Životopis
OSOBNÍ ÚDAJE
Ladislav Karpianus
MgA. Ladislav Karpianus
Jablonecká 358, 190 00 Praha - Střížkov (Česká republika)
724 921 270
www.karpianus.cz
[email protected]
www.karpianus.cz
Pohlaví Muž | Datum narození 21. ledna 1985 | Národnost Česká
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
05. února 2013 - V současnosti
Jeden z autorů divadelní hry Duende
Divadlo Na zábradlí
Spolupráce nad textem společně s režisérem Urošem Trefaltem a renomovanými herci Martinem
Pechlátem, Gábinou Míčovou a Lucií Roznětínskou.
01. ledna 2013 - V současnosti
Scenárista pořadu Studio Kamarád
Česká televize
Tvorba jednotlivých vstupů dětského pásma Studia Kamarád od samotného námětu, přes synopsi až
po vtipné dialogy.
říjen 2012 - V současnosti
Recenzent počítačových her pro děti portálu Jakouhru.cz
SCIO
Recenze počítačových her nejen z hlediska kvality, ale také vhodnosti pro děti jednotlivých věkových
skupin. Samostatná práce na prezentaci jednotlivých her od jejich výběru, testování až po výběr fotek
a tvorbu jasného, úderného a krátkého hodnotícího textu.
březen 2012 - V současnosti
Scenárista pořadu Planety Yó
Česká televize
Vymýšlení námětů, synopse a finálního textu pro některé ze vstupů pořadu Planety Yó na kanálu
ČT2.
červen 2011 - červen 2012
Dramaturg self promotion České televize
Česká televize
Kreativa (od nápadu, přes synopsi, až po scénář), komunikace s režiséry, grafiky, střihači a zvukaři,
aby ve všech fázích výroby upoutávek (od samotného natáčení, přes grafickou postprodukci a
zvukový mix) všechno směřovalo k bezchybnému splnění původního zadání.
leden 2011 - duben 2011
Scenárista seriálu TV Nova s názvem Ulice
CET 21
Tvorba synopsí k jednotlivým dílům úspěšného seriálu Ulice.
červen 2010 - V současnosti
Autor knihy Kryštofův Vzdušný zámek
Albatros Media s.r.o.
Autor knihy pro děti i dospělé, která vyšla v Albatrosu v nákladu 3000 ks a s ilustracemi Petera
Uchnára, jednoho z nejznámějších slovenských ilustrátorů.
© Evropská unie, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stránka 1 / 3
Životopis
srpen 2009 - listopad 2010
Ladislav Karpianus
Redaktor portálu Nova.cz
CET 21
Natáčení reportáží a rozhovorů, jejich následný střih, grafické korekce a publikování společně s články
na internetu v rámci pořadů televize Nova. Vymýšlení dalších podpůrných aplikací pro čtenáře v rámci
jednotlivých pořadů.
květen 2009 - prosinec 2009
Autor scénářů dětského komediálního seriálu Mazalové
Česká televize
Scenáristická práce na dvanácti dílech pohádkového seriálu pro Českou televizi, jehož výroba byla
oficiálně schválena na začátku roku 2011.
květen 2008 - červen 2010
Placový scenárista sitcomu Comeback
CET 21
Aktivní účast na zkouškách i natáčení, neustálý přehled o aktuálních verzí scénářů jednotlivých dílů a
jejich doplňování, komunikace s režií a produkcí seriálu, přispívání svými nápady ke konečné podobě
jednotlivých scénářů.
červen 2007 - září 2007
Pořadatel a organizátor NeKulturních večerů v Divadle Na Prádle
Divadlo Na Prádle
Propagace celé akce, komunikace s mediálními partnery, tvorba programů jednotlivých večerů a jejich
následná dramaturgie, komunikace s propagovanými umělci, koordinace zkoušek na jednotlivé
večery.
březen 2006
Zakladatel, šéfredaktor a posléze editor filmové rubriky portálu NeKultura.cz
Denní úprava a publikace nových článků, koordinování a komunikace s více jak třicetičlennou redakcí,
hledání nových partnerů, propagace portálu, mediální podpora zajímavých kulturních projektů.
VZDĚLÁNÍ, ODBORNÁ
PŘÍPRAVA A KURZY
září 2007 - červen 2010
Vysokoškolský titul MgA. (magistr umění)
Literární akademie - Soukromá vysoká škola Josefa Škvorecekého (obor Tvůrčí psaní)
Tvůrčí psaní, Český jazyk, Literatura, Anglický jazyk
srpen 2004 - červen 2007
Vysokoškolský titul BcA. (bakalář umění) - červený diplom
Literární akademie - Soukromá vysoká škola (Obor Tvůrčí psaní) Josefa Škvoreckého
Tvůrčí psaní, Český jazyk, Literatura, Anglický jazyk
září 2000 - červen 2004
Středoškolské vzdělání
Střední průmyslová škola elektrotechnická (obor Technické lyceum)
Matematika, Výpočetní technika, Programování, Elektrotechnika, Chemie, Fyzika
© Evropská unie, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stránka 2 / 3
Životopis
Ladislav Karpianus
OSOBNÍ DOVEDNOSTI
Další jazyky
POROZUMĚNÍ
MLUVENÍ
PÍSEMNÝ PROJEV
Poslech
Čtení
Ústní interakce
Samostatný ústní
projev
Anglický jazyk
B2
B2
C1
C1
B2
Německý jazyk
B1
B1
A2
A2
B1
Francouzský jazyk
A1
A2
A1
A1
A1
A1
A2
A1
A1
A1
Španělský jazyk
Úrovně: A1/2: Začátečník - B1/2: Nezávislý uživatel - C1/2 Způsobilý uživatel
Společný evropský referenční rámec pro jazyky
Komunikační dovednosti
Výborné komunikační schopnosti a reprezentativní chování získané především díky pozici vydavatele
portálu NeKutlura.cz, organizátor NeKulturních večerů a jako placový scenárista sitcomu Comeback.
Organizační/manažerské
dovednosti
Dobré vůdčí schopnosti, přirozená autorita. Zároveň ale i týmový hráč. Dobrá zkušenost s řízením
různých projektů.
Počítačové dovednosti
Výborná znalost Microsoft Windows, Microsoft Office. Uživatelská znalost hudebního programu
Sound Forge a grafického programu Zoner. Základní znalost programovacího jazyka Pascal a hmtl
kódů.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Vzhledem ke změně příjmení lze vyhledat jakékoliv pracovní aktivity Ladislava Karpianuse do října
roku 2008 pod příjmením Konečný.
© Evropská unie, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
Stránka 3 / 3
Download

cv ke stažení - Ladislav Karpianus