Autokarosářské bodovky
stojanové 3406 - 3418
3410 3411 3415
3406 3407 3408
Odporová bodová nožní svářečka, elektronicky řízená řídící
jednotkou TE25. Ovládání je realizováno pouze třemi
potenciometry, což garantuje velmi jednoduchou obsluhu.
Odporová bodová pneumatická svářečka, elektronicky řízená
řídící jednotkou TE25. Ovládání je realizováno pouze třemi
potenciometry, což garantuje velmi jednoduchou obsluhu.
U tohoto stroje lze nastavit délku ramen jaká je vyžadována. Držák elektrod
je chrom-měděný, což zaručuje maximální životnost a možnost velkého
zatížení. Dále je možné nastavit zdvih elektrod, není tedy nutné, aby
elektrody vykonávaly celou dráhu, které jsou schopny. Vodní chladící okruh
je realizován skrze transformátor, ramena, držáky elektrod a elektrody. Vše
je navíc jištěné bezpečnostním termostatem. Synchronní stykač je od
chladícího okruhu bezpečně oddělen. Je možné nastavit svařovací přítlak
elektrod - mikrospínač sepne až po dosažení předem nastavené hodnoty
přítlaku. Rameno nožního ovládání je délkově nastavitelné.
U tohoto stroje lze nastavit délku ramen jaká je vyžadována. Držák elektrod
je chrom-měděný, což zaručuje maximální životnost a možnost velkého
zatížení. Dále je možné nastavit zdvih elektrod, není tedy nutné, aby
elektrody vykonávaly celou dráhu, které jsou schopny. Vodní chladící okruh
je realizován skrze transformátor, ramena, držáky elektrod a elektrody. Vše
je navíc jištěné bezpečnostním termostatem. Synchronní stykač je od
chladícího okruhu bezpečně oddělen. Pneumatický nožní pedál aktivuje
sevření elektrod. Snímač přítlaku aktivuje svařovací cyklus až po dosažení
předem nastavené hodnoty. Speciální systém tlumičů a ventilů minimalizuje
hluk, vznikající při práci s pneumatickými zařízeními.
Typ 3406 3407 3408
Typ 3410 3411 3415
Napájecí napětí
Frekvence
Tavné pojistky
Stupeň krytí
Hmotnost
*400
*50
25 - 50
V
Napájecí napětí
Hz
Frekvence
A
Tavné pojistky
Stupeň krytí
F
115 - 128
* Odlišná napětí a frekvence na požádání
Kg
Hmotnost
*400
*50
V
Hz
32 - 50
F
A
110 - 123
Kg
* Odlišná napětí a frekvence na požádání
Te25 TE90
3416 3417 3418
Elektronická řídící jednotka TE25.
Tato řídící jednotka je realizována pouze ze 3 ovládacích prvků, což
zaručuje velmi snadnou obsluhu. Prvním ovládacím prvkem lze volit mezi
módy: BEZ SVAŘOVÁNÍ, ČASOVAČ, PULSACE a KOMPENZACE
(svařování zoxidovaných či znečištěných materiálů). Druhým ovládacím
prvkem lze nastavovat čas sváření a třetím ovládacím prvkem lze ovládat
svařovací proud. Jednotka je vybavena vstupem pro bezpečnostní
termostat.
Mikroprocesorová řídící jednotka TE90.
Odporová bodová pneumatická svářečka, elektronicky řízená
mikroprocesorovou řídící jednotkou TE90.
U tohoto stroje lze nastavit délku ramen jaká je vyžadována. Držák elektrod
je chrom-měděný, což zaručuje maximální životnost a možnost velkého
zatížení. Dále je možné nastavit zdvih elektrod, není tedy nutné, aby
elektrody vykonávaly celou dráhu, které jsou schopny. Vodní chladící okruh
je realizován skrze transformátor, ramena, držáky elektrod a elektrody. Vše
je navíc jištěné bezpečnostním termostatem. Synchronní stykač je od
chladícího okruhu bezpečně oddělen. Speciální systém tlumičů a ventilů
minimalizuje hluk, vznikající při práci s pneumatickými zařízeními.
