Download

Sarısalkım Mahallesi nazım imar plan revizyonuna yapılan itirazların