Dovolujeme si Vás pozvat na šestý ročník taneční přehlídky
O rtyňskou zvonici 2014
Druh soutěže: nepostupová přehlídka AMATÉRSKÝCH kroužků a dětských kolektivů
v tancích lidových, moderních, společenských, country, show….
Pořadatel: Jednota Orel Rtyně v Podkrkonoší
Termín: sobota 7.června 2014
Místo konání: Sportovní hala Orlovna Rtyně (náměstí Horníků)
Časový harmonogram soutěže:
8:00 – otevření sportovní haly
9:00 – registrace kolektivů
10:00 – zahájení přehlídky
Soutěžní kategorie:
I. věkový průměr do 10,0 let
II. věkový průměr 10,1-15,0 let
III. věkový průměr nad 15,1 let
Forma tance:
A) Moderní tanec:
1. ve stylu disko
2. hip hop a taneční novinky
B) Volný tanec:
1. country a lidový tanec
2. parketové scénky a show s náznakem děje
( s použitím kulis a rekvizit – různé hudeb. styly)
3. scénický tanec, orient
4. mažoretková vystoupení… (Pom pom – Baton)
C) Společenský tanec: 1. LAT formace
2. STT formace
D) Speciální kategorie malých tanečníků věkovým průměrem do 6,0 let
Ve stylu tance
1. Moderní
2. Volný
Ceny: diplomy pro nejlepší taneční kolektivy v taneční kategorii
a samozřejmě pěkné ceny
Hudební doprovod: Vlastní hudební nahrávku pouze na CD!
Nahrávka musí být celá na jednom CD (nástup, vystoupení i odchod musí být na jednom CD) a
každé vystoupení zvlášť!!! Musí být označená klubem!!! Záznam musí být kvalitní!!!
Doporučujeme - skladba by neměla přesáhnout 5 min.
Počet členů skupiny při tanci max. 35
Není přípustné, aby vedoucí byl součástí vystoupení, tzn. vedoucí pouze dohlíží a dává pokyny
zvukaři…. (s výjimkou nejstarší kategorie)
Prostorové zkoušky budou probíhat od 8:00 hodin v pořadí, ve kterém budou nahrávky
jednotlivých kolektivů předány zvukaři.
Ukončení prostorových zkoušek je v 9:45hod.
Vaše požadavky uveďte v přihlášce, pokud to bude možné – připravíme.
Se skupinou mají zdarma vstup pouze dva vedoucí jako doprovod a dozor.
Pořadatel si vyhrazuje právo spojení kategorií, které budou málo obsazené!
Startovné: 150,- za každé vystoupení
Vstupné: 30,- pro neúčinkující
Děti do 15ti let zdarma
Přehlídka bude přístupná veřejnosti od 9:30 hod.
Uzávěrka přihlášek: do 25. května 2014
Zasílejte na adresu:
Lenka Fantová – Jednota Orel
Pod Strání 515
Rtyně v Podkrkonoší
542 33
nebo emailem: [email protected]
Další informace:
Lenka Fantová 724 539 227
Občerstvení:
Sportovní bar v hale.
Tato akce se uskuteční za finanční podpory Města Rtyně v Podkrkonoší a sponzorských
darů.
NA VAŠE TANEČNÍ ÚSPĚCHY SE TĚŠÍ POŘADATELÉ!!!
Přihláška na konci
dokumentu
Přihláška – O rtyňskou zvonici 2014
Kolektiv může mít volný počet vystoupení, ale každé vystoupení musí být jednotlivě přihlášeno!
Název kolektivu:……………………………………………………………………
Adresa zřizovatele:…………………………………………………………………
Jméno vedoucího a kontakt:………………………………………………………
Tel:……………………………………………Email:…………………………….
Počet účastníků celkem:……………(kvůli šatnám) Čas příjezdu na soutěž:…………
VYSTOUPENÍ 1
Název vystoupení:……………………………………. Počet tanečníků:…………… Délka tance: …………..
