LED SVÍTIDLA
VM elektro
s . r. o .
Machová 241, 763 01 Czech Republic
www.vmelektro.cz
e-mail: [email protected]
LED LUMINAIRES
Tel.: +420 577 102 293-4, Fax: +420 577 106 301
LED LEUCHTEN
2014 - 2015
ZÁŘIVKOVÁ A VÝBOJKOVÁ SVÍTIDLA
Naleznete v samostatném katalogu.
FLUORESCENT AND DISCHARGE LAMPS
Please refer to the separate catalogue.
LEUCHTSTOFFLAMPEN
UND ENTLADUNGSLAMPEN
Im anderen Katalog zu finden.
Firma VM elektro s.r.o. je český výrobce průmyslového, interiérového zářivkového a výbojkového osvětlení s dynamickým vývojem.
Také rozvíjí svítidla s LED technologií včetně svítidel z Al profilů.
Hlavním cílem je stálé zvyšování kvality výrobků a systému služeb zákazníkům, profesionální poradenství a hledání úspor při návrhu osvětlení.
VM elektro s.r.o. is a Czech manufacturer of industrial, interior fluorescent and discharge lamps lighting with dynamic development.
Develops lights with LED technology, including lighting fixtures and lamps from aluminum profiles.
The main objective is continuous improvement of product quality and customer service, professional advice and search for savings in lighting design.
Firma VM elektro s.r.o. ist ein tschechischer Produzent von Industrie-, Interieur-, Leuchtstofflampen- und Entladungslampenbeleuchtung mit dynamischer Entwicklung.
Sie entwickelt ebenfalls Leuchten mi LED Technologie einschliesslich Leuchten und Lampen aus Aluprofilen.
Das Hauptziel ist, Produktenqualität und Dienstleistungssystem stabil zu steigern, professionelle Beratung und Ersparnissuche beim Leuchtenentwurf.
přehled sortimentu
interiérová svítidla vestavná
6
interior recessed luminaires
Interieureinbauleuchten
TYP VP
TYP VIN B
7
8
interiérová svítidla přisazená a závěsná
10
interior surface mounted and suspended luminaires
Interieur- Anbau- und Pendelleuchten
TYP AP1
TYP AP2
11
TYP AP3
12
TYP RH
TYP PL
13
TYP LO
21
20
TYP AP4
TYP AP5
14
TYP LK
22
TYP LL
15
TYP LS
23
TYP OV
TYP LC
16
TYP PT
18
17
19
TYP RO
24
25
26
svítidla vestavná a přisazená pro čistá prostředí IP 54 a IP 65
interior recessed and surface mounted luminaires for clean spaces IP 54 and IP 65
Leuchten für saubere Umgebung IP 54 und IP 65
TYP VP1
TYP PP1
27
28
30
downlights
downlights
Downlights
TYP D1
TYP D2
31
TYP D11
TYP D3
41
33
32
TYP D12
TYP D4
TYP D13
42
43
TYP D5
34
TYP D6
36
TYP D7
37
TYP D8
38
TYP D9
39
40
range of products
Sortimentverzeichnis
průmyslová svítidla
44
industrial luminaires
Industrieleuchten
TYP AM
TYP SA
45
TYP PR
46
47
svítidla pro venkovní osvětlení
48
roadway luminaires
Aussenbeleuchtung
TYP VA
TYP VD
49
TYP VU
50
TYP VL
51
52
reflektory
54
floodlights
Scheinwerfer
TYP VF
TYP VE
55
58
56
technické informace
technical informations
Technische Informationen
PŘEHLED SORTIMENTU
RANGE OF PRODUCTS
SORTIMENTVERZEICHNIS
4
5
interiérová svítidla vestavná
interior recessed luminaires
Interieureinbauleuchten
Interiérová svítidla vestavná určená k osvětlení prodejních, kancelářských a společenských prostor, chodeb, bytů
a multifunkčních sportovních areálů. Typy podhledů viz str. 58.
Interior luminaires are destined for ilumination of vendor, office and civil premises, corridors, sport areas and lodgings.
Recessed luminaires for mounting into ceiling grids and plasterboards. Type of ceilings see page 58.
Interieureinbauleuchten für Beleuchtung von Verkaufs-, Büro- und Gemeinschaftsräumen, Gängen, Wohnungen
und multifunktionellen Sportarealen. Untersichtstypen s. Seite 58.
TYP VP
TYP VIN B
7
8
interiérová svítidla vestavná
interior recessed luminaires
TYP VP
Interieureinbauleuchten
Mikroprizmatický kryt
Popis
Svítidlo je vyrobeno k montáži do všech typů podhledů a do sádrokartonu. Zdrojem je LED plate. Chlazení je
provedeno pasivním chlazením.
Materiál tělesa:
ocelový práškově lakovaný plech
Materiál difuzoru:
mikroprizmatický nebo opálový kryt s ocelovým, lakovaným rámečkem
Typy podhledů viz str. 58.
Microprismatic cover
Mikroprisma Abdeckung
Description
Recessed luminaire for mounting into ceiling grids and plasterboards with LED plate light source and passive
heat sink.
Body of luminaire:
is made of steel sheet powder coat RAL 9003
Optic:
microprismatic diffuser in white powdered steel trim
Type of ceilings see page 58.
Opálový kryt
Beschreibung
Opal cover
Opal Abdeckung
Leuchte ist für Montage in alle Untersichtstypen und in Gipsplatte angefertigt. Als Leuchtmittel LED Platte.
Kühlung durch Passivkühler.
Körpermaterial:
pulverlackiertes Stahlblech
Diffusormaterial:
Mikroprisma mit lackiertem Alurahmen
Untersichtstypen s. Seite 58.
Typ
Type
Typ
VML 140 VP
VML 150 VP
VML 160 VP
Provedení Svět. zdroj
Wattage Light source
Ausführung Leuchtmittel
40 W
50 W
60 W
5100 lm
6400 lm
7300 lm
CCT [K]
CRI
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
595
595
595
595
595
595
85
85
85
Kg
3,9
3,9
3,9
Připojovací otvory
LED plate
LED plate
LED Platte
S V Í T I D L A V E S TA V N Á
RECESSED LUMINAIRES
INTERIEUREINBAULEUCHTEN
6
7
interiérová svítidla vestavná
interior recessed luminaires
TYP VIN B
Interieureinbauleuchten
Typ VIN B (typ 1)
Popis
Svítidlo je vyrobeno k montáži do všech typů podhledů a do sádrokartonu. Těleso svítidla je vyrobeno
z ocelového, práškově lakovaného plechu.
Typ svítídla:
Materiál difuzoru:
opálový PMMA + perforovaný ocelový kryt (typ 1)
opálový PMMA + plný ocelový kryt (typ 2)
Zdroj:
kombinace TC-L zářivky a LED modulu
Typy podhledů viz str. 58.
Type VIN B (type 1)
Typ VIN B (Typ 1)
Description
Recessed luminaire for mounting into ceiling grids and plasterboards. Body is made of steel sheet finished with
powder coat RAL 9003.
Type of luminaire:
Optic:
opal PMMA + fully perforated steel cover (type 1)
opal PMMA + cover of steel sheet (type 2)
Light source:
combination of TC-L tube and LED module
Standard version is for modul 600×600, luminaires for modul 625×625 and into plasterboards is necessary to
specify in order. Type of ceilings see page 58.
Typ VIN B (typ 2)
Type VIN B (type 2)
Typ VIN B (Typ 2)
Beschreibung
Leuchte ist für Montage in alle Untersichtstypen und in Gipsplatte angefertigt. Leuchtenkörper ist aus
pulverbeschichtetem Stahlblech angefertigt.
Leuchtentyp:
Diffusormaterial:
opal PMMA + Stahlabdeckung perforiert (Typ 1)
opal PMMA + Stahlabdeckung voll (Typ 2)
Leuchtmittel:
TC-L Leuchtstofflampe und LED Modul Kombination
Untersichtstypen s. Seite 58.
Typ
Type
Typ
VML 236 VIN B
VML 240 VIN B
VML 255 VIN B
Provedení
Wattage
Ausführung
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
CCT [K]
2×36 W + 12 W 4700 lm + 1800 lm WW 3000
2×40 W + 12 W 5900 lm + 1800 lm NW 4000
2×55 W + 12 W 8000 lm + 1800 lm NW+ 5000
CW 6000
CRI
80+
80+
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
595
595
595
595
595
595
100
100
100
Kg
Připojovací otvory
LED modul
LED module
LED Modul
interiérová svítidla přisazená a závěsná
interior surface mounted and suspended luminaires
Interieur- Anbau- und Pendelleuchten
Interiérová svítidla přisazená a závěsná jsou určená k osvětlení prodejních, kancelářských a společenských prostor, chodeb,
bytů a multifunkčních sportovních areálů.
Interior luminaires are destined for ilumination of shopping malls, office and civil premises, corridors, sport areas and lodgings.
Interieur- Anbau- und Pendelleuchten für Beleuchtung von Verkaufs-, Büro- und Gemeinschaftsräumen, Gängen, Wohnungen
und multifunktionellen Sportarealen.
TYP AP1
TYP AP2
11
TYP AP3
12
TYP RH
TYP PL
20
TYP AP4
13
TYP LO
21
TYP AP5
14
TYP LK
22
TYP LL
15
TYP LS
23
16
TYP RO
24
TYP OV
TYP LC
25
17
TYP PT
18
19
interiérová svítidla přisazená a závěsná
interior surface mounted and suspended luminaires
TYP AP1
I n t e r i e u r- A n b a u - u n d P e n d e l l e u c h t e n
Hliníkový profil
Popis
Těleso svítidla je vyrobeno z hliníkového (Al) profilu v provedení jako: Z - závěsné, N - nástěnné, P - přisazené nebo
V - vestavné do podhledu. Svítidlo lze spojovat pomocí spojek do řad a linií. Zdrojem je LED modul.
Optickou část může tvořit:
O
opálový difuzor
MM
mikroprizmatický difuzor
Povrchová úprava:
AP E
eloxovaný hliník
AP R
barevné provedení dle vzorníku RAL
Technické provedení svítidla:
Z
závěsný profil
V
vestavný profil do podhledu
N
nástěnný profil
Typy závěsů viz str. 58.
P
přisazený profil
Aluminium profile
Aluprofil
Description
Body of the luminaire is made of aluminium profile in versions as: Z - suspended, N - wall mounted, P - surface mounted
or V - recessed. Luminaires are possible to connect to the series with joints. LED light source module.
Optics:
O
opal diffuser
MM
microprismatic diffuser
Surface treatment:
AP E
anodized aluminium
AP R
surface treatment according to RAL pattern
Versions:
Z
suspended version
V
recessed version
N
wall mounted version
Types of suspension see page 58.
P
surface mounted version
Beschreibung
AP1V
AP1
Technické provedení:
Surface treatment:
Technische Ausführung:
Světelné provedení:
Modification:
Ausführung:
přisazené
Leuchtenkörper ist aus Aluprofil angefertigt in Ausführung: Z - Pendelleuchte, N - Wandleuchte, P - Anbauleuchte oder
V - Einbauleuchte für Untersicht. Leuchte kann man durch Verbindungsstücke in Reihen, Linien verbinden. Leuchtmittel LED
Modul.
Den optischen Teil kann bilden:
O
Opaldiffusor
MM
Mikroprismadiffusor
Oberfläche:
AP E
Alu eloxiert
AP R
Farbe nach RAL Musterkarte
Technische Ausführung:
Z
Pendelprofil
V
Einbauprofil für Untersicht
N
Wandprofil
Aufhängungstypen s. Seite 58.
P
Anbauprofil
DIR
surface mounted
Anbauleuchte
závěsné
suspended
Pendellecuhte
IND
nástěnné
wall mounted
Wandleuchte
vestavné
Typ
Type
Typ
VML 112 AP1
VML 124 AP1
VML 224 AP1
VML 248 AP1
VML 330 AP1
VML 360 AP1
Provedení
Wattage
Ausführung
2×6 W
2×12 W
4×6 W
4×12 W
5×6 W
5×12 W
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
1800 lm
3000 lm
3600 lm
6000 lm
4500 lm
7500 lm
CCT [K]
CRI
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
80+
80+
80+
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
640
640
1200
1200
1500
1500
62
62
62
62
62
62
90
90
90
90
90
90
Kg
Připojovací otvory
DIR - INDIR
recessed
Einbauleuchte
1,6
1,6
2,5
2,5
3,0
3,0
S V Í T I D L A P Ř I S A Z E N Á A Z ÁV Ě S N Á
S U R FA C E M O U N T E D L U M I N A I R E S
ANBAU- UND PENDELLEUCHTEN
10
11
interiérová svítidla přisazená a závěsná
interior surface mounted and suspended luminaires
TYP AP2
I n t e r i e u r- A n b a u - u n d P e n d e l l e u c h t e n
Hliníkový profil
Popis
Těleso svítidla je vyrobeno z hliníkového (Al) profilu v provedení jako: Z - závěsné, N - nástěnné nebo P - přisazené. Svítidlo
lze spojovat pomocí spojek do řad a linií. Zdrojem je LED modul.
