Personální a kariérové poradenství ● www.edufactory.cz
Příjmení, jméno, titul
Osobní číslo
…………………………………………………….
………………………
Útvar
Číslo útvaru
žádá o dovolenou na zotavenou na kalendářní rok 20…..
od …………………….. do …………………… včetně, tj. ………….. pracovních dnů
Místo pobytu o dovolené …………………………………………………………………….
………………………………….
Datum
Datum
…………………………………………….
Podpis pracovníka
Vedoucí oddělení
Podpis
Poznámky o mzdových nárocích, neodevzdaných nástrojích, pracovních pomůckách aj.
uveďte na rubu
Příjmení, jméno, titul
Osobní číslo
…………………………………………………….
………………………
Útvar
Číslo útvaru
žádá o dovolenou na zotavenou na kalendářní rok 20…..
od …………………….. do …………………… včetně, tj. ………….. pracovních dnů
Místo pobytu o dovolené …………………………………………………………………….
………………………………….
Datum
Datum
…………………………………………….
Podpis pracovníka
Vedoucí oddělení
Podpis
Poznámky o mzdových nárocích, neodevzdaných nástrojích, pracovních pomůckách aj.
uveďte na rubu
Příjmení, jméno, titul
Osobní číslo
…………………………………………………….
………………………
Útvar
Číslo útvaru
žádá o dovolenou na zotavenou na kalendářní rok 20…..
od …………………….. do …………………… včetně, tj. ………….. pracovních dnů
Místo pobytu o dovolené …………………………………………………………………….
………………………………….
Datum
Datum
…………………………………………….
Podpis pracovníka
Vedoucí oddělení
Podpis
Poznámky o mzdových nárocích, neodevzdaných nástrojích, pracovních pomůckách aj. uveďte na rubu
Download

VZOR – formulář Dovolenka – žádost o Dovolenou.