Oddělení metodiky osy 1 PRV
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: 222 871 620
fax: 222 871 765
e-mail: [email protected]
V Praze dne 11. února 2013
Zpracoval: Ing. Michal Anton, kontakt: Michal Anton, tel.: 222 871 744, e-mail: [email protected]
ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA
I.1.2.2 Investice do lesů – Technické vybavení provozoven - doporučené Žádosti o dotaci v rámci 17. kola
Programu rozvoje venkova
Státní zemědělský intervenční fond dne 11.2.2013 doporučil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR celkem 75 Žádostí o dotaci
v rámci podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven. Dále bylo doporučeno celkem 21 žádostí jako náhradníci.
Důvodem pozdějšího doporučení Žádostí o dotaci podopatření I.1.2.2 byla kontrola všech žádostí o dotaci na Centrálním pracovišti
SZIF z hlediska efektivnosti požadované investice.
V souladu s Pravidly budou žadatelé, jejichž Žádosti byly doporučeny a doporučeny jako náhradníci, v nejbližší době vyzváni z příslušného RO SZIF
k předložení příloh k Žádosti.
Souhrnný přehled Žádostí o dotaci na podopatření I.1.2.2 Technické vybavení provozoven v 17. kole PRV
I.1.2.2
Zaregistrovaných Žádostí
Doporučených Žádostí
PHA
40
ČB
42
UL
10
3
15
3
RO SZIF
HK
BR
47
97
13
Počet bodů pro doporučení
Doporučených náhradníků
OP
22
Celkem
295
9
6
75
5
2
0
1
8
5
0
21
17
5
15
UL – Ústí nad Labem
BR – Brno
OL – Olomouc
36
22
PHA – Praha
ČB – České Budějovice
HK – Hradec Králové
37
Počet bodů pro náhradníka
Nedoporučených
26
OL
37
36
17
10
122
OP – Opava
V následujících tabulkách uvádíme specifikace doporučených Žádostí, náhradníků a nedoporučených Žádostí.
1/10
Seznam doporučených Žádostí I.1.2.2
Č.
Registrační číslo Žádosti
Počet
bodů
Název subjektu
Název projektu
1. 12/017/1122a/451/004297
64
RUMESNILA COMPANY s.r.o.
Kogenerace na dřevní štěpku
2. 12/017/1122a/564/002948
60
JAN VESELÝ
Modernizace provozu
3. 12/017/1122a/563/002937
57
TRIWETEX s.r.o.
Modernizace provozovny
4. 12/017/1122a/232/004092
55
PAVEL HOLZÄPFEL
Technické vybavení provozovny v Lisově
5. 12/017/1122a/564/003619
55
MAREK SMRČEK
Zahájení podnikání
6. 12/017/1122a/564/003138
55
BELLATO s.r.o.
Modernizace provozovny
7. 12/017/1122a/451/001769
54
JISAM s.r.o.
Pila Jindřichovice využití klestu po těžbě a dřevěného odpadu.
8. 12/017/1122a/563/003216
54
VERONIKA ŠEDOVÁ
Technologie na dřevní biomasu
9. 12/017/1122a/564/003209
53
Labetto Group s.r.o.
Modernizace provozovny
10. 12/017/1122a/780/002708
53
MAREK PŘECECHTĚL
Provozovna Janov
11. 12/017/1122a/452/004211
53
PINTWIRE s.r.o.
Modernizace pilařského provozu Horní Brusnice
12. 12/017/1122a/563/003173
52
MIROSLAV KAŇKA
Zpracování zůstatkové dřevní biomasy
13. 12/017/1122a/564/003299
51
Pavel Chvatík
Modernizace provozovny
14. 12/017/1122a/672/003048
51
Helvia consulting s.r.o.
Lesnická provozovna - nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
15. 12/017/1122a/563/002436
51
LUKÁŠ ZMEK
Modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv z lesní biomasy
16. 12/017/1122a/780/002706
51
BOHUSLAVA KRŮZOVÁ
Vybavení provozovny
17. 12/017/1122a/671/003074
51
K-solar, s.r.o.
Technologie na zpracování biomasy pro společnost K-solar, s.r.o.
18. 12/017/1122a/563/002824
50
Marek Jinek
Modernizace provozovny
19. 12/017/1122a/452/004212
50
STORAGE ENERGY s.r.o.
