ODBORNÉ KURIKULUM
Jméno / Příjmení
PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.
Trvalé bydliště
České Budějovice
Telefon
+420 603 327 457
E-mail
[email protected]
Státní příslušnost
Česká republika
Datum narození
+420 387 77 3075
10.7.1962
VZDĚLÁNÍ
Období
Dosažená kvalifikace
Obor
Název organizace
Období
Dosažená kvalifikace
Obor
Název organizace
Období
Dosažená kvalifikace
Obor
1976 - 1980
Maturitní zkouška
Všeobecné středoškolské vzdělání
Gymnázium Jírovcova v Českých Budějovicích
1980 – 1985
Vysokoškolské vzdělání
Učitelství v oboru Fyzika – Technická výchova
Pedagogická fakulta České Budějovice
1988
Doktor pedagogiky – PaedDr.
Učitelství v oboru Technická a informační výchova –
rigorózní zkouška
Název organizace
Období
Dosažená kvalifikace
Obor
Pedagogická fakulta Hradec Králové
2006 – 2012
Doktor filozofie – Ph.D.
Doktorské studium v oboru Pedagogika se zaměřením na
informační výchovu
Název organizace
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Kombinované studium
ODBORNÁ PRAXE
Období
Povolání
Pracovní náplň
Název zaměstnavatele
Obor činnosti
Období
Povolání
Pracovní náplň
Název zaměstnavatele
Obor činnosti
Období
Povolání
Pracovní náplň
Název zaměstnavatele
Obor činnosti
Období
Povolání
Pracovní náplň
Název zaměstnavatele
1985 - 1986
Učitel
Výuka matematiky a fyziky
ZŠ Nerudova, České Budějovice
Školství
1986 - dosud
Vysokoškolský učitel - odborný asistent
Výuka informačních technologií na katedře informatiky
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Č. Budějovice
Informatika
1995 – dosud (DPČ)
Učitel
Výuka informačních technologií
Vyšší odborná škola a Střední škola České Budějovice
Školství
2007 – 2009 (DPČ)
Odborný asistent
Výuka informačních technologií
Vysoká škola aplikovaných ekonomických studií s. r. o.,
České Budějovice
Obor činnosti
Školství
DALŠÍ ČINNOSTI
1988 - 1995: vedoucí Oddělení didaktické techniky katedry informatiky PF JU
1988 - 2006: hlavní rozvrhář PF JU Č. Budějovice
1990 - 1994: předseda Fakultní odborové organizace na PF JU Č Budějovice
1991 - 1994: výuka výpočetní techniky na Zdravotně sociální fakultě JU Č.B.
1995 - 1999: lektor výpočetní techniky Nadace Fondu pomoci místní správě
1996 - 1998: lektor výpočetní techniky firmy Unipex
1997 - dosud: vedoucí Kabinetu výpočetní techniky na VOŠ a SŠ Č. Budějovice
1999 - zvláštní cena odborné poroty v soutěži Zlatý erb o nejlepší stránku měst a obcí
ČR na mezinárodní konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci
Králové (www.tucapy.cz)
2000 - dosud: člen Akademického senátu Pedagogické fakulty JU Č. Budějovice
2007 - 2009: koordinátor pro výpočetní techniku na VŠAES Č. Budějovice
2007 - dosud: metodik pedagogických praxí oboru Výpočetní technika na PF JU
2007 - dosud: garant kurzů výpočetní techniky v rámci Celoživotního vzdělávání na PF
JU v Č. Budějovicích
2010 - dosud: krajský metodik projektu ICT koordinátor
2014 - dosud: člen Akademického senátu Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích
VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY NA PF JU V Č. BUDĚJOVICÍCH

KIN/PATA - Publikování a typografie

KIN/WWW1A - Správa a navrhování edukačního webu 1

KIN/WWW2A - Správa a navrhování edukačního webu 2

KIN/TWSU - Tvorba www stránek pro obor UOPk

KIN/WWWD - Tvorba www stránek pro obor MVTk

KIN/ZWW - Základy tvorby www stránek pro neinformatiky

KIN/TEMA - Tvorba e-learningových materiálů

KIN/TVZ - Technologie ve vzdělávání

KIN/GRA - Prezentační grafika a multimédia

KIN/KPA - Kancelářské počítačové aplikace

KIN/NPPZ - Průběžná pedagogická praxe na základní škole

KIN/NSPZ - Souvislá pedagogická praxe na základní škole
PUBLIKAČNÍ ČINNOST

PEXA, P. Biofyzika a výpočetní technika. Rigorózní práce. Hradec Králové:
Pedagogická fakulta, 1988.

