VRTANÉ STUDNY
pracovní seminář
K čemu bude studna sloužit?
- Rodinný dům/chata nebo větší objekt (firmy, vodárny, obce)
- K čemu budu zdroj používat (pitná voda, zavlažování, atd.)
- Jaké množství vody bude potřeba čerpat?
- Ve spolupráci s hydrogeologem zvolit vhodný typ čerpadla.
- Zvolit vhodný průměr a druh vystrojení vzhledem
k hloubce zabudování a potřebné tlakové odolnosti
KOPANÁ NEBO VRTANÁ STUDNA
• Kopaná studna
• Vrtaná studna
Vrtaná studna-parametry vystrojení:
Vypracování hydrogeologického posudku
- Umístění a vydatnost kolektoru
= typ filtru
- Hloubka studny a rozmístění filtrů
-Čerpadlo zvolit na základě
čerpací zkoušky
- Druh podloží
- Zvolit vhodný typ filtru
- Slot a % perforace
- Zrnitost obsypu
- Průměr zárubnic (světlost min.DN140),
= odpovídající vrtný průměr
- Zatěsnění vrtu
Parametry vystrojení :
- Veškeré zárubnice by měly být samonosné
- Široká škála systému spojování
- Kvalitní zárubnicové spoje nepotřebují dodatečné jištění
- dostatečná pevnost v tahu, odolnost vůči vnějšímu přetlaku
- Více řad tlakových odolností pro různé hloubky zabudování
- Ucelený systém včetně veškerého příslušenství:
Různé druhy vycentrování
Přechody a redukce
Narážecí a závitová dna
VRTANÁ STUDNA VYSTROJENÁ V PLASTU:
PEHD
PVC
Utěsnění mezikruží
vhodným
bentonitovými
peletami
Univerzální centrátory
Obsyp
frakce:
0,7-1,2mm
1,5-2,0mm
2,0-3,0mm
3,0 -5,0mm
Studniční šachty, zhlaví
a napojení do objektu
Prefabrikované
studniční šachty
K-studniční zhlaví
Přívodní PEHD potrubí
Bezpečný prostup Kompaktní těsnění
Přechod na
domovní rozvod
ZVOLIT VHODNÝ TYP FILTRU:
PVC PŘÍČNÁ
ŠTĚRBINOVÁ
PERFORACE
PVC – WDF
VINUTÝ FILTR
PVC FILTR S
PEHD PŘÍČNÁ
PÍSKOVÝM
ŠTĚRBINOVÁ
OBLEPEM
PERFORACE
VRTANÁ STUDNA VYSTROJENÁ – OCELÍ
NEREZ NEBO HAGULIT
Univerzální centrátory
Utěsnění mezikruží
vhodným
bentonitovými
peletami
Obsyp
frakce:
0,7-1,2mm
1,5-2,0mm
2,0-3,0mm
3,0 -5,0mm
Studniční šachty, zhlaví
a napojení do objektu
Prefabrikované
studniční šachty
a nadzemní objekty
Přívodní potrubí
Nerezové studniční
zhlaví
Nerezové s přírubou
GFK se závitem
PEHD
Bezpečný prostup Kompaktní těsnění
ZVOLIT VHODNÝ TYP VYSTROJENÍ:
PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY
(VODÁRNY, STÁČÍRNY MINERÁLNÍCH VOD, POTRAVINÁŘSTVÍ):
UŠLECHTILÁ OCEL - NEREZ
OCEL S ÚPRAVOU HAGULIT
WDF -
MŮSTKOVÁ
MŮSTKOVÁ
VINUTÝ FILTR
PERFORACE
PERFORACE
PÍSKOVÝ OBLEP
VÝTLAČNÉ POTRUBÍ:
RŮZNÉ TYPY VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ:
PVC VÝTLAČNÉ
NEREZOVÉ VÝTLAČNÉ
NEREZOVÉ VÝTLAČNÉ
POTRUBÍ
POTRUBÍ
POTRUBÍ
SBF-SECA
GWE ECOCONNECT
GWE HAGUESTA
ZAPOUŠTĚNÍ ZÁRUBNIC DO VRTU:
POMOCÍ SVĚR –
UVNITŘ POGUMOVANÉ
POMOCÍ
ZÁRUBNICOVÉ HLAVY
Děkuji za Vaši pozornost
Strakonická 714, 460 08 Liberec 8
Tel./Fax: +420 485 134 308-9
[email protected]
www.ge-tra.cz
Download

kopaná nebo vrtaná studna