Optickou část může tvořit:
O
opálový difuzor
MM
mikroprizmatický difuzor
Povrchová úprava:
AP E
eloxovaný hliník
AP R
barevné provedení dle vzorníku RAL
Technické provedení svítidla:
Z
závěsný profil
N
nástěnný profil
Typy závěsů viz str. 58.
P
přisazený profil
Aluminium profile
Aluprofil
Description
Body of the luminaire is made of aluminium profile in versions as: Z - suspended, N - wall mounted or P - surface mounted.
Luminaires are possible to connect to the series with joints. LED light source module.
Optics:
O
opal diffuser
MM
microprismatic diffuser
Surface treatment:
AP E
anodized aluminium
AP R
surface treatment according to RAL pattern
Versions:
Z
suspended version
N
wall mounted version
Types of suspension see page 58.
P
surface mounted version
Technické provedení:
Surface treatment:
Technische Ausführung:
Beschreibung
přisazené
závěsné
suspended
Pendellecuhte
nástěnné
Provedení
Wattage
Ausführung
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
VML 112 AP2
VML 124 AP2
VML 224 AP2
VML 248 AP2
VML 330 AP2
VML 360 AP2
2×6 W
2×12 W
4×6 W
4×12 W
5×6 W
5×12 W
1800 lm
3000 lm
3600 lm
6000 lm
4500 lm
7500 lm
CCT [K]
CRI
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
80+
80+
80+
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
640
640
1200
1200
1500
1500
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Kg
0,9
0,9
1,5
1,5
2,0
2,0
DIR
surface mounted
Anbauleuchte
Leuchtenkörper ist aus Aluprofil angefertigt in Ausführung: Z - Pendelleuchte, N - Wandleuchte oder P - Anbauleuchte.
Leuchte kann man durch Verbindungsstücke in Reihen, Linien verbinden. Leuchtmittel LED Modul.
Den optischen Teil kann bilden:
O
Opaldiffusor
MM
Mikroprismadiffusor
Oberfläche:
AP E
Alu eloxiert
AP R
Farbe nach RAL Musterkarte
Technische Ausführung:
Z
Pendelprofil
N
Wandprofil
Aufhängungstypen s. Seite 58.
P
Anbauprofil
Typ
Type
Typ
Světelné provedení:
Modification:
Ausführung:
wall mounted
Wandleuchte
Připojovací otvory
LED modul
LED module
LED Modul
IND
interiérová svítidla přisazená a závěsná
interior surface mounted and suspended luminaires
TYP AP3
I n t e r i e u rr- A n b a u - u n d P e n d e l l e u c h t e n
Popis
Stojanové svítidlo pro osvětlení pracovních míst v kancelářských prostorách,
orách, recepcích a reprezentativních místnostech.
Svítidlo lze vyrobit v provedení přímo svítící. Materiál tělesa a stojanu: hliníkový
níkový (Al) profil. Podstava: ocelový plech. Zdrojem
je LED modul.
Optickou část může tvořit: O
opálový satén difuzor
or
MM
mikroprizmatický difuzor
uzor
Povrchová úprava:
AP R
barevné provedení dle vzorníku RAL - standard 9006
Description
Standing luminaire for ilumination of working places in offices, receptions
ns and representative rooms. Luminaire in version
direct. Body and stand: aluminium profile. Base: steel sheet. LED light source
rce module.
Optics:
O
opal satin diffuser
MM
microprismatic diffuser
ser
Surface treatment:
AP R
according to RAL pattern
ttern - standart colour 9006
Beschreibung
Stehleuchte zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen in Büroräumen, Rezeptionen
en und Repräsentationsräumen. Ausführung direkt
strahlend. Körper- und Ständermaterial: Aluprofil. Sockel: Stahlblech. Leuchtmittel
htmittel LED Modul.
Den optischen Teil kann bilden: O
Opalsatindiffusor
MM
Mikroprismadiffusor
Oberfläche:
AP R
Farbe nach RAL Musterkarte
sterkarte - Standard 9006
Typ
Type
Typ
Provedení
Wattage
Ausführung
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
VML 124 AP3
VML 148 AP3
VML 160 AP3
4×6 W
8×6 W
10×6 W
3000 lm
7200 lm
9000 lm
CCT [K]
CRI
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
80+
Rozměry
[A/B/C/D]
Dimensions [A/B/C/D]
Abmessungen [A/B/C/D]
600
600
600
2000
2000
2000
50
50
50
Kg
400
400
400
10,2
10,2
10,2
S V Í T I D L A P Ř I S A Z E N Á A Z ÁV Ě S N Á
S U R FA C E M O U N T E D L U M I N A I R E S
ANBAU- UND PENDELLEUCHTEN
12
13
interiérová svítidla přisazená a závěsná
interior surface mounted and suspended luminaires
TYP AP4
I n t e r i e u r- A n b a u - u n d P e n d e l l e u c h t e n
Technické provedení svítidla
Popis
Těleso svítidla je vyrobeno z hliníkového (Al) profilu v provedení jako: Z - závěsné nebo P - přisazené. Svítidlo lze dodat
v provedení přímého vyzařovaní, libovolných rozměrů. Zdrojem je LED modul.
Optickou část může tvořit:
O
opálový difuzor
MM
mikroprizmatický difuzor
Povrchová úprava:
AP E
eloxovaný hliník
AP R
barevné provedení dle vzorníku RAL
Technické provedení svítidla:
Z
závěsné svítidlo
P
přisazené
Typy závěsů viz str. 58.
Surface treatment
Technische Ausführung
přisazené
surface mounted
Anbauleuchte
Description
Body of the luminaire is made of aluminium profile in versions as: Z - suspended or P - surface mounted. Luminaire with direct
light distribution, in various dimensions. LED light source module.
Optics:
O
opal diffuser
MM
microprismatic diffuser
Surface treatment:
AP E
anodized aluminium
AP R
surface treatment according to RAL pattern
Versions:
Z
suspended version
P
surface mounted version
Types of suspension see page 58.
Beschreibung
Leuchtenkörper ist aus Aluprofil angefertigt in Ausführung: Z - Pendelleuchte oder P - Anbauleuchte. Leuchte ist in Ausführung
direkter Ausstrahlung lieferbar, beliebigen Abmessungen. Leuchtmittel LED Modul.
Den optischen Teil kann bilden:
O
Opaldiffusor
MM
Mikroprismadiffusor
Oberfläche:
AP E
Alu eloxiert
AP R
Farbe nach RAL Musterkarte
Technische Ausführung:
Z
Pendelleuchte
P
Anbauleuchte
Aufhängungstypen s. Seite 58.
Typ
Type
Typ
Provedení
Wattage
Ausführung
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
VML 112 AP4
VML 123 AP4
VML 124 AP4
VML 146 AP4
VML 218 AP4
VML 234 AP4
VML 236 AP4
VML 269 AP4
VML 324 AP4
VML 346 AP4
VML 348 AP4
VML 392 AP4
VML 430 AP4
VML 457 AP4
VML 460 AP4
2×6 W 1800 lm
2×11,5 W 3000 lm
4×6 W 3600 lm
4×11,5 W 6000 lm
3×6 W 2700 lm
3×11,5 W 4500 lm
6×6 W 5400 lm
6×11,5 W 9000 lm
4×6 W 3600 lm
4×11,5 W 6000 lm
8×6 W 7200 lm
8×11,5 W 12000 lm
5×6 W 4500 lm
5×11,5 W 7500 lm
10×6 W 9000 lm
CCT [K]
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
CRI Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
80+
80+
80+
80+
80+
80+
80+
80+
80+
80+
80+
80+
80+
80+
80+
630
630
630
630
930
930
930
930
1230
1230
1230
1230
1530
1530
1530
140
140
220
220
140
140
220
220
140
140
220
220
140
140
220
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Kg
0,9
0,9
1,0
1,0
1,2
1,2
1,5
1,5
1,9
1,9
2,0
2,0
2,2
2,2
2,4
Připojovací otvory
závěsné
suspended
Pendellecuhte
LED modul
LED module
LED Modul
Světelné provedení:
Modification:
Ausführung:
DIR
interiérová svítidla přisazená a závěsná
interior surface mounted and suspended luminaires
TYP AP5
I n t e r i e u r- A n b a u - u n d P e n d e l l e u c h t e n
Hliníkový profil
Popis
Těleso svítidla je vyrobeno z hliníkového (Al) profilu v provedení jako: Z - závěsné, P - přisazené nebo V - vestavné do
podhledu. Svítidlo lze spojovat pomocí spojek do řad a linií. Zdrojem je LED modul.
Optickou část může tvořit:
O
opálový difuzor
MM
mikroprizmatický difuzor
Povrchová úprava:
AP E
eloxovaný hliník
AP R
barevné provedení dle vzorníku RAL
Technické provedení svítidla:
Z
závěsný profil
V
vestavný profil do podhledu
Typy závěsů viz str. 58.
P
přisazený profil
Aluminium profile
Aluprofil
Description
Body of the luminaire is made of aluminium profile in versions as: Z - suspended, P - surface mounted or V - recessed.
Luminaires are possible to connect to the series with joints. LED light source module.
Optics:
O
opal diffuser
MM
microprismatic diffuser
Surface treatment:
AP E
anodized aluminium
AP R
surface treatment according to RAL pattern
Versions:
Z
suspended version
V
recessed version
Types of suspension see page 58.
P
surface mounted version
Beschreibung
Leuchtenkörper ist aus Aluprofil angefertigt in Ausführung: Z - Pendelleuchte, P - Anbauleuchte oder V - Einbauleuchte für
Untersicht. Leuchte kann man durch Verbindungsstücke in Reihen, Linien verbinden. Leuchtmittel LED Modul.
Den optischen Teil kann bilden:
O
Opaldiffusor
MM
Mikroprismadiffusor
Oberfläche:
AP E
Alu eloxiert
AP R
Farbe nach RAL Musterkarte
Technische Ausführung:
Z
Pendelprofil
V
Einbauprofil für Untersicht
Aufhängungstypen s. Seite 58.
P
Anbauprofil
Typ
Type
Typ
VML 124 AP5
VML 148 AP5
VML 248 AP5
VML 296 AP5
VML 360 AP5
Provedení
Wattage
Ausführung
4×6 W
4×12 W
8×6 W
8×12 W
10×6 W
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
3600 lm
6000 lm
7200 lm
12000 lm
9000 lm
CCT [K]
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
CRI
80+
80+
80+
80+
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
640
640
1200
1200
1500
124
124
124
124
124
90
90
90
90
90
Kg
Připojovací otvory
Technické provedení:
Surface treatment:
Technische Ausführung:
Světelné provedení:
Modification:
Ausführung:
DIR
přisazené
surface mounted
Anbauleuchte
závěsné
suspended
Pendellecuhte
IND
vestavné
recessed
Einbauleuchte
DIR - INDIR
1,0
1,0
1,5
1,5
1,9
S V Í T I D L A P Ř I S A Z E N Á A Z ÁV Ě S N Á
S U R FA C E M O U N T E D L U M I N A I R E S
ANBAU- UND PENDELLEUCHTEN
14
15
interiérová svítidla přisazená a závěsná
interior surface mounted and suspended luminaires
TYP LL
I n t e r i e u r- A n b a u - u n d P e n d e l l e u c h t e n
1 LL
2 LL
3 LL
4 LL
5 LL
6 LL
LED strip
Popis
Těleso svítidla je vyrobeno z hliníkového (Al) profilu v provedení jako: Z - závěsné, P - přisazené nebo V vestavné do podhledu. Optickou část tvoří PC opálový difuzor. Driver je umístněn samostatně a propojen
kabelem. Zdrojem je LED strip. Svítidlo je běžně v délkách 2 nebo 4 m, lze je dodat v libovolných délkách.
Technické provedení svítidla:
Z
závěsný profil
V
vestavný profil do podhledu
P
přisazený profil
Description
Body of the luminaires is made of aluminium profile in version: Z - suspended, P - surface mounted or V recessed into ceiling grids. Polycarbonate opal diffuser creates the optical part. Driver is placed separatelly and
connected with luminaire. LED strip as a light source. Standard lenght is 2 or 4 m, on request any lenght possible.