Dvouúrovňový ovládací pedál umožňuje jednoduché ovládání stroje, kde
jsou v první fázi pouze spuštěné elektrody (zafixování svařovaného
materiálu) a teprve ve fázi druhé jimi začne protékat svařovací proud. Stroj
je možné vybavit druhým pedálem, kterým je možno vyvolat druhý program
řídící jednotky.
Typ 3416 3417 3418
Napájecí napětí
Frekvence
Tavné pojistky
Stupeň krytí
Hmotnost
*400
*50
32 - 50
V
Hz
* Odlišná napětí a frekvence na požádání
Příklady svařování
Síla
materiálu
[mm]
Délka
ramene
[mm]
Ø Elektrody
[max mm]
Kg
Přítlak
[daN]
Svařovací Svařovací
čas
proud
[cykly]
[A]
Body/h
16 kVA
0,8 + 0,8
230
4,5
181
7
8
4 300
0,8 + 0,8
230
6,5
240
24
9
1 000
0,8 + 0,8
0,8 + 0,8
230
550
8
6,5
180
80
55
32
9
5,6
440
1 900
0,8 + 0,8
550
6,5
115
20 kVA
40
6,6
1 100
1+1
1,5 + 1,5
230
230
6,5
6,5
226
240
8
24
9,5
9
3 000
1 100
3+3
1+1
230
550
9,5
6,5
230
80
60
32
9,7
5,6
390
2 100
1,5 + 1,5
550
6,5
115
40
6,6
1 200
A
F
117 - 130
Tato řídící jednotka je programovatelná pouze čtyřmi tlačítky. V této řídící
jednotce je možné uložit dva různé svařovací programy, mezi nimiž volíme
dvěma nožními spínači. Dále řídící jednotka obsahuje tlačítko WELD/NO
WELD, kterým je zapínán, nebo vypínán svařovací proud (vhodné pro
zkušební svařovací cykly). Jednotka disponuje funkcí cyklického opakování
svařovacího cyklu při trvalém držení spouště. U pneumatických bodovek
tato jednotka zajistí dokončení svařovacího cyklu i po uvolnění spouště.
25 kVA
1+1
1,5 + 1,5
230
230
6,5
6,5
226
240
8
24
9,5
9
3 600
1 300
3+3
1+1
230
550
9,5
6,5
230
80
60
32
9,7
5,6
460
2 500
1,5 + 1,5
550
6,5
115
40
6,6
1 400
Ramena, elektrody a příslušenství
3444 - Mosazné rameno (bez držáku elektrod)
D = 36 mm, L = 380 - 700 mm
Pro 3407, 3411 a 3417
3445 - Mosazné rameno (bez držáku elektrod)
D = 40 mm, L = 380 - 700 mm
Pro 3408, 3415 a 3418
Výkon
Rovné
Vyosené
Šikmé
Boční
Hladké
Kloubové
16 - 20 kVA
3420
3421
3422
3423
3424
3425
25 kVA
3430
3431
3432
3433
3434
3435
Elektrody rovné, vyosené, šikmé, boční a hladké jsou dodávány v páru, elektrody kloubové po kusech.
