Inteligentní budovy – systémová integrace
bezpečnostních a zabezpečovacích systémů
Miloš Rážek, Rudolf Procházka
Představení společnosti
• založena v roce 1992 v Jablonci nad Nisou
• pobočky v Praze, Mladé Boleslavi, Pardubicích a Jablonci nad
Nisou
• schopnost pokrýt poptávku na území celé ČR
• systém řízení jakosti ISO 9001, certifikát NBÚ ( D, T )
Přehled služeb
• systémová integrace
bezpečnostních systémů
• dodávky technologických
celků
• výstavba datových sítí a
datových a dohledových
center
• výstavba a správa městských
kamerových systémů
Přehled služeb
• elektronická zabezpečovací technika
• realizace systémů řízeného přístupu
osob a vozidel
• biometrie
• systémy pro ozvučení, měření a
regulaci
• poplachové a protipovodňové varovné
systémy
Přístupové systémy
• Úloha identifikačních systémů
–
–
–
–
kontroly pracovní doby zaměstnanců
kontrolovaného pohybu po firmě
usnadnění a zpřehlednění stravování
vypracování mzdových listů
Inteligentní řízení přístupu Traka
• Inteligentní klíčové trezorové systémy
• Elektronické trezory
Inteligentní řízení přístupu Traka
• Vhodné pro bezobslužná pracoviště
• Identifikace jednotlivých uživatelů
(PIN, RFID, biometrie)
• Různé úrovně přístupu
• Snadná administrace
• Možnost integrace do stávajících
řešení
Více informací na www.traka.cz
Přehledové kamery
Přehledové kamery
Speciální aplikace
• Čtení RZ / SPZ/
– Zájmové zóny
4 až 6 stání u benzínové pumpy + prodejna = 2 kamery Mobotix
Speciální aplikace
•
Pro náročnější aplikace, kde je požadováno rozpoznání SPZ za všech okolností je
vhodné použít kombinované kamery (využití reflexních vlastností SPZ pro IR světlo)
Analýza obrazu
Analýza obrazu
Analýza obrazu
Proč integrace bezpečnostních systémů
Různé systémy mívají různá konfigurační a
monitorovací rozhraní (uživatelská rozhraní programů
pro správu)
Vysoké nároky na obsluhu - (uživ. znalost několika programů)
Obsluha by měla být technicky zdatná
Vyšší riziko chyb
Pomalejší reakce při použití několika rozhraní atd.
Požadavek na jednotné rozhraní
Typické činnosti požadované od integrovaného systému
Monitoring prvků a stavů
Ovládání prvků (otevření dveří, dálk. zastřežení, odstřežení..)
Správa uživatelů (přidělování karet, PINů, práv)
Konfigurace
Standardní model objektové bezpečnosti
• prevence před vniknutím nepovolaných
osob do objektu
• prevence před nežádoucí činností osob
povolaných (zaměstnanci)
•

kombinace opatření a prostředků:
–
–
–
mechanických (zámky, turnikety)
elektronických (čidla, řídicí jednotky, hlásiče..)
režimových (pravidla pro zabezpečování, zamykání..)
systémy blokační a detekční
–
–
–
–
perimetrické (ochrana pláště objektu) – detekce, příp. blokace – čidla,
zábrany, žiletkové dráty..
přístupové – blokační
EZS – detekční
CCTV - detekční
Bezpečnostní systémy ve velkých organizacích
• zranitelnost roste rychle a nelineárně s velikostí organizace
–
–
uklízečka zapomněla při odchodu uzamknout jedno křídlo budovy
skladník o dvě patra níže právě odhodil nedopalek cigarety do koše
• jednoduchá opatření jsou vhodná jen pro systémy a objekty malého
rozsahu
!! od určitého stupně začínají být omezující a kontraproduktivní
–
bezpečnost u velké budovy nelze řešit jediným vchodem, jediným klíčem
!! každé opatření samo o sobě má strop své účinnosti
–
sebelepší EZS nehlídá, když je vypnuta
–
i promyšlený systém kontroly vstupu lze obejít, pokud má identifikátor v ruce neoprávněná osoba
–
sebedražší CCTV systém ukáže jen kdy bylo auto odcizeno z parkoviště
Integrace bezpečnostních systémů
• jádro zabezpečení pro administrativní budovy  systém kontroly vstupu
• řeší všechna možná rizika administrativní budovy?
–
–
–
vylomení dveří v nočních hodinách
použití známého identifikátoru neoprávněnou osobou
vstup oprávněné osoby do prostoru stále zastřeženého EZS atd.
• tato rizika snižuje nebo eliminuje až použití kombinovaných funkcí
jednotlivých systémů
–
SKV + EZS

