Seznam učebnic pro 3. ročník
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT - večerní studium
Ošetřovatelství
Kelnarová, J. kolektiv: Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník / 1. díl
Grada Publishing, a.s., Praha, 2009, ISBN 978-80-247-3105-6
Kelnarová, J. kolektiv: Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 2. ročník / 2. díl
Grada Publishing, a.s., Praha, 2009, ISBN 978-80-247-3106-3
Odborná praxe
Kolektiv: Brevíř všeobecný
MediMedia Informations spol. s r.o., Praha, ISBN 80-901781-3-8
Vokurka,M.: Praktický slovník medicíny
Maxdorf, Praha, ISBN 978-97-88073-45-1
Psychologie a komunikace
Zacharová, E., Hermanová, M., Šrámková, J.: Zdravotnická psychologie
Grada Publishing, a.s., Praha, 2007, ISBN 978-80-2068-5 – doporučená literatura
Jobánková, M.: Kapitoly u psychologie pro zdravotnické pracovníky
IDVZ, Brno, 2000, ISBN 80-7013-288-4 – doporučená literatura
Český jazyk a literatura
Sochrová, Marie: Čítanka II. k literatuře v kostce pro střední školy
Fragment, Praha, 2008,ISBN 978-80-253-0187-6
Sochrová, Marie: Čítanka III. k literatuře v kostce pro střední školy
Fragment, Praha, 2008,ISBN 978-80-253-0188-3
Kolektiv autorů: Odmaturuj z literatury I
Didaktis, Praha, 2011, ISBN 978-80-7358-016-0
Mužíková Olga: Odmaturuj z českého jazyka
Didaktis, Praha, 2011, ISBN 978- 80-7358-082-9
Ruský jazyk:
PhDr. Stanislav Jelínek, prof. Ljubov Fjodorovna Alexejeva, PhDr: Raduga po novomu III - učebnice
Fraus, Praha, 2011, ISBN: 978-80-7238-772-4
Jelínek S., Hříbková R., Žofková H. Alexejeva L.: Raduga po novomu III – pracovní sešit
Fraus, Praha, 2009, ISBN 978 -80-7238-773-1
Občanská nauka
Kolektiv autorů: Odmaturuj ze společenských věd
DIDAKTIS spol. s r.o., Brno, 2008, ISBN 978-80-7358-118-3
Matematika
Calda, E.: Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU – 2.díl
Prometheus, Praha, 1998, ISBN 80-7196-057-8
Calda, E.: Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU – 3.díl
Prometheus, Praha, 1998, ISBN 80-7196-020-9
Mikulčák, J.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy
Prometheus, Praha, 1988, ISBN 80-85849-84-4 – není nutné, doplňková literatura
Chemie
Banýr, J.: Chemie pro střední školy
SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, Praha, 2001, ISBN 80-85937-46-8
Download

večerní studium