3446 - Snížené mosazné rameno
D = 36 mm, L = 380 - 700 mm, ø 62 mm
Pro 3406, 3407,3410, 3411, 3416 a 3417
3448 - Snížené mosazné rameno s čelní elektrodou
D = 36 mm, L = 380 - 700 mm, ø 48 mm
Pro 3406, 3407,3410, 3411, 3416 a 3417
3447 - Snížené mosazné rameno
D = 40 mm, L = 380 - 700 mm, ø 70 mm
Pro 3408, 3415 a 3418
3446 - Snížené mosazné rameno s čelní elektrodou
D = 40 mm, L = 380 - 700 mm, ø 48 mm
Pro 3408, 3415 a 3418
3566 - Držák elektrod s kroužkem, sponou a elektrodou 3567
3567 - Vyosená elektroda pro 3566
3436 - Přídavný pedál
3569 - Rovná elektroda pro 3566
Technické parametry
3406
3407
3408
3410
Pneumatická bodovka
Řídící jednotka
Nominální výkon 50% [kVA]
Nejvyšší svařovací výkon [kVA]
Sekundární napětí naprázdno [V]
Maximální krátkodobý proud [kA]
Maximální svař. proud na lehké kovy [kA]
Maximální svařovací proud na ocel [kA]
3411
3415
25 kVA
TE25
TE25
TE25
TE25
16 - 20 kVA
TE90
TE90
TE90
16
32
20
44
25
62
16
32
25 kVA 25
20
44 - 20 kVA
16
62
16
32
20
44
4
4,6
16,5
3,4
11,8
-
4
14
-
3,4
11,8
25
62
4,6
14
16,5
9,4
8,3
11,2
15,1
13,2
11,2
3,4
11,8
-
-
25
4 kVA 4,6
14
16,5
16 - 20 kVA
- kVA 15,1
25
9,4
13,2
11,2
16 - 20 kVA
11,2
8,3
3,3
9,6
11,2
8,3
9,6
25 kVA 11,2
3,5
3,8
3,3
400/50
50/32
-
400/50
63/40
-
400/50
3,8
16 - 20 kVA
3,5
400/50
25 kVA 400/50
63/40
16 - 20 kVA
-/50
-
-
-
230
240
230
240
230
240
230
240
230
25 kVA 230
16 - 20 kVA
240
240
8 - 44
8 - 44
550
550
8 - 44
550
8 - 44
550
8 -25
44kVA 8 - 44
550
550
16 - 20 kVA
115
15 - 85
115
15 - 85
115
15 - 85
115
15 - 85
115
25 kVA 115
1516
- 85
- 85
- 20 15
kVA
225
2,5
225
220
225
Vodní chlazení [l/min]
3
4
2,5
Minimální tlak vody [bar]
Hluk dB(A)
2,5
<70
2,5
<70
2,5
<70
Netto - hmotnost [kg]
110
115
123
Síťové napětí [V/Hz]*
Jištění 230V / 400V [A]
Tlak vzduchu [bar]
Spotřeba vzduchu na 1 000 bodů [Nm3]
Minimální zdvih [mm]
Maximální tlak elektrod [daN]
Elektrodový zdvih [mm]
Maximální zdvih [mm]
Maximální tlak elektrod [daN]
Elektrodový zdvih [mm]
Vzdálenost mezi rameny [mm]
-/50
-
400/50
50/32
6,5 - 10 6,525
- 10
kVA6,5 - 10
4,3
4,3
4,3
16 - 20 kVA
2,5
<70
105
Rozměry přepravní krabice [cm]
9,6
3,3
3,5
3,8
400/50
50/32
6,5 - 10
400/50
63/40
400/50
80/50
6,5 - 10
4,3
6,5 - 10
4,3
230
240
8 - 44
4,3
230
230
240
240
550
8 - 44
550
8 - 44
550
115
15 - 85
115
15 - 85
115
15 - 85
225
25 kVA 220
3 - 20 kVA
16
4
225
225
2,5
220
4
2,5
25 kVA 2,5
<70
<70
16 - 20 kVA
110
25 kVA 118
2,5
<70
3
2,5
<70
2,5
<70
112
117
125
16x-80
20xkVA
33
123
Brutto - hmotnost [kg]
Průměr ramen [mm]
115
36
Průměr držáku elektrod [mm]
19
12,7
Průměr kužele elektrody [mm]
3418
TE25
9,4
Trvalý proud při 100% [kA]
3417
TE25
15,1
13,2
Max. Sv. proud s nejdelšími rameny [kA]
3416
16 - 20 kVA
Nožní bodovka
120
36
19
128
40
110
36
115
25 kVA 123
36 - 20 kVA
16
40
117
36
122
36
130
40
22
14,8
19
12,7
19
25 kVA 22
14,8
16 - 20 kVA
12,7
19
12,7
12,7
19
12,7
14,8
22
Schinkmann s.r.o. - Průmyslová 1072 - 293 06 Kosmonosy (Mladá Boleslav) - Tel.: +420 326 770 088 - Fax: +420 326 770 093
http://www.schinkmann.cz - E-mail: [email protected]
Download

TECNA 3401 - 3418 - prospekt