signalizace prolomení prvků SKV v nočních hodinách
–
SKV + EZS

samočinné odstřežení EZS při vstupu první platné osoby
–
SKV + CCTV

obrazový záznam pokusu o použití neplatného identifikátoru
–
EZS + CCTV

obrazový záznam prostoru v okamžiku narušení útočníkem
–
EPS + SKV

samočinné otevření dveří při požáru
Integrace bezpečnostních systémů
•
minimum „hotových“ řešení dokáže v základu nabídnout propojení funkčnosti
všech bezpečnostních systémů tak, aby vyhovovaly bezpečnostním
požadavkům investora
 integrace specializovaných řešení (samost. EZS, samost. SKV...)
?
jaké vazby mezi systémy ?

hardwarové – nezávislé na PC a spolehlivé, ale s horší zpětnou využitelností pro
obsluhu a lokálně omezené


např. systém požární signalizace + SKV pro otevření dveří při požáru
softwarové – závislé na chodu PC a komunik. infrastruktuře, ale s velkou
využitelností pro obsluhu

např. zobrazení pohledu na vchod v CCTV systému při použití neplatného identifikátoru
?
jaká rizika mají integrovaná řešení eliminovat ?
?
jaká bude složitost ovládání a správy ?
Integrace bezpečnostních systémů

vyšší stupeň integrace  vyšší složitost použití
složitost obsluhy
 3 a více vazeb
• zpoždění 3÷8 s
možnost praktického užívání systému
složitost (počet funkcí) systémů
Integrace bezpečnostních systémů
•
různé systémy mívají různá konfigurační a monitorovací rozhraní (uživatelská
rozhraní programů pro správu)
–
–
–
–

•
vysoké nároky na obsluhu (uživ. znalost několika programů)
obsluha nemusí být technicky zdatná
vyšší riziko chyb
pomalejší reakce při použití několika rozhraní atd.
požadavek na jednotné rozhraní, jediný program pro monitoring a ovládání
typické činnosti požadované od integrovaného systému
–
monitoring prvků a stavů
–
ovládání prvků (otevření dveří, dálk. zastřežení, odstřežení..)
–
správa uživatelů (přidělování karet, PINů, práv)
–
konfigurace
Integrace bezpečnostních systémů
Integrovaný systém s jednotným rozhraním:
•
•
•
•
•

