Ústní zkouška
-------3. část státní maturity z českého jazyka a literatury
Ústní zkouška je jednou z dílčích zkoušek z předmětu český jazyk a
literatura a je zadávána formou tzv. pracovních listů.
Předmětem ústní části zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a
přiměřená analýza a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a
to s využitím znalostí a dovedností získaných v průběhu studia na
daném typu střední školy.
Zkoušku žák koná s pracovním listem, který dostává až po vylosování
zadání.
Pracovní listy jsou podle školského zákona veřejně nepřístupnou
informací (tzn., že budou zpřístupněny jen osobám, které jsou
oprávněny se s nimi seznamovat).
Struktura zkoušky
Struktura ústní zkoušky se liší podle úrovně obtížnosti zkoušky.
Obecná struktura zkoušky pro základní úroveň obtížnosti:
charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných
přečtením celého díla a s orientačním zasazením do
literárněhistorického kontextu);
charakteristika neuměleckého textu.
Obecná struktura zkoušky pro vyšší úroveň obtížnosti:
analýza výňatku uměleckého díla (charakteristické rysy výňatku –
s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla);
obecně kulturní a literárněhistorický kontext díla;
porovnání výňatku uměleckého textu s výňatkem textu neuměleckého;
typické rysy daného neuměleckého textu, jeho stylová a jazyková
charakteristika.
Zadání zkoušky
Jak již bylo zmíněno, zadání dílčí ústní zkoušky se provádí formou pracovního
listu. Pracovní list obsahuje:
výňatek uměleckého textu;
výňatek neuměleckého textu;
strukturu zkoušky.
Pracovní list, resp. zadání zkoušky, je jednoznačně určen názvem literárního
díla – např. Josef Škvorecký: Zbabělci.
Průběh zkoušky
Po vylosování maturitního zadání dostává žák od zkušební maturitní komise
pracovní list, následuje 20minutová příprava „na potítku“. Vlastní ústní
zkouška trvá 15 minut. Situace, že si dva žáci v jeden den vytáhnou stejnou
knihu bezprostředně po sobě, nemůže nastat. Dané dílo totiž nemůže být v
rámci jednoho dne vylosováno dvakrát, pro daný maturitní den je vyřazeno.
ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI
Na základní úrovni obtížnosti žák především prokazuje, že porozumí různým
typům uměleckého i neuměleckého textu a dovede tyto texty charakterizovat.
Znalosti z oboru literární historie, resp. literární vědy, jsou ověřovány pouze
orientačně, tedy v míře nezbytně nutné pro zasazení literárního díla do
literárněhistorického kontextu. Nepředpokládá se, že žáci, kteří skládají
zkoušku na základní úrovni obtížnosti, budou pokračovat ve studiu na vysoké
škole v oborech, které souvisejí s uvažováním o jazyce a literatuře.
Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce
Světová a česká literatura do
min. 4 literární díla
konce 19. století
Žák si vybírá 20
Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla
literárních děl
min. 5 literárních
Česká literatura 20. a 21. století
děl
Minimálně jedním literárním dílem musí být v seznamu žáka zastoupena
próza, poezie, drama. Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje
škola.
Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 40, horní hranice
není stanovena.
VYŠŠÍ ÚRO VEŇ OBTÍŽNOSTI
Vyšší úroveň je mimo jiné směřována k oborům vysokých škol, kde se jazyk,
jazykové vyjádření, uvažování o jazyce a o literatuře považuje za samozřejmý
předpoklad studia a uplatňuje se zde významnou měrou. Žák by měl prokázat
dovednost analýzy a interpretace textů i znalosti literární vědy a lingvistiky,
ovšem v míře, která nebude suplovat obsah studia v počátečních stádiích
studia vysokoškolského. Předpokládá se, že jeho literární znalosti budou v
porovnání se základní úrovní obtížnosti nikoli pouze orientační, ale detailnější,
čemuž odpovídá i koncepce tvorby pracovních listů pro vyšší úroveň
obtížnosti.
Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce
1. Světová a česká literatura do
konce 18. století
2. Světová poezie a próza 19.
století
min. 3 literární
díla
min. 2 literární
díla
min. 2 literární
díla
3. Česká poezie a próza 19. století
(z toho 1
Žák si vybírá 30
básnické)
literárních děl
4. Světová a česká dramatická
min. 2 literární
tvorba 19.–21. století
díla
5. Světová a česká poezie 20. a 21. min. 2 literární
století
díla
min. 3 literární
6. Světová próza 20. a 21. století
díla
min. 4 literární
7. Česká próza 20. a 21. století
díla
Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola. Minimální počet
literárních děl nabízený žákům je 15 v každé z oblastí výběru 1–7. Počet
nabízených literárních děl v jednotlivých oblastech výběru se může lišit. Horní
hranice počtu literárních děl není stanovena.
