Ceník
kabelových souborů a příslušenství
Raychem GURO Hellstern
a RAYCOMAT
platný od: 1.1.2011
Rabat [%]
Kabelové soubory Raychem
Izolační materiály Raychem
Rabat [%]
Omezovače přepětí Raychem
0,0
Kompletované soubory
tel./fax:
566 521 983
mobil:
724 488 049
724 488 048
724 488 047
email:
[email protected]
www:
http://www.raycomat.cz
RAYCOMAT a. s.
Zahradní 994
594 01 Velké Meziříčí
0,0
Kabelové soubory kompletované firmou
RAYCOMAT a.s.
Číslo
výrobku
Název výrobku
Rabat [%]
0
Minimální Základní cena
obj. množství za 1 ks
Kč
Cena po slevě
Kč
Spojky pro plastové kabely do 1 kV pro lisovací spojovače
15106
15026
15025
15023
SVCZ-1L 25-50
SVCZ-1L 70-150
SVCZ-1L 150-300
SVCZ-1L 300-500
1ks
1ks
1ks
1ks
92,00
114,50
177,70
222,00
92,00
114,50
177,70
222,00
15010
15012
15014
15016
15017
SVCZ-4L 1,5-10
SVCZ-4L 6-25
SVCZ-4L 25-50
SVCZ-4L 70-150
SVCZ-4L 95-240
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
100,00
139,00
223,00
324,00
442,00
100,00
139,00
223,00
324,00
442,00
15011
15013
15015
SVCZ-5L 1,5-10
SVCZ-5L 6-25
SVCZ-5L 16-50
1ks
1ks
1ks
109,70
150,70
238,00
109,70
150,70
238,00
15069
SVCZ-7L 4-10
1ks
156,00
156,00
15030
15031
15032
15033
15034
15035
15036
15037
15038
15039
SVCZ-4L 1,5 Cu
SVCZ-4L 2,5 Cu
SVCZ-4L 4 Cu
SVCZ-4L 6 Cu
SVCZ-4L 10 Cu
SVCZ-4L 16 Cu
SVCZ-4L 25 Cu
SVCZ-4L 35 Cu
SVCZ-4L 50 Cu
SVCZ-4L 70 Cu
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
107,50
108,00
112,50
143,50
148,00
212,00
208,50
317,00
356,00
485,00
107,50
108,00
112,50
143,50
148,00
212,00
208,50
317,00
356,00
485,00
15040
15041
15042
15043
15044
SVCZ-3,5L 3x95+70 Cu
SVCZ-3,5L 3x120+70 Cu
SVCZ-3,5L 3x150+70 Cu
SVCZ-3,5L 3x185+95 Cu
SVCZ-3,5L 3x240+120 Cu
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
584,00
575,00
653,00
864,00
960,00
584,00
575,00
653,00
864,00
960,00
15045
15046
15047
15048
15049
15050
15051
15052
15053
15081
15089
SVCZ-5L 1,5 Cu
SVCZ-5L 2,5 Cu
SVCZ-5L 4 Cu
SVCZ-5L 6 Cu
SVCZ-5L 10 Cu
SVCZ-5L 16 Cu
SVCZ-5L 25 Cu
SVCZ-5L 35 Cu
SVCZ-5L 50 Cu
SVCZ-5L 70 Cu
SVCZ-5L 120 Cu
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
118,00
118,30
124,00
163,00
169,50
242,50
238,00
356,00
405,00
549,00
785,00
118,00
118,30
124,00
163,00
169,50
242,50
238,00
356,00
405,00
549,00
785,00
15084
SVCZ-7L 4 Cu
1ks
176,00
176,00
15096
15068
SVCZ-12L 1,5 Cu
SVCZ-12L 4 Cu
1ks
1ks
314,00
256,00
314,00
256,00
15054
15055
SVCZ-4L 16 Al
SVCZ-4L 25 Al
1ks
1ks
189,00
189,00
189,00
189,00
Spojky pro plastové kabely do 1 kV s lisovacími spojovači
Stránka 35
15056
15057
15058
SVCZ-4L 35 Al
SVCZ-4L 50 Al
SVCZ-4L 70 Al
1ks
1ks
1ks
288,00
286,00
413,00
288,00
286,00
413,00
15059
15060
15061
15062
15063
SVCZ-3,5L 3x95+70 Al
SVCZ-3,5L 3x120+70 Al
SVCZ-3,5L 3x150+70 Al
SVCZ-3,5L 3x185+95 Al
SVCZ-3,5L 3x240+120 Al
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
429,00
461,00
453,00
628,00
694,00
429,00
461,00
453,00
628,00
694,00
15064
15065
15066
15067
SVCZ-5L 16 Al
SVCZ-5L 25 Al
SVCZ-5L 35 Al
SVCZ-5L 50 Al
1ks
1ks
1ks
1ks
213,00
213,00
320,00
317,00
213,00
213,00
320,00
317,00
15027
15028
typy SVXZ … jsou vhodné i pro kabely se zvýšenou provozní teplotou jádra - 90°C
227,00
SVXZ-1S 35-150
1ks
SVCZ-1S 150-240
1ks
367,00
227,00
367,00
15120
15098
15005
15099
15100
15101
15103
SVXZ-4S 1-6
SVXZ-4S 4-16
SVXZ-4S 10-35
SVXZ-4S 10-50
SVXZ-4S 35-150
SVXZ-4S 70-185
SVCZ-4S 150-240
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
173,00
278,00
389,00
403,00
739,00
1 020,00
1 163,00
173,00
278,00
389,00
403,00
739,00
1 020,00
1 163,00
15104
15102
SVCZ-3,5S 150-240/35-150
SVCZ-3,5S 150-240/95-240
1ks
1ks
1 075,00
1 330,00
1 075,00
1 330,00
15121
15090
15006
SVXZ-5S 1-6
SVXZ-5S 4-16
SVXZ-5S 10-35
1ks
1ks
1ks
201,00
330,00
459,00
201,00
330,00
459,00
15093
IJPC 03/1x500
1 720,00
