4. Mersin Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü
İlköğretmen Okulu pansiyon binası olarak yapılmış daha sonra hizmetiçi eğitim merkezine
dönüştürülmüştür.
UNVANI
NORM
KADRO
SAYISI
MEVCUT
PERSONEL
SAYISI
BOŞ
KADRO
YATAK
SAYISI
EĞİTİM KAPASİTESİ
100 kişilik konferans
salonu, 3 adet 60’ar
kişilik derslik, 2 adet
126
20+1 BT laboratuvarı
YÜZÖLÇÜMÜ
Download

4. Mersin Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü İlköğretmen Okulu pansiyon