Download

Základní pojmy, pozemní komunikace v intravilánu a extravilánu