Versions:
Z
suspended version
V
recessed version
P
surface mounted version
Beschreibung
Leuchtenkörper ist aus Aluprofil angefertigt in Ausführung: Z - Pendelleuchte, P - Anbauleuchte oder V Einbauleuchte für Untersicht. Optischer Teil PC-Opal-Diffusor. Driver ist getrennt plaziert und mit Kabel verbunden.
Leuchtmittel LED Strip. Leuchte ist standardmässig 2 oder 4 m lang, auch in beliebigen Längen lieferbar.
Technische Ausführung:
Z
Pendelleuchte
V
Einbauleuchte für Untersicht
P
Anbauleuchte
Typ
Type
Typ
Provedení /m
Wattage
/m
Ausführung /m
Svět. zdroj /m
Light source /m
Leuchtmittel /m
VML 1 LL
VML 2 LL
VML 3 LL
VML 4 LL
VML 5 LL
VML 6 LL
6,5 nebo 13 W
6,5 nebo 13 W
6,5 nebo 13 W
6,5 nebo 13 W
6,5 nebo 13 W
6,5 nebo 13 W
680 nebo 1320 lm
680 nebo 1320 lm
680 nebo 1320 lm
680 nebo 1320 lm
680 nebo 1320 lm
680 nebo 1320 lm
CCT [K]
CRI
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
80+
80+
80+
80+
22
16
40
32
21
34,9
12
12
30
30
12,7
12,5
16
11
30
24
15,5
16
Kg/m
0,2
0,2
0,7
0,5
0,3
0,4
Opálový kryt
Opal Cover
Opal Abdeckung
interiérová svítidla přisazená a závěsná
interior surface mounted and suspended luminaires
TYP LC
I n t e r i e u r- A n b a u - u n d P e n d e l l e u c h t e n
LED modul
Popis
Přisazené a závěsné svítidlo pro univerzální použití. Základna svítidla je vyrobeno z bíle lakovaného ocelového
plechu.
Optická část:
lepený opálový PC
Světelný zdroj:
LED modul
Typy závěsů viz str. 58.
LED module
LED Modul
Description
Surface mounted or suspended luminaire for universal use. Body made of white powdered steel sheet.
Optic:
opal glued polycarbonate
Light source:
LED module
Types of suspension see page 58.
Beschreibung
Anbauleuchte, Universalverwendung. Leuchtenkörper ist aus weiß lackiertem Stahlblech angefertigt.
Optischer Teil:
opal PC geklebt
Leuchtmittel:
LED Modul
Aufhängungstypen s. Seite 58.
Typ
Type
Typ
VML 112 LC
VML 218 LC
VML 324 LC
VML 430 LC
Provedení Svět. zdroj
Wattage Light source
Ausführung Leuchtmittel
12 W
18 W
24 W
30 W
1800 lm
2700 lm
3600 lm
4500 lm
CCT [K]
CRI
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
80+
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
590
890
1190
1490
80
80
80
80
80
80
80
80
Kg
1,9
2,1
3,9
4,2
S V Í T I D L A P Ř I S A Z E N Á A Z ÁV Ě S N Á
S U R FA C E M O U N T E D L U M I N A I R E S
ANBAU- UND PENDELLEUCHTEN
16
17
interiérová svítidla přisazená a závěsná
interior surface mounted and suspended luminaires
TYP OV
I n t e r i e u r- A n b a u - u n d P e n d e l l e u c h t e n
Spojovací díly
Popis
Svítidlo je vyrobeno z hliníkového profilu bílé barvy RAL 9003. Svítidla jsou závěsná a lze z nich vytvářet sestavy
pomocí spojek.
Optická část:
prizmatický kryt
Světelný zdroj:
LED modul
Svítidla lze dodat s povrchovou úpravou dle vzorníku RAL.
Typy závěsů viz str. 58.
Connection parts
Verbindungsstücke
ST
S 90
SR
Description
Luminaire is made of aluminium profile surface finished according to the RAL pattern book. Standard version
RAL 9003 - white. The luminaires are suspended as a single lighting modules or form modular lines by various
types of joints.
Optic:
prismatic cover
Light source:
LED module
Powder coating by RAL pattern book on request.
Types of suspension see page 58.
SD
Prizma kryt
Prismatic cover
Prisma Abdeckung
Beschreibung
Leuchte ist aus Aluprofil angefertigt, weiß RAL 9003. Als Pendelleuchte verwendbar, Baugruppen durch
Verbindungsstücke möglich.
Optischer Teil:
Prismaabdeckung
Leuchtmittel:
LED Modul
Auf Bestellung die Oberfläche nach RAL Musterkarte lieferbar.
Aufhängungstypen s. Seite 58.
Typ
Type
Typ
VML 112 OV
VML 124 OV
VML 224 OV
VML 248 OV
VML 330 OV
VML 360 OV
Provedení Svět. zdroj
Wattage Light source
Ausführung Leuchtmittel
2×6 W
2×12 W
4×6 W
4×12 W
5×6 W
5×12 W
1800 lm
3000 lm
3600 lm
6000 lm
4500 lm
7500 lm
CCT [K]
CRI
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
80+
80+
80+
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
580
580
1174
1174
1471
1471
130
130
130
130
130
130
65
65
65
65
65
65
Kg
LED modul
LED module
LED Modul
Připojovací otvory
SK
interiérová svítidla přisazená a závěsná
interior surface mounted and suspended luminaires
TYP PT
I n t e r i e u r- A n b a u - u n d P e n d e l l e u c h t e n
Mikroprizmatický kryt
Popis
Svítidlo je vyrobeno v provedení k montáži na strop a lze jej použít i jako zavěšené. Zdrojem je LED modul.
Chlazení je provedeno pasivním chladičem.
Materiál tělesa:
ocelový práškově lakovaný plech
Optickou část může tvořit:
O
opálový difuzor s propustností až 85 %
MM
mikroprizmatický difuzor s propustností vyšší než 70 %
Typy závěsů viz str. 58.
Microprismatic cover
Mikroprisma Abdeckung
Description
LED module as light source with passive cooling.
Body:
is made of steel sheet powder coat RAL 9003
Optic:
O
opal diffuser with 85 % throughput
MM
microprismatic diffuser with 70 % throughput
Types of suspension see page 58.
Opálový kryt
Opal Cover
Opal Abdeckung
Beschreibung
Leuchte ist für Deckenmontage bestimmt, auch als Pendelleuchte verwendbar. Leuchtmittel LED Modul. Kühlung
durch Passivkühler.
Körpermaterial:
pulverlackiertes Stahlblech
Optischer Teil:
O
Opaldiffusor mit Durchlässigkeit bis 85 %
MM
Mikroprismadiffusor mit Durchlässigkeit über 70 %
Aufhängungstypen s. Seite 58.
LED modul
Typ
Type
Typ
VML 124 PT
VML 148 PT
VML 240 PT
VML 260 PT
VML 348 PT
VML 396 PT
VML 480 PT
VML 4100 PT
Provedení Svět. zdroj
Wattage Light source
Ausführung Leuchtmittel
4×6 W 3600 lm
4×12 W 6000 lm
10×4 W 6000 lm
10×6 W 9000 lm
8×6 W 7200 lm
8×12 W 12000 lm
4×20 W 12000 lm
4×25 W 12800 lm
CCT [K]
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
CRI
80+
80+
80+
80+
80+
80+
80+
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
599
599
599
599
1199
1199
1199
1199
215
215
375
375
215
215
375
375
55
55
55
55
55
55
55
55
Kg
Připojovací otvory
LED module
LED Modul
3,4
3,4
4,6
4,6
4,5
4,5
5,7
5,7
S V Í T I D L A P Ř I S A Z E N Á A Z ÁV Ě S N Á
S U R FA C E M O U N T E D L U M I N A I R E S
ANBAU- UND PENDELLEUCHTEN
18
19
interiérová svítidla přisazená a závěsná
interior surface mounted and suspended luminaires
TYP PL
I n t e r i e u r- A n b a u - u n d P e n d e l l e u c h t e n
LED modul
Popis
Ultratenké svítidlo 12mm výšky s technologií bočního svícení pomocí světlovodivé rozptýlené desky. Těleso
svítidla je vyrobeno z hliníkového profilu, které slouží jako pasivní chladič LED modulů. Optickou část tvoří
prizmatický difuzor.
Povrchová úprava:
standardně eloxovaný hliník
barevné provedení dle vzorníku RAL na objednání
Technické provedení svítidla:
V
vestavné do podhledu
P
přisazené
Z
závěsné
Description
Ultrathin luminaire of 12 mm heights with side illuminating technology by lightconducting diffused board.
Housing is made of aluminium profile which serves as passive heat sink for LED modules. Optical part forms
prisma diffuser.
Surface treatment:
anodized aluminium
RAL surface treatment on request
Versions:
V
recessed
P
surface mounted
Z
suspended
Beschreibung
Leuchte ist 12 mm hoch, ultra dünn, Beleuchtungstechnologie von der Seite durch die lichtleitende verstreute
Platte. Leuchtenkörper ist aus Aluprofil angefertigt, dient als Passivkühler der LED Module. Den optischen Teil
bildet Prismadiffusor.
Oberfläche:
Alu standardmässig eloxiert
Farbe nach RAL Musterkarte auf Bestellung
Technische Ausführung:
V
Einbauleuchte für Untersicht
P
Anbauleuchte
Z
Pendelleuchte
Typ
Type
Typ
VML 20 PL
VML 40 PL
Provedení Svět. zdroj
Wattage Light source
Ausführung Leuchtmittel
20 W
40 W
2200 lm
3700 lm
CCT [K]
CRI
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
595
595
595
595
12
12
Kg
4,3
4,3
LED module
LED Modul
interiérová svítidla přisazená a závěsná
interior surface mounted and suspended luminaires
TYP RH
I n t e r i e u r- A n b a u - u n d P e n d e l l e u c h t e n
LED plate
Popis
Těleso svítidla je vyrobeno z nerezové oceli, určeno pro přisazenou montáž. Zdrojem je LED plate.
Optická část:
pískované sklo nebo PMMA opálový difuzor s propustností 85 %
LED plate
LED Platte
Description
Surface mounted luminaire is made of stainless steel. LED plate as a light source.
Optic:
sandblasted glass or PMMA diffuser with 85 % throughput
Beschreibung
Leuchtenkörper ist aus Nirostahl angefertigt, für Anbaumontage bestimmt. Leuchtmittel LED Platte.
Optischer Teil:
sandgestrahltes Glas oder PMMA-Opal-Diffusor mit Durchlässigkeit 85 %
Typ
Type
Typ
VML 116 RH
VML 231 RH
VML 358 RH
Provedení Svět. zdroj
Wattage Light source
Ausführung Leuchtmittel
16 W
31 W
58 W
1700 lm
4000 lm
7300 lm
CCT [K]
CRI
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
200
300
400
200
300
400
65
65
65
Kg
2,3
2,5
2,9
S V Í T I D L A P Ř I S A Z E N Á A Z ÁV Ě S N Á
S U R FA C E M O U N T E D L U M I N A I R E S
ANBAU- UND PENDELLEUCHTEN
20
21
interiérová svítidla přisazená a závěsná
interior surface mounted and suspended luminaires
TYP LO
I n t e r i e u r- A n b a u - u n d P e n d e l l e u c h t e n
LED plate
Popis
Těleso je vyrobeno z ocelového výlisku povrchově upraveno práškovou barvou RAL 9003. Opálový difuzor je
vyroben z PMMA. Zdrojem je LED plate.
Provedení svítidla:
LO1 - ø 320 mm
LO2 - ø 390 mm
LO3 - ø 495 mm
Description
Body of luminaire made of deep drawn steel finished with powder coat RAL 9003. Diffuser made of opal PMMA.
LED plate as a light source.
Diameters:
LO1 - ø 320 mm
LO2 - ø 390 mm
LO3 - ø 495 mm
Beschreibung
Leuchtenkörper ist aus Stahlpressteil angefertigt, pulverbeschichtet RAL 9003. Opaldiffusor ist aus PMMA angefertigt.
Leuchtmittel: LED Platte.
Leuchtenausführung: LO1 - ø 320 mm
LO2 - ø 390 mm
LO3 - ø 495 mm
Typ
Type
Typ
VML LO1
VML LO1
VML LO2
VML LO2
VML LO3
VML LO3
Provedení
Wattage
Ausführung
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
10 W
15 W
10 W
20 W
20 W
30 W
1200 lm
1900 lm
1200 lm
2500 lm
2500 lm
3800 lm
CCT [K]
CRI
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80
80
80
80
80
80
Rozměry
[A/B]
Dimensions [A/B]
Abmessungen [A/B]
320
320
390
390
495
495
105
105
125
125
150
150
Kg
0,9
0,9
1,6
1,6
2,2
2,2
Připojovací otvory
LED plate
LED Platte
interiérová svítidla přisazená a závěsná
interior surface mounted and suspended luminaires
TYP LK
I n t e r i e u r- A n b a u - u n d P e n d e l l e u c h t e n
LED plate
Popis
Těleso svítidla je vyrobeno z plastového PC výlisku bílé barvy nesoucí montážní plech s LED komponenty.
