepku
místo èernou
venkovnízáslepku
koule. ideální
je pro tento
použít
navíc
použít
dodanou
místo venkovní
koule.pøípad
ideální
je pro
tento pøípad použít navíc
oboustranné zápustné madlo
(viz ceník).
oboustranné
zápustné madlo (viz ceník).
tyče
jsou
posouvány
dodo
stran
klíčem
pomocí
kolečka
na
vložce
Princip
funkce:
Princip
funkceUzamykací
: Uzamykací
tyèe
jsou
posouvány
stran
klíèem
pomocíozubeného
ozubeného
koleèka
na cylindrické
cylindrické
Princip
funkce
: Uzamykací
tyèe
jsou
posouvány
do
stran klíèem
pomocí
ozubenéhovložce
koleèka(součást
na cylindrické vložce
dodávky).
dvoubodový
zámek
je
vhodný
pro
sekční
vrata
DELTA
dodo
šířky
2500
mm pøi
při
jeho
(souèást Tento
dodávky).
Tento(souèást
dvoubodový
zámek
je vhodný
pro sekèní
vrata
šíøky
2500mm
jeho
dodávky).
Tento
dvoubodový
zámek
jeDELTA
vhodný
pro
sekèní
vrata
DELTA
doumístění
šíøky 2500mm pøi jeho
naumístìní
svislou osu
(vrataosu
Praktik
do
výšky
mm
při jeho
na2500mm
vodorovnou
osu).
Pokud
na svislou
(vrata
Praktik
do2500
výšky
2500mm
pøi umístění
jeho
na vodorovnou
osu).
Pokud
ješířka vrat osu). Pokud je
umístìní
na svislou
osu
(vrata
Praktik
doumístìní
výšky
pøi jeho
umístìní
najevodorovnou
šíøka vrat
a 5000mm
nebo
výška
vrat
PRAKTIK
vìtší
než2500
2500mm,
je nutné
DELTA
meziDELTA
2500mezi
mm2500mm
a 5000
mm
nebomezi
výška
vrat PRAKTIK
větší
než
je
nutné
umístit
zámek je nutné umístit
šíøka vrat
DELTA
2500mm
a 5000mm
nebo
výška
vratmm,
PRAKTIK
vìtšíumístit
než 2500mm,
zámek
blíže k zámek
jednomu
okraji
sekce
pøisekce
použití
pouze
uzamykací
tyèe
mimo
osumimo
blížeosu
k jednomu
okrajimimo
sekce
(max.1250
mm) přiokraji
použití
pouze
jednéjedné
uzamykací
tyče
nebojedné
použít
osu
blíže (max.1250mm)
k jednomu
(max.1250mm)
pøi použití
pouze
uzamykací tyèe
nebo použíttáhel
prodloužení
táhel
samostatné
každá
o délce
2500mm).
prodloužení
(dvě samostatné
tyče
každátyèe
otáhel
délce
2500
mm).
nebo (dvì
použít
prodloužení
(dvì
samostatné
tyèe každá o délce 2500mm).
Rozmìry
: Posuv
=Rozmìry
48mm,průměr
prùmìrotvoru
otvoru
pro
tyèe
15mm
: Posuvpro
= 48mm,
prùmìr
Posuv
= 48mm,
tyče==
15mmotvoru pro tyèe = 15mm
Rozměry:
Urèení
: Privát
(DELTA
PRAKTIK) : Privát (DELTA i PRAKTIK)
Urèeníi iPRAKTIK)
Privát
(DELTA
Určení:
DELTA - uzamykací tyče zajíždějí do otvorů, které je nutné vyvrtat do vertikálních kolejnic (ideálně po finálZamykání:
Zamykání
: DELTA
-Zamykání
uzamykací
tyèe:zajíždìjí
otvorù, které
je nutnédovyvrtat
dokteré
vertikálních
po
DELTA - do
uzamykací
tyèe zajíždìjí
otvorù,
je nutnékolejnic
vyvrtat(ideálnì
do vertikálních
kolejnic (ideálnì po
ním
dokončení
podlahy).
finálním dokonèení
podlahy).
finálním
dokonèení
podlahy).
PRAKTIK
- horní uzamykací
tyč zajíždí
do nosné
konzoly nebo do konzole zarážky (není součástí dodávky
PRAKTIK - horní uzamykací
tyè zajíždí
do nosné
konzoly nebo
konzole
(není
dodávky
- (není souèástí dodávky PRAKTIK
- horní
uzamykací
zajíždídodo
nosné zarážky
konzoly
nebo souèástí
do konzole
zarážky
viz ceník), spodní uzamykací
tyč zajíždí
do
otvoru vtyè
podlaze
(vysoká
náchylnost
na
zanášení
nepořádkem,
viz ceník), spodní uzamykací
tyè zajíždí
do otvoru
v podlaze
(vysoká
náchylnost
na zanášení
nepoøádkem,
viz ceník),
spodní
uzamykací
zajíždí
do
otvoru
v podlaze
(vysoká
náchylnost na zanášení nepoøádkem,
o
který může způsobit nemožnost
zamknutí).
V tomtotyè
případě
je štítek
otočen
o 90
který mùže zpùsobit nemožnost
zamknutí).
který mùže
zpùsobit nemožnost zamknutí).
Klika se zámkem + 3 klíèe, provedení „T” èerná
Váha
: 1,4 kg
Materiál
: Ocel + práškové lakování, tyè - pozinkovaná ocel.
Princip funkce : Zámkový mechanismus, který blokuje možnost otevøení otoèením „T” kliky, je možné aktivovat nebo
deaktivovat z interiérové strany páèkou a z exteriérové strany pomocí cylindrické vložky. Obì „T” kliky
jsousevyrobeny
Mezi štítkem
kliky a okrajem sekce musí být cca 200mm.
Klika se zámkem + 3Klika
klíèe,
provedení
èernáprovedení
zámkem +z„T”
3plastu.
klíèe,
„T” èerná
Váha
: 1,4 kgprùmìr uzamykací tyèe = 15mm
Rozmìry : 1,4 kg :Váha
Posuv = 48mm,
Klika
se zámkem
3 klíče,
provedení
„T”
černá
Materiál
: Ocel ++
práškové
lakování,
tyè - pozinkovaná
ocel.
Materiál
: Ocel
+ práškové
lakování,
tyè - pozinkovaná ocel.
Urèení
:Princip
Privát
(pouze
DELTA)
Princip
funkce : Zámkový
mechanismus,
který
blokuje
možnost otevøení
otoèením
„T” kliky,
je možné
aktivovat
neboje možné aktivovat nebo
funkce
: Zámkový
mechanismus,
který blokuje
možnost
otevøení
otoèením
„T” kliky,
1,4deaktivovat
kg
Váha:
z interiérovédeaktivovat
strany páèkou
a z exteriérové
pomocí
cylindrickéstrany
vložky.
Obì „T”
kliky
z interiérové
stranystrany
páèkou
a z exteriérové
pomocí
cylindrické
vložky. Obì „T” kliky
Ocel
práškovéz plastu.
lakování,
tyč - pozinkovaná
ocel.sekce musí být cca 200mm.
Materiál:
jsou+vyrobeny
Mezi
kliky
a okrajem
jsouštítkem
vyrobeny
z plastu.
Mezi štítkem kliky a okrajem sekce musí být cca 200mm.
Zamykání
DELTAprùmìr
- uzamykací
tyèmožnost
do otvoru,
je je
nutné
vertikální
mechanismus,
který blokuje
otevření
otočenímkteré
„T” kliky,
možnévyvrtat
aktivovatdo
nebo
Princip
funkce: Zámkový
Rozmìry
: Posuv =:Rozmìry
48mm,
uzamykací
tyèe
=zajíždìjí
15mm uzamykací
: Posuv = 48mm,
prùmìr
tyèe = 15mm
deaktivovat
z interiérové
strany
páčkou
a z exteriérové
strany pomocí
cylindrické vložky. Obě „T” kliky jsou
Urèení
: Privát (pouze
DELTA)(ideálnì
kolejnice
po finálním
dokonèení
podlahy).
Urèení
: Privát (pouze
DELTA)
vyrobeny z plastu. Mezi štítkem kliky a okrajem sekce musí být cca 200 mm.
Posuv
= 48
mm, průměr
uzamykací
tyče které
= tyè
15mm
Rozměry:
Zamykání
: DELTA
-Zamykání
uzamykací
tyè zajíždìjí
otvoru,
je
nutné do
vyvrtat
do vertikální
: DELTAdo
- uzamykací
zajíždìjí
otvoru,
které je nutné vyvrtat do vertikální
Privát
(pouze
DELTA)
Určení:
kolejnice
(ideálnì
po finálním
dokonèení
podlahy).
kolejnice
(ideálnì
po finálním dokonèení podlahy).
38
-42
1
1
DELTA - uzamykací tyč zajíždí do otvoru, který je nutné vyvrtat do vertikální kolejnice (ideálně po
Zamykání:
22 finálním
22
dokončení podlahy).
ø1
5
Praktik - nelze použít!
1
22
38
-42
ø1
5
m)
m)
8m
8m
4
uv
v4
s
su
(po
po
(
25
4
65
65
65
5
42
Vnitøní blokovací zarážka
Vnitøní blokovací zarážka
Vnitřní blokovací zarážka
Vnitøní blokovací zarážka
Jedná se o základní mechanickou
zarážku mechanickou
vrat,
Jedná se o základní
zarážku vrat,
která se využívá pro ruènì
zámku,
kteráovládaná
se využívávrata
pro bez
ruènì
ovládaná vrata bez zámku,
elektricky ovládaná vrata
jako dodateèné
elektricky
ovládaná zabezpeèení
vrata jako dodateèné zabezpeèení
nebo zabezpeèení v pøípadì
výpadku
proudu.
nebose
zabezpeèení
v pøípadì
proudu.
Jedná
o základní
mechanickou
vrat, mechanickou za
Jedná
sevýpadku
o zarážku
základní
Možno ovládat pouzekterá
z interiéru.
se využívá
ručně
ovládaná vrata bez zámku,
Možno
ovládatpro
pouze
z interiéru.
která
se
využívá
pro
ruènì ovládaná
elektricky
jako dodatečné
V pøípadì použití v kombinaci
sovládaná
pohony
Dynamic
V pøípadì
použití vvrata
kombinaci
s pohonyzabezpečení
Dynamic
nebo
zabezpečení
v případě
výpadku
proudu. vrata jako dodat
je nutné použít spínaè
zarážky.
elektricky
ovládaná
jeblokovací
nutné
použít
spínaè
blokovací
zarážky.
Možno ovládat pouze z interiéru.
V případě použití v kombinaci s pohony Dynamic
je nutné použít spínač blokovací zarážky.
nebo zabezpeèení v pøípadì výpadk
Možno ovládat pouze z interiéru.
V pøípadì použití v kombinaci s poh
je nutné použít spínaè blokovací zar
25
DELTA/PRAKTIK
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRŮMYSLOVÝCH VRAT
Pøíslušenstvíprùmyslových
prùmyslovýchvrat
vrat
Pøíslušenství
Mechanická převodovka (kočka)
Mechanickápøevodovka
pøevodovka(koèka)
(koèka)
Mechanická
Pøíslušenství prùmyslových vrat
Mechanická pøevodovka (koèka)
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
e-mail:
[email protected] www.lomax.cz
www.lomax.cz
e-mail:
[email protected]
Slouží k ručnímu ovládání
vrat DELTA
e-mail: sekčních
[email protected]
www.lomax.cz
větších
(nasunuta
nasekèních
hřídelsekèních
vedle
kování).
Slouží
k ruènímu
ovládání
vrat DELTA
Slouží
krozměrů
ruènímu
ovládání
vrat
DELTA
Mechanický
převod
1:4. (nasunuta
vìtších
rozmìrù
na høídel
kování).
vìtších
rozmìrù
(nasunuta
na høídel
vedle vedle
kování).
Sada obsahuje 8m řetězu (cca 4m pod hřídel),
Mechanický
pøevod
1:4.
Mechanický
pøevod
1:4.
montážní úhelník, pojistné kroužky, konzolu pro
Sada
obsahuje
8m øetìzu
(ccapod
4m
pod
høídel),
Sada
obsahuje
8movládání
øetìzu
(cca
4m
høídel),
Slouží
k řetězu.
ruènímu
sekèních
vrat
DELTA
zamknutí
montážní
úhelník,
pojistné
kroužky,
konzolu
pro pro
montážní
úhelník,
pojistné
kroužky,
konzolu
Při
použití
této
převodovky
u kování
LHF,
STD
nebo
vìtších
rozmìrù
(nasunuta
na høídel
vedle
kování).
ZK
s zamknutí
nadpražím
menším1:4.
než 1000mm nutno použít
zamknutí
øetìzu.
øetìzu.
Mechanický
pøevod
rozjezdové
pružiny.
Pøi
použití
této pøevodovky
u kování
LHF,høídel),
STD
Pøiobsahuje
použití
této
pøevodovky
u kování
LHF,nebo
STD nebo
Sada
8m øetìzu
(cca
4m
pod
Při použití u kování LHF je nutné nadpraží min. 300mm.
ZK
s ZK
nadpražím
menším
než kroužky,
1000mm
nutnonutno
použít
s
nadpražím
menším
než
1000mm
použít
montážní
úhelník,
pojistné
konzolu
pro
Ostění musí být min. 300mm (u VK-G min. 400mm).
rozjezdové
pružiny.
zamknutí
øetìzu.
rozjezdové
pružiny. s kováním LHN.
