Download

4.5.5. Složený oblouk s mezilehlou přechodnicí