OCELOVÁ SVODIDLA MARCEGAGLIA
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ MARCEGAGLIA
OBSAH
O firmě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Svodidlo M-JS-N2/230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Svodidlo M-JS-N2/282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Svodidlo M-JS-H1/281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Svodidlo M-JS-H1/240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Svodidlo M-JS-H2/167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Svodidlo M-JS-H2/226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Svodidlo M-JS-H2/300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Svodido M-OS-H2/301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Svodidlo M-OS-H2/174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Svodidlo M-OS-H2/028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Svodidlo M-OS-H4/041 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Svodidlo M-ZS-H2/169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Svodidlo M-ZS-H2/170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kontakty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
1
Společnost RENA NOVA, s.r.o. byla založena v roce 1995
se zaměřením na stavební a obchodní činnost menšího
rozsahu. Postupem času se začala zabývat bezpečností
silničního provozu a byla pověřena výhradním zastoupením několika renomovaných zahraničních výrobců silničních bezpečnostních systémů. Distribuce a instalace těchto systémů pro český a slovenský trh je současnou hlavní
činností firmy.
Dodáváme a instalujeme silniční ocelová svodidla, snadno
demontovatelná oboustranná ocelová svodidla, otevírací
ocelová svodidla, dočasná ocelová svodidla, tlumiče nárazu, mobilní protihlukovou stěnu, permanentní a mobilní zábrany pro obojživelníky, sítě proti sněhu, přenosné
výstražné prahy, kontejnery na posypový materiál a další.
Tyto výrobky nabízíme s platnými certifikáty pro Českou
a Slovenskou republiku.
Spoločnosť RENA NOVA, s.r.o. bola založená v roku 1995
so zameraním na stavebnú a obchodnú činnosť menšieho
rozsahu. Postupom času sa začala zaoberať bezpečnosťou
cestnej premávky a bola poverená výhradným zastúpením
niekoľkých renomovaných zahraničných výrobcov cestných bezpečnostných systémov. Distribúcia a inštalácia
týchto systémov pre český a slovenský trh je súčasnou
hlavnou činnosťou firmy.
Dodávame a inštalujeme cestné oceľové zvodidlá, ľahko
demontovateľné obojstranné oceľové zvodidlá, otváracie
oceľové zvodidlá, dočasné oceľové zvodidlá, tlmiče nárazu, mobilnú protihlukovú stenu, permanentné a mobilné
zábrany pre obojživelníky, siete proti snehu, prenosné výstražné prahy, kontajnery na posypový materiál a ďalšie.
Tieto výrobky ponúkame s platnými certifikáty pre Českú
a Slovenskú republiku.
Vývoj firmy v čase
První instalace otevíracího
ocelového svodidla
Prvá inštalácia otváracieho
oceľového zvodidla
Založení firmy
Založenie firmy
1995
2002
První instalace tlumiče nárazu
Prvá inštalácia tlmiče nárazu
Proč s námi spolupracovat
• Nabídka nejmodernějších technologií
• Přes 15 let zkušeností v oboru
• Dlouhodobá spolupráce s renomovanými firmami
• Zodpovědnost, flexibilita, rychlé jednání
2005
Rozšíření nabídky o silniční
ocelová svodidla
Rozšírenie ponuky o cestné
oceľové zvodidlá
2007
2014
První instalace lehce demontovatelného
oboustranného ocelového svodidla
Prvá inštalácia ľahko demontovateľného
obojstranného oceľového zvodidla
Prečo s nami spolupracovať
• Ponuka najmodernejších technológií
• Cez 15 rokov skúseností v odbore
• Dlhodobá spolupráca s renomovanými firmami
• Zodpovednosť, flexibilita, rýchle jednanie
3
Svodidlo M-JS-N2/230
230/2131/CPR/2014
Jednostranné svodidlo, úroveň zadržení N2, pracovní šířka W2
Jednostranné zvodidlo, úroveň zachytenia N2, pracovná šírka W2
205
4000
14
4000
2000
709
4000
2000
13
310
11
19
11
Směr dopravy
13
14
650
750
19
850
1500
709
120
Popis svodidla / Popis zvodidla
Výška svodidla / Výška zvodidla
750 ± 25 mm
Délka sloupku pod úrovní terénu / Dĺžka stĺpika pod úrovňou terénu
850 mm
Šířka svodidla / Šírka zvodidla
205 mm
Osová vzdálenost sloupků / Osová vzdialenosť stĺpikov
2 000 mm
Protokol z nárazových testů / Protokol z nárazových testov
Certifikační
orgán
Test
Úhel
nárazu
Délka
svodidla m
Hmotnost
vozidla kg
Rychlost
km/h
ASI
max 1.4
THIV
max 33 km/h
D
m
W
m
PROVA 391
Aisico
TB32
20˚
84
1 500
110
1=A
–
0,7
0,8=W2
PROVA 388
Aisico
TB11
20˚
84
900
100
0,9=A
27,2
0,6
0,7=W2
Test č.
