PROPOZICE
3. kola Českého poháru dorostu a dospělých
Všeobecná ustanovení :
Pořadatel :
Technické provedení :
Datum konání :
Místo konání :
Organizační výbor :
Odeslání přihlášek :
Informace :
Upřesnění přihlášky,
prezentace:
Český svaz biatlonu
SKP KORNSPITZ Jablonec ve spolupráci s Centrem sportu MV
ČR a KB Jablonec n.N.
24. – 25.1.2015
Biatlonový areál, Jablonec nad Nisou - Mšeno „Břízky“
Předseda org. výboru a
Jan Matouš
ředitel závodu
Technický delegát ČSB
Aleš Nipča
Zástupce ČSB
Pavel Levora
Tajemník závodu
Jaroslav Nipča
Hospodář
Milan Janoušek
Hlavní rozhodčí
Radovan Ježek
Velitel tratí
Petr Hásek
Velitel střelnice
Tomáš Trpišovský
Velitel stadionu
Milan Šmiraus
Lékař závodu
MUDr. Vladimír Dobeš
Delegovaní rozhodčí
Nešporová V., Lepšíková M.,
Kadeřávková M..
Do 19.1.2015 na adresu :
SKP KORNSPITZ Jablonec
Pod skalkou 40
46601 Jablonec nad Nisou
tel: 483 710 253
fax: 483 318 787
E-mail: [email protected]
Nejpozději do 23.1. do 15:00 výhradně na e-mail:
[email protected] nebo při
prezentaci
Všichni přihlášení = prezentovaní závodníci budou zařazeni do
startovní listiny a bude za ně vyžadováno startovné.
Závodní kancelář – prezentace
- porady :
Provozní budova, Biatlonový areál v Jablonci n.N. - Mšeno „Břízky“
Startovné :
Pro členy ČSB dorost 90,- Kč, dospělí 120,- na osobu a závod. Pro
nečleny ČSB dvojnásobek.
Mazací buňky:
100Kč/den, záloha na klíč 500Kč
Ubytování, stravování, doprava
na závodiště :
pořadatel nezajišťuje, pro zajištění ubytování a stravování využijte
nabídku
na
Internetové
adrese:
www.jablonec.com
Občerstvení na závodišti zajištěno.
Pojištění :
Závodníci a jejich doprovod, funkcionáři závodu a diváci se
zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Organizační výbor proto
doporučuje všem účastníkům závodu uzavření vlastní pojistky.
Vjezd, parkování
Při vjezdu a parkování v „Břízkách“ je nutno dodržovat dopravní
značení a pokyny a instrukce pořadatelů!
Informace o počasí
Na webové stránce http://meteo.skpjablonec.cz je k dispozici
aktuální teplota a vlhkost vzduchu v areálu.
Technická ustanovení :
Soutěžní pravidla :
Pravidla biatlonu ČSB a Pokyny pro soutěž Českého poháru
biatlonu v sezóně 2014/15
Účast :
Dle Pokynů odstavec 2.3.
Věkové kategorie :
D + D ve smyslu Pravidel biatlonu a Pokynů
Discipliny :
1) Vytrvalostní závod
2) Rychlostní závod
Vyhlášení výsledků, ceny :
První tři závodníci v kategorii obdrží věcné ceny
Změna propozic :
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek nebo
nepředvídaných okolností si organizační výbor vyhrazuje právo
změny propozic v souladu s pravidly biatlonu.
Odvolání závodu :
V případě nepříznivých sněhových podmínek bude závod
odvolán nejpozději dne 22.1.2015. Eventuální změna místa
konání akce bude oznámena nejpozději 20.1.2015. V přihlášce
uveďte e-mail adresu, tel., fax odpovědné osoby, na kterou má
být zaslána zpráva. Aktuální a doplňující informace je možno
získat na Internetové adrese: www.skpjablonec.cz/ov
Časový program závodu :
Pátek 23.1.2015 – neoficiální trénink
14:00 –16:30
15:00 – 16:30
17:00
neoficiální trénink na tratích a střelnici
Prezentace
porada vedoucích družstev
Sobota 24.1.2015 – vytrvalostní závod
9:00 – 9:50
nástřel pro všechny kategorie
10:00
Start VZ
Neděle 25.1.2015 – rychlostní závod
9:00 - 9:50
10:00
cca 12:30
nástřel pro všechny kategorie
start RZ
vyhlášení výsledků za oba dny
Propozice schválil pověřený člen STK Vít Effenberk dne 5.1.2015
Ředitel závodu
Jan Matouš
Download

PROPOZICE - Český Biatlon