Pořízení moderních technologií včetně stavebních úprav
20. 12/017/1122a/452/003730
50
DAVID HOLOUBEK
Rekonstrukce a vybavení provozovny "Jedlina"
21. 12/017/1122a/231/003313
48
Petr Bláha
Rekonstrukce skladu
22. 12/017/1122a/671/001475
48
PAVEL ŽÁK
Modernizace dřevovýroby Leština - Pilnice II
23. 12/017/1122a/453/003984
48
JINDŘIŠKA KUČEROVÁ
Provozovna na využití biomasy
24. 12/017/1122a/232/003716
47
PAVEL MOKOŠ
Rozvoj dřevozpracujícího podniku
25. 12/017/1122a/231/003449
47
Antonín Zelený
Lesnická provozovna - zpracování biomasy
26. 12/017/1122a/564/002963
47
Karel Procházka
Výrobní linka
2/10
27. 12/017/1122a/563/003323
47
Pavel Odehnal
Modernizace provozovny
28. 12/017/1122a/452/003470
47
D.K. Machine s.r.o.
Pořízení technologie na zpracování biomasy
29. 12/017/1122a/780/002058
46
RADIM SALVA
Modernizace provozovny a rozšíření strojového parku
30. 12/017/1122a/231/003668
46
Pila Lipnice s.r.o.
Pořízení nového technického vybavení
31. 12/017/1122a/672/003028
46
KAREL KRUTILEK
Lesnická provozovna
32. 12/017/1122a/563/002730
46
Wingover, s.r.o.
Nákup technického vybavení provozovny - výroba dubové řezané dýhy
33. 12/017/1122a/563/001329
45
Antonín Mrtka
Rekonstrukce a modernizace provozovny v k.ú. Česká Bělá
34. 12/017/1122a/342/003505
45
Palivové dřevo, Zima s.r.o.
Pořízení moderní technologie a vytvoření nových pracovních míst
35. 12/017/1122a/672/003143
45
E.C.S. - East s.r.o.
Technologie pro využití odpadní biomasy pro energetické účely
36. 12/017/1122a/563/003203
45
MILAN KŘIKAVA
Pořízení a implementace nových technologií
37. 12/017/1122a/564/003400
44
ALNIO Group s.r.o.
Investice do rozvoje společnosti
38. 12/017/1122a/452/003528
43
ZemStav Krkonoše, s.r.o.
Vybavení technologického parku společnosti ZemStav Krkonoše, s.r.o.
39. 12/017/1122a/341/002773
42
Antonín Podvalský
Provozovna
40. 12/017/1122a/452/003554
42
ŠTĚPÁN PAVELKA
Modernizace provozovny na zpracování biomasy
41. 12/017/1122a/564/002719
42
AGROS Vedrovice, s.r.o.
Investice do vybavení provozovny - AGROS VEDROVICE s.r.o.
42. 12/017/1122a/232/004173
42
WOODPACK Bohemia s.r.o.
Modernizace pilařské výroby společnosti WOODPACK Bohemia s.r.o.
43. 12/017/1122a/231/004144
42
Štěpán Netík
Modernizace provozovny
44. 12/017/1122a/232/004065
42
AVALIO, s.r.o.
Modernizace technické provozovny Avalio, s.r.o.
45. 12/017/1122a/780/002139
42
ARALIE WOOD s.r.o.
Zlepšení vybavenosti provozu ARALIE WOOD s.r.o.
46. 12/017/1122a/231/004108
42
MILOSLAV NOVOTNÝ
Modernizace podniku Ing. Miloslav Novotný
47. 12/017/1122a/780/002170
41
RADEK KOZÁK
Obnova provozovny Vrchy
48. 12/017/1122a/564/001874
41
IVETA NORKOVÁ
Technické vybavení provozovny
49. 12/017/1122a/231/003443
41
DAVID MIHULKA
Technické vybavení provozovny - David Mihulka
50. 12/017/1122a/453/003411
41
JIŘÍ NĚMEC
Modernizace a rozšíření provozovny
51. 12/017/1122a/453/002677
41
PAVEL KUCHAŘÍK
Technologie na zpracování biomasy z lesnické výroby pro provozovnu Licomělice
52. 12/017/1122a/563/002767
41
IKOLA s.r.o.