6
Prostorové uspořádání svodidel je popsáno v TP 251
709
19
709
709
11 13
709
14
19
11 13
14
11
13
Díly svodidla / Diely zvodidla
Díl č.
Popis
Materiál
Kód
Classe 8.8
Classe 8.8
63800014
63800012
100×40×4 mm
S 275 JR
59600127
Sloupek „U“ / Stĺpik „U“
120×80 Tl=5 D=1 500 mm
S 235 JR
59400481
Svodnice „dvojvlna“ / Zvodnica „dvojvlna“
D=4316 (2000×2) Tl=2,5 mm
S 235 JR
59300244
13
14
Šrouby, matice, podložky / Skrutky, matice, podložky
M16×50 mm
M16×30 mm
11
Krycí obdélníková podložka / Krycia obdĺžniková podložka
709
19
7
Svodidlo M-JS-N2/282
282/2131/CPR/2014
Jednostranné svodidlo, úroveň zadržení N2, pracovní šířka W4
Jednostranné zvodidlo, úroveň zachytenia N2, pracovná šírka W4
205
4000
4
4000
2
205
2
310
105
3
5
5
3
1
4
1
Směr dopravy
700
650
1700
4000
1050
2
120
Popis svodidla / Popis zvodidla
Výška svodidla / Výška zvodidla
700 ± 30 mm
Délka sloupku pod úrovní terénu / Dĺžka stĺpika pod úrovňou terénu
1 050 mm
Šířka svodidla / Šírka zvodidla
205 mm
Osová vzdálenost sloupků / Osová vzdialenosť stĺpikov
4 000 mm
Protokol z nárazových testů / Protokol z nárazových testov
Certifikační
orgán
Test
Úhel
nárazu
Délka
svodidla m
Hmotnost
vozidla kg
Rychlost
km/h
ASI
max 1.4
THIV
max 33 km/h
D
m
Vi
m
W
m
PROVA 944
Aisico
TB32
20˚
64
1 500
110
–
–
1,1
1,3
1,3=W4
PROVA 946
Aisico
TB11
20˚
64
900
100
0,8=A
27
0,9
–
1,0=W3
Test č.
8
Prostorové uspořádání svodidel je popsáno v TP 251
2
1
4
3
5
2
1
4
3
5
Díly svodidla / Diely zvodidla
Díl č.
Popis
Materiál
Kód
Classe 8.8
Classe 8.8
63800857
63800012
100×40×4 mm
S 275 JR
59600127
Sloupek „C“ / Stĺpik „C“
120×55×30 Tl=4 D=1 700mm
S 275 JR
59400943
Svodnice „dvojvlna“ / Zvodnica „dvojvlna“
D=4316 Tl=2 mm
S 355 JR
59300502
5
4
Šrouby, matice, podložky / Skrutky, matice, podložky
M12×50 mm
M16×30 mm
3
Krycí obdélníková podložka / Krycia obdĺžniková podložka
2
1
9
2
Svodidlo M-JS-H1/281
281/2131/CPR/2013
Jednostranné svodidlo, úroveň zadržení H1, pracovní šířka W3
Jednostranné zvodidlo, úroveň zachytenia H1, pracovná šírka W3
205
4000
4000
4
4000
2000
2
2
2
205
5
310
105
3
2000
1
5
3
1
4
770
720
1700
Směr dopravy
980
2
120
Popis svodidla / Popis zvodidla
Výška svodidla / Výška zvodidla
770 ± 30 mm
Délka sloupku pod úrovní terénu / Dĺžka stĺpika pod úrovňou terénu
980 mm
Šířka svodidla / Šírka zvodidla
205 mm
Osová vzdálenost sloupků / Osová vzdialenosť stĺpikov
2 000 mm
Protokol z nárazových testů / Protokol z nárazových testov
Certifikační
orgán
Test
Úhel
nárazu
Délka
svodidla m
Hmotnost
vozidla kg
Rychlost
km/h
ASI
max 1.4
THIV
max 33 km/h
D
m
Vi
m
W
m
PROVA 939
Aisico
TB42
15˚
68
10 000
70
–
–
0,8
1,3
1=W3
PROVA 941
Aisico
TB11
20˚
68
900
100
0,8=A
27
0,6
–
0,7=W2
Test č.
10
Prostorové uspořádání svodidel je popsáno v TP 251
2
1
2
4
3
5
2
1
3
5
4
3
5
Díly svodidla / Diely zvodidla
Díl č.