zjednodušení práce pro obsluhu
rychlejší zaškolení
rychlejší reakce na podněty – možnost doplnění instrukcí k řešení vzniklých stavů
snížení rizika neošetření poplachového stavu
možnost volby ekonomicky nejvýhodnější technologie pro konkrétní oblast (EZS /
SKV / CCTV)
ve většině případů zvýšení efektivity použití a snížení nákladů na
pořízení, obsluhu i provoz v porovnání se samostatnými systémy
SW NADSTAVBA
EKV
EZS
EPS
CCTV
MaR
klienti obsluhy (WWW prohlížeče)
přenosové prostředí
databáze+SW
LAN/WAN/Internet TCP/IP
WEB SERVER
SW jádro
SQL
DDE drivery
přenosové prostředí
technologie
LAN/WAN
TCP/IP
EPS
docházka
EZS
RS-232, RS-485
SKV CCTV
Integrovaná nadstavba – propojení s CCTV
•
•
•
•
•
živé video – verifikace / identifikace uživatelů, potvrzování událostí po optickém
prověření operátorem
prohlížení zaznamenané stopáže z DVR
vyskakovací (pop-up) okno v případě vzniku poplachu
výběr a ovládání kamer pro zobrazení pohledu
integrace s DVR – jednotné ovládání analogových i IP kamer
Integrovaná nadstavba– správa uživatelů SKV + EZS
Přidělení oprávnění
po zadání / změně oprávnění 
upload dat do kontroléru / ústředny
EZS
Informace o uživateli - Reporty
Integrovaná nadstavba – monitoring + ovládání
• mapové a textové zobrazení
–
–
–
detailní popis události, filtrování a zpětné vyhledávání událostí, reporty
grafické zobrazení místa vzniku události, možnost zobrazení instrukcí
ovládání prvků – dálkové zastřežení / odstřežení EZS...
SW NADSTAVBA
SKV
EZS
EPS
CCTV
Video
systém
EZS
systém
SÍŤ
Integrovaná nadstavbová
aplikace
EKV
systém
EPS
systém
Další
systémy
IP kamery
720p až 29Mpx
Záznam
Video Analýza
Management
Integrované systémy EPS a VA
ESSER
Rudolf Procházka
Síť a grafická nadstavba
FEUER
Voralarm
STÖRUNG
Notbetrieb
ABSCHALTUNG
Testbetrieb
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
1
2 ABC
4 GHI
5 JKL
7 PQRS
8 TUV
ESC
0
F8
F9
F 10
3 DEF
6 MNO
OK
BMZ rückstellen
zurück
1 km
FEUERALARM
ausgelöst
gestört
FW rufen
112
/ein
abgeschaltet ab
Akustik
stumm
Stumm
/an
gestört
/ein
abgeschaltet ab
Brandschutzeinr
.
ausgelöst
gestört
/ein
abgeschaltet ab
Tag
-Nachtbetrieb
Verzögern aktiv
ein
/aus
Verzögern läuft
Erkunden läuftErkunden
starten
Summer aus aus
9 WXYZ
SHIFT
TECHN . ALARM
Betrieb
LCD
Tastaturfreigabe
essernet ®
VARIODYN D1
OP
1 km
optický kabel
22 km
1 km
OP
opakovač
8010
Až 250 zařízení v jedné síti
esserbus ®
-Plus
Až 31 ústředen v jedné síti
Systém evakuačního rozhlasu VARIODYN D1
Jak vznikl DOM
LAN
ETHERNET
Jak vznikl DOM
Digitální stanice
hlasatele
Microfone
Loudspeaker
Reproduktory
Digitální staniceMicrofone
hlasatele
Reproduktory
Loudspeaker
DOM
ESSER
by Hone y we ll
ESSER
by Hone y we ll
PA1
ESSER
DOM
by Hone y we ll
Amplifier
ESSER
by Hone y we ll
PA2
ESSER
by Hone y we ll
PA1
ESSER
UIM
SCU
ESSER
by Hone y we ll
PA2
LAN
Ethernet
Laptop
by Hone y we ll
ESSER
by Hone y we ll
CD-Player
C D přehrávač
Microfone
Zesilovač
Loudspeaker
Reproduktory
DOM
ESSER
by Hone y we ll
ESSER
by Hone y we ll
Konfigurační PC
PA1
ESSER
by Hone y we ll
PA2
Digitální stanice hlasatele
Jak vznikl DOM
• Digitální stanice hlasatele DCS15
(12 tlačítek, 1 audio vstup a 1 audio výstup)
• Funkce interkomu mezi jednotlivými stanicemi
• Volná hierarchie obsluhy bez ohledu na fyzické připojení
Kruhová reproduktorová linka





Linkový izolátorový modul (LIM)