Opálový difuzor svítidla je vyroben z PMMA. Svítidlo je určeno pro přisazenou montáž vybaveno pryžovým
těsněním zaručující krytí. Zdrojem je LED plate.
LED plate
LED Platte
Description
Body of luminaire is made of white polycarbonate with the steel sheet gear tray for placing LED components.
Opal acrylic diffuser is made of PMMA. Luminaire is destined for surface mounting and is fitted with the
sealing rubber guaranteering protection. Source is LED plate. LED light source plate.
Beschreibung
Leuchtenkörper ist aus Kunststoff-PC-Pressteil weißer Farbe angefertigt, Montageblech mit LED Komponenten
tragend. Opaldiffusor ist aus PMMA angefertigt. Leuchte ist für Anbaumontage bestimmt, mit Deckung
gewähleistender Gummidichtung ausgestattet. Leuchtmittel LED Platte.
Typ
Type
Typ
VML 108 LK
Provedení Svět. zdroj
Wattage Light source
Ausführung Leuchtmittel
8W
1000 lm
CCT [K]
CRI
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
385
365
Kg
Připojovací otvory
145
S V Í T I D L A P Ř I S A Z E N Á A Z ÁV Ě S N Á
S U R FA C E M O U N T E D L U M I N A I R E S
ANBAU- UND PENDELLEUCHTEN
22
23
interiérová svítidla přisazená a závěsná
interior surface mounted and suspended luminaires
TYP LS
I n t e r i e u r- A n b a u - u n d P e n d e l l e u c h t e n
LED plate
Popis
Svítidlo je určeno pro přisazenou montáž. Těleso svítidla je vyrobeno z lakovaného plechu. Difuzor svítidla je
vyroben z opálového ručně vyráběného třívrstvého skla satén opál mat. Zdrojem je LED plate.
Provedení svítidla:
LS1 - ø 280 mm
LS2 - ø 350 mm
LS3 - ø 400 mm
LS4 - ø 490 mm
Description
Surface mounted luminaire with LED plate light source with passive heat sink. Body is made of steel sheet with
epoxy-powder coating. Diffuser is made of opal handmade triplex glass - satin opal mat.
Diameters:
LS1 - ø 280 mm
LS2 - ø 350 mm
LS3 - ø 400 mm
LS4 - ø 490 mm
Beschreibung
Leuchte ist für Anbaumontage bestimmt. Leuchtenkörper ist aus lackiertem Blech angefertigt. Leuchtendiffusor
ist aus handhergestelltem Dreischichtglas satin opal matt angefertigt. Leuchtmittel LED Platte.
Leuchtenausführung: LS1 - ø 280 mm
LS2 - ø 350 mm
LS3 - ø 400 mm
LS4 - ø 490 mm
Typ
Type
Typ
VML 110 LS1
VML 115 LS1
VML 110 LS2
VML 115 LS2
VML 110 LS3
VML 120 LS3
VML 120 LS4
VML 130 LS4
Provedení Svět. zdroj
Wattage Light source
Ausführung Leuchtmittel
10 W
15 W
10 W
15 W
10 W
20 W
20 W
30 W
1200 lm
1900 lm
1200 lm
1900 lm
1200 lm
2500 lm
2500 lm
3800 lm
CCT [K]
CRI
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
80+
80+
80+
80+
80+
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
280
280
350
350
400
400
490
490
230
230
315
315
315
315
375
375
125
125
125
125
125
125
150
150
Kg
Připojovací otvory
LED plate
LED Platte
interiérová svítidla přisazená a závěsná
interior surface mounted and suspended luminaires
TYP RO
I n t e r i e u r- A n b a u - u n d P e n d e l l e u c h t e n
LED plate
Popis
Svítidlo je určeno pro přisazenou montáž. Těleso svítidla je vyrobeno z ocelového plechu s povrchovou úpravou
matný nikl. Zdrojem je LED plate.
Optická část:
pískované sklo nebo PMMA opálový difuzor s propustností 85 %
LED plate
LED Platte
Description
Surface mounted luminaire. Body is made of steel sheet with surface treatment - matt nickel. LED plate as
a light source.
Optic:
sandblasted glass or PMMA diffuser with 85 % throughput
Beschreibung
Leuchte ist für Anbaumontage bestimmt. Leuchtenkörper ist aus Stahlblech angefertigt, Oberfläche Nickel matt.
Leuchtmittel LED Platte.
Optischer Teil:
sandgestrahltes Glas oder PMMA-Opal-Diffusor mit Durchlässigkeit 85 %
Typ
Type
Typ
VML 122 RO
VML 235 RO
Provedení Svět. zdroj
Wattage Light source
Ausführung Leuchtmittel
22 W
35 W
3000 lm
4600 lm
CCT [K]
CRI
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
Rozměry
[A/B]
Dimensions [A/B]
Abmessungen [A/B]
330
500
59
59
Kg
2,2
2,4
S V Í T I D L A P Ř I S A Z E N Á A Z ÁV Ě S N Á
S U R FA C E M O U N T E D L U M I N A I R E S
ANBAU- UND PENDELLEUCHTEN
24
25
svítidla vestavná a přisazená
pro čistá prostředí IP 54 a IP 65
interior recessed and surface mounted luminaires
for clean spaces IP 54 and IP 65
Leuchten für saubere Umgebung IP 54 und IP 65
Svítidla pro čisté prostory jsou určena do sterilních místností (např. specializovaná oddělení nemocnic, stomatologie,
onkologie, farmacie…), ale i v chemickém a elektrotechnickém průmyslu v krytí IP 54 a IP 65.
Interior luminaires are destined for ilumination of hospitals, sterile rooms and also for use in chemical and electrotechnical
industry in coverin IP 54 and IP 65.
Leuchten für saubere Räume sind für Sterilräume bestimmt (spezialisierte Krankenhausabteilungen, Stomatologie,
Onkologie, Pharmazie, …), aber auch für chemische oder elektrotechnische Industrie in Schutzart IP 54 und IP 65.
TYP VP1
TYP PP1
27
28
svítidla vestavná a přisazená pro čistá prostředí IP 54 a IP 65
interior recessed and surface mounted luminaires for clean spaces IP 54 and IP 65
TYP VP1
Leuchten für saubere Umgebung IP 54 und IP 65
Mikroprizmatický kryt
Popis
Svítidlo je vyrobeno k montáži do všech typů podhledů a do sádrokartonu. Těleso svítidla je vyrobeno
z ocelového, práškově lakovaného plechu. Součástí svítidla je opálový nebo mikroprizmatický kryt, vložený do
hliníkového profilu s polyuretanovým těsněním zaručujícím krytí IP 54 a IP 65. Zdrojem je LED plate.
Typy podhledů viz str. 58.
Microprismatic diffuser
Mikroprismadiffusor
Description
Recessed luminaire for mounting into ceiling grids and plasterboards. Body is made of steel sheet finished with
powder coat RAL 9003. Luminaire´s optics made of opal or microprismatic diffuser in aluminium profile with
polyurehtan sealing gasket in coverin IP 54 and IP 65. LED plate source module.
Type of ceilings see page 58.
Opálový kryt
Beschreibung
Leuchte ist für Montage in alle Untersichtstypen und in Gipsplatte angefertigt. Leuchtenkörper ist aus
pulverbeschichtetem Stahlblech angefertigt. Den Leuchtenbestandteil bildet opal oder Mikroprisma Abdeckung,
in ein Aluprofil mit Polyurethandichtung eingebracht, Schutzart IP 54 und IP 65 sichernd. Leuchtmittel LED
Platte.
Untersichtstypen s. Seite 58.
Typ
Type
Typ
Provedení Svět. zdroj
Wattage Light source
Ausführung Leuchtmittel
VML 124 VP1 4×6 W
VML 148 VP1 4×12 W
VML 240 VP1
40 W
VML 250 VP1
50 W
VML 260 VP1
60 W
VML 348 VP1 8×6 W
VML 396 VP1 8×12 W
VML 460 VP1 10×6 W
3600 lm
6000 lm
5100 lm
6400 lm
7300 lm
7200 lm
12000 lm
9000 lm
CCT [K]
CRI
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
80+
80+
80+
80+
80+
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
295
295
595
595
595
295
295
295
595
595
595
595
595
1195
1195
1495
110
110
110
110
110
110
110
110
Kg
3,1
3,1
5,5
5,5
5,5
5,9
5,9
8,9
Připojovací otvory
Opal cover
Opal Abdeckung
LED plate
LED plate
LED Platte
S V Í T I D L A P R O Č I S TÁ P R O S T Ř E D Í
L U M I N A I R E S F O R C L E A N S PA C E S
LEUCHTEN FÜR SAUBERE UMGEBUNG
26
27
svítidla vestavná a přisazená pro čistá prostředí IP 54 a IP 65
interior recessed and surface mounted luminaires for clean spaces IP 54 and IP 65
TYP PP1
Leuchten für saubere Umgebung IP 54 und IP 65
Mikroprizmatický kryt
Popis
Svítidlo je vyrobeno v provedení k montáži na strop. Těleso svítidla je vyrobeno z ocelového, práškově lakovaného
plechu. Součástí svítidla je mikroprizmatický nebo opálový difuzor vložený do hliníkového profilu s polyuretanovým těsněním zaručujícím krytí IP 54 a IP 65. Zdrojem je LED plate.
Microprismatic diffuser
Mikroprismadiffusor
Description
Surface mounted lighting fittings are designed for mounting on fixed ceilings. They can also be suspended on
wire or pipe pendants. Body of luminaire is made of steel sheet with powder coat RAL 9003. Luminaire´s optics
made of opal or microprismatic diffuser in aluminium profile with polyurehtan sealing gasket in coverin IP 54
and IP 65. LED plate source module.
Opálový kryt
Beschreibung
Leuchte ist für Deckenmontage angefertigt. Leuchtenkörper ist aus pulverbeschichtetem Stahlblech angefertigt.
Den Leuchtenbestandteil bildet opal oder Mikroprisma Abdeckung, in ein Aluprofil mit Polyurethandichtung
eingebracht, Schutzart IP 54 und IP 65 sichernd. Leuchtmittel LED Platte.
Typ
Type
Typ
Provedení Svět. zdroj
Wattage Light source
Ausführung Leuchtmittel
VML 124 PP1 4×6 W
VML 148 PP1 4×12 W
VML 240 PP1
40 W
VML 250 PP1
50 W
VML 260 PP1
60 W
VML 348 PP1 8×6 W
VML 396 PP1 8×12 W
VML 460 PP1 10×6 W
3600 lm
6000 lm
5100 lm
6400 lm
7300 lm
7200 lm
12000 lm
9000 lm
CCT [K]
CRI
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
80+
80+
80+
80+
80+
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
265
265
652
652
652
265
265
265
677
677
652
652
652
1287
1287
1587
80
80
80
80
80
80
80
80
Kg
2,9
2,9
4,9
4,9
4,9
4,9
4,9
7,0
Připojovací otvory
Opal Cover
Opal Abdeckung
LED plate
LED plate
LED Platte
downlights
downlights
Downlights
Interiérová vestavná a přisazená svítidla určená k osvětlení prodejních, kancelářských a společenských prostor, chodeb a bytů
v krytí IP 20, IP 40 a IP 44.
Interior fluorescent luminaires are destined for ilumination of shopping malls, office and civil premises and corridors
in covering IP 20, IP 40 and IP 44.
Interieur- Einbau- und Anbauleuchten für Beleuchtung von Verkaufs-, Büro- und Gemeinschaftsräumen, Gängen
und Wohnungen in Schutzart IP 20, IP 40 und IP 44.
TYP D1
TYP D2
31
TYP D11
TYP D3
32
TYP D12
41
TYP D4
33
TYP D13
42
43
TYP D5
34
TYP D6
36
TYP D7
37
TYP D8
38
TYP D9
39
40
downlights
downlights
TYP D1
Downlights
LED modul
Popis
Svítidlo ø145 mm je určeno pro montáž do podhledů. Driver je umístněn samostatně a propojen kabelem.
Zdrojem je LED modul. Chlazení je provedeno pasivním chladičem.