Nedoporučujeme
kombinovat
Pøi
utéto
kování
LHF
jeLHF
nutné
nadpraží
min.
300mm.
Pøipoužití
použití
ujekování
LHF,
STD nebo
Pøi použití
upøevodovky
kování
nutné
nadpraží
min. 300mm.
Pro
plnou
hřídel
nutno
vyměnit
klínek
(součást
dodávky)
Ostìní
musímusí
být min.
300mm
(u VK-G
400mm).
ZK sOstìní
nadpražím
menším
než
1000mm
nutno
použít
být min.
300mm
(u min.
VK-G
min.
400mm).
Nedoporuèujeme
kombinovat
s kováním
LHN. LHN.
rozjezdové
pružiny.
Nedoporuèujeme
kombinovat
s kováním
Pøi použití u kování LHF je nutné nadpraží min. 300mm.
Ostìní musí být min. 300mm (u VK-G min. 400mm).
Nedoporuèujeme kombinovat s kováním LHN.
Øetìzový pohon høídele
Øetìzový pohon høídele
Řetězový pohon hřídele
Øetìzový pohon høídele
Urèeno pro pohony Marantec Dynamic xs.
Urèeno pro pohony Marantec Dynamic xs.
Pøevodový pomìr 1:1
Pøevodový
pomìr
1:1je nutné ostìní min. 230mm
Pøi použití
tohoto
pohonu
Pøi
použití
tohoto
pohonu
je nutné ostìní min. 230mm
(170mm
bez pohony
možnosti
demontáže)
Urèeno
pro
Marantec
Dynamic xs.
(170mm
bez
možnosti
demontáže)
Pøi
kompletní
objednávce
Pøevodový
pomìr
1:1 je nutné objednat tøi sady:
Pøipro
kompletní
objednávce
je nutné
objednat
tøi sady:
Určeno
pohony
Marantec
Dynamic
xs. (SKP
1. použití
Øetìzový
pohon
høídele
75025)
Pøi
tohoto
pohonu
je nutné ostìní
min.
230mm
Převodový
poměr
1:1pohon
1. Øetìzový
høídele
(SKP 75025)
2.
Montážní
sada
øetìzového
pohonu
(SKP
75027)
(170mm
bez možnosti
Při
použití
tohoto
pohonu
jedemontáže)
nutné ostění min.
230mm
2. Montážní
sada
pohonu
(SKP 75027)
3. kompletní
Redukce
høídele
25,4øetìzového
mm
(SKP 47581)
Pøi
objednávce
je nutné objednat
tøi sady:
(170mm
bez možnosti
demontáže)
3.
Redukce
høídele
25,4
mm
(SKP 47581)
Při1.
kompletní
objednávce
je nutné objednat tři (SKP
sady:75025)
Øetìzový
pohon høídele
1.
Řetězový
pohon
hřídele
(SKP
75025)
2. Montážní sada øetìzového pohonu (SKP 75027)
2. Montážní sada řetězového pohonu (SKP 75027)
3. Redukce høídele 25,4 mm
(SKP 47581)
3. Redukce hřídele 25,4 mm (SKP 47581)
Výztužný profil
Výztužný profil
Výztužný profil
Výztužný profil
šíøka vrat (mm)
poèet
poèet
od
do
sekcí
výztuh
(mm)
poèet
0 šíøka vrat4800
0 poèet
šířka vratod
(mm)
do
počet
počet
sekcí A / 2výztuh
A
4801
5100
*
sekcí
výztuh
šíøka
vrat (mm)
od 5101
poèet
poèet
0 do
4800
7500
A 0
od
do
sekcí
výztuh
0
4 800
0A
4801
5100
A/2 *
* Výztuha je použita vždy na horní sekci a
0 A
4 801 05101
5 200 4800
A/2*
7500
A
pak na každé druhé sekci.
A
5100
A/2 *
5 201* 4801
7 500je použita
Výztuha
vždy na Ahorní sekci a
5101
7500
A
pak na každé druhé sekci.
* Výztuha
je použita
vždysekci
na horní
sekci a
* Výztuha
je použita
vždy na horní
a pak na
každépak
druhé
nasekci.
každé druhé sekci.
Rozjezdové pružiny
Rozjezdové
pružiny
Rozjezdové
pružiny
Rozjezdové pružiny
Pøíslušenství
Je souèástí dodávky vrat DELTA vìtších šíøek.
Zabraòuje prolomení sekcí v otevøené poloze.
Je souèástí dodávky vrat DELTA vìtších šíøek.
Je nutné jej vždy nýtovat ocelovými nýty (šrouby do
Zabraòuje prolomení sekcí v otevøené poloze.
sekcí nebo hliníkové nýty nemají dostateènou
Je souèástí
DELTA
vìtších šíøek.
Je nutnédodávky
jej vždyvrat
nýtovat
ocelovými
nýty (šrouby do
pevnost a mohou se vytrhnout).
Zabraòuje
prolomení
sekcí
vvětších
otevøené
poloze.
sekcí
nebo
hliníkové
nýty
nemají
dostateènou
Je
součástí
dodávky
vrat
DELTA
šířek.
Ideální umístìní je na støed sekce.
Je nutné
jej vždy
nýtovat
ocelovými
nýty (šrouby do
Zabraňuje
prolomení
sekcíse
v otevřené
poloze.
pevnost
a mohou
vytrhnout).
Vzhledem
k váze
výztuhy
(1,5kg/m)
mùže jejich využití
Je
nutné
jej vždy
nýtovat je
ocelovými
nýty
(šrouby do sekcí nebo
sekcí
nebo
hliníkové
nýty
nemají
dostateènou
Ideální
umístìní
na
støed
sekce.
(v pøípadì,
že
s nimi
není kalkulováno
výrobì)
hliníkové
nemají
dostatečnou
pevnost apøi
mohou
se vytrhnout).
pevnostnýty
a mohou
se vytrhnout).
k na
váze
výztuhy
mùže
neboVzhledem
nevyužití
nimi je(1,5kg/m)
kalkulováno
pøi jejich využití
Ideální
umístění je(pokud
středs sekce.
Ideální
umístìní
je
na
støed
sekce.
(v pøípadì,
ženemožnost
s nimi
neníideálnì
kalkulováno
pøi
výrobì)
Vzhledem
k váze výztuhy
(1,5kg/m)
může vyvážit
jejich využití
(v přípavýrobì)
zpùsobit
vrata
Vzhledem
knení
váze
výztuhy
mùže
jejich využití
nebo
nevyužití
(pokud(1,5kg/m)
s nimi
je nebo
kalkulováno
pøi
dě,
že
s nimi
kalkulováno
při
výrobě)
nevyužití
(pokud
torzními
pružinami.
pøípadì,
že
s nimi
kalkulováno
pøi výrobì)
s(v
nimi
je kalkulováno
při není
výrobě)
způsobit
nemožnost
ideálně
výrobì)
zpùsobit
nemožnost
ideálnì
vyvážit
vrata
nebo
nevyužití
(pokud
s nimi je kalkulováno pøi
vyvážit
vrata torzními
pružinami.
torzními
pružinami.
Při
použití zpùsobit
těchto výztuh
jsou dodávány
dvojité
bočnívrata
panty
výrobì)
nemožnost
ideálnì
vyvážit
atorzními
dlouhá kolečka
pružinami.
Rozjezdové pružiny tlaèí sekce z horizontálních kolejnic
proti ocelovým lankùm a zamezuje tak zasekávávání
pádových
brzd a pružiny
spadávání
ocelového
lanka z bubnu. kolejnic
Rozjezdové
tlaèí
sekce z horizontálních
Je nutné
použíttlačí
vždy
pøi použití
boèníhotak
pohonu
protijeocelovým
lankùm
zamezuje
zasekávávání
Rozjezdové
pružiny
sekce
z ahorizontálních
kolejnic
proti
Rozjezdové
pružiny
tlaèí sekcepøevodovky
z horizontálních
kolejnic
Dynamic
xs nebo
apádových
kování
ocelovým
lankům
a mechanické
zamezuje
tak zasekávávání
brzd
pádových
brzd
a spadávání
ocelového
lanka zLHF,
bubnu.
proti
ocelovým
lankùm
a zzamezuje
tak zasekávávání
a
spadávání
ocelového
lanka
bubnu.
STD
nebo
kování
ZK pøi
nadpraží
menším
než 1000mm.
Je
nutné
je
použít
vždy
pøi
použití
boèního
pohonu
pádových
brzd avždy
spadávání
ocelového
lankaDynamic
z bubnu.
Je
nutné
je použít
při použití
bočního
pohonu
xs
Pøi
použití
tohoto
komponentu
jsoupøevodovky
horizontální
Dynamic
xs převodovky
nebo
mechanické
akolejnice
kování LHF,
Je
nutné
je
použít
vždy
pøi
boèního
nebo
mechanické
apoužití
kování LHF,
STD pohonu
nebo kování ZK
automaticky
delší
o
dalších
200mm.
STD nebo
kování
pøi nadpraží
menším
než 1000mm.
při
nadpraží
než ZK
1000mm.
Dynamic
xsmenším
nebo
mechanické
pøevodovky
a kování
LHF,
Při
použití
tohoto
komponentu
jsou horizontální
kolejnice
automaPøi
použití
tohoto
jsou horizontální
kolejnice
STD
nebo
kování
ZK pøikomponentu
nadpraží
menším
než 1000mm.
ticky automaticky
delší o dalších 100mm.
delší
o
dalších
200mm.
Pøi použití tohoto komponentu jsou horizontální kolejnice
Pozor! nelze kombinovat s privátním stropním pohonem.
automaticky delší o dalších 200mm.
Pøíslušenství
© LOMAX & Co s.r.o.
PRŮMYSL
26
TLS 03 - 2015
PŘÍSLUŠENSTVÍ
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
PROSKLENÍ
ALW prosklená hliníková sekce
Vsazený panel vyrobený z extrudovaného
hliníkového profilu bez přerušeného tepelného
mostu. Výplň je možná akrylátovým sklem,
polykarbonátem, tahokovem.
Kazetové okno
Obdélníkové okno pro vsazení do kazetových
a ostatních vrat v privátním sektoru. Rám okna
se dodává vždy barevně sladěný k barvě vrat,
výplň je akrylátová. Rozměr: 488 x 322 mm.
Oválné okno
Okno používané zejména u průmyslových
typů vrat. Rám je vždy černý, výplň akrylátová.
Rozměr: 665 x 345 mm.
Osazení: zpravidla 1 okno na 1 m šířky vrat.
Polep oken dle požadavku zákazníka
Výplň kazetových oken je možno polepit např.
motivem vycházejícího slunce či jakýmkoliv
jiným, navrženým zákazníkem.
Bezpečnostní pádová brzda
Zařízení, které zastaví vrata v případě pádu při
přetržení lanka. Použití je nutné u vrat s výškou
nad 2490 mm nebo plochou nad 11 m2.
Pojistky přetržení pružin
Standardně dodávaný bezpečnostní prvek
zajišťující zastavení vrat při pádu v důsledku
přetržení pružiny.
Kontaktní lišta
Bezpečnostní prvek zajišťující zavírací hranu
vrat. Po najetí vraty na překážku zastaví pohon
a ten následně revezuje s vraty směrem nahoru.
(použití s průmyslovými pohony)
Infrazávora
Zajišťuje prostor pod vraty v otvoru. Pokud je
přerušený paprsek, není možno aktivovat pohon
vrat ve směru zavírání. Je-li paprsek přerušen
při zavírání vrat, pohon se zastaví a reverzuje
s vraty směrem nahoru.
BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
DOPLŇKY
Větrací mřížka
Slouží k odvětrání prostoru garáže. Mřížka je
vybavena síťkou proti hmyzu a je uzavíratelná.