1 720,00
15019
15020
15021
15022
KSCZ 10-35
KSCZ 25-95
KSCZ 70-150
KSCZ 120-240
1ks
1ks
1ks
1ks
97,50
175,00
171,00
233,50
97,50
175,00
171,00
233,50
15001
15002
15003
15004
KVCZ 10-35
KVCZ 25-95
KVCZ 70-150
KVCZ 120-240
1ks
1ks
1ks
1ks
155,70
249,30
253,00
361,00
155,70
249,30
253,00
361,00
15086
KVCZ 5 x 25-95
1 ks
630,00
630,00
15070
15071
15072
15073
15074
15075
15076
15077
KVCZ 3-W
KVCZ 3-W
KVCZ 3-W
KVCZ 3-W
KVCZ 4-W
KVCZ 4-W
KVCZ 4-W
KVCZ 4-W
226,00
318,00
322,00
431,00
226,00
318,00
330,00
437,00
226,00
318,00
322,00
431,00
226,00
318,00
330,00
437,00
Spojky pro plastové kabely do 1 kV se šroubovacími spojovači
Spojky pro plastové kabely do 3 kV s lisovacími spojovači
1ks
Koncovky pro plastové kabely do 1 kV - AYKY, CYKY …
rozdělovací hlava
rozdělovací hlava
rozdělovací hlava
rozdělovací hlava
Koncovky pro plastové kabely do 1 kV - N(A)YCWY …
10-35
25-95
70-150
120-240
10-25
25-70
70-120
120-240
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
Stránka 36
Koncovky pro jednožilové kabely s plastovou izolací do 1 kV - YY, AYY
15107
15108
15109
15110
15111
15112
15113
KVCZ-1
KVCZ-1
KVCZ-1
KVCZ-1
KVCZ-1
KVCZ-1
KVCZ-1
10-35
25-50
25-95
70-150
185-300
400-500
500-800
15092
15095
EVPC 03/1x500
EVPCO 03/1x500
15105
15117
RUBT-6/25-95
RUBT-6/120-300
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
1ks
22,50
25,30
28,20
31,50
39,40
56,50
74,70
22,50
25,30
28,20
31,50
39,40
56,50
74,70
Koncovky pro ukončení jednožilových kabelů s plastovou izolací 3 kV ss.
1ks
1ks
894,00
1 353,00
894,00
1 353,00
260,00
404,00
260,00
404,00
Koncovky pro ukončení propojovacího vodiče CHBU 6 kV
1ks
1ks
Informace o kompletovaných kabelových souborech
Použití
Tyto teplem smrštitelné kabelové soubory vyráběné z materiálů Raychem jsou použitelné pro spojování a ukončení
všech běžně používaných typů plastových kabelů bez pancíře do 1 kV typu AYKY, CYKY.
Spojky:
Koncovky:
pro 1; 3,5 nebo 4 a 5 žilové kabely s plastovou izolací
pro 4 a 5 žilové kabely s plastovou izolací
Konstrukce a složení
Spojky pro lisovací spojovače - jsou složeny ze 4 nebo 5 izolačních a jedné plášťové teplem smrštitelné trubice
opatřené teplem tavitelným lepidlem. Spojky jsou navrženy tak, aby umožňovaly křížení (fázování) žil kabelu.
Spojky jsou dodávány buď bez spojovačů, kdy jsou použitelné pro široký rozsah průřezů, nebo s lisovacími
spojovači na konkrétní průřez kabelu.
Spojky pro šroubovací spojovače - jsou složeny ze 4 nebo 5 izolačních a jedné plášťové teplem smrštitelné trubice
opatřené teplem tavitelným lepidlem. Velikosti trubic jsou odlišné od trubic ve spojkách pro lisovací spojovače a
odpovídají svým provedením rozměrům šroubovacích spojovačů. Spojky jsou navrženy tak, aby umožňovaly
křížení (fázování) žil kabelu.
Spojky jsou dodávány se šroubovacími spojovači, se kterými je možno spojovat vzájemně kabely s hliníkovými i
měděnými jádry. Všechny průřezy v rozsahu 1,5 - 240 mm2 pokrývá šest velikostí spojek.
Koncovky - jsou složeny z teplem smrštitelné rozdělovací hlavy opatřené uvnitř lepidlem sloužící k utěsnění
rozbočení kabelu a 4 nebo 5ti teplem smrštitelných trubic utěsňujících prostor mezi kabelovým okem a izolací.
Přednosti
-
dostatečná tloušťka trubic po smrštění
dostatečné množství lepidla v trubicích
malé podélné smrštění trubic
dobré konstrukční uspořádání
dostatečné dimenzování průměrů trubic
přehledný montážní návod
spojky se šroubovacími spojovači
>
>
>
>
>
>
>
Stránka 37
výborná mechanická a elektrická pevnost
dostatečná těsnost proti pronikání vlhkosti
spolehlivá montáž a dokonalé utěsnění
možnost fázování ve spojce
snadné nasunutí trubic na žíly a kabel
správná a bezchybná montáž
možnost spojování kabelů s hliníkovými i
měděnými jádry navzájem
Download

Ray1_11 0_0 - RAYCOMAT as