Uluslararasi Ticaret 1. Sinif NÖ
1
8:00 - 8:50
2
3
6
5
4
7
8
9
Hukukun Temel
Kavramlari
Davranis Bilimleri
D405
Istar Emel
D407
Ça
Yilmaz Ayhan Nuri
MZ 1
D404
Cu
Ingilizce II
D405
Çetinkaya Gökhan
Yücel Serkan
D407
D404
Kara Oguz
Genel Muhasebe II
Türk Dili II
Usta Mithat
Atatürk Ilkeleri
ve Ink. Tarihi
II
Makro Iktisat
Pe
11
12
13
14
15
9:00 - 9:50 10:00 - 10:50 11:00 - 11:50 12:00 - 12:50 13:00 - 13:50 14:00 - 14:50 15:00 - 15:50 16:00 - 16:50 17:00 - 17:50 18:00 - 18:50 19:00 - 19:50 20:00 - 20:50 21:00 - 21:50 22:00 - 22:50
Pa
Sa
10
Bozkurt Celil
Pazarlama Ilkeleri
D404
Faiz Emel
Download

Uluslararası Ticaret I.Sınıf N.Ö