Lesnická provozovna
53. 12/017/1122a/231/004038
41
TOMÁŠ NEMRAVA
Vybavení provozovny Jílovice
54. 12/017/1122a/563/000715
41
Marek Rakušan
Modernizace venkovské dřevozpracovatelské dílny
55. 12/017/1122a/452/003942
41
VP STAR s.r.o.
Provozovna Staré Buky
3/10
56. 12/017/1122a/563/003011
40
Josef Vala
Rozšíření dřevovýroby o čelní nakladač, vysokozdvižný vozík a pásovou pilu pro výrobu krovu a
pergol
57. 12/017/1122a/563/001986
40
PETR DUBEN
vybavení pilařského provozu
58. 12/017/1122a/672/002484
40
Pila Krajščák, s.r.o.
Pořízení vybavení provozu Pila Krajščák, s.r.o.
59. 12/017/1122a/672/002985
40
EnergoServis Plus s.r.o.
Nákup technologie pro ekologické využití zůstatkové biomasy pro energetické účely
60. 12/017/1122a/342/003051
40
B ENERGY s.r.o.
Provoz společnosti B ENERGY: zpracování a využití biomasy
61. 12/017/1122a/563/001836
39
Miloslav Zadražil
Lesnická provozovna - Ing. Miloslav Zadražil
62. 12/017/1122a/453/003483
39
Justin Soukal
Rozšíření strojového parku
63. 12/017/1122a/671/004386
39
FARMA STRÁNSKÝ s.r.o.
Investice do vybavení provozovny - Farma Stránský
64. 12/017/1122a/120/003071
39
Luboš Carda
Investice do zázemí podniku
65. 12/017/1122a/120/002735
38
Josef Merhaut
Výstavba haly pro zpracování a skladování řeziva včetně technologického vybavení
66. 12/017/1122a/564/002313
38
JAROSLAV KUPKA
Investice do pilařského provozu
67. 12/017/1122a/231/004111
38
VÁCLAV ŠMEJKAL
Modernizace skladu
68. 12/017/1122a/120/002785
38
Zdeněk Kulda
Zpracování a využití zůstatkové biomasy z dřevařské výroby pro výrobu briket
69. 12/017/1122a/231/004072
38
Dřevovýroba HODNÝ s.r.o.
Modernizace společnosti Dřevovýroba Hodný s.r.o.
70. 12/017/1122a/672/002700
38
TOMÁŠ KRAJŠČÁK
Pořízení vybavení provozu firmy Tomáš Krajščák
71. 12/017/1122a/232/004056
38
Holzpalette s.r.o.
Modernizace dřevozpracujícího podniku Holzpalette s.r.o.
72. 12/017/1122a/564/003600
37
VLASTIMIL TEPLÝ
Investice do technického vybavení provozovny - Vlastimil Teplý
73. 12/017/1122a/780/002152
37
ROBERT GATTNAR
Technické vybavení provozovny
74. 12/017/1122a/231/003358
37
OLDŘICH TÝMA
Technické vybavení provozovny
75. 12/017/1122a/563/002955
37
KOLBENKA MARK s.r.o.
Pořízení nové sušičky na biomasu
Seznam Žádostí náhradníků I.1.2.2
Č.
Registrační číslo Žádosti
Počet
bodů
Název subjektu
Název projektu
1. 12/017/1122a/671/002103
37
BOHUMÍR FAJT
Investice do technologického vybavení podniku
2. 12/017/1122a/672/002883
37
JAN HYRÁK
Modernizace a rozšíření provozovny
3. 12/017/1122a/563/002444
37
Zemědělská výroba Bartoušov s.r.o.
Modernizace výrobny biopaliv z lesní biomasy
4. 12/017/1122a/231/004091
37
JOSEF BARTOŠ
Modernizace pilařské provozovny a pořízení strojů a technologií
4/10
5. 12/017/1122a/232/004170
37
Jack´s Wood s.r.o.
Modernizace pilařského provozu ve Spáleném Poříčí
6. 12/017/1122a/563/002582
37
MICHAL VALEČÍK
Investice do strojního vybavení dřevozpracujícího podniku
7. 12/017/1122a/564/001395
36
Jan Brabec
Nákup pásové pily
8. 12/017/1122a/563/002559
36
MARTA KOUTSKÁ
Investice do strojního vybavení podniku
9. 12/017/1122a/563/003242
36
Miroslav Červenka
Lesnická provozovna
10. 12/017/1122a/563/001328
36
GLOST, s.r.o.