Materiál tělesa:
hliníkový lakovaný odlitek, standardně v odstínu RAL 9003
Optická část:
opálový plastový difuzor s propustností až 85 %
Jiné barevné provedení dle vzorníku RAL na objednávku.
LED module
LED Modul
Description
Recessed luminaire ø145 mm. Driver is placed separatelly and connected with luminaire. LED light source
module with passive heat sink.
Body:
made of aluminium cast RAL 9003
Optic:
opal diffuser with 85 % throughput
Other RAL version on request.
Beschreibung
Leuchte ø145 mm ist für Untersichtsmontage bestimmt. Driver ist getrennt plaziert und mit Kabel verbunden.
Leuchtmittel LED Modul. Kühlung durch Passivkühler.
Körpermaterial:
lackierter Alugussteil, standardmässig Farbe RAL 9003
Optischer Teil:
Opal-Kunststoffdiffusor mit Durchlässigkeit bis 85 %
Andere Farbenausführung nach RAL Musterkarte auf Bestellung.
Typ
Type
Typ
VML 50 D1
VML 110 D1
Provedení
Wattage
Ausführung
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
CCT [K]
CRI
5W
10 W
540 lm
1080 lm
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
Rozměry
[A/B]
Dimensions [A/B]
Abmessungen [A/B]
145
145
65
65
Kg
0,4
0,4
DOWNLIGHTS
DOWNLIGHTS
DOWNLIGHTS
30
31
downlights
downlights
TYP D2
Downlights
LED modul
Popis
Svítidlo ø196 mm je určeno pro montáž do podhledů. Driver je umístněn samostatně a propojen kabelem.
Zdrojem je LED modul. Chlazení je provedeno pasivním chladičem.
Materiál tělesa:
hliníkový lakovaný odlitek, standardně v odstínu RAL 9003
Optická část:
opálový plastový difuzor s propustností až 85 %
Jiné barevné provedení dle vzorníku RAL na objednávku.
Description
Recessed luminaire ø196 mm. Driver is placed separatelly and connected with luminaire. LED light source
module with passive heat sink.
Body:
made of aluminium cast RAL 9003
Optic:
opal diffuser with 85 % throughput
Other RAL version on request.
Beschreibung
Leuchte ø196 mm ist für Untersichtsmontage bestimmt. Driver ist getrennt plaziert und mit Kabel verbunden.
Leuchtmittel LED Modul. Kühlung durch Passivkühler.
Körpermaterial:
lackierter Alugussteil, standardmässig Farbe RAL 9003
Optischer Teil:
Opal-Kunststoffdiffusor mit Durchlässigkeit bis 85 %
Andere Farbenausführung nach RAL Musterkarte auf Bestellung.
Typ
Type
Typ
VML 110 D2
VML 120 D2
Provedení
Wattage
Ausführung
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
CCT [K]
CRI
10 W
20 W
1080 lm
2160 lm
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
Rozměry
[A/B]
Dimensions [A/B]
Abmessungen [A/B]
196
196
65
65
Kg
0,7
0,7
LED module
LED Modul
downlights
downlights
TYP D3
Downlights
LED modul
Popis
Svítidlo ø242 mm je určeno pro montáž do podhledů. Driver je umístněn samostatně a propojen kabelem.
Zdrojem je LED modul. Chlazení je provedeno pasivním chladičem.
Materiál tělesa:
hliníkový lakovaný odlitek, standardně v odstínu RAL 9003
Optická část:
opálový plastový difuzor s propustností až 85 %
Jiné barevné provedení dle vzorníku RAL na objednávku.
LED module
LED Modul
Description
Recessed luminaire ø242 mm. Destined for ceiling grids. Driver is placed separatelly and connected with
luminaire. LED light source module with passive heat sink.
Body:
made of aluminium cast RAL 9003
Optic:
opal diffuser with 85 % throughput
Other RAL version on request.
Beschreibung
Leuchte ø242 mm ist für Untersichtsmontage bestimmt. Driver ist getrennt plaziert und mit Kabel verbunden.
Leuchtmittel LED Modul. Kühlung durch Passivkühler.
Körpermaterial:
lackierter Alugussteil, standardmässig Farbe RAL 9003
Optischer Teil:
Opal-Kunststoffdiffusor mit Durchlässigkeit bis 85 %
Andere Farbenausführung nach RAL Musterkarte auf Bestellung.
Typ
Type
Typ
VML 110 D3
VML 120 D3
VML 130 D3
Provedení
Wattage
Ausführung
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
CCT [K]
CRI
10 W
20 W
30 W
1080 lm
2160 lm
3280 lm
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
80+
Rozměry
[A/B]
Dimensions [A/B]
Abmessungen [A/B]
242
242
242
65
65
65
Kg
1,0
1,0
1,0
DOWNLIGHTS
DOWNLIGHTS
DOWNLIGHTS
32
33
downlights
downlights
TYP D4
Downlights
Výklopný downlight
Popis
Svítidlo je určeno pro montáž do podhledů. Driver je umístněn samostatně a propojen kabelem. Zdrojem je
COB čip s reflektorem. Chlazení je provedeno pasivním chladičem.
Materiál tělesa:
Al lakovaný odlitek, standardně v odstínu RAL 9003
Optická část:
tvrzené čiré sklo
Adjustable reflector
Downlight kippbar
Description
Recessed luminaire. Destined for ceiling grids. Driver is placed separatelly and connected with luminaire. COB
light source in reflector with passive heat sink.
Body:
made of aluminium cast RAL 9003
Optic:
tempered glass
Beschreibung
Leuchte ist für Untersichtsmontage bestimmt. Driver ist getrennt plaziert und mit Kabel verbunden. Leuchtmittel
COB Chip mit Reflektor. Kühlung durch Passivkühler.
Körpermaterial:
lackierter Stahlgussteil, standardmässig Farbe RAL 9003
Optischer Teil:
klares Hartglas
Typ
Type
Typ
Provedení
Wattage
Ausführung
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
CCT [K]
CRI
VML 115 D4
VML 120 D4
VML 130 D4
COB 15 W
COB 20 W
COB 30 W
1400 lm
1800 lm
2600 lm
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
80+
Rozměry
[A/B]
Dimensions [A/B]
Abmessungen [A/B]
186
186
186
130
130
130
Kg
2,5
2,5
2,5
COB čip
COB chip
COB Chip
downlights
downlights
TYP D5
Downlights
COB čip
Popis
Svítidlo ø193 mm je určeno pro montáž jako přisazené. Zdrojem je COB LED chip.
Materiál difuzoru:
leštěný nebo matný hliníkový reflektor
Materiál tělesa:
lakovaný ocelový plech RAL 9003
Jiné barevné provedení dle vzorníku RAL na objednávku.
Description
Surface mounted luminaire ø193 mm. COB light source in reflector with passive heat sink.
Optic:
highly polished aluminium or matt reflector
Body:
made of steel sheet RAL 9003
Other RAL version on request.
Beschreibung
Leuchte ø193 mm ist für Montage als Anbauleuchte bestimmt. Leuchtmittel COB LED Chip.
Diffusormaterial:
poliertes oder mattes Alureflektor
Körpermaterial:
lackierter Stahlblech RAL 9003
Andere Farbenausführung nach RAL Musterkarte auf Bestellung.
Typ
Type
Typ
Provedení
Wattage
Ausführung
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
CCT [K]
CRI
VML 115 D5
VML 120 D5
VML 130 D5
COB 15 W
COB 20 W
COB 30 W
1400 lm
1800 lm
2600 lm
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
80+
Rozměry
[A/B]
Dimensions [A/B]
Abmessungen [A/B]
193
193
193
210
210
210
Kg
2,3
2,3
2,3
COB chip
COB Chip
downlights
downlights
TYP D6
Downlights
LED modul
Popis
Svítidlo 140×140 mm je určeno pro montáž do podhledů. Driver je umístněn samostatně a propojen kabelem.
Zdrojem je LED modul. Chlazení je provedeno pasivním chladičem.
Materiál tělesa:
hliníkový lakovaný odlitek, standardně v odstínu RAL 9003
Optická část:
opálový plastový difuzor s propustností až 85 %
Jiné barevné provedení dle vzorníku RAL na objednávku.
LED module
LED Modul
Description
Recessed luminaire 140×140 mm. Destined for ceiling grids. Driver is placed separatelly and connected with
luminaire. LED light source module with passive heat sink.
Body:
made of aluminium cast RAL 9003
Optic:
opal diffuser with 85 % throughput
Other RAL version on request.
Beschreibung
Leuchte 140×140 mm ist für Untersichtsmontage bestimmt. Driver ist getrennt plaziert und mit Kabel verbunden.
Leuchtmittel LED Modul. Kühlung durch Passiv-kühler.
Körpermaterial:
lackierter Alugussteil, standardmässig Farbe RAL 9003
Optischer Teil:
Opal-Kunststoffdiffusor mit Durchlässigkeit bis 85 %
Andere Farbenausführung nach RAL Musterkarte auf Bestellung.
Typ
Type
Typ
VML 105 D6
VML 110 D6
Provedení Svět. zdroj
Wattage Light source
Ausführung Leuchtmittel
5W
10 W
500 lm
1000 lm
CCT [K]
CRI
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
140
140
140
140
62
62
Kg
0,6
0,6
DOWNLIGHTS
DOWNLIGHTS
DOWNLIGHTS
36
37
downlights
downlights
TYP D7
Downlights
LED modul
Popis
Svítidlo 180×180 mm je určeno pro montáž do podhledů. Driver je umístněn samostatně a propojen kabelem.
Zdrojem je LED modul. Chlazení je provedeno pasivním chladičem.
Materiál tělesa:
hliníkový lakovaný odlitek, standardně v odstínu RAL 9003
Optická část:
opálový plastový difuzor s propustností až 85 %
Jiné barevné provedení dle vzorníku RAL na objednávku.
Description
Recessed luminaire 180×180 mm. Destined for ceiling grids. Driver is placed separatelly and connected with
luminaire. LED light source module with passive heat sink.
Body:
made of aluminium cast RAL 9003
Optic:
opal diffuser with 85 % throughput
Other RAL version on request.
Beschreibung
Leuchte 180×180 mm ist für Untersichtsmontage bestimmt. Driver ist getrennt plaziert und mit Kabel verbunden.
Leuchtmittel LED Modul. Kühlung durch Passiv-kühler.
Körpermaterial:
lackierter Alugussteil, standardmässig Farbe RAL 9003
Optischer Teil:
Opal-Kunststoffdiffusor mit Durchlässigkeit bis 85 %
Andere Farbenausführung nach RAL Musterkarte auf Bestellung.
Typ
Type
Typ
VML 105 D7
VML 110 D7
Provedení Svět. zdroj
Wattage Light source
Ausführung Leuchtmittel
10 W
20 W
1080 lm
2160 lm
CCT [K]
CRI
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
180
180
180
180
70
70
Kg
1,0
1,0
LED module
LED Modul
downlights
downlights
TYP D8
Downlights
LED modul
Popis
Svítidlo 220×220 mm je určeno pro montáž do podhledů. Driver je umístněn samostatně a propojen kabelem.
Zdrojem je LED modul. Chlazení je provedeno pasivním chladičem.
Materiál tělesa:
hliníkový lakovaný odlitek, standardně v odstínu RAL 9003
Optická část:
opálový plastový difuzor s propustností až 85 %
Jiné barevné provedení dle vzorníku RAL na objednávku.
LED module
LED Modul
Description
Recessed luminaire 220×220 mm. Destined for ceiling grids. Driver is placed separatelly and connected with
luminaire. LED light source module with passive heat sink.
Body:
made of aluminium cast RAL 9003
Optic:
opal diffuser with 85 % throughput
Other RAL version on request.
Beschreibung
Leuchte 220×220 mm ist für Untersichtsmontage bestimmt. Driver ist getrennt plaziert und mit Kabel verbunden.
Leuchtmittel LED Modul. Kühlung durch Passiv-kühler.
Körpermaterial:
lackierter Alugussteil, standardmässig Farbe RAL 9003
Optischer Teil:
Opal-Kunststoffdiffusor mit Durchlässigkeit bis 85 %
Andere Farbenausführung nach RAL Musterkarte auf Bestellung.
Typ
Type
Typ
VML 110 D8
VML 120 D8
VML 130 D8
Provedení Svět. zdroj
Wattage Light source
Ausführung Leuchtmittel
10 W
20 W
30 W
1080 lm
2160 lm
3280 lm
CCT [K]
CRI
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
220
220
220
220
220
220
70
70
70
Kg
1,3
1,3
1,3
DOWNLIGHTS
DOWNLIGHTS
DOWNLIGHTS
38
39
downlights
downlights
TYP D9
Downlights
Popis
Svítidlo ø228 mm je určeno pro montáž do podhledů. Driver je umístněn samostatně a propojen kabelem.