PEXA, P. Internet a jeho využití ve vyučování. Biskupské gymnázium: Minerva, 2001, s.
71-77. ISBN 80-238-7693-7.

PEXA, P. Tvorba WWW a WAP. České Budějovice: Kopp, 2001. 216 s. ISBN 80-7232161-7.

PEXA, P. Jazyky XHTML, DHTML, CSS a WML, České Budějovice: Kopp, 2006. 208 s.
ISBN 80-7232-286-9.

PEXA, P. a VELÍŠEK, J. WiFi v praxi. Kolokvium 2005-2006. Sborník příspěvků z
vědeckého semináře o výpočetní technice v akademickém roce 2005/2006. Č.
Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. str. 35-42. ISBN 80-7040-923-1.

PEXA, P. Zobrazení ikony v adresovém řádku prohlížeče. Portál Voxcafe, 2006. ISSN
1802-2804. [online].
URL: <http://www.voxcafe.cz/clanky/zajimavosti/zobrazeni-ikony-v-adresovem-radkuprohlizece.html>.

PEXA, P. Podpora jazyků XHTML a CSS v moderních prohlížečích I. - Testování
problematických prvků pro hlavičku a tělo stránky. Portál Voxcafe, 2007. ISSN 18022804. [online].
URL:
<http://www.voxcafe.cz/clanky/zajimavosti/podpora-jazyku-xhtml-a-css-v-
modernich-prohlizecich-i.html>.

PEXA, P. Podpora jazyků XHTML a CSS v moderních prohlížečích II. - Testování
problematických prvků pro formátování textu. Portál Voxcafe, 2007. ISSN 18022804. [online].
URL: <http://www.voxcafe.cz/clanky/zajimavosti/testovani-problematickych-prvkupro-formatovani-textu.html>.

PEXA, P. Podpora jazyků XHTML a CSS v moderních prohlížečích III. - Definice typu
dokumentu. Portál Voxcafe, 2007. ISSN 1802-2804. [online].
URL:
<http://www.voxcafe.cz/clanky/zajimavosti/podpora-jazyku-xhtml-a-css-v-
modernich-prohlizecich-iii.html>.

PEXA, P. Podpora jazyků XHTML a CSS v moderních prohlížečích IV. – Nestandardní
zobrazovací režim Internet Exploreru 6. Portál Voxcafe, 2007. ISSN 1802-2804.
[online].
URL:
<http://www.voxcafe.cz/clanky/zajimavosti/podpora-jazyku-xhtml-a-css-v-
modernich-prohlizecich-iv..html>.

PEXA, P. Podpora jazyků XHTML a CSS v moderních prohlížečích V. – Testování
problematických prvků pro tvorbu a formátování tabulek. Portál Voxcafe, 2007.
ISSN 1802-2804. [online].
URL:
<http://www.voxcafe.cz/clanky/zajimavosti/podpora-jazyku-xhtml-a-css-v-
modernich-prohlizecich-v.html>.

PEXA, P. Von der Geschichte des Internets zu seiner Nutzung als Bildungsmittel,
Sborník příspěvků z mezinárodní konference INFOTECH 2007, moderní informační a
komunikační technologie ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická
fakulta, Katedra technické a informační výchovy, 2007. str. 465-469. ISBN 978-807220-301-7.