LIM
100V kruhová linka

DOM
LIM
DOM


přerušení
zkrat
ESSER VARIODYN® D1 – výkonové zesilovače
Typy 2-kanálových zesilovačů:
Třída zesilovačů D :
230V AC a 24V DC, 2x250W / 2x400W
Třída zesilovačů H :
• 230V AC a 24V DC, 2x250W / 2x500W
90
80
70
Účinnost
60
50
Zesilovač + dobíječ
40
30
20
10
0
ClassAB
A/B
Třída
Class
Třída
HH
Třída zesilovače
Class
Třída
DD
Datové propojení
Ústředna EPS ESSER
např. FlexES control
Systém nouzového ozvučení
VARIODYN D1
Datová komunikace
FlexEX
FlexES control - vlastnosti
• Až 18 kruhových vedení
• Volitelně: redundantní CPU
• 9 999 skupin na ústřednu
•
•
•
•
Do kaskády lze připojit až tři
síťové napájecí zdroje
Až 450 wattů při 24 voltech
Redundantní síťové zdroje,
možnost zapojení do kruhu
Sběrnice pro OPPO a ext. ovládací
a zobrazovací panely
•
•
•
•
Moduly v plastovém krytu
Možnost softwarových upgradů
pro každý jednotlivý modul
Podpora různých paměťových
médií
Funkce Hot Plug
Dotykové externí ovládací panely
FX808460 (na povrch)
FX808461 (pod omítku)
• Možnost zobrazení všech stavů jako na ovládacím panelu FlexES
• Možnost všech ovládání jako na ovládacím panelu FlexES v úrovni obsluha
• 7” dotykový barevný grafický displej
FlexEs a ústředna SHZ ESSER 8010
FlexEs a hlasová adresná evakuace
1. Detekce požáru a evakuace postižené místnosti
2. Po čase T2 následuje evakuace celého patra nebo budovy
Jak? esserbus®- Plus!
Tlačítkové hlásiče
IQ8Quad hlásiče
esserbus®-koppler
FlexES control
FEUER
STÖRUNG
ABSCHALTUNG
Voralarm
Notbetrieb
Testbetrieb
TECHN
. ALARM
Betrieb
F 1
F 2
F 3
BMZ rückstellen
zurück
FEUERALARM
ausgelöst
gestört
FW rufen 112
abgeschaltet
ab / ein
F 4
F 5
Akustik
stumm
gestört
Stumm /an
ab/ ein
abgeschaltet
F 6
F 7
F 8
F 9
F 10
Brandschutzeinr
ausgelöst
gestört
abgeschaltet
.
ab/ein
Tag -Nachtbetrieb
1
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7
8
ESC
PQRS
0
TUV
9
OK
ein / aus
Erkunden läuft
Erkunden
starten
Summer aus
WXYZ
SHIFT
Verzögern aktiv
Verzögern läuft
LCD
aus
Tastaturfreigabe
IQ8Quad hlásiče
s integrovanou
optickou a akustickou
signalizací
esserbus®
= 27,5 V max. 3500m
esserbus®-Plus = 42 V max. 3500m
8010
IQ8Alarm
Veškeré prvky jsou napájeny z vedení esserbus® Plus, včetně inteligentních adresných sirén a hlásičů s
integrovanou optickou a akustickou signalizací.
Výhody signalizačních prvků na kruhu
•
•
•
•
Zatím nejvyšší známá bezpečnost
Ve většině projektů úspora materiálu a práce
Estetické hledisko
Individuální řízení a aktivace každého hlasového výstupu - „adresné
reproduktory“
X
FEUER
Voralarm
STÖRUNG
Notbetrieb
ABSCHALTUNG
Testbetrieb
F1
F2
F3
F4
F5
F6
1
FEUER
Voralarm
STÖRUNG
Notbetrieb
ABSCHALTUNG