Pořízení vybavení provozu firmy GLOST, s.r.o.
11. 12/017/1122a/671/002898
36
Radomír Faltýnek
Pořízení technologie na zpracování zůstatkové dřevní hmoty
12. 12/017/1122a/451/003077
36
MICHAL KARBAN
Technické vybavení provozovny
13. 12/017/1122a/671/003113
36
KATEŘINA KOUTNÁ
Investice do vybavení provozovny na zpracování dřevní hmoty
14. 12/017/1122a/120/002748
36
JIŘÍ DOUBRAVA
Pořízení investic do provozu na zpracování zůstatkové biomasy
15. 12/017/1122a/563/003066
36
Pila Olešná s.r.o.
Modernizace podniku - Pila Olešná s.r.o.
16. 12/017/1122a/563/002032
36
STOPP, s.r.o.
Modernizace provozu společnosti STOPP, s.r.o.
17. 12/017/1122a/120/003641
36
Květoslava Lapáčková
Lesnická provozovna
18. 12/017/1122a/671/003360
36
Andrea Horáková
Investice do technického vybavení provozovny
19. 12/017/1122a/120/002580
36
STANISLAV KOPEČNÝ
Technologie na zpracování biomasy a pásová pila
20. 12/017/1122a/120/003712
36
Lesy Tulach s.r.o.
Lesnická provozovna
21. 12/017/1122a/120/003329
36
VOJKRAM-CZ s.r.o.
Pořízení technologie na lesnický provoz
Seznam nedoporučených Žádostí I.1.2.2
Č.
Registrační číslo Žádosti
Počet
bodů
Název subjektu
Název projektu
1. 12/017/1122a/452/003986
35
Jiří Hartman
Technické vybavení provozovny.
2. 12/017/1122a/563/003027
35
PILA PLAVEC, s.r.o.
Modernizace podniku PILA PLAVEC, s.r.o.
3. 12/017/1122a/671/002273
35
LAKOSTECHNIK s.r.o.
Investice do technického vybavení provozovny zpracovávající zbytkovou dřevní hmotu
4. 12/017/1122a/232/004116
34
Daniel Milota
Technická provozovna - Daniel Milota
5. 12/017/1122a/453/002324
34
ULRICH - ŠPLÍCHAL s. r. o.
Investice do vybavení provozovny - ULRICH - ŠPLÍCHAL s.r.o.
6. 12/017/1122a/564/002623
34
JOSEF SEHNAL
Technické vybavení provozovny - Josef Sehnal
7. 12/017/1122a/563/003046
34
JAROSLAV MAREŠ
Technická provozovna - Jaroslav Mareš
5/10
8. 12/017/1122a/120/000780
34
DARINA KOPEČNÁ
Sušárna dřeva
9. 12/017/1122a/120/000824
34
TRUHLÁŘSTVÍ POČAPLY s.r.o.
Technologie sušení a lepení dřeva
10. 12/017/1122a/231/004047
33
Miroslav Srb
Vybavení technické provozovny - Miroslav Srb
11. 12/017/1122a/563/003629
33
Jiří Krejčí
Vybavení linky na zpracování biomasy
12. 12/017/1122a/672/002881
33
ZEMAN - les s.r.o.
Nákup stroje
13. 12/017/1122a/453/003430
33
Dřevo Produkt CZ s.r.o.
Nákup poloautomatické linky pro rozvoj činnosti
14. 12/017/1122a/780/001332
32
Acer-Lignum Silesiae, spol. s r.o.
Vybavení provozu Acer-Lignum
15. 12/017/1122a/780/002062
32
PAVEL KALETA
Investice do vybavení provozovny - Pavel Kaleta
16. 12/017/1122a/563/002288
32
BOMEWOOD s.r.o.
Manipulační technika
17. 12/017/1122a/563/003105
32
PILA BRÁVEK s.r.o.
Modernizace dřevozpracujícího podniku
18. 12/017/1122a/563/003141
32
PILA ČÍŽEK s.r.o.