132 x 338 mm
Větrací plocha 155 cm2
27
DELTA
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
SKLADBA PANELŮ
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
340 mm
STANOVENÍ POČTU KAZET PRO JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY ŠÍŘKY STAVEBNÍHO OTVORU
x
500 mm
Hmotnost sekčních vrat v kg
Počet a rozložení kazet
2400
2550
2700
3000
3300
3600
3900
4200
4500
4800
5100
5400
5700
6000
6300
6600
7000
7500
2050
2160
2270
2380
2490
2550
2660
2770
2880
2990
3100
3160
3270
3380
3490
3600
3710
3770
3880
3990
4100
4220
4320
4380
4490
4600
4710
4820
4930
4990
2100
výška vrat v mm
šířka vrat v mm
71
74
77
80
83
89
92
95
98
101
105
109
112
115
118
121
124
128
131
134
137
140
143
147
150
153
156
159
162
166
79
83
86
90
93
100
103
107
110
114
117
122
125
128
132
135
139
143
147
150
153
157
160
165
168
172
175
179
182
186
83
87
91
94
98
105
109
112
116
120
124
128
132
135
139
143
146
151
154
158
162
166
169
174
177
181
185
188
192
196
88
91
95
99
103
110
114
118
122
126
130
134
138
142
146
150
154
158
162
166
170
174
178
182
186
190
194
198
202
206
97
100
104
109
113
122
126
130
134
139
143
148
152
157
161
165
170
175
179
183
188
192
196
201
205
210
214
218
223
228
105
110
115
120
124
129
134
139
144
148
153
158
163
168
173
177
182
187
192
197
202
207
211
216
221
226
231
235
240
245
114
119
124
129
135
140
145
150
156
161
166
171
176
182
187
192
197
203
208
213
218
224
229
234
239
244
250
255
260
265
122
128
134
139
145
150
156
162
167
173
179
184
190
195
201
207
212
218
224
229
235
241
246
252
257
263
269
274
280
285
131
137
143
149
156
162
168
174
180
186
192
198
204
210
216
222
228
234
240
246
252
259
264
270
277
283
289
295
301
307
140
146
153
159
168
175
181
188
194
201
207
213
220
226
233
239
246
252
258
265
271
279
284
291
297
304
310
317
323
329
148
155
162
172
179
185
192
199
206
213
220
226
233
240
247
254
261
267
274
281
288
296
302
308
315
322
329
336
343
349
180
187
194
202
209
225
232
240
247
254
262
277
285
292
299
307
314
330
337
344
352
360
366
382
389
397
404
411
419
434
205
213
221
229
237
253
261
268
276
284
292
308
316
324
331
339
347
363
371
379
387
395
402
418
426
434
442
450
457
474
216
224
233
241
249
266
274
283
291
299
307
324
333
341
349
357
365
383
391
399
407
416
424
441
449
457
465
474
482
499
227
235
244
253
261
279
288
296
305
314
322
340
349
357
366
375
383
401
410
418
427
436
444
462
471
479
488
497
505
523
237
246
255
264
273
292
301
310
319
328
337
356
365
374
383
392
401
420
429
438
447
457
465
483
492
502
511
520
529
547
248
257
267
276
286
305
315
324
334
343
353
372
381
391
401
410
420
439
448
458
467
478
486
506
515
525
534
544
553
573
261
272
282
292
302
322
332
342
352
362
373
393
403
413
423
433
443
463
474
484
494
505
514
534
544
554
564
574
585
605
279
290
300
311
322
343
354
365
376
387
397
419
430
440
451
462
473
494
505
516
527
538
548
570
580
591
602
613
624
645
Váha je orientační, v případě použití integrovaných dveří se
váha zvedne (cca 10 - 15 kg).
výška
spodní
vrat
typ řez 2
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
* 1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2140
2150
2160
2170
2180
2190
2200
2210
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
0
0
0
0
0
0
0
+20
-60
-50
-50
-50
-40
-40
-40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-40
0
0
0
0
skladebná výška sekcí
středové
3
610 610 610 610 610 610 610 610 500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
standardní nízký práh
práh
výška
spodní
výška světlá výška světlá
kliky výška kliky výška vrat typ řez
řez ID
ID ID ID
2220 610 0
580
2230 610 0
590
2240 610 0
600
2250 610 0
610
2260 610 0
620
2270 610 0
635
2280 500 -40
635
2290 500 0
635
2300 500 0
440
455 886 1857 840 1790 2310 500 0
455 886 1857 840 1790 2320 500 0
460 886 1857 840 1790 2330 500 0
460 896 1867 850 1800 2340 500 0
470 896 1867 850 1800 2350 500 0
480 896 1867 850 1800 2360 500 0
450 936 1907 890 1840 2370 500 0
460 936 1907 890 1840 2380 500 0
470 936 1907 890 1840 2390 610 -40
480 936 1907 890 1840 2400 610 -40
490 936 1907 890 1840 2410 610 0
500 936 1907 890 1895 2420 610 0
510 936 1907 890 1895 2430 610 0
525 936 1907 890 1895 2440 610 0
525 936 1907 890 1895 2450 610 0
580 896 1867 850 1855 2460 610 0
550 936 1907 890 1895 2470 610 0
560 936 1907 890 1895 2480 610 0
570 936 1907 890 1895 2490 610 0
580 936 1907 890 1895 2500 500 0
590 936 1907 890 1895 2510 500 0
600 936 1907 890 1895 2520 500 0
610 936 1907 890 1895 2530 500 0
620 936 1907 890 1895 2540 500 0
635 936 1907 890 1895 2550 500 0
635 936 1907 890 1895 2560 500 -40
580 1006 1977 960 1965 2570 500 0
550 1046 2017 1000 2005 2580 500 0
560 1046 2017 1000 2005 2590 500 0
570 1046 2017 1000 2005 2600 500 0
580 1046 2017 1000 2005 2610 500 0
5
6
7
8
typ
-
-
-
-
-
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
2
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
skladebná výška sekcí
středové
3 4 5 6 7 8
500 500 500 500 500 500 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
-
-
-
-
standardní nízký práh
práh
horní výška světlá výška světlá
kliky
výška kliky výška
typ řez
ID
ID ID ID
610 590 1046 2017 1000 2005
610 600 1046 2017 1000 2005
610 610 1046 2017 1000 2005
610 620 1046 2017 1000 2005
610 635 1046 2017 1000 2005
610 635 1046 2017 1000 2005
610 580 971 1987 905 2020
610 550 1011 2027 945 2015
610 560 1011 2027 945 2015
610 570 1011 2027 945 2015
610 580 1011 2027 945 2015
610 590 1011 2027 945 2015
610 600 1011 2027 945 2015
610 610 1011 2027 945 2015
610 620 1011 2027 945 2015
610 635 1011 2027 945 2015
610 635 1011 2027 945 2015
610 580 1081 1998 1015 2085
610 590 1081 1998 1015 2085
610 560 1121 2038 1055 2025
610 570 1121 2038 1055 2025
610 580 1121 2038 1055 2025
610 590 1121 2038 1055 2025
610 600 1121 2038 1055 2025
610 610 1121 2038 1055 2025
610 620 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
500 480 936 1907 890 1895
500 490 936 1907 890 1895
500 500 936 1907 890 1895
500 510 936 1907 890 1895
500 525 936 1907 890 1895
500 525 936 1907 890 1895
610 580 896 1867 850 1855
610 550 936 1907 890 1895
610 560 936 1907 890 1895
610 570 936 1907 890 1895
610 580 936 1907 890 1895
610 590 936 1907 890 1895
Horní hliníkový profil o výšce 60 mm (viditená výška horního hliníku při zavřených vratech cca 45 mm)
Spodní hliníkový profil o výšce 60 mm
U všech neoznačených vrat je horní i spodní hliníkový profil o výšce 33 mm (viditelná výška horního hliníku při zavřených vratech je cca 15 mm)
Poslední čtyři sloupce v každé tabulce odkazují na výšku kliky od podlahy a světlou výšku integrovaných dveří.
* V případě kazetového prolisu bude skladba 610,+20, 610, 610, 635 (horní i spodní hliník 60 mm)
DELTA
© LOMAX & Co s.r.o.
LHN
Počet kazet
Vzdálenost mezi
kazetami *
x (mm)
x (mm)
(ks)
(mm)
1 820
2 500
2 501
3 300
3 301
4 100
4 101
4 900
4 901
5 700
5 701
6 500
6 501
7 200
1 840
2 520
2 521
3 320
3 321
4 120
4 121
4 920
4 921
5 720
5 721
6 520
6 521
7 220
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
80
250
100
260
134
267
157
271
175
275
189
278
200
270
*) Míry jsou platné pro rozměr uvedený v tabulce. U mezirozměrů se vzdálenosti mění.
zesílené kování (nadpraží min. 550 mm)
červeně označený text = nelze použít pohon Marantec Dynamic
horní
4
STD, LHF
výška
spodní
vrat
typ řez 2
2620
2630
2640
2650
2660
2670
2680
2690
2700
2710
2720
2730
2740
2750
2760
2770
2780
2790
2800
2810
2820
2830
2840
2850
2860
2870
2880
2890
2900
2910
2920
2930
2940
2950
2960
2970
2980
2990
3000
3010
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
0
0
0
0
0
-40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
skladebná výška sekcí
středové
3 4 5 6 7 8
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
610 500 500
610 500 500
610 500 500
610 500 500
610 500 500
610 500 500
610 500 500
610 500 500
610 500 500
610 500 500
610 500 500
610 610 500
610 610 500
610 610 500
610 610 500
610 610 500
610 610 500
610 610 500
610 610 500
610 610 500
610 610 500
610 610 500
610 610 610
610 610 610
-
-
-
-
standardní nízký práh
práh
horní výška světlá výška světlá
kliky
výška kliky výška
typ řez
ID
ID ID ID
610 600 936 1907 890 1895
610 610 936 1907 890 1895
610 620 936 1907 890 1895
610 635 936 1907 890 1895
610 635 936 1907 890 1895
610 580 1006 1987 960 1965
610 550 1046 2027 1000 2005
610 560 1046 2027 1000 2005
610 570 1046 2027 1000 2005
610 580 1046 2027 1000 2005
610 590 1046 2027 1000 2005
610 600 1046 2027 1000 2005
610 610 1046 2027 1000 2005
610 620 1046 2027 1000 2005
610 635 1046 2027 1000 2005
610 635 1046 2027 1000 2005
610 540 1121 2027 1055 2015
610 550 1121 2027 1055 2015
610 560 1121 2027 1055 2015
610 570 1121 2027 1055 2015
610 580 1121 2027 1055 2015
610 590 1121 2027 1055 2015
610 600 1121 2027 1055 2015
610 610 1121 2027 1055 2015
610 620 1121 2027 1055 2015
610 635 1121 2027 1055 2015
610 635 1121 2027 1055 2015
610 540 1121 2038 1055 2025
610 550 1121 2038 1055 2025
610 560 1121 2038 1055 2025
610 570 1121 2038 1055 2025
610 580 1121 2038 1055 2025
610 590 1121 2038 1055 2025
610 600 1121 2038 1055 2025
610 610 1121 2038 1055 2025
610 620 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 540 1121 2038 1055 2025
610 550 1121 2038 1055 2025
sekce krycí výšky 500 mm
sekce krycí výšky 610 mm
28
TLS 03 - 2015
SKLADBA PANELŮ
výška
spodní
vrat
typ řez 2
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
3100
3110
3120
3130
3140
3150
3160
3170
3180
3190
3200
3210
3220
3230
3240
3250
3260
3270
3280
3290
3300
3310
3320
3330
3340
3350
3360
3370
3380
3390
3400
3410
3420
3430
3440
3450
3460
3470
3480
3490
3500
3510
3520
3530
3540
3550
3560
3570
3580
3590
3600
3610
3620
3630
3640
3650
3660
3670
3680
3690
3700
3710
3720
3730
3740
3750
3760
3770
3780
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
skladebná výška sekcí
středové
3 4 5 6 7 8
610 610 610 - 610 610 610 - 610 610 610 - 610 610 610 - 610 610 610 - 610 610 610 - 610 610 610 - 610 610 610 - 610 610 610 - 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 610 500 500 500 610 500 500 500 610 500 500 500 610 500 500 500 610 500 500 500 610 500 500 500 610 500 500 500 610 500 500 500 610 500 500 500 610 500 500 500 610 500 500 500 610 610 500 500 610 610 500 500 610 610 500 500 610 610 500 500 610 610 500 500 610 610 500 500 610 610 500 500 610 610 500 500 610 610 500 500 610 610 500 500 610 610 500 500 610 610 610 500 610 610 610 500 610 610 610 500 610 610 610 500 610 610 610 500 610 610 610 500 610 610 610 500 610 610 610 500 610 610 610 500 610 610 610 500 610 610 610 500 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
610 500 500 500 500
-
-
e-mail: [email protected]
standardní nízký práh
práh
horní výška světlá výška světlá
kliky
výška kliky výška
typ řez
ID
ID ID ID
610 560 1121 2038 1055 2025
610 570 1121 2038 1055 2025
610 580 1121 2038 1055 2025
610 590 1121 2038 1055 2025
610 600 1121 2038 1055 2025
610 610 1121 2038 1055 2025
610 620 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 590 936 1907 890 1895
610 600 936 1907 890 1895
610 610 936 1907 890 1895
610 620 936 1907 890 1895
610 635 936 1907 890 1895
610 635 936 1907 890 1895
610 540 1046 2027 1000 2005
610 550 1046 2027 1000 2005
610 560 1046 2027 1000 2005
610 570 1046 2027 1000 2005
610 580 1046 2027 1000 2005
610 590 1046 2027 1000 2005
610 600 1046 2027 1000 2005
610 610 1046 2027 1000 2005
610 620 1046 2027 1000 2005
610 635 1046 2027 1000 2005
610 635 1046 2027 1000 2005
610 540 1121 2027 1055 2015
610 550 1121 2027 1055 2015
610 560 1121 2027 1055 2015
610 570 1121 2027 1055 2015
610 580 1121 2027 1055 2015
610 590 1121 2027 1055 2015
610 600 1121 2027 1055 2015
610 610 1121 2027 1055 2015
610 620 1121 2027 1055 2015
610 635 1121 2027 1055 2015
610 635 1121 2027 1055 2015
610 540 1121 2038 1055 2025
610 550 1121 2038 1055 2025
610 560 1121 2038 1055 2025
610 570 1121 2038 1055 2025
610 580 1121 2038 1055 2025
610 590 1121 2038 1055 2025
610 600 1121 2038 1055 2025
610 610 1121 2038 1055 2025
610 620 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 540 1121 2038 1055 2025
610 550 1121 2038 1055 2025
610 560 1121 2038 1055 2025
610 570 1121 2038 1055 2025
610 580 1121 2038 1055 2025
610 590 1121 2038 1055 2025
