Projekt: Vybudování jádra a realizace systému vzdělávání
pro "Středisko informací a vzdělávání v elektronickém zdravotnictví"
CZ 2.17/1.1.00/32244
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Magistrátu hl.m. Prahy
P OZ VÁN K A
na zahajovací seminář
Vybudování jádra a realizace systému
vzdělávání pro „Středisko informací a vzdělávání
v elektronickém zdravotnictví“
který se koná dne 14. října 2010, od 1530 do1730 hodin,
v restauraci „U Labutě“, Thomayerova 3/751, Praha 4
Téma semináře:
Přínos projektu CZ 2.17/1.1.00/32244
pro zaměstnance FTNsP
Program:
1.
2.
3.
Zahájení semináře (Mgr. Vladimír Vocetka)
Strategické cíle projektu (Ing. Vladimír Rous, MBA)
Přínos projektu pro výuku ve FTNsP (Mgr. Vladimír Vocetka)
Přestávka s občerstvením
4.
5.
6.
Vyhodnocení dotazníků a losování notebooku
Promítnutí filmu z RC projektu
Dotazy, diskuze, ukončení semináře
Svoji účast potvrďte, prosím, nejpozději do 7. října 2010
na e-mail: [email protected]
Za řídící tým vás zve
Mgr. Vladimír Vocetka
manažer projektu
Evropský sociální fond
Praha & EU: „Investujeme do vaší budoucnosti“
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4, IČ: 00064190
Download

POZVÁNKA - Fakultní Thomayerova nemocnice