PEXA, P. Podpora jazyků XHTML a CSS v moderních prohlížečích VI. – Barva
rámečků tabulek, obrázků a barva čar. Portál Voxcafe, 2008. ISSN 1802-2804. [online].
URL:
<http://www.voxcafe.cz/clanky/zajimavosti/podpora-jazyku-xhtml-a-css-v-
modernich-prohlizecich-vi.html>.

PEXA, P. Podpora jazyků XHTML a CSS v moderních prohlížečích VII. – Mezery pod
obrázkem v tabulce. Portál Voxcafe, 2008. ISSN 1802-2804. [online].
URL:
<http://www.voxcafe.cz/clanky/zajimavosti/podpora-jazyku-xhtml-a-css-v-
modernich-prohlizecich-vii.html>.

PEXA, P. Podpora jazyků XHTML a CSS v moderních prohlížečích VIII. – Vytvoření
prostoru pro obrázek při načítání stránky. Portál Voxcafe, 2008. ISSN 1802-2804.
[online].
URL:
<http://www.voxcafe.cz/clanky/zajimavosti/podpora-jazyku-xhtml-a-css-v-
modernich-prohlizecich-viii.html>.

PEXA, P. Podpora jazyků XHTML a CSS v moderních prohlížečích IX. – Filtry a
vlastnosti opacity a text-shadow. Portál Voxcafe, 2009. ISSN 1802-2804. [online].
URL:
<http://www.voxcafe.cz/clanky/zajimavosti/podpora-jazyku-xhtml-a-css-v-
modernich-prohlizecich-viii.html>.

PEXA, P. Podpora jazyků XHTML a CSS v moderních prohlížečích X. – Vlastnost
overflow. Portál Voxcafe, 2009. ISSN 1802-2804. [online].
URL: <http://www.voxcafe.cz/clanky/zajimavosti/xhtml-a-css-v-modernichprohlizecich-x.html>.

PEXA, P. Podpora jazyků XHTML a CSS v moderních prohlížečích XI. – Efekt
zaoblených rohů. Portál Voxcafe, 2010. ISSN 1802-2804. [online].
URL: <http://www.voxcafe.cz/clanky/zajimavosti/podpora-jazyku-xhtml-a-css-vmodernich-prohlizecich-xi.html>.

PEXA, P. Podpora jazyků XHTML a CSS v moderních prohlížečích XII. – Efekt stínu
boxu a textu. Portál Voxcafe, 2010. ISSN 1802-2804. [online].
URL: <http://www.voxcafe.cz/clanky/zajimavosti/podpora-jazyku-xhtml-a-css-vmodernich-prohlizecich-xii.html>.

PEXA, P. Podpora jazyků XHTML a CSS v moderních prohlížečích XIII. – Efekt rotace
a gradientu. Portál Voxcafe, 2010. ISSN 1802-2804. [online].
URL: <http://www.voxcafe.cz/clanky/zajimavosti/podpora-jazyku-xhtml-a-css-vmodernich-prohlizecich-xiii.html>.

PEXA, P. Kritéria hodnocení elektronických vzdělávacích materiálů zobrazovaných
webovými prohlížeči (Evaluation criteria of electronic education materials displayed by
web browsers). Journal of Technology and Information Education. 2011, Olomouc EU, Univerzita Palackého, Ročník 3, Číslo 2, 5 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 18036805 (on-line). Dostupné na http://jtie.upol.cz/.

PEXA, P. Kritéria hodnocení elektronických forem vzdělávacích materiálů se zvláštním
zřetelem na modernizační trendy ve výuce (Evaluation criteria of electronic education
materials in view of modernizing trends in teaching). Disertační práce. Pedagogická
fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, 2012.

PEXA, P. Technologie HTML5 ve výuce na katedře informatiky Pedagogické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (HTML5 in education at the department of
computer science of the Faculty of Education at the University of South Bohemia, České
Budějovice, CZ). Journal of Technology and Information Education. 2013, Olomouc EU, Univerzita Palackého, Ročník 5, Číslo 2, 6 s. ISSN 1803-537X (print). ISSN 18036805 (on-line). Dostupné na http://jtie.upol.cz/.
Download

odborné kurikulum.pdf - Petr Pexa