610 600 1121 2038 1055 2025
610 610 1121 2038 1055 2025
610 620 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 540 1121 2038 1055 2025
610 550 1121 2038 1055 2025
610 560 1121 2038 1055 2025
610 570 1121 2038 1055 2025
610 580 1121 2038 1055 2025
610 590 1121 2038 1055 2025
610 600 1121 2038 1055 2025
610 610 1121 2038 1055 2025
610 620 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 590 1046 2027 1000 2005
610 600 1046 2027 1000 2005
610 610 1046 2027 1000 2005
610 620 1046 2027 1000 2005
610 635 1046 2027 1000 2005
610 635 1046 2027 1000 2005
610 540 1121 2027 1055 2015
výška
spodní
vrat
typ řez 2
3790
3800
3810
3820
3830
3840
3850
3860
3870
3880
3890
3900
3910
3920
3930
3940
3950
3960
3970
3980
3990
4000
4010
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4080
4090
4100
4110
4120
4130
4140
4150
4160
4170
4180
4190
4200
4210
4220
4230
4240
4250
4260
4270
4280
4290
4300
4310
4320
4330
4340
4350
4360
4370
4380
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4450
4460
4470
4480
4490
4500
4510
4520
4530
4540
4550
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
skladebná výška sekcí
středové
3 4 5 6 7 8
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 610 500 500 500 610 500 500 500 610 500 500 500 610 500 500 500 610 500 500 500 610 500 500 500 610 500 500 500 610 500 500 500 610 500 500 500 610 500 500 500 610 500 500 500 610 610 500 500 610 610 500 500 610 610 500 500 610 610 500 500 610 610 500 500 610 610 500 500 610 610 500 500 610 610 500 500 610 610 500 500 610 610 500 500 610 610 500 500 610 610 610 500 610 610 610 500 610 610 610 500 610 610 610 500 610 610 610 500 610 610 610 500 610 610 610 500 610 610 610 500 610 610 610 500 610 610 610 500 610 610 610 500 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
610 500 500 500 500
610 500 500 500 500
610 500 500 500 500
610 500 500 500 500
610 500 500 500 500
610 500 500 500 500
610 500 500 500 500
610 500 500 500 500
610 500 500 500 500
610 500 500 500 500
610 500 500 500 500
610 610 500 500 500
610 610 500 500 500
610 610 500 500 500
610 610 500 500 500
610 610 500 500 500
610 610 500 500 500
-
standardní nízký práh
práh
horní výška světlá výška světlá
kliky
výška kliky výška
typ řez
ID
ID ID ID
610 550 1121 2027 1055 2015
610 560 1121 2027 1055 2015
610 570 1121 2027 1055 2015
610 580 1121 2027 1055 2015
610 590 1121 2027 1055 2015
610 600 1121 2027 1055 2015
610 610 1121 2027 1055 2015
610 620 1121 2027 1055 2015
610 635 1121 2027 1055 2015
610 635 1121 2027 1055 2015
610 540 1121 2038 1055 2025
610 550 1121 2038 1055 2025
610 560 1121 2038 1055 2025
610 570 1121 2038 1055 2025
610 580 1121 2038 1055 2025
610 590 1121 2038 1055 2025
610 600 1121 2038 1055 2025
610 610 1121 2038 1055 2025
610 620 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 540 1121 2038 1055 2025
610 550 1121 2038 1055 2025
610 560 1121 2038 1055 2025
610 570 1121 2038 1055 2025
610 580 1121 2038 1055 2025
610 590 1121 2038 1055 2025
610 600 1121 2038 1055 2025
610 610 1121 2038 1055 2025
610 620 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 540 1121 2038 1055 2025
610 550 1121 2038 1055 2025
610 560 1121 2038 1055 2025
610 570 1121 2038 1055 2025
610 580 1121 2038 1055 2025
610 590 1121 2038 1055 2025
610 600 1121 2038 1055 2025
610 610 1121 2038 1055 2025
610 620 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 540 1121 2038 1055 2025
610 550 1121 2038 1055 2025
610 560 1121 2038 1055 2025
610 570 1121 2038 1055 2025
610 580 1121 2038 1055 2025
610 590 1121 2038 1055 2025
610 600 1121 2038 1055 2025
610 610 1121 2038 1055 2025
610 620 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 590 1121 2027 1055 2015
610 600 1121 2027 1055 2015
610 610 1121 2027 1055 2015
610 620 1121 2027 1055 2015
610 635 1121 2027 1055 2015
610 635 1121 2027 1055 2015
610 540 1121 2038 1055 2025
610 550 1121 2038 1055 2025
610 560 1121 2038 1055 2025
610 570 1121 2038 1055 2025
610 580 1121 2038 1055 2025
610 590 1121 2038 1055 2025
610 600 1121 2038 1055 2025
610 610 1121 2038 1055 2025
610 620 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 540 1121 2038 1055 2025
610 550 1121 2038 1055 2025
610 560 1121 2038 1055 2025
610 570 1121 2038 1055 2025
610 580 1121 2038 1055 2025
610 590 1121 2038 1055 2025
Horní hliníkový profil o výšce 60 mm (viditená výška horního hliníku při zavřených vratech cca 45 mm)
Spodní hliníkový profil o výšce 60 mm
U všech neoznačených vrat je horní i spodní hliníkový profil o výšce 33 mm (viditelná výška horního hliníku při zavřených vratech je cca 15 mm)
Poslední čtyři sloupce v každé tabulce odkazují na výšku kliky od podlahy a světlou výšku integrovaných dveří.
výška
spodní
vrat
typ řez 2
4560
4570
4580
4590
4600
4610
4620
4630
4640
4650
4660
4670
4680
4690
4700
4710
4720
4730
4740
4750
4760
4770
4780
4790
4800
4810
4820
4830
4840
4850
4860
4870
4880
4890
4900
4910
4920
4930
4940
4950
4960
4970
4980
4990
5000
5010
5020
5030
5040
5050
5060
5070
5080
5090
5100
5110
5120
5130
5140
5150
5160
5170
5180
5190
5200
5210
5220
5230
5240
5250
5260
5270
5280
5290
5300
5310
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
skladebná výška sekcí
středové
3 4 5 6 7 8
610 610 500 500 500 610 610 500 500 500 610 610 500 500 500 610 610 500 500 500 610 610 500 500 500 610 610 610 500 500 610 610 610 500 500 610 610 610 500 500 610 610 610 500 500 610 610 610 500 500 610 610 610 500 500 610 610 610 500 500 610 610 610 500 500 610 610 610 500 500 610 610 610 500 500 610 610 610 500 500 610 610 610 610 500 610 610 610 610 500 610 610 610 610 500 610 610 610 610 500 610 610 610 610 500 610 610 610 610 500 610 610 610 610 500 610 610 610 610 500 610 610 610 610 500 610 610 610 610 500 610 610 610 610 500 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 500 500 500 500 500
610 500 500 500 500 500
610 500 500 500 500 500
610 500 500 500 500 500
610 500 500 500 500 500
610 500 500 500 500 500
610 610 500 500 500 500
610 610 500 500 500 500
610 610 500 500 500 500
610 610 500 500 500 500
610 610 500 500 500 500
610 610 500 500 500 500
610 610 500 500 500 500
610 610 500 500 500 500
610 610 500 500 500 500
610 610 500 500 500 500
610 610 500 500 500 500
610 610 610 500 500 500
610 610 610 500 500 500
610 610 610 500 500 500
610 610 610 500 500 500
610 610 610 500 500 500
610 610 610 500 500 500
610 610 610 500 500 500
610 610 610 500 500 500
610 610 610 500 500 500
610 610 610 500 500 500
610 610 610 500 500 500
610 610 610 610 500 500
610 610 610 610 500 500
610 610 610 610 500 500
610 610 610 610 500 500
610 610 610 610 500 500
610 610 610 610 500 500
610 610 610 610 500 500
610 610 610 610 500 500
610 610 610 610 500 500
610 610 610 610 500 500
www.lomax.cz
standardní nízký práh
práh
horní výška světlá výška světlá
kliky
výška kliky výška
typ řez
ID
ID ID ID
610 600 1121 2038 1055 2025
610 610 1121 2038 1055 2025
610 620 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 540 1121 2038 1055 2025
610 550 1121 2038 1055 2025
610 560 1121 2038 1055 2025
610 570 1121 2038 1055 2025
610 580 1121 2038 1055 2025
610 590 1121 2038 1055 2025
610 600 1121 2038 1055 2025
610 610 1121 2038 1055 2025
610 620 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 540 1121 2038 1055 2025
610 550 1121 2038 1055 2025
610 560 1121 2038 1055 2025
610 570 1121 2038 1055 2025
610 580 1121 2038 1055 2025
610 590 1121 2038 1055 2025
610 600 1121 2038 1055 2025
610 610 1121 2038 1055 2025
610 620 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 540 1121 2038 1055 2025
610 550 1121 2038 1055 2025
610 560 1121 2038 1055 2025
610 570 1121 2038 1055 2025
610 580 1121 2038 1055 2025
610 590 1121 2038 1055 2025
610 600 1121 2038 1055 2025
610 610 1121 2038 1055 2025
610 620 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 590 1121 2038 1055 2025
610 600 1121 2038 1055 2025
610 610 1121 2038 1055 2025
610 620 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 540 1121 2038 1055 2025
610 550 1121 2038 1055 2025
610 560 1121 2038 1055 2025
610 570 1121 2038 1055 2025
610 580 1121 2038 1055 2025
610 590 1121 2038 1055 2025
610 600 1121 2038 1055 2025
610 610 1121 2038 1055 2025
610 620 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 540 1121 2038 1055 2025
610 550 1121 2038 1055 2025
610 560 1121 2038 1055 2025
610 570 1121 2038 1055 2025
610 580 1121 2038 1055 2025
610 590 1121 2038 1055 2025
610 600 1121 2038 1055 2025
610 610 1121 2038 1055 2025
610 620 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
610 540 1121 2038 1055 2025
610 550 1121 2038 1055 2025
610 560 1121 2038 1055 2025
610 570 1121 2038 1055 2025
610 580 1121 2038 1055 2025
610 590 1121 2038 1055 2025
610 600 1121 2038 1055 2025
610 610 1121 2038 1055 2025
610 620 1121 2038 1055 2025
610 635 1121 2038 1055 2025
sekce krycí výšky 500 mm
sekce krycí výšky 610 mm
29
DELTA
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
POSUVNÁ VRATA PRAKTIK
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
y
h
STP
z
L
STP
šířka „x“
výška „y“
nadpraží „h“
úhel kování
max. 6 900 mm
max. 3 300 mm
min. 110 mm
85 - 180°
x
R
Ostění „L nebo R“
540 - 1200 mm (s pohonem na stěně)
nad 1200 mm (s pohonem nad otvorem)
min. 510 mm (ruční ovládání)
Hloubka garáže „z“
min. „x“ + 1500 mm (s pohonem na stěně)
min. „x“ + 1000 mm (s poh. nad otvorem)
min. „x“ + 500 mm (ruční ovládání)
y
h
LHP
z
L
LHP
šířka „x“
max. 6 900 mm
výška „y“
max. 3 300 mm
nadpraží „h“ min. 110 mm
x
R
Ostění „L nebo R“
min. 90 mm (s pohonem)
min. 200 mm (ruční ovládání)
Hloubka garáže „z“
min. „x“ + 1500 mm (s pohonem)
min. „x“ + 500 mm (ruční ovládání)
Umístění pohonu: na boční stěně
POZNÁMKA: Atypické rozměry, nadpraží, ostění či atypické
kování konzultujte s výrobcem.
POPIS VRAT
Vrata se skládají z několika panelů (sekcí), jež jsou umístěny svisle vedle sebe v celé ploše
otvoru. Stálá pozice panelů je zajištěna zámky umožňujícími rovněž zatočení vratové desky dle boční stěny. Panely jsou vzájemně spojeny speciálními panty. Trajektorie pohybu
vrat je určena vodícími kolejnicemi ve tvaru „C“ (tzv. kováním).
OVLÁDÁNÍ VRAT
ručně
elektropohonem (s možností dálkového ovladače)
Pozor: nedoporučujeme použití rychlejších pohonů Exclusive a řetězové kolejnice
POPIS KONSTRUKCE
posunová kolejnice ve tvaru „C“ je zavěšena nad otvorem a podél boční stěny
síla stěny profilů - 2 mm
povrchová úprava - galvanické zinkování
pojezdové vozíčky - nylonové s kuličkovými ložisky
podlahová vodící lišta
celoobvodové těsnění pomocí kartáčů
TECHNICKÉ PARAMETRY
Rozměry:
max. šířka vrat 6900 mm - jednostranné provedení (omezeno délkou pohonu)
max. šířka vrat 13800 mm - centrální provedení (omezeno délkou pohonu)
max. výška vrat 3300 mm
Tepelné vlastnosti sekce:
součinitel prostupu tepla U = 0,915 W/m2K (u zabudovaných vrat cca U = 1,2 W/m2K)
Hmotnost:
orientační hmotnost vrat cca 14 kg/m2
Popis panelu:
přerušení tepelného mostu
zámky proti sevření prstů
spodní a horní strana panelů je zakončena hliníkovým „U“-profilem bez přerušeného
tepelného mostu
první a poslední panely jsou zakončeny hliníkovým profilem s integrovaným těsněním
šířka
vrat
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110
2120
2130
2140
2150
2160
2170
2180
2190
2200
2210
2220
2230
2240
2250
2260
2270
2280
2290
2300
2310
2320
2330
2340
2350
2360
2370
2380
2390
2400
2410
2420
2430
2440
2450
2460
2470
2480
2490
2500
2510
2520
2530
2540
2550
2560
2570
2580
2590
2600
první
typ řez
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 +5
610
0
610
0
2
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
3
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
skladebná šířka sekcí
středové
4
5
6
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
poslední
typ řez
500 450
500 460
500 470
500 480
500 490
500 500
500 510
500 520
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
500 470
500 480
500 490
500 500
500 510
500 520
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
První sekce při zavírání vrat jako první vjíždí do otvoru (u dojezdového sloupku).
sekce krycí výšky 500 mm
sekce krycí výšky 610 mm
V případě ostění 0 mm (na straně dojezdu), dvou vrat proti sobě nebo
kazetového prolisu může být skladba sekcí jiná.