Testbetrieb
BMZ rückstellen
zurück
FEUERALARM
ausgelöst
gestört
FW rufen
112
abgeschaltet ab/ein
F3
F5
F6
1
F7
2 ABC
F8
F9
F 10
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQRS
8 TUV
9 WXYZ
ESC
0
SHIFT
OK
4 GHI
5 JKL
7 PQRS
8 TUV
ESC
0
F9
F 10
3 DEF
6 MNO
OK
FEUERALARM
ausgelöst
gestört
FW rufen
112
/ein
abgeschaltet ab
Brandschutzeinr
.
ausgelöst
gestört
/ein
abgeschaltet ab
Tag
-Nachtbetrieb
Verzögern aktiv
ein
/aus
Verzögern läuft
Erkunden läuftErkunden
starten
Summer aus aus
9 WXYZ
SHIFT
BMZ rückstellen
zurück
Akustik
stumm
Stumm
/an
gestört
/ein
abgeschaltet ab
LCD
Tastaturfreigabe
Akustik
stumm
Stumm
/an
gestört
/ein
abgeschaltet ab
Brandschutzeinr
.
ausgelöst
gestört
/ein
abgeschaltet ab
Tag
-Nachtbetrieb
Verzögern aktivein
/aus
Verzögern läuft
Erkunden läuft Erkunden
starten
Summer aus
LCD
2 ABC
F8
TECHN . ALARM
Betrieb
F1
F2
F4
F7
TECHN . ALARM
Betrieb
aus
Tastaturfreigabe
Běžné provedení
Jedna chyba může zapříčinit nefunkčnost
hned několika signalizačních zařízení
X
Signalizační prvky na kruhu s vestavěným
izolátorem
Při jedné chybě na kruhovém vedení zůstávají
plně funkční všechny prvky
Bezdrátová varianta akustické evakuace IQ8Quad
Bezdrátová patice a bezdrátový interface pro celé spektrum hlásičů ESSER
IQ8Quad včetně typů s řečovým modulem
Vlastnosti
- Všechny detektory z řady IQ8Quad mohou být použity jako
bezdrátové
- Životnost baterií až pět let
- Všechny jednotky jsou plnohodnotnými účastníky vedení
esserbus včetně servisních funkcí detektorů
- Dualband přenos, 433 MHz a 868 MHz, 24 kanálů
Výhody
- Všechny hlásiče IQ8Quad O, TM, TD, O2T, OTG, O2T/FSp,
prvky IQ8Alarm a tlačítka lze použít jako bezdrátové – přenos
pomocí patice nebo bezdrát. univerzálního interface
FlexES com
FEUER
STÖRUNG
ABSCHALTUNG
Voralarm
Notbetrieb
Testbetrieb
TECHN
. ALARM
Betrieb
F 1
F 2
F 3
BMZ rückstellen
zurück
FEUERALARM
ausgelöst
gestört
FW rufen
112
abgeschaltet
ab / ein
F 4
Akustik
F 5
stumm
gestört
Stumm /an
ab/ ein
abgeschaltet
Brandschutzeinr
F 6
F 7
F 8
F 9
F 10
.
ausgelöst
gestört
abgeschaltet
ab/ein
Tag -Nachtbetrieb
1
4
7
ESC
2
GHI
PQRS
5
8
0
ABC
JKL
TUV
3 DEF
6
9
OK
MNO
ein / aus
Erkunden läuft
Erkunden
starten
Summer aus
WXYZ
SHIFT
Verzögern aktiv
Verzögern läuft
LCD
aus
Tastaturfreigabe
FlexEScom nízká rychlost
FlexEScom vysoká rychlost
Externí zobrazovací a ovládací panely
POŽÁR
PORUCHA
ODPOJENÍ
Předběžný poplach
Nouzový provoz
Zkušební provoz
TECHN
Reset PÚ
F 2
zpět
POŽÁRNÍ POPLACH
spuštěno
porucha
volat hasiče 112
vypnuto
F 3
vyp/ zap
F 4
Zvuk
tichý
porucha
F 5
tichý
Protipož. zař.
F 7
F 8
F 9
/zap
vyp
/ zap
vypnuto
F 6
.
spuštěno
porucha
F 10
vyp