Školní seznam literárních děl – základní úroveň obtížnosti
Student si vybírá 20 děl
Světová a česká literatura do konce 19. století (minimálně 4 díla)
Romeo a Julie
William Shakespeare
1.
Lakomec
Molliére
2.
Chrám Matky Boží v Paříži
Victor Hugo
3.
Evžen Oněgin
A. S. Puškin
4.
Otec Goriot
Honoré de Balzac
5.
Máj
Karel Hynek Mácha
6.
Tyrolské elegie
Karel Havlíček Borovský
7.
Kytice
Karel Jaromír Erben
8.
Povídky malostranské
Jan Neruda
9.
Balady a romance
10.
Maryša
11. A. a V. Mrštíkové
Světová literatura 20. a 21. století (minimálně 4 díla)
Čekání na Godota
12. Samuel Beckett
13. Guillaume Apollinaire
Alkoholy
Proměna
14. Franz Kafka
Sophiina volba
15. William Styron
Stařec a moře
16. Ernest Hemingway
Na západní frontě klid
17. Erich Maria Remarque
O myších a lidech
18. John Steinbeck
Cizinec
19. Albert Camus
Farma zvířat
20. George Orwell
Židovka z Toleda
21. Lion Feuchtwanger
Hlava XXII
22. Joseph Heller
Česká literatura 20. a 21. století (minimálně 5 děl)
RUR
23. Karel Čapek
Osel a stín
24. J. Voskovec - J. Werich
Zahradní slavnost
25. Václav Havel
Edison
26. Vítězslav Nezval
Romance pro křídlovku
27. František Hrubín
Krysař
28. Viktor Dyk
Nikola Šuhaj loupežník
29. Ivan Olbracht
Markéta Lazarová
30. Vladislav Vančura
Bylo nás pět
31. Karel Poláček
Povídky z jedné kapsy
32. Karel Čapek
Válka s mloky
33. Karel Čapek
Pan Theodor Mundstock
34. Ladislav Fuks
Žert
Milan
Kundera
35.
Obsluhoval jsem anglického krále
36. Bohumil Hrabal
Katapult
37. Vladimír Páral
Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
38. Arnošt Lustig
Fialový poustevník (výbor z povídek)
39. Ota Pavel
Báječná léta pod psa
40. Michal Viewegh
Školní seznam literárních děl – vyšší úroveň obtížnosti
Student si vybírá 30 děl
I. Světová a česká literatura do konce 18. století (minimálně 3 díla)
1.
Antigona
Sofokles
2.
Médea
Euripides
3.
Umění milovat
Ovidius
4.
Dekameron
Giovanni Boccaccio
5.
Závěť
Francois Villon
6.
Canterburské povídky
Geoffrey Chaucer
7.
Romeo a Julie
William Shakespeare
8.
Hamlet
William Shakespeare
9.
Zkrocení zlé ženy
William Shakespeare
10.
Důmyslný rytíř Don Qujiote de la Macha
Miguel de Cervantes
11.
Lakomec
Molliére
12.
Tartuffe
Molliére
13.
Jeptiška
Denis Diderot
14.
Utrpení mladého Werthera
Johan Wolfgang Goethe
15.
Labyrint světa a ráj srdce
Jan Amos Komenský
II. Světová poezie a próza 19. století (minimálně 2 díla)
16.
Faust (1. díl)
Johan Wolfgang Goethe
17.
Evžen Oněgin
Alexandr Sergejevič Puškin
18.
Piková dáma
Alexandr Sergejevič Puškin
19.
Červený a černý
Stendhal
20.
Chrám Matky Boží v Paříži
Victor Hugo
21.
Otec Goriot
Honoré de Balzac
22.
Povídky
Edgar Allan Poe
23.
Paní Bovaryová
Gustave Flaubert
24.
Květy zla
Charles Baudelaire
25.
Zločin a trest
Fjodor Michajlovič Dostojevkij
26.
Anna Kareninová
Lev Nikolajevič Tolstoj
27.
Zabiják
Emile Zola
28.
Kulička
Guy de Maupassant
29.
Obraz Doriana Graye
Oscar Wilde
30.
Quo vadis?
Henryk Sienkiewicz
III. Česká poezie a próza 19. století (minimálně 2 literární díla, z toho 1
básnické)
31.
Ohlas písní českých
František Ladislav Čelakovský
32.
Ohlas písní ruských
František Ladislav Čelakovský
33.
Máj
Karel Hynek Mácha
34.
Tyrolské elegie
Karel Havlíček Borovský
35.
Kytice
Karel Jaromír Erben
36.
Babička
Božena Němcová
37.
Povídky malostranské
Jan Neruda
38.