Popis
Materiál
Kód
Classe 8.8
Classe 8.8
63800857
63800012
5
4
Šrouby, matice, podložky / Skrutky, matice, podložky
M12×50 mm
M16×30 mm
3
Krycí obdelníková podložka / Krycia obdľžniková podložka
100×40×4 mm
S 275 JR
59600127
2
Sloupek „C“ / Stĺpik „C“
120×55×30 Tl=4
D=1 700mm
S 275 JR
59400943
1
Svodnice „dvojvlna“ / Zvodnica „dvojvlna“
D=4 316 Tl=2 mm
S 355 JR
59300502
11
Svodidlo M-JS-H1/240
240/2131/CPR/2014
Jednostranné svodidlo, úroveň zadržení H1, pracovní šířka W5
Jednostranné zvodidlo, úroveň zachytenia H1, pracovná šírka W5
364
40
412
A
60
2000
A
14
452
13
452
13
13
452
422
14
13
359
14
359
422
13
11
11
11
2000
2000
2000
13
750
412
4000
Směr dopravy
359
950
1650
700
4000
Popis svodidla / Popis zvodidla
Výška svodidla / Výška zvodidla
750 mm
Délka sloupku pod úrovní terénu / Dĺžka stĺpika pod úrovňou terénu
950 mm
Šířka svodidla / Šírka zvodidla
364 mm
Osová vzdálenost sloupků / Osová vzdialenosť stĺpikov
2 000 mm
Protokol z nárazových testů / Protokol z nárazových testov
Certifikační
orgán
Test
Úhel
nárazu
Délka
svodidla m
Hmotnost
vozidla kg
Rychlost
km/h
ASI
max 1.4
THIV
max 33 km/h
D
m
Vi
m
W
m
X63.02.E02
TÜV
TB42
15˚
88
10 000
70
–
–
1,2
1,9
1,4=W5
X63.01.E02
TÜV
TB11
20˚
88
900
100
0,94=A
26,28
0,6
–
0,9=W3
Test č.
12
Prostorové uspořádání svodidel je popsáno v TP 251
412
537 452
14
13
13
537 452
452 537
359
537 452
412
359
19
11
13
14
11
359
13
359
19
11
13
Díly svodidla / Diely zvodidla
Díl č.
Popis
Materiál
Kód
452
537
Distanční díl / Dištančný diel
Tl=4 mm
S 275 JR
59600524
59600761
412
Zadní pásek / Zadný pásik
66×4 140×4 mm
S 275 JR
59600571
359
Sloupek „U“ / Stĺpik „U“
120×80 Tl=5 mm
D=1 650 mm
S 275 JR
59400007
19
Svodnice „dvojvlna“ / Zvodnica „dvojvlna“
D=4 316 (2 000×2)
Tl=3 mm
S 275 JR
59300355
14
13
Šrouby, matice, podložky / Skrutky, matice, podložky
M16×30 mm
M16×50 mm
Classe 8.8
63800012
63800014
11
Krycí obdélníková podložka / Krycia obdĺžniková podložka
100×40×4 mm
S 275 JR
59600127
13
Svodidlo M-JS-H2/167
167/2131/CPR/2014
Jednostranné svodidlo, úroveň zadržení H2, pracovní šířka W3
Jednostranné zvodidlo, úroveň zachytenia H2, pracovná šírka W3
A
A
188
9
6
7
8
3
10
7
8
2
7
8
2
9
4
4
5
1500
5
1500
1500
1500
4500
4
5
1500
1500
1500
1500
4500
4500
13500
1500
4500
13500
13500
1
940
885
815
1700
Směr dopravy
Popis svodidla / Popis zvodidla
Výška svodidla / Výška zvodidla
940 ± 30 mm
Délka sloupku pod úrovní terénu / Dĺžka stĺpika pod úrovňou terénu
815 ± 30 mm
Šířka svodidla / Šírka zvodidla
188 mm
Osová vzdálenost sloupků / Osová vzdialenosť stĺpikov
1 500 mm
Protokol z nárazových testů / Protokol z nárazových testov
Certifikační
orgán
Test
Úhel
nárazu
Délka
svodidla m
Hmotnost
vozidla kg
Rychlost
km/h
ASI
max 1.4
THIV
max 33 km/h
D
m
Vi
m
W
m
PROVA 792
Aisico
TB51
20
81
13 000
70
–
–
0,9
1,9
1,0=W3
PROVA 787
Aisico
TB11
20
81
900
100
0,9=A
29
0,6
–
0,7=W2
Test č.
14
Prostorové uspořádání svodidel je popsáno v TP 251
7
2
8
9
1
8
1
7
6
2
5
9
4
10
5
4
5
6
6
5
4
1
11
6
5
4
3
1
Díly svodidla / Diely zvodidla
Díl č.
Popis
Materiál
Kód
Classe 8.8
63800014
11
Šrouby, matice, podložky / Skrutky, matice, podložky
M16×50 mm
10
Sloupek „C“ / Stĺpik „C“
120×80×30 Tl=5 D=2 250 mm
S 235 JR
59400743
9
Lano / Lano
’20 mm
Acc. Zinc.