/zap
vypnuto
Denní-noční provoz
1
2
ABC
4 GHI
5
JKL
7
8
PQRS
ESC
TUV
0
3 DEF
6 MNO
9
OK
Zpoždění aktivní
Zpoždění běží
zap/ vyp
Zjišťování probíhá
Spustit
zjišťování
Bzučák vyp
WXYZ
LCD
SHIFT
ZPA 3000
Alternativně také FAT3000
pro zasílání SMS
. POPLACH
Provoz
F 1
RS485
až 1 000 m
vyp
Dotykový ovládací panel
Uvolnění klávesnice
Novinka! Až 16 zobrazovacích panelů na jedno kruhové vedení System3000
POŽÁR
PORUCHA
ODPOJENÍ
Předběžný poplach
Nouzový provoz
Zkušební provoz
TECHN
. POPLACH
Provoz
F 1
F 2
F 3
Reset PÚ
zpět
POŽÁRNÍ POPLACH
spuštěno
porucha
volat hasiče 112
vypnuto
vyp/ zap
F 4
Zvuk
F 5
tichý
porucha
tichý
Protipož. zař.
F 6
F 7
F 8
F 9
F 10
/zap
vyp
/ zap
vypnuto
.
spuštěno
porucha
vypnuto
vyp
/zap
Denní-noční provoz
1
2
4 GHI
5
7
8
ESC
PQRS
0
ABC
JKL
TUV
3 DEF
6 MNO
9
OK
SHIFT
Zpoždění aktivní
Zpoždění běží
zap/ vyp
Zjišťování probíhá
Spustit
zjišťování
Bzučák vyp
WXYZ
LCD
vyp
Uvolnění klávesnice
Kruhová sběrnice System3000
RS485
Periferie pro hasiče – OPPO, FAT
Připojení zobrazovacího panelu (FAT) a ovládacího panelu (OPPO) pro hasiče
FEUER
STÖRUNG
ABSCHALTUNG
Voralarm
Notbetrieb
Testbetrieb
TECHN
. ALARM
Betrieb
F 1
F 2
F 3
BMZ rückstellen
zurück
FEUERALARM
ausgelöst
gestört
FW rufen
112
abgeschaltet
ab / ein
F 4
Akustik
F 5
stumm
gestört
Stumm /an
ab/ ein
abgeschaltet
Brandschutzeinr
F 6
F 7
F 8
F 9
.
ausgelöst
gestört
F 10
ab/ein
abgeschaltet
Tag -Nachtbetrieb
2
ABC
4 GHI
5
JKL
7
1
8
PQRS
ESC
3 DEF
6 MNO
9
TUV
0
OK
Verzögern aktiv
Verzögern läuft
ein / aus
Erkunden läuft
Erkunden
starten
Summer aus
WXYZ
SHIFT
LCD
aus
FEUER
STÖRUNG
ABSCHALTUNG
Notbetrieb
Testbetrieb
TECHN
. ALARM
Betrieb
F 1
F 2
F 3
BMZ rückstellen
zurück
FEUERALARM
ausgelöst
gestört
FW rufen
112
abgeschaltet
ab / ein
F 4
Akustik
F 5
stumm
gestört
Stumm /an
ab/ ein
abgeschaltet
Brandschutzeinr
F 7
F 8
F 9
.
ausgelöst
gestört
F 10
ab/ein
abgeschaltet
Tag -Nachtbetrieb
1
4
7
2
5
GHI
8
PQRS
ESC
3 DEF
ABC
6 MNO
JKL
9
TUV
0
OK
Verzögern aktiv
Verzögern läuft
ein / aus
Erkunden läuft
Erkunden
starten
Summer aus
WXYZ
SHIFT
OPPO
Tastaturfreigabe
Voralarm
F 6
RS485
až 1000m
LCD
FEUER
STÖRUNG
ABSCHALTUNG
Notbetrieb
Testbetrieb
TECHN
až 1000m
RS232
aus
Tastaturfreigabe
Voralarm
RS485
FAT
OPPO
. ALARM
Betrieb
F 1
F 2
F 3
BMZ rückstellen
zurück
FEUERALARM
ausgelöst
gestört
FW rufen
112
abgeschaltet
ab / ein
F 4
Akustik
F 5
stumm
gestört
Stumm /an
ab/ ein
abgeschaltet
Brandschutzeinr
F 6
F 7
F 8
F 9
F 10
.
ausgelöst
gestört
abgeschaltet
ab/ein
Tag -Nachtbetrieb
1
4
7
ESC
GHI
PQRS
2
ABC
3 DEF
5
JKL
6 MNO
8
0
TUV
9
OK
ein / aus
Erkunden läuft
Erkunden
starten
Summer aus
WXYZ
SHIFT
Verzögern aktiv
Verzögern läuft