Modernizace vybavení provozovny
19. 12/017/1122a/563/003562
32
Miloš Kolouch
Výstavba provozovny
20. 12/017/1122a/563/001902
32
PAVEL HOUFEK
Rekonstrukce provozovny v k.ú. Utín
21. 12/017/1122a/232/004110
32
DANIEL FIKERLE
Zpracovna zůstatkové biomasy v Újezdci
22. 12/017/1122a/231/003454
32
František Janovský
výrobní hala se skladem dřeva
23. 12/017/1122a/671/001754
31
DARONEX s.r.o.
Zřízení provozu pro výrobu a prodej štípaného palivového dříví
24. 12/017/1122a/231/004093
31
Dolejš s.r.o.
Rekonstrukce provozovny
25. 12/017/1122a/563/002465
31
Pavel Franc
Balící linka na brikety
26. 12/017/1122a/451/001683
31
PAVEL BÁR
Zpracování biomasy
27. 12/017/1122a/453/003981
31
KAMIL FIBICH
Technolgie zpracování biomasy
28. 12/017/1122a/564/002724
31
PŘEMYSL JAROŠ
Investice do technického vybavení provozovny
29. 12/017/1122a/120/002447
31
MILAN CHALUPA
Investice do vybavení provozovny - Chalupa Milan
30. 12/017/1122a/563/003618
31
Jiří Švanda
Lesnická provozovna Leskovec
31. 12/017/1122a/120/002589
31
Král & Král s.r.o.
Zpracovna zůstatkové biomasy Čenětice
32. 12/017/1122a/564/001703
30
DALIBOR ŠAFAŘÍK
Štípací uzel na zpracování zbytkové biomasy
33. 12/017/1122a/231/004049
30
MAXIM house, s.r.o.
Vybavení provozovny Podedvory
34. 12/017/1122a/120/002986
30
DEBLICE - lesy s.r.o.
Modernizace výrobního areálu Deblice - II.etapa
35. 12/017/1122a/563/000761
30
Zdeněk Vlček
Pořízení dopravní a manipulační techniky
36. 12/017/1122a/672/003067
30
JRZ, s.r.o.
Kolový manipulátor pro společnost JRZ s.r.o.
6/10
37. 12/017/1122a/232/003714
30
Jan Růžička
Modernizace výrobny štípaného dřeva
38. 12/017/1122a/231/003663
30
ZDEŇKA HRUBÁ
Řešení vnitropodnikové dopravy
39. 12/017/1122a/780/002198
30
VÁCLAV WOZNICA
Vybavení provozovny v Dětmarovicích
40. 12/017/1122a/453/003940
30
Jiří Chládek
Vybavení provozovny
41. 12/017/1122a/120/001826
30
JIŘÍ VOTOČEK
Technické vybavení provozovny
42. 12/017/1122a/120/003215
30
Tomáš Broukal, s.r.o.
Výstavba lesnické provozovny
43. 12/017/1122a/453/003594
30
DAP - Proseč, spol. s r.o.
stavební úpravy a přístavba skladové haly řeziva mokrého a suchého
44. 12/017/1122a/563/001570
29
Jiří Karásek
Pořízení řezacího a štípacího stroje
45. 12/017/1122a/120/002738
29
Josef Merhaut
Výstavba manipulačního skladu
46. 12/017/1122a/563/002163
29
Jiří Pohan
Modernizace provozovny
47. 12/017/1122a/453/003444
29
PETR HUŠKA
Investice do vybavení provozovny - Ing. Petr Huška
48. 12/017/1122a/780/002690
29
Pavel Vrubel
Technické vybavení lesnické provozovny
49. 12/017/1122a/564/002975
29
ZDENĚK KRAJPL
Rozvoj dřevozpracujícího podniku
50. 12/017/1122a/451/002689
29
VIKOM-TRADE s.r.o.
Investice do dřevozpracujícího provozu
51. 12/017/1122a/563/003366
28
Dalibor Medvík
Modernizace technologie při těžbě a zpracování dřeva
52. 12/017/1122a/231/003385
28
Jan Hofbauer
Modernizace provozovny - Jan Hofbauer
53. 12/017/1122a/452/001899
28
VÁCLAV VALÁŠEK
Pořízení úhlové pily pro výrobu řeziva
54. 12/017/1122a/231/002574
28
Pila Bečvář s.r.o.
Zlepšení pilařského provozu
55. 12/017/1122a/341/003546
28
SRUBMONT s.r.o.