59603479
8
Fixační objímka lana no 2 / Fixačná objímka lana no 2
–
S 275 JR
59602537
7
Fixační objímka lana no 1 / Fixačná objímka lana no 1
–
6
5
Šrouby, matice, podložky / Skrutky, matice, podložky
M16×30 mm
M8×50 mm
4
Krycí obdélníková podložka / Krycia obdĺžniková podložka
3
S 275 JR
59602535
Classe 8.8
Classe 8.8
63800012
63800497
100×40×4 mm
S 275 JR
59600127
Podložka / Podložka
120×80×5 mm
S 275 JR
59602473
2
Sloupek „U“ / Stĺpik „U“
104×65 Tl=4 D=1700 mm
S 235 JR
59400670
1
Svodnice „trojvlna“ / Zvodnica „trojvlna“
D=4 500/2 250/1 500
Tl=2,5 mm
S 235 JR
59300005
15
Svodidlo M-JS-H2/226
226/2131/CPR/2014
Jednostranné svodidlo, úroveň zadržení H2, pracovní šířka W4
Jednostranné zvodidlo, úroveň zachytenia H2, pracovná šírka W4
565
A
4500
A
4500
Směr dopravy
633
415
13
638
13
11
11 13
415
11
711
711
415
13
11
13
900
830
13
13
712
711
633
712
1500
13
14
638
13
11
11
750
712
Popis svodidla / Popis zvodidla
Výška svodidla / Výška zvodidla
900 ± 50 mm
Délka sloupku pod úrovní terénu / Dĺžka stĺpika pod úrovňou terénu
750 mm
Šířka svodidla / Šírka zvodidla
565 mm
Osová vzdálenost sloupků / Osová vzdialenosť stĺpikov
1 500 mm
Protokol z nárazových testů / Protokol z nárazových testov
Certifikační
orgán
Test
Úhel
nárazu
Délka
svodidla m
Hmotnost
vozidla kg
Rychlost
km/h
ASI
max 1.4
THIV
max 33 km/h
D
m
Vi
m
W
m
PROVA 511
Aisico
TB51
20˚
98
13 000
70
–
–
1,1
1,3
1,2=W4
PROVA 411
Aisico
TB11
20˚
98
900
100
0,9=A
24
0,5
–
0,8=W2
Test č.
16
Prostorové uspořádání svodidel je popsáno v TP 251
712
13
11
633
633
711
14
415
638
11
13
11
13
11
13
11
13
633
14
13
11
13
712
711
11
13
415
Díly svodidla / Diely zvodidla
Díl č.
Popis
Materiál
Kód
Classe 8.8
Classe 8.8
63800014
63800012
13
14
Šrouby, matice, podložky / Skrutky, matice, podložky
M16×50 mm
M16×30 mm
11
Krycí obdélníková podložka / Krycia obdĺžniková podložka
100×40×4 mm
S 275 JR
59600127
638
Spojovací U-profil / Spojovací U-profil
100×50×4 mm
S 235 JR
59601041
711
Distanční díl / Dištančný diel
–
S 235 JR
59601255
633
Zadní U-profil / Zadný U-profil
120×65 mm Tl=3 mm
D=4 490 mm
S 235 JR
59500093
712
Sloupek „C“ / Stĺpik „C“
120×80×30 Tl=5 D=1 580 mm
S 235 JR
59400483
415
Svodnice „trojvlna“ / Zvodnica „trojvlna“
D=4 816 (1 500×3)
Tl=2,5 mm
S 235 JR
59300177
17
Svodidlo M-JS-H2/300
300/2131/CPR/2013
Jednostranné svodidlo, úroveň zadržení H2, pracovní šířka W5
Jednostranné zvodidlo, úroveň zachytenia H2, pracovná šírka W5
205 ∼
1500
4500 ± 10
4500 ± 10
2
2
4500 ± 10
2
2
205 ∼
4
5
310
105
3
5
3
1
4
1
800
850
Směr dopravy
900
1700
2
120
1
120
Popis svodidla / Popis zvodidla
Výška svodidla / Výška zvodidla
850 ± 30 mm
Délka sloupku pod úrovní terénu / Dĺžka stĺpika pod úrovňou terénu
900 mm
Šířka svodidla / Šírka zvodidla
205 mm
Osová vzdálenost sloupků / Osová vzdialenosť stĺpikov
1 500 mm
Protokol z nárazových testů / Protokol z nárazových testov
Certifikační
orgán
Test
Úhel
nárazu
Délka
svodidla m
Hmotnost
vozidla kg
Rychlost
km/h
ASI
max 1.4
THIV
max 33 km/h
D
m
Vi
m
W
m
PROVA 952
AISICO
TB51
20˚
72
13000
70
–
–
1,5
1,6
1,7=W5
PROVA 962
AISICO
TB11
20˚
72
900
100
1=A
28
0,4
–
0,7=W2
Test č.