30
PRAKTIK
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
POSUVNÁ VRATA PRAKTIK
šířka
vrat
2610
2620
2630
2640
2650
2660
2670
2680
2690
2700
2710
2720
2730
2740
2750
2760
2770
2780
2790
2800
2810
2820
2830
2840
2850
2860
2870
2880
2890
2900
2910
2920
2930
2940
2950
2960
2970
2980
2990
3000
3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
3100
3110
3120
3130
3140
3150
3160
3170
3180
3190
3200
3210
3220
3230
3240
3250
3260
3270
3280
3290
3300
3310
3320
3330
3340
3350
3360
3370
3380
3390
3400
3410
3420
3430
3440
3450
3460
3470
3480
3490
3500
3510
3520
3530
3540
3550
3560
3570
3580
3590
3600
3610
3620
3630
3640
3650
3660
3670
3680
první
typ řez
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
2
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
skladebná šířka sekcí
středové
3
4
5
6
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
610 500
610 500
610 500
610 500
610 500
610 500
610 500
610 500
610 500
610 500
610 500
610 610
610 610
610 610
610 610
610 610
610 610
610 610
610 610
610 610
610 610
610 610
610 610
610 610
610 610
610 610
610 610
610 610
610 610
610 610
610 610
610 610
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 500
500 500 610
500 500 610
500 500 610
500 500 610
500 500 610
500 500 610
500 500 610
500 500 610
500 500 610
500 500 610
500 500 610
610 610 610
610 610 610
610 610 610
610 610 610
610 610 610
610 610 610
610 610 610
610 610 610
610 610 610
610 610 610
610 610 610
610 610 610
610 610 610
610 610 610
610 610 610
610 610 610
610 610 610
610 610 610
610 610 610
610 610 610
610 610 610
500 500 500 500
500 500 500 500
500 500 500 500
500 500 500 500
500 500 500 500
500 500 500 500
e-mail: [email protected]
7
-
8
-
9
-
10
-
První sekce při zavírání vrat jako první vjíždí do otvoru (u dojezdového sloupku).
sekce krycí výšky 500 mm
sekce krycí výšky 610 mm
PRAKTIK
© LOMAX & Co s.r.o.
11
-
poslední
typ řez
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 620
610 630
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
šířka
vrat
3690
3700
3710
3720
3730
3740
3750
3760
3770
3780
3790
3800
3810
3820
3830
3840
3850
3860
3870
3880
3890
3900
3910
3920
3930
3940
3950
3960
3970
3980
3990
4000
4010
4020
4030
4040
4050
4060
4070
4080
4090
4100
4110
4120
4130
4140
4150
4160
4170
4180
4190
4200
4210
4220
4230
4240
4250
4260
4270
4280
4290
4300
4310
4320
4330
4340
4350
4360
4370
4380
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4450
4460
4470
4480
4490
4500
4510
4520
4530
4540
4550
4560
4570
4580
4590
4600
4610
4620
4630
4640
4650
4660
4670
4680
4690
4700
4710
4720
4730
4740
4750
4760
první
typ řez
610 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
0
610
610
0
610
0
610 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 +5
610
0
610
0
2
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
skladebná šířka sekcí
středové
3
4
5
6
7
500 500 500 500
500 610 500 500
500 610 500 500
500 610 500 500
500 610 500 500
500 610 500 500
500 610 500 500
500 610 500 500
500 610 500 500
500 610 500 500
500 610 500 500
500 610 500 500
500 500 500 610
500 500 500 610
500 500 500 610
500 500 500 610
500 500 500 610
500 500 500 610
500 500 500 610
500 500 500 610
500 500 500 610
500 500 500 610
500 500 500 610
610 610 610 500
610 610 610 500
610 610 610 500
610 610 610 500
610 610 610 500
610 610 610 500
610 610 610 500
610 610 610 500
610 610 610 500
610 610 610 500
610 610 610 500
610 610 610 610
610 610 610 610
610 610 610 610
610 610 610 610
610 610 610 610
610 610 610 610
610 610 610 610
610 610 610 610
610 610 610 610
610 610 610 610
610 610 610 610
610 610 610 610
610 610 610 610
610 610 610 610
610 610 610 610
610 610 610 610
610 610 610 610
610 610 610 610
610 610 610 610
610 610 610 610
610 610 610 610
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 610
500 500 500 500 610
500 500 500 500 610
500 500 500 500 610
500 500 500 500 610
500 500 500 500 610
500 500 500 500 610
500 500 500 500 610
500 500 500 500 610
500 500 500 500 610
500 500 500 500 610
500 500 500 610 610
500 500 500 610 610
500 500 500 610 610
500 500 500 610 610
500 500 500 610 610
500 500 500 610 610
500 500 500 610 610
500 500 500 610 610
500 500 500 610 610
500 500 500 610 610
500 500 500 610 610
610 610 610 610 500
610 610 610 610 500
610 610 610 610 500
610 610 610 610 500
610 610 610 610 500
610 610 610 610 500
610 610 610 610 500
610 610 610 610 500
610 610 610 610 500
610 610 610 610 500
610 610 610 610 500
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
8
-
9
-
10
-
www.lomax.cz
11
-
V případě ostění 0 mm (na straně dojezdu), dvou vrat proti sobě nebo
kazetového prolisu může být skladba sekcí jiná.
poslední
typ řez
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 620
610 630
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
31
TLS 03 - 2015
POSUVNÁ VRATA PRAKTIK
šířka
vrat
4770
4780
4790
4800
4810
4820
4830
4840
4850
4860
4870
4880
4890
4900
4910
4920
4930
4940
4950
4960
4970
4980
4990
5000
5010
5020
5030
5040
5050
5060
5070
5080
5090
5100
5110
5120
5130
5140
5150
5160
5170
5180
5190
5200
5210
5220
5230
5240
5250
5260
5270
5280
5290
5300
5310
5320
5330
5340
5350
5360
5370
5380
5390
5400
5410
5420
5430
5440
5450
5460
5470
5480
5490
5500
5510
5520
5530
5540
5550
5560
5570
5580
5590
5600
5610
5620
5630
5640
5650
5660
5670
5680
5690
5700
5710
5720
5730
5740
5750
5760
5770
5780
5790
5800
5810
5820
5830
5840
5850
5860
první
typ řez
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
0
610
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
500 0
2
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
610
skladebná šířka sekcí
středové
3
4
5
6
7
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 500 500 610
610 500 500 500 610
610 500 500 500 610
610 500 500 500 610
610 500 500 500 610
610 500 500 500 610
610 500 500 500 610
610 500 500 500 610
610 500 500 500 610
610 500 500 500 610
610 500 500 500 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
500 500 500 500 500
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 610 500 610 610
610 610 500 610 610
610 610 500 610 610
610 610 500 610 610
610 610 500 610 610
610 610 500 610 610
610 610 500 610 610
610 610 500 610 610
610 610 500 610 610
610 610 500 610 610
610 610 500 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
e-mail: [email protected]
8
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
9
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
610
10
-
První sekce při zavírání vrat jako první vjíždí do otvoru (u dojezdového sloupku).
sekce krycí výšky 500 mm
sekce krycí výšky 610 mm
PRAKTIK
© LOMAX & Co s.r.o.
11
-
poslední
typ řez
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
šířka
vrat
5870
5880
5890
5900
5910
5920
5930
5940
5950
5960
5970
5980
5990
6000
6010
6020
6030
6040
6050
6060
6070
6080
6090
6100
6110
6120
6130
6140
6150
6160
6170
6180
6190
6200
6210
6220
6230
6240
6250
6260
6270
6280
6290
6300
6310
6320
6330
6340
6350
6360
6370
6380
6390
6400
6410
6420
6430
6440
6450
6460
6470
6480
6490
6500
6510
6520
6530
6540
6550
6560
6570
6580
6590
6600
6610
6620
6630
6640
6650
6660
6670
6680
6690
6700
6710
6720
6730
6740
6750
6760
6770
6780
6790
6800
6810
6820
6830
6840
6850
6860
6870
6880
6890
6900
6910
6920
6930
6940
6950
6960
první
typ řez
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 0
500 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
0
610
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610
0
610 +5
2
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
skladebná šířka sekcí
středové
3
4
5
6
7
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
500 610 500 610 500
500 610 500 610 500
500 610 500 610 500
500 610 500 610 500
500 610 500 610 500
500 610 500 610 500
500 610 500 610 500
500 610 500 610 500
500 610 500 610 500
500 610 500 610 500
500 610 500 610 500
610 610 610 500 610
610 610 610 500 610
610 610 610 500 610
610 610 610 500 610
610 610 610 500 610
610 610 610 500 610
610 610 610 500 610
610 610 610 500 610
610 610 610 500 610
610 610 610 500 610
610 610 610 500 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 610 610 610 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
610 500 610 500 610
500 610 500 610 610
500 610 500 610 610
500 610 500 610 610
500 610 500 610 610
500 610 500 610 610
500 610 500 610 610
500 610 500 610 610
500 610 500 610 610
500 610 500 610 610
500 610 500 610 610
500 610 500 610 610
610 610 610 500 610
610 610 610 500 610
610 610 610 500 610
610 610 610 500 610
610 610 610 500 610
610 610 610 500 610
610 610 610 500 610
610 610 610 500 610
610 610 610 500 610
610 610 610 500 610
610 610 610 500 610
8
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
9
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
10
500
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
11
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
610
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
V případě ostění 0 mm (na straně dojezdu), dvou vrat proti sobě nebo
kazetového prolisu může být skladba sekcí jiná.
www.lomax.cz
poslední
typ řez
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 620
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
610 530
610 540
610 550
610 560
610 570
610 580
610 590
610 600
610 610
610 615
610 615
32
TLS 03 - 2015
ZAVĚŠENÍ VRAT PRAKTIK
e-mail: [email protected]
UVNITŘ
UVNITŘ
VNĚ VNĚ
56 56
90-130
90-130
75 75
80 80
20
20
56 56
75 75
Ostění 80
na 80
straně odsuvu ≤ 650 mm LHP - dotěsnění na
ostění
90-130
90-130
20
20
VNĚ VNĚ
60-100
60-100
25
VNĚ 25
VNĚ
56 56
90-130
90-130
20
20
75 75
80 80
UVNITŘ
UVNITŘ
Zavěšení
Zavěšení
panelů
podélpodél
panelů
bočníboční
stěnystěny
60-100
60-100
56 56
75 75
Ostění na 80
straně
odsuvu ≥ 650 mm STP - standardní kování
(jednokolejka)
90-130
80
90-130
20
20
UVNITŘ
UVNITŘ
60-100
60-100
Zavěšení
Zavěšení
panelů
nad nad
panelů
otvorem
otvorem
25
VNĚ 25
VNĚ
Zavěšení
Zavěšení
panelů
panelů
podélpodél
bočníboční
stěnystěny
25 25
20
20
UVNITŘ
UVNITŘ
Zavěšení
Zavěšení
panelů
podélpodél
panelů
bočníboční
stěnystěny
60-100
60-100
Zavěšení
Zavěšení
panelů
panelů
nad nad
otvorem
otvorem
20
20
Zavěšení
Zavěšení
panelů
nad nad
panelů
otvorem
otvorem
20
20
35-40
35-40
objednací
výška
objednací
vrat výška vrat 63
35-40
35-40
objednací výška
objednací
vrat výška vrat 6395
min.110
95
min.110
25 25
63
6395
min.110
95
min.110
Zavěšení
Zavěšení
panelů
panelů
podélpodél
bočníboční
stěnystěny
63
6395
min.110
95
min.110
Zavěšení
Zavěšení
panelů
panelů
nad nad
otvorem
otvorem
Ostění na straně odsuvu ≥ 540 mm STP - standardní kování (jednokolejka)
20
20
35-40
35-40
objednací
výška
objednací
vrat výška vrat 63
35-40
35-40
objednací výška
objednací
vrat výška vrat 6395
min.110
95
min.110
Ostění na straně odsuvu < 540 mm LHP - zúžené kování (dvojkolejka)
www.lomax.cz
objednací
šířka
otvoru
objednací
šířka
otvoru
objednací
šířka
otvoru
objednací
šířka
otvoru
25
25
25
25
25
25
objednací
šířka
otvoru
objednací
šířka
otvoru
25
25
objednací
šířka
otvoru
objednací
šířka
otvoru
90 až
90 650
až 650
≥ 90
≥ 90
> 650
> 650
≥ 90
≥ 90
90 až
90 650
až 650
≥ 90
≥ 90
> 650
> 650
≥ 90
≥ 90
ALW prosklená hliníková sekce
Vsazený panel vyrobený z extrudovaného
hliníkového profilu bez přerušeného tepelného
mostu. Výplň je možná akrylátovým sklem,
polykarbonátem, tahokovem.
Kazetové okno
Obdélníkové okno pro vsazení do kazetových
a ostatních vrat v privátním sektoru. Rám okna
se dodává vždy barevně sladěný k barvě vrat,
výplň je akrylátová. Rozměr: 322 x 488 mm.
