KOMPONENTY ODKOUŘENÍ
Prvky sání a odtahu
Komponenty odkouření - JEDNOTRUBKOVÉ
Obj. číslo
102C
105C
108C
110C
115C
120C
Délka
250
500
800
1000
1500
2000
Prodloužení AL
Průměr
100
100
100
100
100
100
Tlaková ztráta
Obj. číslo
145CO
3Pa/1m
Obj. číslo
509CK
Prodloužení AL s protivětrnou koncovkou
Obj. číslo
Délka
Průměr
Tlaková ztráta
800
100
108CH
10Pa/1m
1000
100
111CH
1500
100
115CH
Obj. číslo
552CN
Obj. číslo
518CS
Flexi prodloužení
Délka
425-1000
Obj. číslo
110CF
Průměr
100
Obj. číslo
519BR
519CR
Flexi prodloužení - POUZE PRO SÁNÍ
Obj. číslo
Délka
Průměr
425-1000
100
105CF
Délka
345
Koleno AL 45°
Průměr
100
Tlaková ztráta
2Pa
Kondenzační jímka T-kus AL
Délka
Průměr
Tlaková ztráta
345
100
14Pa
Kondenzační uzávěr AL
Délka
70
Průměr
100
Komínová hlavice AL
Délka
Průměr
Tlaková ztráta
184
100
1,5Pa
Redukce průměrů trubek AL
Délka
Průměr
Tlaková ztráta
120
80/100
1,5Pa
120
100/80
Manžeta trubky pro průchod stěnou
Obj. číslo
Výška
Průměr
70
100
G830C
Flexi prodloužení - POUZE PRO ODTAH
Obj. číslo
Délka
Průměr
425
100
105CV
Silikonový těsnící kroužek
Výška
Průměr
10
100
810CG
Obj. číslo
Obj. číslo
515CM
Obj. číslo
193CO
Délka
150
Nástavec
Průměr
100
Tlaková ztráta
1Pa
Délka
280
Koleno AL 90°
Průměr
100
Tlaková ztráta
3Pa
Odtah
Odtah
Odtah
Odtah
Sání
Sání
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Sání
Sání
Instalace odkouření typ „C“
Uzavřený okruh spalování. Sání a odvod spalin jsou vyvedeny mimo vytápěný prostor.
Instalace odkouření typ „B“
C53
Sání horizontální přívod,
odtah spalin je veden
odděleně vertikálním
odkouřením.
B23
Otevřený okruh spalování, spalovací vzduch nasáván z vytápěného prostoru a odtah
spalin je veden odděleně horizontálním nebo vertikálním odkouřením.
C13
Sání a odtah spalin je veden buď odděleně
horizontálním sáním a odkouřením, nebo je
veden koaxiálním horizontálním odkouřením.
50
www.lersen.cz
B-KATALOG2013.indd Odd1:50
2013-02-27 12:21:38
KOMPONENTY ODKOUŘENÍ
Prvky sání a odtahu
Komponenty odkouření - IZOLOVANÉ JEDNOTRUBKOVÉ
Komponenty odkouření - KOAXIÁLNÍ
Izolované prod. s protivětrnnou koncovkou
Obj. číslo
111CHI
Délka
1000
Průměr
100/130
Obj. číslo
Tlaková ztráta
11Pa/1m
105MC
110MC
Izolované prodloužení
Obj. číslo
105CI
110CI
120CI
Délka
500
1000
2000
Průměr
100/130
100/130
100/130
Komínová hlavice odkouření vertikální AL
Obj. číslo
Délka
Průměr
Tlaková ztráta
280
100/150
2Pa
518MCV
Tlaková ztráta
3Pa/1m
Komínová hlavice odkouření horizontální AL
Obj. číslo
Délka
Průměr
Tlaková ztráta
150
100/150
3Pa
555MCH
Izolované zakončení fasádní
Obj. číslo
112FKI
Délka
1200
Průměr
100/130
Tlaková ztráta
3Pa/1m
Koaxiální odkouření vertikální S/O AL
Obj. číslo
Délka
Průměr
Tlaková ztráta
1600 100/100/150
4Pa
110MCV
Izolovaný střešní nástavec
Obj. číslo
115FHI
118FHI
Délka
1500
1800
Průměr
100/130
100/130
Tlaková ztráta
3Pa/1m
Izolované koleno 45°
Obj. číslo
145CI
Délka
340
Průměr
100
Tlaková ztráta
3Pa
Izolované koleno 90°
Obj. číslo
193CI
Délka
280
Průměr
100
Prodloužení odkouření AL
Délka
Průměr
Tlaková ztráta
500
100/150
4Pa/1m
1000
100/150
Tlaková ztráta
4Pa
V případě provedení konstrukce odtahu a přívodu, flexi prodloužením je NUTNÉ správné použití potrubí tzn. ODTAH SPALIN - xxxCV
a PŘÍVOD VZDUCHU - xxxCF. U provedení konstrukce odtahu
spalin střechou je NUTNÉ instalovat do potrubí kondenzační jímku 509CK.
Nad střešní konstrukcí je třeba použít izolované komponenty. V případě
předpokládaného většího výskytu kondenzátu, typicky v zimním období,
je NUTNÉ přechod mezi jímku 509CK a potrubím dotěsnit silikonem - S300
vysokoteplotní silikon, a z kondenzační jímky odvést kondenzát odpovídající hadicí na bezpečné místo.
Izolovaná kondenzační jímka T-kus s jímkou
Obj. číslo
509CKI
Délka
280
Průměr
100
Tlaková ztráta
15Pa
Odtah
Izolovaná komínová hlavice
Obj. číslo
518CSI
Délka
184
Průměr
100
Tlaková ztráta
3Pa
Sání
Sání
p100/d1000 = průměr 100mm/délka 1000mm
Uvedená délka jednotlivých komponentů je délka
KONSTRUKČNÍ tzn. že stavební délka je o 50mm méně (hloubka příruby)
detailní rozměry najdete na webu na stránce http://www.lersen.cz/produkty-odkoureni.php v odkazu DOKUMENTACE (výkresy DWG nebo PDF)
Odtah
Sání
C33
Sání i odtah spalin je veden
koaxiálním vertikálním
odkouřením.
C13
Sání a odtah spalin je veden buď odděleně
horizontálním sáním a odkouřením, nebo je veden
koaxiálním horizontálním odkouřením.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Instalace odkouření typ „C“
Uzavřený okruh spalování. Sání a odvod spalin jsou vyvedeny mimo vytápěný prostor.
51
www.lersen.sk
B-KATALOG2013.indd Odd1:51
2013-02-27 12:21:39
Download

Prvky sání a odtahu