Cross-Flow for Wine
Nadešel čas pro změnu:
šetrnější přístup k vínu
Cross-flow filtrace má 20-letou historii ve vinařství.
Dlouhodobým problémem této technologie však bylo
hydraulické namáhání vína a narušení jeho původní
charakteristiky díky příliš dynamické a ostré filtraci.
Proto Bílek Filtry jako společnost, která vyznává filozofii
maximální šetrnosti k vínu, přichází s vlastním řešením
cross-flow, které problémy s šetrností výrazně eliminuje.
Vývoji předcházelo několikaleté sbírání poznatků a zkušeností s „crossem“ přímo u vinařů, kteří ho již používají.
Náš koncept Cross-Flow for Wine je výsledkem mezinárodní spolupráce specializovaných firem z České republiky,
Holandska, Itálie a Německa.
Větší citlivost k vínu
Odlišná struktura pórů v membráně zajišťuje méně ostrou
charakteristiku filtrace a zachovává tak více původní výraz
vína. Proto je filtrace s FCW k vínu mnohem citlivější než
konkurenční cross-flow filtry.
Speciálně navržená konstrukce filtračních modulů spolu
s vedenín proudu kapaliny v systému minimalizuje hydromechanické i tepelné zatěžování vína a zvyšuje samočistící
schopnost membrán.
Zařízení nabízí volbu filtrovat víno šetrněji bez zatěžující
tangenciální cirkulace-stejně jako u běžných filtrů, což využijete převážně u méně znečištěných a vyjímečných vín.
• Výběr podle výkonu a stupně automatizace-od jedno modulových
poloautomatických až po více modulové plně automatizované
• Ocelová tělesa filtračních modulů umožňují filtraci
tichých i šumivých vín při vyšším přetlaku
• Životnost membrán podle pracovního režimu 6–15 let
• Nabízíme filtrační zkoušky v ostrém provozu přímo u zákazníka
i pronájem zařízení
• 10 let záruka na technologii
• Okamžitá dostupnost servisu v případě vašich problémů - žádné
dlouhé čekání na příjezd zahraničních techniků
Úroveň automatizace:
• Automatické zastavení systému při:
- Ukončení filtrace
- Ucpání předfiltrů
- Svýšení teploty v systému
Typ
FCW 10
FCW 15
filtrační
plocha m2
10
15
počet
modulů
1
1
filtrační
výkon l/h
500-1000
750-1500
cena Kč
350 000
390 000
Úroveň automatizace:
• Nastavení cyklu čištění zpětným impulsem
• Automatické zastavení systému při:
- Ukončení filtrace
- Ucpání předfiltrů
- Pokles filtračního výkonu (nastavitelné)
- Zvýšení teploty v systému (nastavitelné)
• Materiál a konstrukce filtrační membrány je navržen výhradně pro
víno s velkým důrazem na šetrnost filtrace
• Výborná sanitovatelnost systému
FCW 10, FCW 15
FCW 20, FCW 30
Přednosti našeho konceptu:
• Velmi příznivá pořizovací cena s důrazem na preciznost zpracování ve srovnání s konkurencí
Bílek Filtry
Výraznější úspora času a nákladů
Filtrační membrána má vysokou průtočnost a zároveň je více inertní
proti ulpívání proteinů a polyfenolů, díky čemuž se tolik neucpává,
zvládá mnohem delší filtrační cykly a čištění je snadnější a samozřejmě i méně nákladné.
Zařízení vyžaduje minimální obsluhu, umí pracovat mnoho hodin
bez nutnosti zásahu personálu.
Žádné další náklady na filtrační prostředky a za odpad, který
s nimi souvisí.
Víno připravíte v jednom kroku pro plnící linku.
Všechna zařízení mají bezpečnostní prvky, které je
ochraňují před poškozením a vašimi finančními ztrátami.
Typ
filtrační
plocha m2
počet
modulů
filtrační
výkon l/h
cena Kč
FCW 20
20
2
1000-2000
690 000
FCW 30
30
2
1500-3000
790 000
FCW 40, FCW 60
Úroveň automatizace:
• Programy pro volitelné režimy filtrace dle libovolného produktu
• Programy pro volitelné režimy chování systému po ukončení filtrace
(zastavení, vyprázdnění, proplach sanitace)
• Automatické vyčistění systému v průběhu filtrace
• Programy pro sanitaci zařízení
Typ
FCW 40
FCW 60
filtrační
plocha m2
40
60
počet
filtrační
modulů výkon l/h
4
2000-4000
4
3000-6000
Bílek Filtry s.r.o.,
696 21, Josefov 135
IČO: 269 71 259
DIČ: CZ 296 71 259
cena Kč
1 290 000
1 490 000
Tel: +420 518 372 075
Tel./Fax + 420 518 372 134
E-mail: [email protected]
www.filtrace.com
10let
záruka
Download

Cross-Flow for Wine Bílek Filtry