Oválné okno
Okno používané zejména u průmyslových
typů vrat. Rám je vždy černý, výplň akrylátová.
Rozměr: 345 x 665 mm.
Osazení: zpravidla 1 okno na 1 m výšky vrat.
Polep oken dle požadavku zákazníka
Výplň kazetových oken je možno polepit např.
motivem vycházejícího slunce či jakýmkoliv
jiným, navrženým zákazníkem.
Infrazávora
Zajišťuje prostor v otvoru. Pokud je přerušený
paprsek, není možno aktivovat pohon vrat ve
směru zavírání. Je-li paprsek přerušen při
zavírání vrat, pohon se zastaví a reverzuje
s vraty ve směru otevírání.
Větrací mřížka
Slouží k odvětrání prostoru garáže. Mřížka je
vybavena síťkou proti hmyzu a je uzavíratelná.
Větrací plocha 155 cm2
33
PRAKTIK
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
anty
umístìnípohonu
pohonu
nty umístìní
VARIANTY UMÍSTĚNÍ
POHONU
anty
nty umístìní
umístìní
pohonu
pohonu
e-mail:[email protected]
[email protected]
e-mail:
www.lomax.cz
www.lomax.cz
e-mail:
[email protected]
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
e-mail:
[email protected]
www.lomax.cz
e-mail:
nadpraží
(nadnosnými
nosnýmikonzolami)
konzolami)
adpraží (nad
pohonu
nastranì
stranìodsuvu
odsuvuvrat:
vrat:
ohonu na
adpraží
nadpraží
(nad
nosnými
nosnými
konzolami)
konzolami)
1.(nad
Motor
na
nadpraží (nad
nosnými konzolami)
adpraží
minimálnì300
300mm
mm
dpraží minimálnì
ohonu
na
stranì
odsuvu
vrat:
pohonu
na
stranì
odsuvu
vrat:
a)
Hlava
pohonu
na
straně
odsuvu vrat: 850
stìní
ve
smìru
otevírání
minimálnì
850mm
mm
tìní ve smìru otevírání
minimálnì
nadpraží
minimálně
300 mm
dpraží
minimálnì
300
mm
nadpraží
minimálnì
300
mm
stìnívevesmìru
smìruzavírání
zavírání
minimálnì
100850
mm
tìní
minimálnì
100
mm
ostění
ve směru
otevírání minimálně
mm
ostìní
ve
smìru
otevírání
minimálnì
850
mm
tìní
ve
smìru
otevírání
minimálnì
850
mm
ostění
ve
směru
zavírání
minimálně
100
pohonu
nastranì
stranìdorazového
dorazovéhosloupku:
sloupku: mm
ohonu na
tìní
vevesmìru
minimálnì
100
ostìní
smìruzavírání
zavírání
minimálnì
100mm
mm
adpraží
minimálnì
300
mm
Hlava pohonu300
na
straně
dorazového sloupku:
dpraží b)
minimálnì
mm
ohonu
nana
stranì
dorazového
nadpraží
minimálně 300sloupku:
mm
pohonu
stranì
dorazového
sloupku:
stìníveve
smìru
otevírání
minimálnì
650
mm
tìní
smìru
otevírání
minimálnì
650
mm
ostění ve směru
otevírání minimálně
650
mm
nadpraží
minimálnì
300
mm
dpraží
minimálnì
300
mm
ostění
ve
směru
zavírání
minimálně
500
mm
stìnívevesmìru
smìruzavírání
zavíráníminimálnì
minimálnì500
500mm
mm
tìní
tìní vevesmìru
ostìní
smìruotevírání
otevíráníminimálnì
minimálnì650
650mm
mm
tìní vevesmìru
ostìní
smìruzavírání
zavíráníminimálnì
minimálnì500
500mm
mm
dotvorem
otvorem(na
(naprodloužených
prodlouženýchnosných
nosnýchkonzolách)
konzolách)
pohonu
nastranì
stranìodsuvu
odsuvuvrat:
vrat:
ohonu na
(na
prodloužených
konzolách)
dotvorem
otvorem
(na
prodloužených
nosných
konzolách)
2. Motor
nad
otvorem (na prodloužených
nosných
konzolách)
adpraží
minimálnì110
110mm
mm nosných
dpraží minimálnì
ohonu
na
stranì
odsuvu
vrat:
pohonu
na
stranì
odsuvu
vrat:
a) smìru
Hlava pohonu
na straněminimálnì
odsuvu vrat: 1200 mm
stìníveve
otevírání
tìní
smìru
otevírání
minimálnì
1200 mm
nadpraží
minimálně
nadpraží
minimálnì
110
mm110 mm
dpraží
minimálnì
110
mm
stìnívevesmìru
smìruzavírání
zavírání
minimálnì
1001mm
mm
ostění
ve směru
otevírání minimálně
200
mm
tìní
minimálnì
100
tìní
ve
smìru
otevírání
minimálnì
1200
mm
ostìní
ve
smìru
otevírání
minimálnì
1200
ostění
ve směru
zavírání
minimálně
100 mm
pohonu
nastranì
stranìdorazového
dorazovéhosloupku:
sloupku: mm
ohonu na
tìní
veve
smìru
minimálnì
100
ostìní
smìruzavírání
zavírání
minimálnì
100mm
mm
b)minimálnì
Hlava pohonu110
na
straně
dorazového sloupku:
adpraží
110
mm
dpraží minimálnì
mm
pohonunanastranì
stranì
dorazového
sloupku:
nadpraží
minimálně 110sloupku:
mm
ohonu
dorazového
stìnívevesmìru
smìruotevírání
otevírání
minimálnì
800
mm
tìní
minimálnì
800
mm
ostění
ve směru
otevírání minimálně
800
mm
dpraží minimálnì
110
mm
nadpraží
minimálnì
110
mm
ostění
ve
směru
zavírání
minimálně
500
mm
stìnívevesmìru
smìruzavírání
zavíráníminimálnì
minimálnì500
500mm
mm
tìní
tìní vevesmìru
ostìní
smìruotevírání
otevíráníminimálnì
minimálnì800
800mm
mm
ostìní
smìruzavírání
zavíráníminimálnì
minimálnì500
500mm
mm
tìní vevesmìru
boèní
stìnì(na
(nastranì
stranìodsuvu)
odsuvu)
oèní stìnì
klasickéhotáhla
táhla(popø.
(popø.prodloužení
prodlouženítáhla
táhlapohonu):
pohonu):
klasického
3. Motor
na stranì
boční
stěně
(na straně odsuvu)
oèní
stìnì
(na
odsuvu)
boèní
stìnì
(na
stranì
odsuvu)
adpraží
minimálnì
110
mm
dpraží minimálnì 110 mm
í klasickéhotáhla
táhla
(popø.
prodloužení
táhlapohonu):
pohonu):
klasického
(popø.
prodloužení
táhla
nadpraží
minimálně
110 mm
stìnívevesmìru
smìruotevírání
otevírání
90
540
mm
tìní
90
- -540
ostění ve směru
otevírání
90mm
- 1 200 mm
dpraží minimálnì
110
nadpraží
minimálnì
110mm
mm
ostění
ve směru
zavírání minimálně
90
mm
stìnívevesmìru
smìruzavírání
zavírání
minimálnì
90mm
mm
tìní
minimálnì
90
Ideální
umístění
je na
ose
výšky vrat
ostìní
tìní vevesmìru
smìruotevírání
otevírání
90pohonu
90- 540
- 540
mm
mm
falešnéhopanelu
panelu
600
600
mm
(prodlouženítáhla):
táhla):
falešného
xx600
mm
(prodloužení
(nelze600
při
použití
falešného
panelu).
tìní vevesmìru
zavírání
minimálnì
9090mm
ostìní
smìru
zavírání
minimálnì
mm
adpraží
minimálnì110
110mm
mm
dpraží minimálnì
panelu
600
x x600
táhla):
íalešného
falešného
panelu
600
600mm
mm(prodloužení
(prodloužení
táhla):
stìnívevesmìru
smìruotevírání
otevíráníminimálnì
minimálnì
540- -1200
1200mm
mm
tìní
540
nadpraží
dpraží minimálnì
minimálnì110
110mm
mm
stìnívevesmìru
smìruzavírání
zavíráníminimálnì
minimálnì90
90mm
mm
tìní
tìní vevesmìru
ostìní
smìruotevírání
otevíráníminimálnì
minimálnì540
540- 1200
- 1200mm
mm
tìní vevesmìru
ostìní
smìruzavírání
zavíráníminimálnì
minimálnì9090mm
mm
Falešný panel 600 x 600 mm
el600
600xx600
600mm
mm
používá se
pro
zvýšení pevnosti
pohonu
oužívá
se
pro
zvýšení
pevnosti
táhlatáhla
pohonu
oužívá se pro zvýšení
pevnosti
táhla
pohonu
(příliš mnoho prodloužení zvyšuje pravděpodobnost
el600
600x x600
600mm
mm
pøíliš
mnohoprodloužení
prodloužení
zvyšujepravdìpodobnost
pravdìpodobnost
øíliš mnoho
jejich průhybu) zvyšuje
užívá sesepro
pevnosti
táhla
pohonu
používá
prozvýšení
zvýšení
pevnosti
táhla
pohonu
samostatná
sekce
orámovaná
„U” profilem
ejich
prùhybu) je osazena jedním vozíčkem dohliníkovým
ich prùhybu)
horní kolejnice
pøílišmnoho
mnohoprodloužení
prodlouženízvyšuje
zvyšujepravdìpodobnost
pravdìpodobnost
øíliš
amostatná
sekce
orámovaná
hliníkovým
„U”
profilem
kolejnice
pohonu musí
být
v tomto případě
maximálně
mostatná sekce
orámovaná
hliníkovým
„U”
profilem
ich prùhybu)
ejich
prùhybu) 600mm pod nosnými konzolami
eosazena
osazenajedním
jedním
vozíèkem
dohorní
horní
kolejnice
vozíèkem
do
kolejnice
s vraty
je spojena dvěma
středovými
panty
mostatná
orámovaná
hliníkovým
„U”
profilem
amostatnásekce
sekce
orámovaná
hliníkovým
„U”
profilem
samostatná
vnější
barva
této
sekce
může
být
rozdílná
barvy vrat
olejnice
pohonumusí
musíbýt
býtv vtomto
tomtopøípadì
pøípadìod
maximálnì
lejnice pohonu
maximálnì
eosazena
osazenajedním
jedním
vozíèkem
horní
kolejnice
( vzhledem
k tomu,do
žedo
je
sekce
otočena
ke zdi, není přední
vozíèkem
horní
kolejnice
00mm
podnosnými
nosnými
konzolami
0mm pod
konzolami
strana viditelná
)
lejnice pohonu
musí
v vtomto
pøípadì
maximálnì
kolejnice
pohonu
musí
být
tomto
pøípadì
maximálnì
používá
sebýt
při
ostění
na straně
odsuvu
vetším
než 710 mm
vratyjejespojena
spojena
dvìma
støedovými
panty
vraty
dvìma
støedovými
panty
a
pohonu
na
boční
stěně
0mm pod
600mm
podnosnými
nosnýmikonzolami
konzolami
sraty
vratyjejespojena
spojenadvìma
dvìmastøedovými
støedovýmipanty
panty
34
PRAKTIK
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
KŘÍDLOVÁ VRATA FE
e-mail: [email protected]
Køídlová vrata FE
Køídlová
vrata
FE
Køídlová
vrata
FE FE
Køídlová
vrata
FE
Køídlová
vrata
FE
Køídlová
vrata
Popis
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
www.lomax.cz
e-mail:
[email protected]
www.lomax.cz
e-mail:
[email protected]
www.lomax.cz
e-mail:
[email protected]
www.lomax.cz
e-mail:
[email protected]
www.lomax.cz
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
Technické parametry 1-křídlového provedení
Křídlová vrata a dveře jsou složena ze sekcí tloušťky 40mm a z oceloRozměry:
Popis
Technické
parametry
1-køídlového provedení
vých profilů bez přerušeného tepelného mostu. Jelikož se jedná o atypicmax. šířka
1 500 mm
Popis
Køídlová
a dveøe jsou složena ze sekcí tloušky 40mm a z ocelových
Popis vrata
Popis
Technické
parametry
1-køídlového
provedení
Rozmìry:
Popis
Popis
ký zámečnický
výrobek, není deklarována průvzdušnost, zatížení větrem,
max.
výška
3 000
mm
Technické
parametry
1-køídlového
provedení
Technické
parametry
1-køídlového
provedení
Technické
parametry
1-køídlového
provedení
Technické
parametry
1-køídlového
provedení
Køídlová
vrata
dveøe
jsou
složena
ze sekcí
sekcí
tloušky
40mm
z40mm
ocelových
profilù
bezvrata
pøerušeného
tepelného
mostu.
Jelikož
se40mm
jedná
Køídlová
vrata
dveøe
jsou
složena
ze
sekcí
tloušky
40mm
aocelových
ocelových
Køídlová
aa dveøe
jsou
ze
tloušky
aoazaatypický
Rozmìry:
Køídlová
vrata
a složena
dveøe
jsou
složena
ze
sekcí
tloušky
a z ocelových Rozmìry:
max. Rozmìry:
šíøka 1 500 mm
Køídlová
vrata
aadveøe
jsou
složena
ze
sekcí
tloušky
40mm
z zocelových
součinitel
prostupu
tepla
ani
voděodolnost.