Balady a romance
Jan Neruda
39.
Kříž u potoka
Karolina Světlá
40.
Noc na Karlštejně
Jaroslav Vrchlický
41.
Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV.
Svatopluk Čech
století
42.
Kuře melancholik
Josef Karel Šlejhar
43.
44.
45.
Alois Jirásek
Karel Václav Rais
Karel Václav Rais
F. L. Věk
Výminkáři
Kalibův zločin
IV. Světová a česká dramatická tvorba 19. – 21. století (minimálně 2 díla)
46.
Revizor
Nikolaj Vasiljevič Gogol
47.
Strakonický dudák
Josef Kajetán Tyl
48.
Naši furianti
Ladislav Stroupežnický
49.
Její pastorkyňa
Gabriela Preissová
50.
Maryša
A. a V. Mrštíkové
51.
Matka Kuráž a její děti
Bertold Brecht
52.
Plešatá zpěvačka
Eugène Ionesco
53.
Čekání na Godota
Samuel Beckett
54.
Smrt obchodního cestujícího
Arthur Miller
55.
Měsíc nad řekou
Fráňa Šrámek
56.
Ze života hmyzu
J. a K. Čapkové
57.
RUR
Karel Čapek
58.
Bílá nemoc
Karel Čapek
59.
Osel a stín
J. Voskovec - J. Werich
60.
Zahradní slavnost
Václav Havel
V. Světová a česká poezie 20. a 21. století (minimálně 2 díla)
61.
Alkoholy
Guillaume Apollinaire
62.
Slova
Jacques Prévert
63.
Po nás ať přijde potopa
František Gellner
64.
Slezské písně
Petr Bezruč
65.
Host do domu
Jiří Wolker
66.
Těžká hodina
Jiří Wolker
67.
Edison
Vítězslav Nezval
68.
Píseň o Viktorce
Jaroslav Seifert
69.
Koncert na ostrově
Jaroslav Seifert
70.
Terezka Planetová
Vladimír Holan
71.
Romance pro křídlovku
František Hrubín
72.
Elegie
Jiří Orten
73.
Lazar a píseň
Josef Kainar
74.
Ortely a milosti
Oldřich Mikulášek
75.
Smuténka
Jan Skácel
VI. Světová próza 20. a 21. století (minimálně 3 díla)
76.
Proměna
Franz Kafka
77.
451° Fahrenheita
Ray Bradbury
78.
Židovka z Toleda
Lion Feuchtwanger
79.
Hlava XXII
Joseph Heller
80.
Jeden den Ivana Děnicoviče
Alexandr I. Solženicyn
81.
Vyhoďme ho z kola ven
Ken Kesey
82.
Poslední kabriolet
Anton Myrer
83.
Sophiina volba
William Styron
84.
Sbohem armádo
Ernest Hemingway
85.
Stařec a moře
Ernest Hemingway
86.
Na západní frontě klid
Erich Maria Remarque
87.
Lolita
Vladimir Nabokov
88.
Zeď
Jean-Paul Sartre
89.
O myších a lidech
John Steinbeck
90.
Cizinec
Albert Camus
91.
Antoine de Saint-Exupéry
92.
George Orwell
93.
George Orwell
94.
Alberto Moravia
95.
Gabriel Garcia Márquez
VII. Česká próza 20. a 21. století
96.
Viktor Dyk
97.
Ivan Olbracht
98.
Karel Čapek
99.
Karel Čapek
100.
Karel Čapek
101.
Jaroslav Hašek
102.
Vladislav Vančura
103.
Karel Poláček
104.
Jaroslav Havlíček
105.
Ladislav Fuks
106.
Ladislav Fuks
107.
Milan Kundera
108.
Milan Kundera
109.
Bohumil Hrabal
110.
Bohumil Hrabal
111.
Arnošt Lustig
112.
Vladimír Páral
113.
Vladimír Páral
114.
Ota Pavel
115.
Michal Viewegh
116.
Květa Legátová
117.
Petra Hůlová
118.
Petr Šabach
Malý princ
Farma zvířat
1984
Horalka
Láska za časů cholery
(minimálně 4 díla)
Krysař
Nikola Šuhaj loupežník
Povídky z jedné kapsy
Hordubal
Válka s mloky
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
Markéta Lazarová
Bylo nás pět
Petrolejové lampy
Pan Theodor Mundstock
Spalovač mrtvol
Žert
Nesnesitelná lehkost bytí
Obsluhoval jsem anglického krále
Pábitelé
Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
Katapult
Mladý muž a bílá velryba
Fialový poustevník (výbor z povídek)
Báječná léta pod psa
Želary
Paměť mojí babičce
Opilé banány
Download

Ústní zkouška -------- 3. část státní maturity z českého jazyka a literatury