Věkový průměr: ……… (nutno doložit seznamem s daty narození v případě vyzvání – stačí na místě soutěže
v případě spornosti – včetně zdravotních kartiček dětí nebo jiného dokladu)
Soutěžní kategorie(věk): (označte kroužkem)
I. (do 10,0 let)
II. (10,1 – 15,0 let)
III. (nad 15,1 let)
Druh tance: (označte kroužkem kategorii a podkategorii)
A) MODERNÍ
1. Styl Disko
2. Hip-hop a novinky
B) VOLNÝ
1. Country a lidové
2. Parketové scén. (připište styl hudby)
3. Scénický tanec, orient
4. Mažoretky (připište s jakým náčiním)
C) SPOLEČENSKÝ
1. LAT
2.STT
D) SPECIÁLNÍ KATEGORIE MALÝCH TANEČNÍKŮ (do 6ti let průměrem) 1. nebo 2.
VYSTOUPENÍ 2
Název vystoupení:……………………………………. Počet tanečníků:…………… Délka tance: …………..
Věkový průměr: ……… (nutno doložit seznamem s daty narození v případě vyzvání – stačí na místě soutěže
v případě spornosti – včetně zdravotních kartiček dětí nebo jiného dokladu)
Soutěžní kategorie(věk): (označte kroužkem)
I. (do 10,0 let)
II. (10,1 – 15,0 let)
III. (nad 15,1 let)
Druh tance: (označte kroužkem kategorii a podkategorii)
E) MODERNÍ
1. Styl Disko
2. Hip-hop a novinky
F) VOLNÝ
1. Country a lidové
2. Parketové scén. (připište styl hudby)
3. Scénický tanec, orient
4. Mažoretky (připište s jakým náčiním)
G) SPOLEČENSKÝ
1. LAT
2.STT
H) SPECIÁLNÍ KATEGORIE MALÝCH TANEČNÍKŮ (do 6ti let průměrem) 1. nebo 2.
VYSTOUPENÍ 3
Název vystoupení:……………………………………. Počet tanečníků:…………… Délka tance: …………..
Věkový průměr: ……… (nutno doložit seznamem s daty narození v případě vyzvání – stačí na místě soutěže
v případě spornosti – včetně zdravotních kartiček dětí nebo jiného dokladu)
Soutěžní kategorie(věk): (označte kroužkem)
I. (do 10,0 let)
II. (10,1 – 15,0 let)
III. (nad 15,1 let)
Druh tance: (označte kroužkem kategorii a podkategorii)
I) MODERNÍ
1. Styl Disko
2. Hip-hop a novinky
J) VOLNÝ
1. Country a lidové
2. Parketové scén. (připište styl hudby)
3. Scénický tanec, orient
4. Mažoretky (připište s jakým náčiním)
K) SPOLEČENSKÝ
1. LAT
2.STT
L) SPECIÁLNÍ KATEGORIE MALÝCH TANEČNÍKŮ (do 6ti let průměrem) 1. nebo 2.
VYSTOUPENÍ 4
Název vystoupení:……………………………………. Počet tanečníků:…………… Délka tance: …………..
Věkový průměr: ……… (nutno doložit seznamem s daty narození v případě vyzvání – stačí na místě soutěže
v případě spornosti – včetně zdravotních kartiček dětí nebo jiného dokladu)
Soutěžní kategorie(věk): (označte kroužkem)
I. (do 10,0 let)
II. (10,1 – 15,0 let)
III. (nad 15,1 let)
Druh tance: (označte kroužkem kategorii a podkategorii)
M) MODERNÍ
1. Styl Disko
2. Hip-hop a novinky
N) VOLNÝ
1. Country a lidové
2. Parketové scén. (připište styl hudby)
3. Scénický tanec, orient
4. Mažoretky (připište s jakým náčiním)
O) SPOLEČENSKÝ
1. LAT
2.STT
P) SPECIÁLNÍ KATEGORIE MALÝCH TANEČNÍKŮ (do 6ti let průměrem) 1. nebo 2.
Download

Dovolujeme si Vás pozvat na první ročník taneční soutěže