Reléový modul BX-REL4.
Relay Module BX-REL4.
• 4 bezpotenciálové bistabilní kontakty • vysoká odolnost vůči
chybám s pomocí speciálního managementu • vysoká četnost
spínání • nízká spotřeba • integrovaný zkratový izolátor •
ochranný kryt splňující třídu krytí IP 66.
• 4 potential-free double-throw contacts • high resistance
against faults thanks to special energy management • high
switching frequency • low power consumption • integrated
short circuit isolator • case satisfies IP 66 protection class.
Popis
Description
Reléový modul je určený pro zapojení do kruhové linky
X-LINE. Modul má 4 přepínací bezpotenciálové kontakty l se zatížitelností 2A/230V a s možností provozu
také v pulzním režimu.
V případě ztráty napětí na kruhové lince mohou být
jednotlivá relé překlopena do „Fail-safe“ stavu zabezpečené polohy.
Adresace modulu, stejně jako konfigurace parametrů
(pro každý výstup jednotlivě), se provádí pomocí PC
software přes ústřednu EPS.
Modul BX-REL4 obsahuje vestavěný zkratový izolátor,
který zaručuje plnou funkci modulu i v případě poruchy kruhového vedení (přerušení nebo zkratu). Dodatečně také dokáže trvale monitorovat a detekovat pokles napětí na lince X-LINE .
Modul BX-REL se montuje do plastové krabice s krytím IP 66, kterou lze podle potřeby osadit řadou různých typů kabelových průchodek.
Pro instalaci je doporučené použít stíněné kabely
zejména tam, kde lze předpokládat občasnou nebo
trvalou přítomnost rušivých elektromagnetických polí.
Při aplikaci je nezbytné dodržet všechny národní předpisy a doporučení pro návrh a instalaci systémů EPS.
The relay module BX-REL 4 is suitable for the connection to the Integral X-LINE. It contains 4 relays each
fitted with a potential-free double-throw contact with a
switching capacity of up to 2A and up to 230V. The
BX-REL 4 is also suitable for emitting switching impulse.
The relay outputs can be switched to a fail-safe position
in the event of voltage loss on the loop circuit, and the
voltage on the loop circuit is also internally monitored
for under voltage.
Addressing of the module as well as setting the parameters (for each output individually) is carried of via PCsoftware from the control panel.
The BX-REL 4 contains a short circuit isolator which
guarantees, that a possible failure is located and that the
loop stays in unrestricted function even in case of a
wire break or a short circuit, in addition the voltage on
the loop line is internally monitored on under voltage.
The BX-REL 4 is installed in an IP 66 protection class
plastic case, which can be fitted with different cable
inlets depending on requirements.
A shielded cable installation is recommended, particularly in cases, where electromagnetic disturbances occur, or such could be caused periodically during working processes.
The country-specific guidelines for planning and installation of automatic fire alarm systems are applicable.
Reléový modul BX-REL4.
Relay Module BX-REL4.
Spínaný výkon:
Frekvence spínání:
Pulzní výstup:
Rozměry:
Kryt:
Barva:
Schválení VdS:
12 až 30 VDC
typ. 510 µA
sériový, 2 vodičová technika
4 bezpotenciál. reléové výstupy
šroubovací svorky, max. 1,5 mm²
šroubovací svorky, max. 2,5 mm²
max. 100 m
integrovaný
IP 66 v krabici
-20° až +60°C
5 až 95% bez kondenzace
bistabilní přepínací kontakty
230 V/2 A
60 W (230 V, 0.25 A)
max. 3.125 Hz
200 ms- 25 s v 100 ms intervalu
100 x 67 x 20 mm
(v krytu 130 x 94 x 57 mm)
Polystyrol, bezhalogenový
šedá (RAL 7035)
požádáno
Operating voltage:
Current consumption:
Signal transmission:
Function:
Connection:
Relay output connection:
Length of wires:
Short circuit isolator:
Protection class:
Ambient temperature:
Relative air humidity:
Relay output:
Switching power:
Switching Frequency:
Pulse emission:
Dimensions:
Case:
Colour:
VdS-Approval:
12 to 30 VDC
typ. 510 µA
serial, 2 wire technology
4 potential-free relay outputs
Screw clips, max. 1.5 mm²
Screw clips, max. 2.5 mm²
max. 100 m
integrated
IP 66 with case
-20° to +60°C
5 to 95% without condensation
bistable change-over contact
230 V/2 A
60 W (230 V, 0.25 A)
max. 3.125 Hz
200 ms- 25 s in 100 ms intervals
100 x 67 x 20 mm
(with case 130 x 94 x 57 mm)
Polystyrol, halogen-free
grey (RAL 7035)
applied for
Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen.
Further informations can be obtained from the technical documentation.
Provozní napětí
Klidový proud:
Přenos signálu:
Funkce:
Připojení:
Připojení reléových výst.:
Délka vedení:
Zkratový izolátor:
Krytí:
Teplota okolí:
Relativní vlhkost:
Reléové výstupy:
Technical data
© Schrack Productions – B-DB0070DE-EN - BX-REL4 - V1.0 - 12.2009
Technische Änderungen vorbehalten - subject to technical modifications
Technická data
Download

Reléový modul BX-REL4. Relay Module BX-REL4.