KONEČNÁ POZVÁNKA
JORDAHL & PFEIFER Stavební technika s.r.o.
Bavorská 856/14
155 00 Praha 5
Tel.: +420 272 700 701
E-mail: [email protected]
Web: www.jpcz.cz
ŠKOLENÍ JP 06-2014
Lanové a tyčové konstrukce
PFEIFER
24. července 2014
PRAHA 2, BUDOVA MOTOTECHNY
ŠKOLENÍ FIRMY JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o.
JP 06-2014
TÉMA: Lanové a tyčové konstrukce PFEIFER
PROGRAMOVÉ SCHÉMA 24. 7. 2014
09:00
Zahájení
09:15 – 10:00
Sekce A:
Úvodní prezentace
Normy, certifikáty a technické podmínky
10:00 – 10:15
Občerstvení
10:15 – 12:00
Sekce B:
Zinkovaná lana PFEIFER typ PG
Nerezová lana PFEIFER typ PE
Uzavřená lana PFEIFER typ PV
12:00 – 12:45
Občerstvení – Oběd
12.45 – 14:30
Sekce C:
Tyčový systém PFEIFER typ 860
Reference, novinky, vývoj, montáž
14:30 – 15:00
Diskuze, test, dotazník, ukončení
CÍL A OBSAH ŠKOLENÍ:
Program školení je zaměřen na představení ocelových táhel PFEIFER pro stavební
konstrukce. Prezentovány budou zejména tyčové systémy Pfeifer ZSS (TYP 860),
nerezová lana Pfeifer PE, pozinkovaná lana PG a uzavřená lana PV. Nedílnou součástí
školení budou i postupy montáže včetně řešení atypických detailů (únava - dynamické
zatížení) a referencí. Zmíněny budou také certifikáty a technické podmínky, které musí
táhla splňovat. Lanové i tyčové systémy PFEIFER mají evropské technické schválení ETA.
CENA:
Pro přihlášené zdarma
UZÁVĚRKA ZÁVAZNÝCH PŘIHLÁŠEK DNE 18.7.2014 - počet účastníků je omezen na 15 osob
(max. 2 osoby z jedné firmy).
JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s. r. o., Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
ČS č. ú.: 2031062/0800
Telefon: +420 272 700 701
Fax: +420 272 703 737
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Společnost je zapsaná u Městského soudu Praha, oddíl C, číslo vložky 61744.
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:
Školení JP 06-2014 se uskuteční v prostorách zasedací místnosti firmy BERNAKO,
budova MOTOTECHNY 3.patro, Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5 – Stodůlky.
Zahájení školení 24.7.2014 v 9:00 hod.
CŽV ČKAIT:
V rámci projektu celoživotního vzdělávání získají účastníci 1 bod.
PLÁNOVANÁ ŠKOLENÍ V ROCE 2014
ČÍSLO
ŠKOLENÍ
TERMÍN
1
13.2.2014
2
6.3.2014
3
3.4.2014
4
15.5.2014
5
19.6.2014
Transportní systémy PFEIFER
6
24.7.2014
Lanové a tyčové konstrukce PFEIFER
7
18.9.2014
Kotvení lícového zdiva JVA+
8
16.10.2014
9
13.11.2014
10
11.12.2014
TÉMA
Kotevní kolejnice JTA-CE
a kotvy pro trvalé zatížení DB682 – ETA
Spojování betonových dílců a výztuže
VS-ISI-systém + PH-systém + FERBOX®
Hydroizolace železobetonových konstrukcí
Bílá vana, hnědá vana
Izonosníky
ISOPRO, ISOMAXX
Dilatační trny JDSD, JSD+, HED
Odhlučnění schodišť
Spojování prefabrikovaných dílců
Patky sloupů PSF a stěn PWS, ocelové podpory PS-A
Smyková výztuž JDA
Kotvy pro trvalé zatížení DB682 - ETA
Technický garant školení: Ing. Novotný Martin
email: [email protected]
Přihlášky a administrativní záležitosti: Němcová Zdenka
tel.: 272 700 701
fax: 272 700 704
email: [email protected]
JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s. r. o., Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
ČS č. ú.: 2031062/0800
Telefon: +420 272 700 701
Fax: +420 272 703 737
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Společnost je zapsaná u Městského soudu Praha, oddíl C, číslo vložky 61744.
ŠKOLENÍ FIRMY JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o.
JP 06-2014
TÉMA: LANOVÉ A TYČOVÉ KONSTRUKCE PFEIFER
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
ÚDAJE O PŘIHLAŠOVANÉM ÚČASTNÍKOVI
Tituly, jméno a příjmení
účastníka:……………………………………………………………………………………………………………
Organizace:………………………………………………………………………………………………………….
IČ:……………………………………………………………..DIČ:………………………………………………….
Adresa – ulice a
číslo:……………………………………………………………………………………………………………………
Adresa – PSČ a
obec:……………………………………………………………..……………………………………………………
Telefon:………………………………Fax:……………………………..Mobil:……………………………….
Email:……………………………………………….Web:……………..………………………………………….
Informace a objednávky:
JORDAHL & PFEIFER Stavební technika s.r.o.
Bavorská 856/14
155 00 Praha 5
tel.: 272 700 701
fax: 272 700 704
email: [email protected]
UZÁVĚRKA ZÁVAZNÝCH PŘIHLÁŠEK DNE 18.7.2014
JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s. r. o., Bavorská 856/14, 155 00 Praha 5
IČ: 25693221
DIČ: CZ25693221
ČS č. ú.: 2031062/0800
Telefon: +420 272 700 701
Fax: +420 272 703 737
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Společnost je zapsaná u Městského soudu Praha, oddíl C, číslo vložky 61744.
Download

Titulni list JP 06-2014 - Jordahl & Pfeifer Stavební technika, sro