Zdrojem je COB LED chip. Chlazení je provedeno pasivním chladičem.
Materiál difuzoru:
leštěný nebo matný hliník s ocelovým lakovaným rámečkem a vestavným čirým sklem
Description
Recessed luminaire ø228 mm. Driver is placed separatelly and connected with luminaire. COB LED chip as a
light source with passive heat sink.
Diffuser made of highly polished or matt aluminium with white powdered steel trim with clear glass.
Beschreibung
Leuchte ø228 mm ist für Untersichtsmontage bestimmt. Driver ist getrennt plaziert und mit Kabel verbunden.
Leuchtmittel COB LED Chip. Kühlung durch Passiv-kühler.
Diffusormaterial:
poliertes oder mattes Alu mit lackiertem Stahlrahmen und klarem Einbauglas
COB čip
COB chip
COB Chip
Typ
Type
Typ
Provedení
Wattage
Ausführung
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
CCT [K]
CRI
VML 115 D9
VML 120 D9
VML 130 D9
COB 15 W
COB 20 W
COB 30 W
1400 lm
1800 lm
2600 lm
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
80+
Rozměry
[A/B]
Dimensions [A/B]
Abmessungen [A/B]
228
228
228
162
162
162
Kg
2,3
2,3
2,3
downlights
downlights
TYP D11
Downlights
LED modul
Popis
Svítidlo ø145 mm je určeno pro montáž do podhledů. Součástí svítidla je polyuretanové těsnění zaručující krytí
IP 54. Driver je umístněn samostatně a propojen kabelem. Zdrojem je LED modul. Chlazení je provedeno
pasivním chladičem.
Materiál tělesa:
hliníkový lakovaný odlitek, standardně v odstínu RAL 9003
Optická část:
opálový plastový difuzor s propustností až 85 %
Jiné barevné provedení dle vzorníku RAL na objednávku.
LED module
LED Modul
Description
Recessed luminaire ø145 mm with polyurethen sealing gasket for IP 54. Driver is placed separatelly and
connected with luminaire. LED light source module with passive heat sink.
Body:
made of aluminium cast RAL 9003
Optic:
opal diffuser with 85 % throughput
Other RAL version on request.
Beschreibung
Leuchte ø145 mm ist für Untersichtsmontage bestimmt. Bestandteil der Leuchte ist Polyurethandichtung mit
Schutzart IP 54. Driver ist getrennt plaziert und mit Kabel verbunden. Leuchtmittel LED Modul. Kühlung durch
Passivkühler.
Körpermaterial:
lackierter Alugussteil, standardmässig Farbe RAL 9003
Optischer Teil:
Opal-Kunststoffdiffusor mit Durchlässigkeit bis 85 %
Andere Farbenausführung nach RAL Musterkarte auf Bestellung.
Typ
Type
Typ
VML 105 D11
VML 110 D11
Provedení
Wattage
Ausführung
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
CCT [K]
CRI
5W
10 W
540 lm
1080 lm
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
Rozměry
[A/B]
Dimensions [A/B]
Abmessungen [A/B]
145
145
65
65
Kg
0,4
0,4
DOWNLIGHTS
DOWNLIGHTS
DOWNLIGHTS
40
41
downlights
downlights
TYP D12
Downlights
LED modul
Popis
Svítidlo ø196 mm je určeno pro montáž do podhledů. Součástí svítidla je polyuretanové těsnění zaručující krytí
IP 54. Driver je umístněn samostatně a propojen kabelem. Zdrojem je LED modul. Chlazení je provedeno
pasivním chladičem.
Materiál tělesa:
hliníkový lakovaný odlitek, standardně v odstínu RAL 9003
Optická část:
opálový plastový difuzor s propustností až 85 %
Jiné barevné provedení dle vzorníku RAL na objednávku.
Description
Recessed luminaire ø196 mm with polyurethen sealing gasket for IP 54. Driver is placed separatelly and
connected with luminaire. LED light source module with passive heat sink.
Body:
made of aluminium cast RAL 9003
Optic:
opal diffuser with 85 % throughput
Other RAL version on request.
Beschreibung
Leuchte ø196 mm ist für Untersichtsmontage bestimmt. Bestandteil der Leuchte ist Polyurethandichtung mit
Schutzart IP 54. Driver ist getrennt plaziert und mit Kabel verbunden. Leuchtmittel LED Modul. Kühlung durch
Passivkühler.
Körpermaterial:
lackierter Alugussteil, standardmässig Farbe RAL 9003
Optischer Teil:
Opal-Kunststoffdiffusor mit Durchlässigkeit bis 85 %
Andere Farbenausführung nach RAL Musterkarte auf Bestellung.
Typ
Type
Typ
VML 110 D12
VML 120 D12
Provedení
Wattage
Ausführung
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
CCT [K]
CRI
10 W
20 W
1080 lm
2160 lm
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
Rozměry
[A/B]
Dimensions [A/B]
Abmessungen [A/B]
196
196
65
65
Kg
0,7
0,7
LED module
LED Modul
downlights
downlights
TYP D13
Downlights
LED modul
Popis
Svítidlo ø242 mm je určeno pro montáž do podhledů. Součástí svítidla je polyuretanové těsnění zaručující krytí
IP 54. Driver je umístněn samostatně a propojen kabelem. Zdrojem je LED modul. Chlazení je provedeno
pasivním chladičem.
Materiál tělesa:
hliníkový lakovaný odlitek, standardně v odstínu RAL 9003
Optická část:
opálový plastový difuzor s propustností až 85 %
Jiné barevné provedení dle vzorníku RAL na objednávku.
LED module
LED Modul
Description
Recessed luminaire ø242 mm with polyurethen sealing gasket for IP 54. Driver is placed separatelly and
connected with luminaire. LED light source module with passive heat sink.
Body:
made of aluminium cast RAL 9003
Optic:
opal diffuser with 85 % throughput
Other RAL version on request.
Beschreibung
Leuchte ø242 mm ist für Untersichtsmontage bestimmt. Bestandteil der Leuchte ist Polyurethandichtung mit
Schutzart IP 54. Driver ist getrennt plaziert und mit Kabel verbunden. Leuchtmittel LED Modul. Kühlung durch
Passivkühler.
Körpermaterial:
lackierter Alugussteil, standardmässig Farbe RAL 9003
Optischer Teil:
Opal-Kunststoffdiffusor mit Durchlässigkeit bis 85 %
Andere Farbenausführung nach RAL Musterkarte auf Bestellung.
Typ
Type
Typ
VML 110 D13
VML 120 D13
VML 130 D13
Provedení
Wattage
Ausführung
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
CCT [K]
CRI
10 W
20 W
30 W
1080 lm
2160 lm
3280 lm
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
80+
Rozměry
[A/B]
Dimensions [A/B]
Abmessungen [A/B]
242
242
242
65
65
65
Kg
1,0
1,0
1,0
DOWNLIGHTS
DOWNLIGHTS
DOWNLIGHTS
42
43
průmyslová svítidla
industrial luminaires
Industrieleuchten
Průmyslová svítidla určená k osvětlení průmyslových prostor, výrobních hal, skladů, dílen a garáží v krytí IP 65, IP 50 a IP 20.
Industrial luminaires are destined for ilumination of industrial premises, factory buildings, storages,work rooms and garages
in covering IP 65, IP 50 and IP 20.
Industrieleuchten zur Beleuchtung von Industrieräumen, Produktionshallen, Lagern, Werkstätten und Garagen bestimmt,
in Schutzart IP 65, IP 50 und IP 20.
TYP AM
TYP SA
45
TYP PR
46
47
průmyslová svítidla
industrial luminaires
TYP AM
Industrieleuchten
Kovová spona
Popis
Těleso svítidla je vyrobeno z polyesteru plněného skelným vláknem. Zdrojem je LED modul. Difuzor je vyroben
z UV - stabilizovaného opalizovaného materiálu. Kovové spony na objednávku.
Svítidlo obsahuje průchodku a ucpávku.
Stainless steel clip
Stahlklammer
Description
Body is made of thermoset - polyester fibreglass filled. LED light source module. Diffuser is in standart version
made from opal UV stabilized PMMA. Stainless steel clips on request.
Packing contains suspension grommet and filling.
Beschreibung
LED modul
Leuchtenkörper ist aus mit Glasfaden gefülltem Polyester angefertigt. Leuchtmittel LED Modul. Diffusor ist aus
UV stabilisiertem opalisiertem Material angefertigt. Metallklammern auf Bestellung.
Leuchte enthält Durchführung und Buchse.
Typ
Type
Typ
Provedení
Wattage
Ausführung
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
VML 112 AM
VML 124 AM
VML 224 AM
VML 248 AM
VML 330 AM
VML 360 AM
2×6 W
4×6 W
4×6 W
8×6 W
5×6 W
10×6 W
1800 lm
3600 lm
3600 lm
7200 lm
4500 lm
9000 lm
CCT [K]
CRI
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
80+
80+
80+
80+
Rozměry
[A/B/C/D]
Dimensions [A/B/C/D]
Abmessungen [A/B/C/D]
669
669
1277
1277
1577
1577
460
460
800
800
1100
1100
90
116
90
116
90
116
Kg
95
97
95
97
95
97
2,0
2,0
2,8
2,8
3,5
3,5
Připojovací otvory
LED module
LED Modul
Ochranný koš
Protective guard
Schutzgitter
P R Ů M Y S L O VÁ S V Í T I D L A
INDUSTRIAL LUMINAIRES
INDUSTRIELEUCHTEN
44
45
průmyslová svítidla
industrial luminaires
TYP SA
Industrieleuchten
Popis
Těleso svítidla je vyrobeno z hliníkového (AL) profilu. Zdrojem je LED modul. Optickou část tvoří difuzor z pískovaného tvrzeného skla přichyceného k tělesu nerezovými sponami.
Svítidlo obsahuje mosaznou průchodku a polyuretanové těsnění zaručující krytí IP 65.
Description
Body of the luminaire is made of aluminium profile. LED light source module. Optic is formed of sandblasted
tempered glass attached to the body by stainless steal clips.
Luminiare is equiped with brass groomet and polyurethane sealing gasket for coverage IP 65.
Beschreibung
LED modul
Leuchtenkörper ist aus Aluprofil angefertigt. Leuchtmittel LED Modul. Optischer Teil Diffusor aus sandgestrahltem Hartglas, mit Niroklammern zum Körper befestigt.
Leuchte enthält Messingdurchführung und Polyurethandichtung, Schutzart IP 65 sichernd.
Typ
Type
Typ
Provedení
Wattage
Ausführung
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
VML 124 SA
VML 148 SA
VML 196 SA
VML 230 SA
VML 260 SA
VML 2120 SA
4×6 W
4×12 W
8×12 W
5×6 W
5×12 W
10×12 W
3600 lm
5800 lm
11600 lm
4500 lm
7200 lm
14400 lm
CCT [K]
CRI
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
80+
80+
80+
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
1225
1225
1225
1525
1525
1525
105
105
105
105
105
105
80
80
80
80
80
80
Kg
5,5
5,5
5,6
6,9
6,9
7,0
LED module
LED Modul
průmyslová svítidla
industrial luminaires
TYP PR
Industrieleuchten
Popis
Těleso svítidla je vyroběno z eloxovaného hliníkového profilu v provedení jako závěsné. Zdrojem je LED modul.
Optickou část tvoří opálový PMMA difuzor s propustností 85 %. Standardní vyzařovací úhel je 120° na
vyžádání je možné dodat s vyzařovacím úhlem 60°.
Součástí svítidla je kovová průchodka a polyuretanové těsnění zaručující krytí IP 54.
Description
The Body is made of aluminium anodized profile as suspended. LED light source module. Optics is made of opal
PMMA difusser with 85% throughput. Beam angle - in standart version 120°, 60° on request.
Leuchte enthält Metalldurchführung und Polyurethandichtung mit Schutzart IP 54.
LED modul
Beschreibung
Leuchtenkörper ist aus eloxiertem Aluprofil angefertigt in Ausführung Pendelleuchte. Leuchtmittel LED Modul.
Den optischen Teil bildet Opal-PMMA-Diffusor mit Durchlässigkeit 85 %. Standardmässiger Ausstrahlwinkel ist
120°, auf Anfrage mit Ausstrahlwinkel 60° lieferbar.
Leuchte enthält Metalldurchführung und Polyurethandichtung mit Schutzart IP 54.