18
Prostorové uspořádání svodidel je popsáno v TP 251
2
1
2
4
2
1
3
5
3
5
4
3
5
Díly svodidla / Diely zvodidla
Díl č.
Popis
Materiál
Kód
1
Svodnice „dvojvlna“ / Zvodnica „dvojvlna“
D=4816 Tl=2.85 mm
S 355 JR
59300504
2
Sloupek „C“ / Stĺpik „C“
120×55×30 Tl=4 D=1700 mm
S 275 JR
59400943
3
Krycí obdélníková podložka / Krycia obdĺžniková podložka
100×40×4 mm
S 275 JR
59600127
4
5
Šrouby, matice, podložky / Skrutky, matice, podložky
M16×30 mm
M12×50 mm
Classe 8.8
Classe 8.8
63800012
63800857
19
Svodido M-OS-H2/301
301/2131/CPR/2013
Oboustranné svodidlo, úroveň zadržení H2, pracovní šířka W4
Obojstranné zvodidlo, úroveň zachytenia H2, pracovná šírka W4
Směr dopravy
4500
4500
5
3
3
5
5
1
1
310
105
1500
3
1500
1
2
5
4500
1500
4
2
3
2
291 ∼
291 ∼
2
1
4
800
850
Směr dopravy
900
1700
2
120
Popis svodidla / Popis zvodidla
Výška svodidla / Výška zvodidla
850 ± 30 mm
Délka sloupku pod úrovní terénu / Dĺžka stĺpika pod úrovňou terénu
900 mm
Šířka svodidla / Šírka zvodidla
291 mm
Osová vzdálenost sloupků / Osová vzdialenosť stĺpikov
1 500 mm
Protokol z nárazových testů / Protokol z nárazových testov
Certifikační
orgán
Test
Úhel
nárazu
Délka
svodidla m
Hmotnost
vozidla kg
Rychlost
km/h
ASI
max 1.4
THIV
max 33 km/h
D
m
Vi
m
W
m
PROVA 954
Aisico
TB51
20˚
90
13 000
70
-
-
1,2
2,5
1,3=W4
PROVA 960
Aisico
TB11
20˚
90
900
100
A
33
0,3
-
0,6=W1
Test č.
20
Prostorové uspořádání svodidel je popsáno v TP 251
2
1
2
4
2
1
3
5
3
5
4
3
5
Díly svodidla / Diely zvodidla
Díl č.
Popis
Materiál
Kód
Classe 8.8
Classe 8.8
63800857
63800012
5
4
Šrouby, matice, podložky / Skrutky, matice, podložky
M12×50 mm
M16×30 mm
3
Krycí obdélníková podložka / Krycia obdĺžniková podložka
100×40×4 mm
S 275 JR
59600127
2
Sloupek „C“ / Stĺpik „C“
120×55×30 Tl=4 D=1 700mm
S 275 JR
59400943
1
Svodnice „dvojvlna“ / Zvodnica „dvojvlna“
D=4 816 (1 500×3)
Tl=2,85 mm
S 355 JR
59300504
21
Svodidlo M-OS-H2/174
174/2131/CPR/2014
Oboustranné svodidlo, úroveň zadržení H2, pracovní šířka W5
Obojstranné zvodidlo, úroveň zachytenia H2, pracovná šírka W5
588
13500
13500
4500
1500
6
7
8
4500
1500
1500
4500
1500
1500
9
Směr dopravy
100
12
6
785
885
1
940
6
1700
1
4
4
5
10
8
8
7
5
2
1
150
12
7
2
5
5
2
150
1
815
Směr dopravy
Popis svodidla / Popis zvodidla
Výška svodidla / Výška zvodidla
940 ± 30 mm
Délka sloupku pod úrovní terénu / Dĺžka stĺpika pod úrovňou terénu
815 mm
Šířka svodidla / Šírka zvodidla
588 mm
Osová vzdálenost sloupků / Osová vzdialenosť stĺpikov
1 500 mm
Protokol z nárazových testů / Protokol z nárazových testov
Certifikační
orgán
Test
Úhel
nárazu
Délka
svodidla m
Hmotnost
vozidla kg
Rychlost
km/h
ASI
max 1.4
THIV
max 33 km/h
D
m
Vi
m
W
m
PROVA 806
Aisico
TB51
20˚
99
13 000
70
–
–
1,5
1,9
1,7=W5
PROVA 793
Aisico
TB11
20˚
99
900
100
1=A
31
0,3
–
0,7=W2
Test č.
