DĚTSKÉ GOLFOVÉ TÁBORY
Zámecký golf club Kravaře pořádá v době letních prázdnin 2013 dva
golfové tábory:
1. termín:
2. termín:
22. - 26. července 2013
12. - 16. srpna 2013
každý den od 9 do 16 hodin
Program
•
•
•
•
•
•
•
•
•
golfová výuka pro začátečníky a pokročilé
výklad pravidel, ukázka hry na driving range
nauka a výklad anglických termínů v golfu
1x návštěva Aquaparku v Kravařích
1x návštěva zámku v Kravařích
1x hra Adventure golf
závěrečný turnaj spojený se soutěžemi
společné posezení u táboráku
vyhlášení výsledků a rozdání cen
Cena zahrnuje
•
•
•
•
•
•
•
•
golfové pomůcky na driving range včetně využi� golfových míčů
trenérskou činnost
vstup do Aquaparku
vstup do zámku
vstup na Adventure golf
ceny v soutěžích
obědy, svačinky a pi� během celého soustředění
posezení u táboráku s opékáním pravého špekáčku
Cena: 3 600 Kč
HLAVNÍ PARTNER RESORTU
Maximální počet je 10 dě� v jednom termínu. Minimální počet přihlášených pro
pořádání je 7 dě�. Písemné přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu garanta.
Záloha ve výši 1 000 Kč je splatná do 30. 4. 2013 v hotovos� na recepci klubu.
Doplatek ve výši 2 600 Kč je splatný do 30. 6. 2013 v hotovos� na recepci klubu.
Garant a trenér
dětských golfových prázdnin:
Hana Chmurová
tel: 728 707 104
e-mail: [email protected]
informace o resortu:
Silesia golf resort Kravaře
Mlýnská 23a, 747 21 Kravaře
tel: 553 673 202, 724 106 804
www.gol�ravare.cz
Download

DĚTSKÉ GOLFOVÉ TÁBORY - Silesia Golf Resort Kravaře