ÚŘAD MĚSTYSE NOVÝ HRÁDEK
Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek
tel/fax: 491478009, e-mail: [email protected]
Informace o dopravním omezení (úplné uzavírce)
v rámci akce
Rekonstrukce silnice III/28526
v úseku Rokolský most – Nový Hrádek „Kaden“
Na základě dostupných údajů, Úřad městyse předkládá tyto informace:
Předpokládaná doba dopravního omezení: 1. 7. 2014 – 31. 8. 2014
Vzhledem k náročnosti celé akce jsou změny v dopravním omezení možné! V případě dotazů
kontaktujte Úřad městyse, který se Vám, v rámci svých možností, bude snažit pomoci.
Navržená objízdná trasa: Obousměrně z Rokolského mostu na Slavoňov, Blažkov, Nové Město nad
Metují do Náchoda. Z Náchoda přes Dobrošov, Českou Čermnou, Borovou do Nového Hrádku.
Autobusová doprava:
Linka IREDO 308 licenci 640061 dopravce ARRIVA VYCHODNÍ ČECHY a.s.. 640131
dopravce CDS Náchod s.r.o. bude rozdělena na dvě větve:
- Náchod - Nový Hrádek
- Nový Hrádek, odb. Doly - Nové Město nad Metují
Z Náchoda na Novy Hrádek pojede linka po své trase, na náměstí budou všechny spoje této větve
ukončeny. V úseku Nový Hrádek, nám. - Nový Hrádek, odb. Doly (Rokolský most) nebude
autobusová doprava zajištěna.
Autobusy od Nového Města nad Metuji dojedou na zastávku Nový Hrádek, odb. Doly, která bude pro
tuto větev konečná.
Linka IREDO 332 licencí 640031 dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. a 640136 dopravce
CDS Náchod, s.r.o. bude spoji, které jezdí na Novy Hrádek ukončena na zastávce Nový Hrádek, odb.
Doly. Zde se budou autobusy otáčet.
Linka IREDO 262 licencí 660059 dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. a 640138 dopravce
CDS Náchod s.r.o. nezajede na Novy Hrádek, ale obslouží zastávku Bohdašín, Rokole a dále Nový
Hrádek, odb. Doly, dále již po své trase.
Cyklobus licence 660058 - z Nového Města nad Metují jede po své trase do Náchoda, odtud linka jede
zpět do Nového Města nad Metují, přes Slavoňov na zastávku Nový Hrádek, odb. Doly, odkud již
pokračuje po své pravidelné trase.
Pro pěší bude zajištěna a označena bezpečná trasa z Rokolského mostu kolem továrny Velos
(Šmalcovna) na Nový Hrádek, zároveň městys Nový Hrádek zajistí vysečení pěšiny přes
Žákovec. Původně plánovaná zastávka u Mikrobiologického ústavu AV ČR, Nový Hrádek – Doly
nebude zřízena z důvodu nevyhovující silnice a prostoru pro otáčení autobusů.
Bc. Zdeněk Drašnar, starosta
Download

2014_06_11 Informace pro občany oprava silnice