22
Prostorové uspořádání svodidel je popsáno v TP 251
5
2
12
12
7
2
8
12
9
2
1
12
2
12
6
4
6
6
10
4
6
4
6
4
6
4
11
3
Díly svodidla / Diely zvodidla
Díl č.
Popis
Materiál
Kód
S 235 JR
59602689
Classe 8.8
63800014
12
Distanční díl / Dištančný diel
150×50×3 mm
11
Šrouby, matice, podložky / Skrutky, matice, podložky
M16×50 mm
10
Sloupek „C“ / Stĺpik „C“
120×80×30 Tl=5 D=2 250 mm
S 235 JR
59400743
9
Lano / Lano
8
’20 mm
Acc. Zinc.
59603479
o
o
–
S 275 JR
59602537
o
o
S 275 JR
59602535
Classe 8.8
Classe 8.8
63800012
63800497
Fixační objímka lana n 2 / Fixačná objímka lana n 2
7
Fixační objímka lana n 1 / Fixačná objímka lana n 1
–
6
5
Šrouby, matice, podložky / Skrutky, matice, podložky
M16×30 mm
M8×50 mm
4
Krycí obdélníková podložka / Krycia obdĺžniková podložka
100×40×4 mm
S 275 JR
59600127
3
Podložka / Podložka
120×80×5 mm
S 275 JR
59602473
2
Sloupek „U“ / Stĺpik „U“
120×80 Tl=5 D=1 700 mm
S 235 JR
59400479
1
Svodnice „trojvlna“ / Zvodnica „trojvlna“
D=4 500/2 250/1 500
Tl=2,5 mm
S 235 JR
59300005
23
Svodidlo M-OS-H2/028
028/2131/CPR/2014
Oboustranné svodidlo, úroveň zadržení H2, pracovní šířka W6
Obojstranné zvodidlo, úroveň zachytenia H2, pracovná šírka W6
875
A
4500
A
415
13
4500
11
11
13
415
Směr dopravy
11
13
11
415
711
13
415
13
900
13
13
11
711
13
712
712
13
711
711
711
830
11
711
712
415
13
Směr dopravy
11
11
415
13
750
1500
Popis svodidla / Popis zvodidla
Výška svodidla / Výška zvodidla
900 ± 50 mm
Délka sloupku pod úrovní terénu / Dĺžka stĺpika pod úrovňou terénu
750 mm
Šířka svodidla / Šírka zvodidla
875 mm
Osová vzdálenost sloupků / Osová vzdialenosť stĺpikov
1 500 mm
Protokol z nárazových testů / Protokol z nárazových testov
Certifikační
orgán
Test
Úhel
nárazu
Délka
svodidla m
Hmotnost
vozidla kg
Rychlost
km/h
ASI
max 1.4
THIV
max 33 km/h
D
m
Vi
m
W
m
PROVA 646
Aisico
TB51
20˚
99
13 000
70
–
–
1,8
1,9
2,1=W6
PROVA 647
Aisico
TB11
20˚
99
900
100
0,7=A
20
0,5
–
1,2=W4
Test č.
24
Prostorové uspořádání svodidel je popsáno v TP 251
13 11
415
13 11
14
711
13 11
415
712
13 11
13 11
712
13 11
415
712
14
711
13 11
13
712
711
13 11
415
Díly svodidla / Diely zvodidla
Díl č.
Popis
Materiál
Kód
Classe 8.8
Classe 8.8
63800014
63800012
100×40×4 mm
S 275 JR
59600127
Distanční díl / Dištančný diel
Tl=5 mm
S 235 JR
59601255
712
Sloupek „C“ / Stĺpik „C“
120×80×30 Tl=5 D=1 580 mm
S 235 JR
59400483
415
Svodnice „trojvlna“ / Zvodnica „trojvlna“
D=4816 (1 500×3) Tl=2,5 mm
S 235 JR
59300177
13
14
Šrouby, matice, podložky / Skrutky, matice, podložky
M16×50 mm
M16×30 mm
11
Krycí obdélníková podložka / Krycia obdĺžniková podložka
711
25
Svodidlo M-OS-H4/041
040/2131/CPR/2014
Oboustranné svodidlo, úroveň zadržení H3/H4, pracovní šířka W6
Obojstranné zvodidlo, úroveň zachytenia H3/H4, pracovná šírka W6
875
B
634
637
11
635
18
1195
14
14
632
632
14
636
13
18
14
14
13
637
13
634
637
755
13
637
13
14
14
637
755
14
13
14
14
A
14
636
11
14
18
13
11
1500
11
Směr dopravy
13
18
633
900
633
14
13
11
14
13
634
635
13
A
11
4500
Směr dopravy
13
18
11
18
634
1100
11
755
4500
B
Popis svodidla / Popis zvodidla
Výška svodidla / Výška zvodidla
1 195 ± 50 mm
Délka sloupku pod úrovní terénu / Dĺžka stĺpika pod úrovňou terénu
900 mm
Šířka svodidla / Šírka zvodidla
875 mm
Osová vzdálenost sloupků / Osová vzdialenosť stĺpikov
1 500 mm
Protokol z nárazových testů / Protokol z nárazových testov
Certifikační
orgán
Test
Úhel
nárazu
Délka
svodidla m
Hmotnost
vozidla kg
Rychlost
km/h
ASI
max 1.4
THIV
max 33 km/h
D
m
Vi
m
W
m
PROVA 635
Aisico
TB61
20˚
90
16 000
80
–
–
1,7
2
2,1=W6
PROVA 633
Aisico
TB11
20˚
90
900
100
1=A
29
0,4
–
1,2=W4
Test č.