Vybavení provozovny Srubmont s. r. o.
56. 12/017/1122a/120/001007
28
VLADIMÍR VODRHÁNEK
Lesnická provozovna
57. 12/017/1122a/564/003429
28
KAMIL ŠVANDA
Pořízení technologie na zpracování biomasy
58. 12/017/1122a/231/004086
27
DANIEL RYCHTAŘÍK
Technologie na zpracování biomasy
59. 12/017/1122a/672/002886
27
Libor Zeman
Nákup stroje
60. 12/017/1122a/341/004309
27
ONDREJ KURÁK
Modernizace zázemí a vybavení dřevozpracujícího podniku
61. 12/017/1122a/564/001875
26
Libor Vít
Modernizace dřevozpracujícího provozu - další etapa
62. 12/017/1122a/341/001667
26
VOJTĚCH NĚMEC
Investice do strojního vybavení dřevozpracujícího podniku
63. 12/017/1122a/231/003658
26
JIŘÍ BRT
Technologie pro dřevařský provoz
64. 12/017/1122a/120/002533
26
FRANTIŠEK HOMOLKA
Investice do vybavení provozovny - František Homolka
65. 12/017/1122a/564/002615
26
Jiří Vokurka
Zpracování štěpky
7/10
66. 12/017/1122a/564/002743
26
DŘEVO M&J spol. s.r.o.
Pořízení technického vybavení provozovny
67. 12/017/1122a/563/003175
26
Petr Košťál
Vybavení provozovny Petr Košťál
68. 12/017/1122a/672/002506
26
Iva Zezulková
Investice do vybavení provozovny - Iva Zezulková
69. 12/017/1122a/672/003082
26
Lubomír Surý
Doplnění technologie pilařského provozu
70. 12/017/1122a/563/002222
25
PJ Servis Praha, s.r.o.
Zpracování biomasy
71. 12/017/1122a/120/003211
25
ARBOR TUHAŇ s.r.o.
Investice do zázemí dřevozpracujícího podniku
72. 12/017/1122a/231/003601
25
Městské lesy Dačice s.r.o.
Sklad u hájenky - Hradišťko
73. 12/017/1122a/120/003061
25
RENATA BABICKÁ
Pořízení techniky- Renata Babická
74. 12/017/1122a/780/002499
25
Vladimír Zhasil
Stroje pro zpracování biomasy.
75. 12/017/1122a/341/001823
25
Ad hoc de minimis s.r.o.
Novostavba přístřešku a skladu štěpky
76. 12/017/1122a/453/004324
24
Vladimír Meduna
Nákup kmenové pásové pily s příslušenstvím ke zpracování přesílené pilařské kulatiny
77. 12/017/1122a/563/003114
24
Pavel Pachta
Nákup manipulátoru
78. 12/017/1122a/120/002402
24
Václav Kloud
Pořízení mobilní haly, štípacího procesoru a podavače kmenů
79. 12/017/1122a/780/002168
24
MAREK MATĚJ
Doplnění vybavení truhlářské dílny
80. 12/017/1122a/451/003534
24
GENNARO PELLONE
Profesionální drtič
81. 12/017/1122a/120/000764
24
Agro Martinice, s.r.o.
Hala pro lesnickou prvovýrobu
82. 12/017/1122a/120/002752
23
Jaromír Stehlík
Stroj na výrobu tvarovaných biopaliv
83. 12/017/1122a/563/001009
23
Miroslav Šafránek
Pořízení techniky pro základní zpracování dřeva
84. 12/017/1122a/564/002516
23
PETRA NOVÁKOVÁ
Pořízení technologie pro využití biomasy
85. 12/017/1122a/672/002951
23
Jan Macháček
Stroje pro zpracování biomasy
86. 12/017/1122a/672/002260
23
MILAN MLÝNEK
Investice do zázemí dřevozpracujícího podniku
87. 12/017/1122a/563/003212
22
Libor Vařejka
Vybavení provozovny v Meziboří
88. 12/017/1122a/231/004104
22
BaP Batista, s.r.o.