LCD
aus
RS232
Tastaturfreigabe
FAT
OPPO
Základní karta / rozšiřovací karty
Základní karta pro instalaci řídicího modulu
a dvou dalších modulů .
Připojovací svorky pro výstupy, rozhraní
řídícího modulu a připojení vedení esserbus / essernet k
jednotlivým modulům
•
Montáž v plastové zásuvné vaně se zajištěním
pomocí šroubu s křížovou hlavou.
•
Možnost redundantního připojení k napájecímu
modulu!
Rozšiřovací karta 1 a 2
Pro instalaci maximálně čtyř modulů
•
•
Snažší připojení vodičů pomocí zásuvných svorkovnic
Montáž v plastové zásuvné vaně se zajištěním pomocí
šroubu s křížovou hlavou.
Modul esserbus GT
Esserbus modul GT je určen pro připojení analogového
kruhového vedení esserbus / esserbus PLus s maximálně
127 účastníky.
•
S galvanickým oddělením od ústředny pro eliminaci vlivu
cizího potenciálu
FX808332
Mikromodul Essernet®
Essernet® mikromodul 62,5 kBaud
Modul pro vytvoření sítě max. 16ti
ústředen EPS nebo pro integraci do
existující sítě essernet®.
Plná zpětná kompatibilita
FX808340
Essernet® mikromodul 500 kBaud
Modul pro vytvoření sítě max. 31
ústředen EPS nebo pro integraci
do existující sítě essernet®.
Plná zpětná kompatibilita
FX808341
Řídící modul
Řídící modul
• USB-Master rozhraní pro programování
• USB-Slave rozhraní pro rozšíření paměti nebo
výměnná média
• SD slot pro rozšíření paměti pomocí SD karty
• Ethernet rozhraní
• TTY rozhraní
• RS485 rozhraní
• 4 volně programovatelné a kontrolované reléové
výstupy
• Hlavní přenosové relé
• Vstup zpětného hlášení pro potvrzení přenosu
• Master-Slave funkce pro redundanci
FlexES control pro 19“ skříň
ESSER IQ8
ESSER IQ8
ESSER IQ8
ESSER IQ8
ESSER IQ8
ESSER IQ8
ESSER IQ8
ESSER IQ8
ESSER IQ8
esserbus
Modul
esserbus
Modul
esserbus
Modul
esserbus
Modul
esserbus
Modul
esserbus
Modul
esserbus
Modul
esserbus
Modul
ESSER IQ8
ESSER IQ8
ESSER IQ8
ESSER IQ8
ESSER IQ8
ESSER IQ8
ESSER IQ8
ESSER IQ8
Controller Board
esserbus
Modul
ESSER IQ8
ESSER IQ8
esserbus
Modul
esserbus
Modul
esserbus
Modul
esserbus
Modul
esserbus
Modul
esserbus
Modul
esserbus
Modul
esserbus
Modul
esserbus
Modul
FlexES control velká skříň
Akumulátor
Akumulátor
12 V/24 Ah
12 V/24 Ah
•
•
•
•
•
Kompaktní konstrukce – elektronika,
síťový zdroj a 2 akumulátory 24 Ah
ve formátu 2 skříní IQ8Control
Noční design
Více prostoru pro zapojení
Dveře s otvíráním do boku / variabilní
nastavení pravé nebo levé
Velikostní kompatibilita se stávajícími
skříněmi FlexES control & IQ8Control
Děkujeme za pozornost!
Prezentované technologie naleznete ve stánku společnosti Telmo,
expozice č. 60, hala č. 6
www.telmo.cz
Download

Systémová integrace bezpečnostních a zabezpečovacích