26
Prostorové uspořádání svodidel je popsáno v TP 251
633
638
755
11
13
634 635
637
14
634 635
11
13
633
636
18
633
14
11
13
11
18
13
14
633
11
13
14
634
13
14
14
11
13
636
14
632
636
11
633
13
14
18
Díly svodidla / Diely zvodidla
Díl č.
Popis
Materiál
Kód
755
Šrouby, matice, podložky / Skrutky, matice, podložky
M16×30 mm
Classe 8.8.
63800417
638
Spojovací U-profil / Spojovací-U profil
100×50×4 mm
S 235 JR
59601041
637
Pomocná čtverhranná trubka / Pomocná štvorhranná rúra
120x120 Tl=5 D=120 mm
S 235 JR
596010039
636
Držák pomocné svodnice / Držiak pomocnej zvodnice
-
S 275 JR
59601037
635
Zpevnění distančního dílu / Spevnenie dištančného dielu
-
S 235 JR
59601035
634
Distanční díl / Dištančný diel
-
S 235 JR
59601032
633
Pomocná svodnice „U“ / Pomocná zvodnica „U“
120x65 Tl=3
D=4490 (1 500x3) mm
S 235 JR
59500093
632
Sloupek „C“ / Stĺpik „C“
120x80x30 Tl=5 D=2 000
S 235 JR
59400483
18
Svodnice „trojvlna“ / Zvodnica „trojvlna“
D=4816 (1 500x3) Tl=3 mm
S 235 JR
59300079
13
14
Šrouby, matice, podložky / Skrutky, matice, podložky
M16×30 mm
M16×50 mm
Classe 8.8.
Classe 8.8.
63800012
63800014
11
Krycí obdélníková podložka / Krycia obdĺžniková podložka
100×40×4 mm
S 275 JR
59600127
27
Svodidlo M-ZS-H2/169
169/2131/CPR/2014
Zábradelní svodidlo, úroveň zadržení H2, pracovní šířka W4
Zábradľové zvodidlo, úroveň zachytenia H2, pracovná šírka W4
4500
12
8
4500
140
500
4
3
11
2
1210
4
6
11
14
11
6
8
13
2250
1
Směr dopravy
11
8
270
9
7
Popis svodidla / Popis zvodidla
Výška svodidla / Výška zvodidla
1 210 mm
Délka sloupku pod úrovní terénu / Dĺžka stĺpika pod úrovňou terénu
-
Šířka svodidla / Šírka zvodidla
500 mm
Osová vzdálenost sloupků / Osová vzdialenosť stĺpikov
2 250 mm
Protokol z nárazových testů / Protokol z nárazových testov
Certifikační
orgán
Test
Úhel
nárazu
Délka
svodidla m
Hmotnost
vozidla kg
Rychlost
km/h
ASI
max 1.4
THIV
max 33 km/h
D
m
Vi
m
W
m
X91.04.L03
TÜV
TB51
20˚
78,75
13 000
70
–
–
1
1,2
1,3=W4
X91.01.K07
TÜV
TB11
20˚
78,75
900
100
0,9=A
25
0,4
–
0,7=W2
Test č.
28
Prostorové uspořádání svodidel je popsáno v TP 251
5
2
3
12
11
7
14
4
4
13
2
12
1
7
3
1
6
10
11
3
8
12
14
11
11
8
2
7
14
9
10
11
4
8
1
Díly svodidla / Diely zvodidla
Díl č.