Typ
Type
Typ
VML 140 PR
VML 240 PR
Provedení
Wattage
Ausführung
40 W
80 W
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
CCT [K]
4350 (4100) lm WW 3000
8700 (8200) lm NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
CRI
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
Kg
80+
80+
62
62
1,7
3,2
63
63
1000
2000
LED module
LED Modul
P R Ů M Y S L O VÁ S V Í T I D L A
INDUSTRIAL LUMINAIRES
INDUSTRIELEUCHTEN
46
47
svítidla pro venkovní osvětlení
roadway luminaires
Aussenbeleuchtung
Svítidla pro osvětlení venkovních komunikací s malou, střední a vyšší hustotou provozu, parků, prostranství
průmyslových objektů, provozoven, zemědělských hal a skladů v krytí IP 23 až IP 65.
Luminaires for ilumination of roads with low, middle and high intensity of traffic flow, for ilumination
of grounds, open areas of indulstrial premises and agricultural buildings in covering from IP 23 up to IP 65.
Leuchten für Beleuchtung von Aussenstrassen mit niedriger, mittlerer und höherer Verkehrsdichte, Parkanlagen,
Industrieobjekten, Betriebsstätten, Landwirtschaftshallen und -lagern in Schutzart IP 23 bis IP 65.
TYP VA
TYP VD
49
TYP VU
50
TYP VL
51
52
svítidla pro venkovní osvětlení
roadway luminaires
TYP VA
Aussenbeleuchtung
Popis
Těleso svítidla je vyrobeno z hliníkového lakovaného odlitku. Zdrojem je LED modul. Optickou část tvoří tvrzené
ploché sklo IK 07.
Montáž svítidla lze provést na výložník nebo sloup o průměrech 42 - 60 mm.
Description
High-pressure die-cast aluminium alloy body. LED light source module. Optical part formed of tempered glass
diffuser IK 07.
Bracket for pole or outrigger mounting at 42 - 60 mm diameter.
Beschreibung
Leuchtenkörper ist aus lackiertem Alugussteil angefertigt. Leuchtmittel LED Modul. Den optischen Teil bildet
flaches Hartglas IK 07.
Leuchte ist an Ausleger oder an Masten mit Durchmesser 42 - 60 mm anzubringen.
Typ
Type
Typ
VML 135 VA
VML 170 VA
Provedení
Wattage
Ausführung
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
CCT [K]
CRI
35 W
70 W
3300 lm
6600 lm
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
590
590
270
270
198
198
Kg
5,5
5,8
Připojovací otvory
Výložník na zeď
Outrigger
Wandausleger
VENKOVNÍ SVÍTIDLA
R O A D W AY L U M I N A I R E S
AUSSENBELEUCHTUNG
48
49
svítidla pro venkovní osvětlení
roadway luminaires
TYP VD
Aussenbeleuchtung
Popis
Těleso svítidla je vyrobeno z hliníkového lakovaného odlitku. Zdrojem je LED modul. Optickou část tvoří tvrzené
ploché sklo IK 07.
Montáž svítidla lze provést na výložník nebo sloup o průměrech 42 - 60 mm.
Description
High-pressure die-cast aluminium alloy body. LED light source module. Optical part formed of tempered glass
diffuser IK 07.
Bracket for pole or outrigger mounting at 42 - 60 mm diameter.
Beschreibung
LED modul
Leuchtenkörper ist aus lackiertem Alugussteil angefertigt. Leuchtmittel LED Modul. Den optischen Teil bildet
flaches Hartglas IK 07.
Leuchte ist an Ausleger oder an Masten mit Durchmesser 42 - 60 mm anzubringen.
Typ
Type
Typ
VML 105 VD
Provedení
Wattage
Ausführung
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
CCT [K]
CRI
105 W
5400 lm
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
590
270
198
Kg
5,5
Připojovací otvory
LED module
LED Modul
Výložník na zeď
Outrigger
Wandausleger
svítidla pro venkovní osvětlení
roadway luminaires
TYP VU
Aussenbeleuchtung
LED modul
Popis
Těleso svítidla je vyrobeno z hliníkového lakovaného odlitku. Je vybaveno protikondenzační přetlakovou
membránou. Zdrojen je LED modul. Optickou část tvoří vysoce odolný difuzor PC (antivandal).
Na objednání možno dodat okrasné prstence.
LED module
LED Modul
Description
Die casting alumunium housing. Luminaire is equiped with pressurized anti-condensate membrane. LED light
source module. Optics is made of highly resistant polycarbonate diffuser.
Decorative rings on request.
Beschreibung
Leuchtenkörper ist aus lackiertem Alugussteil angefertigt. Mit Antikondensations-Überdruckmembrane
ausgestattet. Leuchtmittel LED Modul. Den optischen Teil bildet hochbeständiger PC Diffusor (antivandal).
Auf Bestellung Zierringe.
Typ
Type
Typ
VML 30 VU
Provedení
Wattage
Ausführung
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
CCT [K]
CRI
30 W
2850 lm
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
524
623
76
Kg
7,0
VENKOVNÍ SVÍTIDLA
R O A D W AY L U M I N A I R E S
AUSSENBELEUCHTUNG
50
51
svítidla pro venkovní osvětlení
roadway luminaires
TYP VL
Aussenbeleuchtung
Popis
Těleso svítidla je vyrobeno z hliníkového lakovaného odlitku. Světelným zdrojem jsou LED moduly s optikami.
Optickou část tvoří tvrzené sklo s antireflexní vrstvou.
Montáž svítidla lze provést na výložník nebo sloup o průměrech 42 - 60 mm.
Description
High pressure die cast aluminium alloy body. Optics made of tempered glass with anti - reflective coating.
LED light source module.
Bracket for pole or outrigger mounting at 42 - 60 mm diameter.
140 VL
Beschreibung
Leuchtenkörper ist aus lackiertem Alugussteil angefertigt. Leuchtmittel LED Module mit Optiken. Den optischen Teil
bildet Hartglas mit Antireflexionsschicht.
Leuchte ist an Ausleger oder an Masten mit Durchmesser 42 - 60 mm anzubringen.
240 VL
340 VL
Typ
Type
Typ
VML 140 VL
VML 240 VL
VML 340 VL
Provedení
Wattage
Ausführung
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
CCT [K]
CRI
1×40 W
2×40 W
3×40 W
4000 lm
8000 lm
12000 lm
WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
80+
80+
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
570
570
570
274
274
274
112
112
112
Kg
5,0
7,0
8,0
Výložník na zeď
Outrigger
Wandausleger
reflektory
floodlights
Scheinwerfer
Svítidla určená k osvětlení průmyslových prostor, sportovišť, mostů,
tunelů, k nasvícení budov a historických objektů.
Luminaires destined for ilumination of bridges, tunnels, industrial areas,
sport facilities and for lightening up foresides of buildings and historical objects.
Leuchten für Beleuchtung von Industrieräumen, Sportplätzen, Brücken,
Tunnels, zur Beleuchtung von Gebäuden und historischen Objekten.
TYP VF
TYP VE
55
56
reflektory
floodlights
TYP VF
Scheinwerfer
Popis
Těleso svítidla je vyrobeno z hliníkového odlitku šedé barvy. Zdrojem je LED modul.
Optická část:
tvrzené sklo s antireflexním povrchem
Vyzařovací úhel:
standardně 120°, na vyžádání 60° nebo asymetr 60°/30°
Description
Body is made of aluminium casting in grey colour. LED light source module.
Optic:
tempered glass with antireflective coating.
Beam angle:
standard 120°, on request 60°, asymetric 60°/30°
Beschreibung
Leuchtenkörper ist aus grauem Alugussteil angefertigt. Leuchtmittel LED Modul.
Optischer Teil:
Hartglas mit Antireflexionsoberfläche
Ausstrahlwinkel:
standardmässig 120°, auf Wunsch 60° oder asymmetrisch 60°/30°
Typ
Type
Typ
VML 120 VF
Provedení
Wattage
Ausführung
120 W
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
CCT [K]
12000 lm WW 3000
NW 4000
NW+ 5000
CW 6000
CRI
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
220
320
172
Kg
11,9
REFLEKTORY
FLOODLIGHTS
SCHEINWERFER
54
55
reflektory
floodlights
TYP VE
Scheinwerfer
Popis
Těleso svítidla je vyrobeno z hliníkového odlitku šedé barvy. Zdrojem je LED modul.
Optická část:
tvrzené sklo s antireflexním povrchem
Vyzařovací úhel:
140°
Description
Body is made of aluminium casting in grey colour. LED light source module.
Optic:
tempered glass with antireflective coating.
Beam angle:
140°
Beschreibung
Leuchtenkörper ist aus grauem Alugussteil angefertigt. Leuchtmittel LED Modul.
Optischer Teil:
Hartglas mit Antireflexionsoberfläche
Ausstrahlwinkel:
140°
Typ
Type
Typ
VML 172 VE
VML 172 VE
VML 172 VE
Provedení
Wattage
Ausführung
172 W
172 W
172 W
Svět. zdroj
Light source
Leuchtmittel
CCT [K]
16200 lm WW 3000
17800 lm NW 4000
17800 lm NW+ 5000
CW 6000
CRI
80+
80+
80+
Rozměry
[A/B/C]
Dimensions [A/B/C]
Abmessungen [A/B/C]
400
400
400
400
400
400
185
185
185
Kg
11,9
11,9
11,9
technické informace
typy závěsů
suspension
Aufhängungstypen
Lankový závěs stavitelný jednoduchý - 2 m
Simple adjustable cord suspension - 2 m
Seilaufhängung verstellbar einfach - 2 m
Lankový závěs stavitelný Y - 2 m
Adjustable „Y“ shaped cord suspension - 2 m
Seilaufhängung verstellbar Y - 2 m
Trubkový závěs
Pipe hanger
Rohraufhängung
typy podhledů
types of ceiling
Untersichtstypen
M600
M625
- podhled s viditelnou konstrukcí M600 a sádrokarton
- podhled s viditelnou konstrukcí M625 a sádrokarton
SP600
- podhled se skrytou konstrukcí M600 (pouze 3×14 a 4×14, 3×18 a 4×18)
standardně dodáváno s držáky pro uchycení
- podhled se skrytou konstrukcí M625 (pouze 3×14 a 4×14, 3×18 a 4×18)
standardně dodáváno s držáky pro uchycení
SP625
KP600
KP625
- kovový podhled KP600×600
- kovový podhled KP625×625
pro svítidla do čistých prostředí
M600
M625
Rozměr je nutné uvést za označením svítidla, např. VM 418 VA M600.
Svítidla jsou standardně dodávána u modulu M600.
Jiné typy podhledů na požádání.
M600
M625
- ceiling with visible structures M600 and Plasterboard
- ceiling with visible structures M625 and Plasterboard
SP600
- ceiling with unvisible structures M600 (only in version 3×14, 4×14, 3×18 and 4×18)
luminaires are supplied with mounting brackets
- ceiling with unvisible structures M625 (only in version 3×14, 4×14, 3×18 and 4×18)
luminaires are supplied with mounting brackets
SP625
KP600
KP625
- metal ceiling KP600×600
- metal ceiling KP625×625
luminaires for clean spaces
SP600
SP625
Type of luminaire is neccesary to initiate in order of luminaire e.g. VM 418 VA M600.
Standard version is for module M600.
Other types on request.
M600
M625
- Untersicht mit sichtbarer Konstruktion M600 und Gipsplatte
- Untersicht mit sichtbarer Konstruktion M625 und Gipsplatte
SP600
- Untersicht mit verdeckter Konstruktion M600 (nur 3×14 und 4×14, 3×18 und 4×18)
standardmässig wird mit Befestigungshalter geliefert
- Untersicht mit verdeckter Konstruktion M625 (nur 3×14 und 4×14, 3×18 und 4×18)
standardmässig wird mit Befestigungshalter geliefert
SP625
KP600
KP625
- Stahluntersicht KP600×600
- Stahluntersicht KP625×625
für Leuchten für saubere Umgebung
Die Abmessung ist hinter der Leuchtenbezeichnung anzugeben, zB. VM 418 VA M600.
Die Leuchten werden standardmässig bei Modul M600 geliefert.
Andere Untersichtstypen auf Bestellung.
KP600
KP625
technical informations
Te c h n i s c h e I n f o r m a t i o n e n
konektorový systém
connecting system
Konektorsystem
Nabízíme Vám konektorový systém pro připojení svítidel.
Tento systém výrazně urychluje montáž svítidel.
We offer connector system for connecting of luminaires.
This system significantly accerelates the instalation.
Wir bieten Ihnen das Konektorsystem für den Leuchtenanschluss an.
Dieses System ermöglich deutlich schnellere Leuchtenmontage.
atypy
Sonderleuchten
Firma VM elektro se také věnuje výrobě atypických výrobků svítidel a úpravu stávajících výrobků
dle přání zákazníka při zachování kvality výrobků a bezpečnosti dle norem.