Rozmìry:
Rozmìry:
profilù
bez
pøerušeného
tepelného
mostu.
Jelikož
se
jedná
o
atypický
Technické
parametry
2-křídlového
provedení
zámeènický
výrobek,
není
deklarována
prùvzdušnost,
zatížení
vìtrem,
profilù
pøerušeného
tepelného
mostu.
Jelikož
se
jedná
atypický
profilù
bez
pøerušeného
tepelného
mostu.
Jelikož
sese
jedná
ose
atypický
šíøka
500
mm
profilù
bez
pøerušeného
tepelného
mostu.
Jelikož
o atypický
max.
výška
mm
Lakování
rámu
abez
zárubně
v ceně.
profilù
bez
pøerušeného
tepelného
mostu.
Jelikož
jedná
oojedná
atypický
max.
šíøka
1500
500
max.
šíøka
1121500
mm
max.
šíøka
1mm
500 mm
max.
šíøka
500
mm
zámeènický
výrobek,
není
deklarována
prùvzdušnost,
zatížení
vìtrem,
souèinitel
prostupu
tepla
ani
vodìodolnost.
zámeènický
výrobek,
není
deklarována
prùvzdušnost,
zatížení
vìtrem,vìtrem,
zámeènický
výrobek,
není
deklarována
prùvzdušnost,
zatížení
zámeènický
není deklarována
zatížení
max.
výška
2
500
mm
Rozměry:
Možnost
otevírání
křídel
ven
ivýrobek,
dovnitř
(bez
zastínění
připrùvzdušnost,
otevření
navìtrem,
138°)
zámeènický
výrobek,
není
deklarována
prùvzdušnost,
zatížení
vìtrem,
max.
výška
2500
500
max.
výška
2 2500
mm
max.
výška
2mm
500 mm
max.
výška
mm
souèinitel
prostupu
tepla
ani
vodìodolnost.
Vrchní
nástøik
je v bílé
nebo
hnìdé
(venkovní)
barvì. (s
Lakování
rámu
souèinitel
prostupu
tepla
ani
vodìodolnost.
souèinitel
prostupu
tepla
anišířky
vodìodolnost.
souèinitel
prostupu
tepla
ani
vodìodolnost.
max. šířka
3 000 mm
Při otevření
na
90°
zastíní
každé
křídlo
29mm
průjezdu
klikou 85
mm)a
souèinitel
prostupu
tepla
ani
vodìodolnost.
Technické
parametry
2-køídlového provedení
Vrchní
nástøik
je
v
bílé
nebo
hnìdé
(venkovní)
barvì.
Lakování
rámu
a
zárubnì
v
cenì.
Vrchní
nástøik
je
v
bílé
nebo
hnìdé
(venkovní)
barvì.
Lakování
rámu
a
Vrchní
nástøik
bílé
nebo
hnìdé
(venkovní)
barvì.
Lakování
rámu
Vrchní
nástøik
jeklika
vjebílé
nebo
hnìdé
(venkovní)
Lakování
rámu
a aa
Technické
parametry
2-køídlového
provedení
max.
výška
3 000
mm
Na výběr
klika/klika,
barva
stříbrný
eloxbarvì.
nebo
elox
bronz.
Vrchní
nástøik
je
vvkoule,
bílé
nebo
hnìdé
(venkovní)
barvì.
Lakování
rámu
Rozmìry:
Technické
parametry
2-køídlového
provedení
Technické
parametry
2-køídlového
provedení
Technické
parametry
2-køídlového
provedení
Technické
parametry
2-køídlového
provedení
zárubnì
cenì.
vl rámu.
cenì.
Možnost
otevírání
køídel
ven (součástí
i dovnitø (bez
zastínìní
otevøení
na 138°)
zárubnì
cenì.
zárubnì
vv cenì.
Rozmìry:
Kotvení
skrz
ocelový
profi
dodávky
jsou pøi
ucpávky
monzárubnì
vvzárubnì
cenì.
max. Rozmìry:
šíøka 3 000 mm
Rozmìry:
Rozmìry:
Rozmìry:
Možnost
otevírání
køídel
ven
dovnitø
(bez
zastínìní
pøi
otevøení
na
138°)
Možnost
otevírání
ven
i(bez
dovnitø
(bez
zastínìní
otevøení
na 138°)
Pøi
otevøení
na
90° zastíní
každé
29mm
šíøky
prùjezdu
(s pøi
klikou
85mm)
Možnost
otevírání
køídel
ven
idovnitø
dovnitø
(bez
zastínìní
pøi
otevøení
na
138°)
Možnost
otevírání
køídel
ven
iikøídel
dovnitø
(bez
zastínìní
pøi
otevøení
na
138°)
tážních
otvorů)
max.
šíøka
000
mm
max.
šíøka
3mm
000 mm
Možnost
otevírání
køídel
ven
ikøídlo
zastínìní
pøi
otevøení
na
138°)
max.
výška
mm
max.
šíøka
3000
000
max.
šíøka
3333000
mm
max.
šíøka
000
mm
Pøivýbìr
otevøení
nana
90°
zastíní
každé
køídlo
29mm
šíøky
prùjezdu
klikou
85mm)
Pøi
otevøení
nakoule,
90°
zastíní
každé
køídlo
29mm
šíøky
prùjezdu
(s85mm)
klikou 85mm) max. výška
Pøi
otevøení
na
90°
zastíní
každé
køídlo
29mm
šíøky
prùjezdu
(sklikou
klikou
85mm)
klika/klika,
klika
barva
støíbrný
elox
nebo
elox
bronz.
Pøi
otevøení
na
90°
zastíní
každé
køídlo
29mm
šíøky
prùjezdu
(s(s
klikou
85mm)
VrataNa
nelze
ovládat
elektrickým
pohonem
!29mm
3
000
max.
výška
3mm
000 mm
Pøi
otevøení
90°
zastíní
každé
køídlo
šíøky
prùjezdu
(s
max.
výška
3
000
max.
výška
3
000
mm
max. výška 3 000mm
mm
Na
výbìr
klika/klika,
klika
koule,
barva
støíbrný
elox
nebo
elox
bronz.
Na
výbìr
klika/klika,
klika
koule,
barva
støíbrný
elox
nebo
elox
bronz.
Na
výbìr
klika/klika,
klika
koule,
barva
støíbrný
elox
nebo
elox
bronz.otvorù
NaNa
výbìr
klika/klika,
klika
koule,
barva
støíbrný
elox
nebo
elox
bronz.
Kotvení
skrz
ocelový
profil
rámu
(souè.
dodávky
- elox
ucpávky
montážních
výbìr
klika/klika,
klika
koule,
barva
støíbrný
nebo
elox
bronz.
Kotvení
skrz
ocelový
profil
rámu
(souè.-- ucpávky
dodávky
-montážních
ucpávky
montážních
Kotvení
skrz
ocelový
profil
rámu
(souè.
dodávky
ucpávky
otvorù
Kotvení
skrz
ocelový
profil
rámu
(souè.
ucpávky
montážních
otvorùotvorù
Kotvení
skrz
ocelový
profil
rámu
(souè.
dodávky
montážních
otvorù
Vrata
nelze
ovládat
elektrickým
pohonem
!dodávky
Kotvení
skrz
ocelový
profil
rámu
(souè.
dodávky
- -ucpávky
montážních
otvorù
Vrata
nelze
ovládat elektrickým
!
Vrata
nelze
ovládat
elektrickým
pohonem
! !
Vrata
nelze
ovládat
elektrickým
pohonem
Vrata
nelze
ovládat
elektrickým
pohonem
!pohonem
Vrata nelze ovládat elektrickým pohonem !
35
KV - FE
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
Køídlová
vrata
Køídlová
vrata
FEFE
Køídlová
FE
KŘÍDLOVÁ
VRATAvrata
FE
[email protected] www.lomax.cz
www.lomax.cz
e-mail:
[email protected]
www.lomax.cz
e-mail:
[email protected]
e-mail:
[email protected]
www.lomax.cz
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
www.lomax.cz
36
KV - FE
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
KŘÍDLOVÁvrata
VRATA AL
Køídlová
AL
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.lomax.cz
www.lomax.cz
j.)
KY le, a
T
O kou
e-mail: [email protected] Í F www.lomax.cz
,
N
IL klika
A
)
e-mail:
[email protected]
www.lomax.cz
T è,
e-mail:
[email protected]
www.lomax.cz
e-mail:
podpora@lomax.cz
www.lomax.cz
aj.
e-mail:
podpora@lomax.cz
www.lomax.cz
DE ástr TKYwww.lomax.cz
e-mail:
podpora@lomax.cz
e-mail:
podpora@lomax.cz
e,www.lomax.cz
l
u
, z FO , kYKoYY , a),,ja.ja.)j)j..)))
YuY
eljee. a j.
nty ILNÍ liOkaO
TTYKTK
ToK
a
ouo,luluael,le, a
kFÍTFO
KO
K
e
k
(p ETA rè,ÍNO
l
k
T
k
,
o
u
ÍFF ,O
a k, u
Køídlová vrata AL
Køídlová
vrata
AL
Køídlová
vrata
AL
Køídlová
vrata
AL
Køídlová
vrata
AL
Køídlová
vrata
AL
Køídlová
vrata
AL
Í liÍk,llaiFikako,a , ko
LLFN
D ásIAtLÍIN
aklkik a
zTEIALTATNA
ILèINrI,lLèièkk,N
,
y
tkètr, k, , klik
tDTE
T sTt,srA
AE
DD
n
E
r
s
)
)
á
t
a
è
è
.
á
á
Y , aj.
Y , aj (p DEtnyDz,tát,yyzD,sz,tEzázrzsástr
K
K
e
e
y
n
n
l
l
OT u
OT u
p(aptpyana, t ty,
Í F a, koj.)
Í F a, ko j.) (p(a(np(a(pan
N
N
IL kKlYik le, a
IL lik Y , a
TA rO
TA rè, k OTK ouYle j.a)j)j..))
è,T u .)j..))
E
E
D NásÍ tF aTY,KTKTkYKKoYYYYleal,lje,e.a),a,jaja.a)j j.)
D ást NÍ F aT, YKkTKTYKKYYlYea,lle,jea.,)a, ja.aj.)
kKO
z IL FlikO
uo, ulue ,
ILz kFÍlTiO
o,ulue ,
T kTolkK
TkToklkuK
F
FO
FKOO
ÍFÍTFO
,uk, oeuooule
u,k, okeuooule
,ÍNN
ty, ETA trèN,LFÍkNNÍO
TtyA, rN
,O
,aO
FÍ O
O
a
o
o
è
n
n
a
a
E
a
a
Í
F
F
F
,
,
k
k
k
L
t
i
i
k
k
ÍI L laikÍkki,kllia a, k
IALA
ILèINrI,lLèièk,N
(pDa, zTEEáIALTAsTN
(pa D, zTáEEAIsLTATIANLIALIèÍINLr,Ièl,Lkèik,kNl,iaklkkiÍ,lklialika,
k, l lik
k
E
E
r
k
T
t
T
A
A
r
r
A
A
tDyDTDD
TDD
E áE
EázEsrásètáTst,srèt rè,
sáèsTát,stsrtkètrt,rè, k
n
nDtyD
E
E
r
D
z
a
a
t
t
t
D y,táyyzD,sz, áz ás
,zs, ázparametry
, yázyD
(pprovedení
(pTechnické
ás parametry
1-køídlového
tnz t, z provedení
Technické
1-křídlového
nyanat,yntnzytt, ty, z
a
a
tapnyana, tnynty,
t
p
p
p
(
(
p
p
Rozmìry:
a
n
n( an
(
(
(pa(pTechnické
p
a
( (pa
parametry 1-køídlového(pprovedení
p
(
(Rozměry:
Popis
Popis
Køídlová vrata a dveøe jsou složena ze sekcí tloušky 40mm a z hliníkových
Popis
profilù bez
pøerušeného
tepelného
mostu.
Jelikož
se jedná
o atypický
Křídlová
vrata a dveře
jsou složena
ze sekcí
tloušťky
40 mm
max. šíøka 1 500 mm
Køídlová
vrata a dveøe
jsou složena
ze sekcí
tloušky
40mmaazzhliníkohliníkových
Popis
Rozmìry:
Popis
Technické
parametry
1-køídlového
provedení
výchPopis
profi
lů beznení
přerušeného
tepelného
mostu. Jelikož
se jedná
o atypicmax.
šířka
1parametry
250 mm
Technické
1-køídlového
provedení
Technické
parametry
1-køídlového
provedení
zámeènický
výrobek,
deklarována
prùvzdušnost,
zatížení
vìtrem,
Popis
Technické
parametry
1-køídlového
provedení
Popis
profilù
bez
pøerušeného
tepelného
mostu.
Jelikož
se
jedná
o
atypický
Popis
max.
výška
500mm
mm
Køídlová
vrata
a
dveøe
jsou
složena
ze
sekcí
tloušky
40mm
a
z
hliníkových
Køídlová
vrata
a
dveøe
jsou
složena
ze
sekcí
tloušky
40mm
a
z
hliníkových
Technické
parametry
provedení
Technické
provedení
max.
šíøka
122parametry
500
Køídlová
vrata
a adveøe
složena
zeze
sekcí
tloušky
40mm
a azvětrem,
Rozmìry:
kýprostupu
zámečnický
výrobek,
neníjsou
deklarována
průvzdušnost,
zatížení
max.
výška
450 1-køídlového
mm 1-køídlového
Rozmìry:
Rozmìry:
Køídlová
vrata
dveøe
jsou
složena
sekcí
tloušky
40mm
zhliníkových
hliníkových
souèinitel
tepla
ani
vodìodolnost.