Rekonstrukce a technické vybavení provozovny
89. 12/017/1122a/563/000818
22
Bohumír Marek
Řešení vnitropodnikové dopravy
90. 12/017/1122a/563/002214
22
MIROSLAV PEKAŘ
Řešení vnitropodnikové dopravy
91. 12/017/1122a/563/001965
22
RADEK VENZHÖFER
Investice do vybavení provozovny - Radek Venzhöfer
92. 12/017/1122a/780/002442
22
JAN ŠIGUT
Technologie na zpracování biomasy
93. 12/017/1122a/342/002318
21
FRANTIŠEK HRDLIČKA
Vybavení provozovny technologií na zpracování biomasy z dřevařské výroby
94. 12/017/1122a/563/001879
21
Ondřej Dejmal
Technické vybavení provozoven - Ondřej Dejmal
8/10
95. 12/017/1122a/120/003280
21
JAN PATÁK
Nákup nové technologie pro výrobu energetické štěpky
96. 12/017/1122a/453/002657
21
FOREST - SLUŽBY s.r.o.
Pořízení štěpkovače pro lesnický provoz
97. 12/017/1122a/780/001478
20
JAROSLAV FOLDYNA
Rozvoj dřevozpracujícího podniku
98. 12/017/1122a/672/003120
20
TEKOM-P s.r.o.
Pila Lukov - modernizace a snížení provozních výdajů
99. 12/017/1122a/563/001987
20
PETR ADAM
Pořízení technologie pro zpracování lesnických produktů
100. 12/017/1122a/671/002878
20
ANTONÍN PŘÍHODA
Pořízení kolového manipulátoru
101. 12/017/1122a/231/004081
19
Jakub Chalupa
Technické vybavení provozovny
102. 12/017/1122a/672/002289
19
PETR NOVÁK
Pořízení pásové pily
103. 12/017/1122a/120/003521
18
Miroslav Kučera
Pořízení nové techniky do provozovny
104. 12/017/1122a/671/002095
18
IVAN TYL
Technické vybavení provozovny
105. 12/017/1122a/672/003100
18
Luděk Pavelka
Nákup stroje
106. 12/017/1122a/453/003392
18
ZDEŇKA BALAŠOVÁ
Pořízení strojního vybavení pro dřevozpracující provoz
107. 12/017/1122a/120/003550
17
MARTIN HOLUB
Pořízení pásové pily
108. 12/017/1122a/563/002815
17
Michal Jaroš
Investice do technického vybavení provozovny
109. 12/017/1122a/120/003226
17
Zdeněk Hudec
Rekonstrukce skladu, modernizace technologie výroby biopaliv a nákup provozní stavby a pozemků
110. 12/017/1122a/780/002271
16
DŘEPAS s.r.o.
Nákup pásové pily
111. 12/017/1122a/563/002381
16
VH les s.r.o.
Pořízení čelního nakladače
112. 12/017/1122a/231/004106
15
Jan Kříž
Pořízení technologie pro zpracování lesnických produktů
113. 12/017/1122a/671/002967
15
Jiří Kroupa
nákup technologie na zpracování dřevní sudoviny
114. 12/017/1122a/451/002431
15
FILIP DRBOHLAV
Investice do strojního vybavení podniku
115. 12/017/1122a/120/003314
14
Miroslav Votruba
Modernizace provozovny školkařských výpěstků Zrcadlo a Nová - I. etapa
116. 12/017/1122a/671/002362
14
JAROSLAV MRÁZEK
Inovace technického parku: manipulátor
117. 12/017/1122a/563/001363
14
KAREL KRUŠINA
Rozvoj dřevozpracujícího podniku
118. 12/017/1122a/672/002497
14
Jaroslav Křenek
Obnova provozovny Valašská Bystřice-III
119. 12/017/1122a/120/003339
14
ALNUS spol s r.o.
Vybavení manipulačního skladu
120. 12/017/1122a/780/002463
11
KAREL ŠVANČAR
Nákup kotlů a dalšího příslušenství
121. 12/017/1122a/231/003298
11
IVAN KUČERA
Investice do provozovny
122. 12/017/1122a/120/003286
10
Miroslav Votruba
Modernizace provozovny školkařských výpěstků Luhy, Horní, Dolní a nákup nové technologie
9/10
Všichni výše uvedení žadatelé souhlasili se zveřejněním uvedených údajů v souladu s platnými Pravidly pro žadatele.
Oddělení metodiky osy 1 PRV
10/10
Download

I.1.2.2 Investice do lesů – Technické vybavení provozoven