Popis
Materiál
Kód
Svorky / Svorky
’12 mm
14
12
11
10
Šrouby, matice, podložky / Skrutky, matice, podložky
M16×160 mm
M16×170 mm
M16×50 mm
M16×30 mm
Classe 8.8
Classe 8.8
Classe 8.8
Classe 8.8
63800417
63800048
63800014
63800012
9
Kotevní šroub + 2 matice + 1 podložka /
Kotevná skrutka + 2 matice + 1 podložka
M24×315 mm
Classe 8.8
63800078
8
Krycí obdélníková podložka / Krycia obdĺžniková podložka
100×40×4 mm
S 275 JR
59600127
7
Pojistné lanko / Poistné lanko
’12 D=6 000 mm
–
59600641
6
Trakční díl / Trakčný diel
Tl=6 mm
S 235 JR
59601535
5
Spojovací profil / Spojovací profil
120×360 Tl=6 mm
S 235 JR
59601533
4
Distanční díl / Dištančný diel
Tl=5 mm
S 235 JR
59601255
3
Horní přídavný profil / Horný prídavný profil
140×4 460×5 mm
S 355 JR
59601531
2
Sloupek s patní deskou / Stĺpik s pätnú doskou
120×80 Tl=4 D=1 200 mm
S 235 JR
59601542
1
Svodnice „trojvlna“ / Zvodnica „trojvlna“
D=4 816 (2 250×2) Tl=2,5 mm
S 235 JR
59300177
13
59600645
29
Svodidlo M-ZS-H2/170
170/2131/CPR/2014
Zábradelní svodidlo s výplní, úroveň zadržení H2, pracovní šířka W4
Zábradľové zvodidlo s výplňou, úroveň zachytenia H2, pracovná šírka W4
4500
4500
140
500
15
8
3
7
2
1210
4
11
12
8
2250
1
11
8
9
Popis svodidla / Popis zvodidla
Výška svodidla / Výška zvodidla
1 200 ± 10 mm
Délka sloupku pod úrovní terénu / Dĺžka stĺpika pod úrovňou terénu
–
Šířka svodidla / Šírka zvodidla
500 mm
Osová vzdálenost sloupků / Osová vzdialenosť stĺpikov
2 250 mm
Protokol z nárazových testů / Protokol z nárazových testov
Certifikační
orgán
Test
Úhel
nárazu
Délka
svodidla m
Hmotnost
vozidla kg
Rychlost
km/h
ASI
max 1.4
THIV
max 33 km/h
D
m
Vi
m
W
m
X91.03.L03
TÜV
TB51
20˚
78,75
13 000
70
–
–
1
1,2
1,3=W4
X91.02.L02
TÜV
TB11
20˚
78,75
900
100
1,2=B
27
0,3
–
0,8=W2
Test č.
30
Prostorové uspořádání svodidel je popsáno v TP 251
5
2
7
12
3
13
14
11
4
15
2
4
12
13
14
1
3
6
1
10
11
3
8
12
15
11
8
7
11
2
15
9
10
4
11
8
1
7
Díly svodidla / Diely zvodidla
Díl č.
13
Popis
Materiál
Kód
Výplň / Výplň
1 992×930 mm
S 235 JR
59602717
15
14
12
11
10
Šrouby, matice, podložky / Skrutky, matice, podložky
M16×160 mm
M10x30 mm
M16×170 mm
M16×50 mm
M16×30 mm
Classe 8.8
Classe 8.8
Classe 8.8
Classe 8.8
Classe 8.8
63800417
63800477
63800048
63800014
63800012
9
Kotevní šroub + 2 matice + 1 podložka /
Kotevná skrutka + 2 matice + 1 podložka
M24×315 mm
Classe 8.8
63800078
8
Krycí obdélníková podložka / Krycia obdĺžniková podložka
100×40×4 mm
S 275 JR
59600127
7
Ocelová pásnice / Ocelová pásnica
–
S 235 JR
59602716
6
Trakční díl / Trakčný diel
Tl=6 mm
S 235 JR
59601535
5
Spojovací profil / Spojovací profil
120×360 Tl=6 mm
S 235 JR
59601533
4
Distanční díl / Dištančný diel
Tl=5 mm
S 235 JR
59601255
3
Horní přídavný profil / Horný prídavný profil
140×4 460×5 mm
S 355 JR
59601531
2
Sloupek s patní deskou / Stĺpik s pätnú doskou
120×80 Tl=4 D=1 200 mm
S 235 JR
59601542
1
Svodnice „trojvlna“ / Zvodnica „trojvlna“
D=4 816 (2 250×2) Tl=2,5 mm
S 235 JR
59300177
31
Sídlo
Pobočka
Telefon
E-mail
RENA NOVA, s.r.o.
696 71 Blatnice pod Sv. Antonínkem 28
Česká republika
Zelný trh 1514
686 01 Uherské Hradiště
Česká republika
gsm:
gsm:
gsm:
fax:
[email protected]
[email protected]
www.renanova.cz
www.renanova.cz
+420 775 957 059
+420 775 957 062
+420 775 957 063
+420 518 331 300
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ MARCEGAGLIA
OCE
OCELOVÁ SVODIDLA MARCEGAGLIA
OCE
RENA NOVA, s.r.o.
696 71 Blatnice pod Sv. Antonínkem 28
Česká republika
www.renanova.cz, www.renanova.sk
Download

Katalog svodidel Marcegaglia.pdf