Firma VM elektro
beschäftigt sich ebenfalls mit Anfertigung von Sonderleuchten und mit Anpassung
ele
bestehenden Leuchten
Leu
ben.
von bestehenden
nach Kundenwunsch, wobei Qualität und Sicherheit nach Norm bewahrt bleiben.
Company
VM elektro is also able to produce atypical luminaires and modify our products
C
while maintaining existing quality and safety according to standats on request of customer
Ukázky atypických výrobků svítidel:
Beispiele von Sonderleuchten:
Samples of atypical products:
1. Nerezová svítidla
1. Niroleuchten
1. Stainless steel luminares
4. Podsvícená zrcadla
4. Illuminated mirrors
4. Lichtspiegel
2. Svítidla hliníková
2. Aluleuchten
2. Aluminium luminaires
3. Úpravy stávajících svítidel včetně vnitřních nosných částí
3. Anpaasung von bestehenden Leuchten inklusive inneren Tragteilen
3. Modification of our luminaires including inner gear trays.
TECHNICKÉ INFORMACE
T E C H N I C A L I N F O R M AT I O N S
T E C H N I S C H E I N F O R M AT I O N E N
58
59
technické informace
CHEMICKÁ ODOLNOST TĚLES SVÍTIDEL VYROBENÝCH Z TERMOPLASTŮ
Prostředí
s chemickými látkami
Anorganické kyseliny
Kyselina dusičná do 10 %
Kyselina dusičná do 20 %
Kyselina dusičná nad 20 %
Kyselina chlorovodíková do 20 %
Kyselina chlorovodíková nad 20 %
Kyselina chromová do 40 %
Kyselina mravenčí do 30 %
Kyselina sírová do 50 %
Kyselina siřičitá, 5 %
Kyselina bromičitá
Sirovodík
Kyselina akumulátorová
Organické kyseliny
Kyselina octová do 5 %
Kyselina octová do 30 %
Kyselina citronová
Kyselina máselná
Kyselina mléčná
Oleje
Anilin (organické báze)
Olej minerální
Olej rostlinný
Olej řepkový - bionafta
Řezné oleje
Lehké topné oleje
Brzdová kapalina
Parafínový olej
Silikonový olej
Olej do šicích strojů
Kafrový olej
Kyselé topné oleje
Alkoholy
Ethanol (alkoholy) do 30 %
Ethanol (alkoholy) koncentrovaný
Methanol
Glycerin
Glykol
Vodné roztoky
Roztoky soli
Soli kovů a jejich sodné roztoky
Mořská voda
Peroxid vodíku do 40 %
Rozpouštědla
Aceton (ketony)
Etylacetát
Fenol
Chlorfenol
Chloroform
Metylenchlorid
Metyletylketon
Pyridine (terciální amin)
Xylen
Dioxan
Terpentinový olej
Chlorid uhličnatý
Uhlovodíky
Benzen i benzol
Nafta - pohonné směsi
Petrolej
Plyny
Oxid uhličitý
Oxid uhelnatý
Báze
Amoniak - čpavek, 25 %
Vápno
Syntetické báze
Louh sodný do 2 %
Louh sodný do 10 %
polykarbonát / PC
resistentní
ano
částečně
ne
•
akrylát / PMMA
resistentní
ano
částečně
polyester
resistentní
ne
•
•
ano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ne
•
•
•
•
částečně
•
•
•
•
•
•
ano
•
•
•
•
•
ne
•
•
•
•
•
•
částečně
polystyrol / HPS
resistentní
•
•
•
PRO TYP SVÍTIDEL AM, 5, T, H
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Důležité - nepřehlédněte!!!
Před instalací jakéhokoliv osvětlovacího zařízení se ujistěte, že prostředí neobsahuje páry nebo chemická činidla, která mohou poškozovat materiály, součásti svítidel polykarbonát, metakrylát, polystyrol a polyester. Hodnoty uvedené v tabulce platí pro okolní teploty pod 40 °C a pro případ, že nejsou mechanicky namáhány, což by mohlo
způsobovat pnutí, vlasové lomy nebo rozměrové změny.
technical informations
Te c h n i s c h e I n f o r m a t i o n e n
symboly
symbols
Symbole
Jmenovité napětí a frekvence
Explicit tension and frequence
Nennspannung und Frekvention
Řezný otvor svítidel 120 mm
Cut hole 120 mm
Einbauöffnung 120 mm
Nouzový modul
Emergency unit
Notmodul
Řezný otvor svítidel 170 mm
Cut hole 170 mm
Einbauöffnung 170 mm
Svítidlo je vhodné pro přímou montáž na normálně hořlavý povrch
Fixture which can be installed on normally flammable surfaces
Leuchte für direkte Montage auf normalbrennbare Oberfläche geeignet
Řezný otvor svítidel 175 mm
Cut hole 175 mm
Einbauöffnung 175 mm
Stupeň krytí IP 20
Protection degree IP 20
Schutzart IP 20
Řezný otvor svítidel 205 mm
Cut hole 205 mm
Einbauöffnung 205 mm
Stupeň krytí IP 40
Protection degree IP 40
Schutzart IP 40
Řezný otvor svítidel 211 mm
Cut hole 211 mm
Einbauöffnung 211 mm
Stupeň krytí IP 44
Protection degree IP 44
Schutzart IP 44
Řezný otvor svítidel 125×125 mm
Cut hole 125×125 mm
Einbauöffnung 125×125 mm
Stupeň krytí IP 50
Protection degree IP 50
Schutzart IP 50
Řezný otvor svítidel 160×160 mm
Cut hole 160×160 mm
Einbauöffnung 160×160 mm
Stupeň krytí IP 54
Protection degree IP 54
Schutzart IP 54
Řezný otvor svítidel 195×195 mm
Cut hole 195×195 mm
Einbauöffnung 195×195 mm
Stupeň krytí IP 65
Protection degree IP 65
Schutzart IP 65
Řezný otvor svítidel 575×575 mm
Cut hole 575×575 mm
Einbauöffnung 575×575 mm
DIR - Přímé vyzařování
DIR - direct light distribution
DIR - Strahlung direkt
Základní doklad o posouzení shody v EU
CE certificate
Grundbeleg über Einigungsbewertung in EU
IND - Závěsné svítidlo
IND - Suspended luminaire
IND - Pendelleuchte
Jmenovitá teplota okolí 25 °C
Explicit ambient temperature 25 °C
Nenntemperatur 25 °C
DIR/IND - přímé a nepřímé závěsné svítidlo
DIR/IND - Suspended luminaire with direct and indirect light distribution
DIR/IND - Pendelleuchte direkt und indirekt
Jmenovitá teplota okolí 45 °C
Explicit ambient temperature 45 °C
Nenntemperatur 45 °C
AS - asymetrické svítidlo
AS - Asymetric Luminaire
AS - asymetrische Leuchte
Průběžné zapojení 3×1,5 mm2
Continous wiring 3×1,5 mm2
Durchgangsverdrahtung 3×1,5 mm2
DIR - Možnost montáže na stěnu
DIR - Wall mountable
DIR - Wandmontage möglich
Průběžné zapojení 5×1,5 mm2
Continous wiring 5×1,5 mm2
Durchgangsverdrahtung 5×1,5 mm2
Konektorový systém
Connecting system
Konektorsystem
Zdroj TC-L, Objímka 2G 11
Lamp TC-L, Lampholder 2G 11
Mittel TC-L, Fassung 2G 11
Svítidla vybavena LED technologií (moduly, pásky, chipy, chipy s optikou)
Luminaires with LED technology (modules, strips, chips, chips with optics)
Leuchten mit LED Technologie ausgestattet (Modul, Band, Chip, Chip mit Optik)
Svítidla vybavená elektronickým transformátorem digitálním stmíváním DALI
Luminaires with electronic dimmable DALI transformer
Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät dimmbar DALI ausgestattet
Svítidla vybavená elektronickým transformátorem s ovládáním RGB pomocí DMX
Luminaires with electronic transformer for RGB control with DMX
Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät mit Steuerung RGB mittels DMX ausgestattet
Svítidla vybavená elektronickým transformátorem
Luminaires with electronic transformer
Leuchten mit elektronischem Vorschaltgerät ausgestattet
Nouzový zdroj
Emergency unit
Notmodul
NZ
TECHNICKÉ INFORMACE
T E C H N I C A L I N F O R M AT I O N S
T E C H N I S C H E I N F O R M AT I O N E N
60
61
technické informace
certifikace
certificate
Zertifikation
Svítidla firmy VM elektro s.r.o. jsou vyrobena
dle norem ČSU a IEC.
Na všechny výrobky je vydáno
„ES prohlášení o shodě“.
Products of VM elektro s.r.o. are made
according to ČSU and IEC standarts.
Declaration of conformity is issued for all
types of products.
Die Produkte der Firma VM elektro s.r.o.
entsprechen der Norm ČSU und IEC.
Für alle Produkte ist „ES Erklärung über
Einstimmung“ ausgegeben.
technical informations
Te c h n i s c h e I n f o r m a t i o n e n
TECHNICKÉ INFORMACE
T E C H N I C A L I N F O R M AT I O N S
T E C H N I S C H E I N F O R M AT I O N E N
62
63
technické informace
všeobecné informace
general informations
allgemeine Infos
Nabízíme:
•
•
•
•
•
profesionální technické poradenství
program pro výpočet umělého osvětlení
zakázkovou výrobu atypických svítidel
k urychlení montáže Vám nabízíme konektorový systém pro připojení svítidel
dopravu svítidel k zákazníkovi
Všeobecné podmínky:
•
•
•
•
•
svítidla jsou dodávána bez světelných zdrojů a startérů s vyjímkou svítidel řady SB
všechna svítidla odpovídají platným mezinárodním normám a nařízením
lze zajistit kompletní dodávku vybavených světel
veškerá svítidla procházejí přísnou výstupní kontrolou
na požádání Vám zašleme CD ROM, výpočetní program a ceník našich výrobků
Výroba:
•
•
výroba je prováděna na moderních, počítačem řízených vysekávacích a ohraňovacích strojích
k povrchovým úpravám využíváme práškovou lakovnu
We offer:
•
•
•
•
•
professional technical consulting service
software for lighting calculation
job - order manufacturing
connection systém for fast luminaire´s mounting
transport of products to customer
General conditions:
•
•
•
•
•
luminaires are supplied without light sources and starters except the luminaires type SB
all luminaires are produced according to valid international standards and directives
is possible to manage complete delivery of luminaires
all products are passed through stringent vendor inspection
CD catalogues, price lists and software on customer´s request
Production:
•
•
production is executing on modern CNC punching presses and folding brakes
surface finishing made by powder coating
Wir bieten an:
•
•
•
•
•
professionelle technische Beratung
Programm für Leuchtenberechnung
Einzelfertigung von atypischen Leuchten
Konnektorsystem für den Leuchtenanschluss
Transport zum Kunden
allgemeine Bedingungen:
•
•
•
•
•
Leuchten werden ohne Leuchtmitteln und Starters geliefert, ausgenommen Reihe SB
alle Leuchten entsprechen der gültigen internationalen Normen und Vorschriften
komplett ausgestatette Leuchten ebenfalls zu liefern
sämtliche Leuchten unterliegen der strengen Ausgangskontrolle
auf Wunsch senden wir Ihnen CD ROM, Berechnungsprogramm und Preisliste zu
Produktion:
•
•
Produktion verläuft mit Hilfe von modernen, PC-gesteuerten Stanz- und Abkantmaschinen
für die Oberflächen steht uns eine Pulverlackiererei zur Verfügung
sídlo společnosti
Headquarters
Firmensitz
VM elektro s.r.o.
Machová 241, 763 01
Česká republika
Mobil: +420 739 038 072
Tel.: +420 577 102 293
+420 577 102 294
+420 573 034 581-2 - obchodní odd.
Fax: +420 577 106 301
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
http:// www.vmelektro.cz
ZÁŘIVKOVÁ A VÝBOJKOVÁ SVÍTIDLA
Naleznete v samostatném katalogu.
FLUORESCENT AND DISCHARGE LAMPS
Please refer to the separate catalogue.
LEUCHTSTOFFLAMPEN
UND ENTLADUNGSLAMPEN
Im anderen Katalog zu finden.
LED SVÍTIDLA
VM elektro
s . r. o .
Machová 241, 763 01 Czech Republic
www.vmelektro.cz
e-mail: [email protected]
LED LUMINAIRES
Tel.: +420 577 102 293-4, Fax: +420 577 106 301
LED LEUCHTEN
2014 - 2015
Download

2014 - 2015 LED LUMINAIRES LED SVÍTIDLA