Køídlová
vrata
a
dveøe
jsou
složena
ze
sekcí
tloušky
40mm
a
z
hliníkových
Rozmìry:
Køídlová
vrata
a
dveøe
jsou
složena
ze
sekcí
tloušky
40mm
a
z
hliníkových
zámeènický
výrobek,
není
deklarována
prùvzdušnost,
zatížení
vìtrem,
profilù
bez
pøerušeného
tepelného
mostu.
Jelikož
se
jedná
o
atypický
Rozmìry:
profilù
bez
pøerušeného
tepelného
mostu.
Jelikož
se jedná
o atypický
Rozmìry:
max.
výška
2
500
mm
profilù
bez
pøerušeného
tepelného
mostu.
Jelikož
se
jedná
o
atypický
max.
šíøka
1
500
mm
součinitel
prostupu
tepla
ani
voděodolnost.
max.
šíøka
1
500
mm
max.
šíøka
11500
mm
profilù
bez
pøerušeného
tepelného
mostu.
Jelikož
jedná
o atypický
profilù
bez
pøerušeného
tepelného
mostu.
Jelikož
se se
jedná
o atypický
max.
šíøka
500
mm
profilù
bez
pøerušeného
tepelného
mostu.
Jelikož
sezatížení
jedná
ovìtrem,
atypický
Skrytý stavitelný
pant.
souèinitel
prostupu
tepla
ani
vodìodolnost.
Technické
parametry
2-křídlového
zámeènický
výrobek,
není
deklarována
prùvzdušnost,
max.
šíøka
1 500
mm
zámeènický
výrobek,
není
deklarována
prùvzdušnost,
zatížení
vìtrem,
max.
šíøka
500
mm
Technické
parametry
2-køídlového
provedení provedení
výrobek,
není
deklarována
prùvzdušnost,
zatížení
vìtrem,
max.
výška
221500
mm
Skrytý zámeènický
stavitelný
pant.
max.
výška
500
mm
max.
výška
22500
mm
zámeènický
výrobek,
není
deklarována
prùvzdušnost,
zatížení
vìtrem,
zámeènický
výrobek,
není
deklarována
prùvzdušnost,
zatížení
vìtrem,
max.
výška
500
mmmm
zámeènický
výrobek,
není
deklarována
prùvzdušnost,
zatížení
vìtrem,
Skrytý
stavitelný
pant.
souèinitel
prostupu
tepla
ani
vodìodolnost.
MožnostMožnost
otevírání
køídel
ven
i
dovnitø
(max.
100°
zastínìní
cca
3mm)
max.
výška
2
500
mm
souèinitel
prostupu
tepla
ani
vodìodolnost.
max.
výška
2
500
Technické
parametry 2-køídlového
provedení
souèinitel
prostupu
tepla
ani
vodìodolnost.
Rozměry:
otevírání
křídel ven
i dovnitř
(max. 100° - zastínění cca 3 mm)
Rozmìry:
souèinitel
prostupu
tepla
ani
vodìodolnost.
prostupu
tepla
ani
vodìodolnost.
souèinitel
prostupu
tepla
ani vodìodolnost.
Možnost
otevírání
køídel
ven
i dovnitø
(max.
100°
- zastínìní
cca65
3mm)
Skrytý
stavitelný
pant.
Skrytý
stavitelný
pant.
Pøi otevøení
nasouèinitel
90°
zastíní
každé
køídlo
9mm
šíøky
prùjezdu
(s(sklikou
65mm)
Skrytý
stavitelný
pant.
Rozmìry:
max.
šířka
2
500
Při otevření
na
90°
zastíní
každé
křídlo
9 mm
šířky
průjezdu
klikou
mm)
Technické
parametry
2-køídlového
provedení
Technické
2-køídlového
provedení
Technické
parametry
2-køídlového
provedení
Skrytý
stavitelný
pant.
max.
šíøka
3parametry
000mm
mm
Skrytý
stavitelný
pant.
Skrytý
stavitelný
pant.
Technické
parametry
2-køídlového
provedení
Pøi
otevøení
na
90°
zastíní
každé
køídlo
9mm
šíøky
prùjezdu
(s
klikou
65mm)
Možnost
otevírání
køídel
ven
i
dovnitø
(max.
100°
zastínìní
cca
3mm)
Technické
parametry
2-køídlového
provedení
Technické
provedení
Možnost
otevírání
køídel
ven
i
dovnitø
(max.
100°
zastínìní
cca
3mm)
max.
výška
450mm
mm 2-køídlového
Možnost
otevírání
køídel
ven
i
dovnitø
(max.
100°
zastínìní
cca
3mm)
Na
výběr
klika/klika,
klika
koule,
barva
stříbrný
elox
nebo
elox
bronz.
max.
šíøka
32parametry
000
Rozmìry:
Na výbìr klika/klika,
klika
koule,
barva
støíbrný
elox
nebo
elox
bronz.
Rozmìry:
Rozmìry:
Možnost
otevírání
køídel
ven
i
dovnitø
(max.
100°
zastínìní
cca
3mm)
max.
výška
3
000
mm
Možnost
otevírání
køídel
ven
i
dovnitø
(max.
100°
zastínìní
cca
3mm)
otevírání
køídelkaždé
ven
i køídlo
dovnitø
(max.
100°
- zastínìní
cca 3mm)
Rozmìry:
Pøi
otevøení
na
zastíní
9mm
šíøky
prùjezdu
(s(sklikou
65mm)
NaPøi
výbìr
klika/klika,
klika
koule,
barva
støíbrný
elox
nebo
elox(sbronz.
Rozmìry:
PøiMožnost
otevøení
na90°
90°
zastíní
každé
køídlo
9mm
šíøky
prùjezdu
klikou
65mm) Rozmìry:
pomocí
kotevních
plechů
(součást
dodávky)
otevøení
nana
90°
zastíní
každé
køídlo
9mm
šíøky
prùjezdu
klikou
65mm)
max.
šíøka
33000
mm
max.
výška
33000
mm
max.
šíøka
000
mm
max.
šíøka
000
mm
Pøi
otevøení
90°
zastíní
každé
køídlo
9mm
šíøky
prùjezdu
(s
klikou
65mm)
Montáž Kotvení
pomocí
kotevních
plechù
(souèástí
dodávky)
Pøi Na
otevøení
na
90°nazastíní
každé
køídlo
9mm
šíøky prùjezdu
(s elox
klikou
65mm)
Pøi
otevøení
90°klika
zastíní
každé
køídlo
9mm
šíøky
prùjezdu
(sbronz.
klikou
65mm)
max.
šíøka
3 000
mmmm
výbìr
klika/klika,
koule,
barva
støíbrný
elox
nebo
Montáž
pomocí
kotevních
plechù
(souèástí
dodávky)
max.
šíøka
3 000
mm
max.
šíøka
000
Na
výbìr
klika/klika,
klika
koule,
barva
støíbrný
elox
nebo
elox
bronz.
Vrata
nelze
ovládat
elektrickým
pohonem
!støíbrný
Na výbìr
klika/klika,
klika
koule,
barva
støíbrný
elox
nebo
elox
bronz.
max.
výška
333000
mm
max.
výška
000
mm
výbìr
klika/klika,
klika
koule,
elox
nebo
elox
bronz.
max.
výška
33000
mm
Vrata nelze ovládat
elektrickým
pohonem
! barva
NaNa
výbìr
klika/klika,
klika
koule,
barva
støíbrný
elox
nebo
elox
bronz.
Na
výbìr
klika/klika,
klika
koule,
barva
elox
nebo
elox
bronz.
max.
výška
000
mmmm
Montáž
pomocí
kotevních
plechù
(souèástí
dodávky)
max.
výška
3 000
Vrata
nelze
ovládat
elektrickým
pohonem
! støíbrný
max.
výška
3mm
000
Montáž
pomocí
kotevních
plechù
(souèástí
dodávky)
Montáž
pomocí
kotevních
plechù
(souèástí
dodávky)
Montáž
pomocí
kotevních
plechù
(souèástí
dodávky)
Montáž
pomocí
kotevních
plechù
(souèástí
dodávky)
Montáž
pomocí
kotevních
plechù
(souèástí
dodávky)
Vrata
nelze
ovládat
elektrickým
pohonem
Vrata
nelze
ovládat
elektrickým
pohonem
Vrata
nelze
ovládat
elektrickým
pohonem
! ! !!
Vrata
nelze
ovládat
elektrickým
pohonem
Vrata Vrata
nelze nelze
ovládat
elektrickým
pohonem
!
ovládat
elektrickým
pohonem
!
1.
1.
1.1.1.1.1.
1.
2.
2.
2.
2.2.
2.2.
2.
1.
1.
1.
1.1.
1.1.
1.
2.
2. 2.
2.2.
2.2.
2.
37
KV - AL
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
Køídlovávrata
vrataAL
AL
Køídlová
Køídlová
vrata
AL
Køídlová
vrata
AL AL
Køídlová
KŘÍDLOVÁ
VRATAvrata
AL
e-mail: podpora@lomax.cz
www.lomax.cz
e-mail: podpora@lomax.cz
www.lomax.cz
e-mail: podpora@lomax.cz
www.lomax.cz
e-mail: podpora@lomax.cz
www.lomax.cz
e-mail: podpora@lomax.cz
www.lomax.cz
e-mail: podpora@lomax.cz www.lomax.cz
38
KV - AL
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
e-mail: podpora@lomax.cz
B
A
Pohled z exteriéru
D
120 - 420 mm
120 - 420 mm
2400 - 3000 mm
4500 - 5200 mm
Pohled z exteriéru
levé ostìní
pravé ostìní
2000 - 2490 mm
levé ostìní
pravé ostìní
> 100 mm
2400 - 3000 mm
2000 - 2490 mm
nadpraží
nadpraží
> 100 mm
B
C
A
C
B
www.lomax.cz
C
D
D
DOPORUČENÉ ROZMĚRY GARÁŽE
Nákresy
doporuèených rozmìrù garáží
4500 - 5200 mm
> 100 mm
> 100 mm
DISPOZIČNÍ POŽADAVKY DLE ČSN 73 6057
Garáž musí splňovat požadavky normy ČSN 73 6057 na nejmenší vzdálenosti vozidla od stěn, vrat, případně sousedních vozidel. Tyto vzdálenosti uvádí tabulka
2 (rozměry jsou rovněž zakresleny na výkresovém listu). K minimálním šířkám volných prostorů připočteme rozměry vozidla a dostaneme minimální velikost garáže.
Lépe je ovšem navrhnout rozměry garáže větší, aby vyhovovaly i pro jiný typ vozidla, rovněž aby bylo více prostoru pro otevírání dveří a ukládání zavazadel. Optimální šířka garáže pro malé osobní automobily je 2,70 m, pro střední a velké osobní automobily a malé karavany 3,00 m, pro velké karavany 3,50 m. Délka garáže
pro malé vozy je 5,30 m, pro střední a velké osobní automobily a malé karavany 6,20 m a pro velké karavany až 8,60 m. Šířka vrat garáže pro vozidla do 5,00 m délky
má být nejméně o 0,50 m větší, u vozidel dlouhých 5,00 až 10,00 m o 0,80 m větší a pro vozidla delší než 10,00 m o 1,00 m větší, než je největší šířka projektem
předpokládaného vozidla v garáži. Vrata mají mít výšku nejméně o 0,20 m větší než je největší výška projektem předpokládaného vozidla v garáži, nejméně však
2,00 m. U změn podélného sklonu v místě vjezdu je třeba vzít v úvahu i zvednutí zadní části vozidla při zajíždění (vyjíždění).
Vozidlo
Skupina
1
Orientační rozměry (m)
Podskupina
Druh
Šířka
Délka
Výška
01
Malé osobní automobily
1,65
4,25
1,50
2,4
Střední a velké osobní automobily
1,80
5,00
1,90
2,80
Karavany: malé
2,30
5,00
2,80
-
velké
2,50
7,30
3,00
3,85
02
Rozvor
Tabulka1 - Třídění a orientační rozměry vozidel a jízdních souprav
Pro vozidla délky [m]
Vzdálenost
do 4,25
od 4,25
do 5,00
od 5,00
do 8,00
od 8,00
do 10,00
nad 10,00
nejmenší vzdálenost [m]
Mezi stěnou a bokem vozidla na straně řidiče, mezi vozidly vedle sebe
A
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
Mezi stěnou a bokem vozidla na opačné straně řidiče, mezi stěnou a bokem vozidla při šikmém řazení
B
0,25
0,25
0,40
0,40
0,50
Mezi čelem vozidla a stěnou nebo vraty, mezi dvěma vozidly za sebou
C
0,50
0,60
0,80
0,80
0,80
Mezi koncem vozidla a stěnou nebo vraty
D
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
Tabulka 2 - Nejmenší vzdálenosti vozidla od stěn, vrat a sousedních vozidel
39
POZNÁMKY
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
Z
e-mail: podpora@lomax.cz
www.lomax.cz
Lomax & Co. s.r.o.
691 08 Bořetice 417
Tel.: +420 519 304 034
Tel.: +420 519 304 044
Tel.: +420 519 304 045
e-mail: podpora@lomax.cz, www.lomax.cz
40
© LOMAX & Co s.r.o.
TLS 03 - 2015
Download

Technické listy sekční a posuvná vrata