Podpora tvorby nové kosti – Ochrana hojení
Korálky HERAFILL® beads G
Materiál pro resorbovatelné kostní štěpy s gentamicinem
Korálky HERAFILL® beads G – materiál pro resorbovatelné
kostní štěpy s gentamicinem
Vysoce účinné
Korálky HERAFILL® beads G představují vstřebatelný
materiál pro kostní náhradu a syntetický kompozit.
Jsou složeny hlavně ze síranu vápenatého (CaSO4), uhličitan vápenatého (CaCO3) a gentamicinu.
Infe
cti
trol
con
on
Full R
e
Osteoc sorpti
ond
on
pH-v uctiv
alu i
e
ty
CaCO3
Gentamicin
CaSO4
Úplně vstřebatelné
Korálky HERAFILL® beads G se kompletně vstřebávají v
průběhu hojení kostního defektu. Současně se vytváří
nová kostní tkáň.
Resorpce korálků HERAFILL® beads G závisí, mimo jiné,
na velikosti a struktuře defektu, jakož i na stavu lůžka
implantátu.
Korálky HERAFILL® beads G
Kompletní resorpce během měsíců
V kombinaci s autologní spongiózní kostí pro augmentaci kostních defektů
Současná regenerace kosti a resorpce substitučního materiálu s přidanou výhodu prevence lokální infekce v místě implantátu.
Úplná resorpce je buněčná se současnou tvorbou nové
kosti.
Uhličitan vápenatý normalizuje hodnotu pH v oblasti
defektu a tím pomáhá léčit kost.
Gentamicin chrání materiál pro náhradu kosti před bakteriální kolonizací.
Různé aplikace
Korálky HERAFILL® beads G je možné plnit dokonce i velké
dutiny. Nový růst kostí je podporován po důkladném
chirurgickém debridementu:
u chronické, posttraumatické osteitidy nebo osteomyelitidy
aby se zabránilo infekci u komplexních otevřených traumat končetiny s velkou ztrátou kostní hmoty
jako nenosná složka pro pseudatrozu
po odstranění infikovaných osteosyntéz
Bakteriální spektrum s osteomyelitidou/osteitidou (1, 2)
2/3 gram-positive
55.8% S. aureus*
7%
S. epidermidis*
2.3% Streptococcus
pneumoniae
1/3 gram-negative
14% Pseudomonas
aeruginosa*
9.3% Klebsiellae
2.3% Proteus sp.*
2.3% E. coli.
G enta m icinu
7%
No Growth
* Druhy, ve kterých získané resistence mohou představovat problém pro aplikaci:
S. aureus, S. epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis (3).
(1) Waldvogel FA, Medoff G, Swartz MN. Osteomyelitis: a review of clinical features, therapeutic considerations and unusual aspects. N Engl J Med 1970; 282:198–206.
(2) Zimmerli W, Fluckiger U. [Classification and microbiology of osteomyelitis]. Orthopade 2004; 33:267–272.
(3) Wirkungsspektrum von Gentamicin gemäß den aktuellen Angaben des BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte), Prävalenz der erworbenen Resistenz
in Deutschland auf der Basis von Daten der letzten 5 Jahre aus nationalen Resistenzüberwachungsprojekten und -studien. Zentralstelle f. d. Auswertung v. Resistenzdaten
b. systemisch wirkenden Antibiotika (Z.A.R.S.). Dezember 2008.
Korálky HERAFILL® beads G – podpora při hojení kosti
s přidaným efektem prevence infekce
1600
16
1400
14
Sekrece rány
12
1200
1000
10
Moč
8
800
6
600
4
400
Krevní sérum
2
200
0
0
0
1
Dny
2
3
Koncentrace gentamicinu v sekretu rány (μg/ml)
Koncentrace gentamicinu po implantaci korálků
HERAFILL® beads G
Koncentrace gentamicinu v krevním séru/moči (μg/ml)
Antibakteriální
Stafylokoky vykazují zvláštní afinitu pro cizí tělesa (4). Způsobují více než 50 % infekcí kostí (5). Spolu se systémovou
léčbou antibiotiky a chirurgickou léčbou je lokální dávka
antibiotik považováno za nepostradatelnou pro úspěšnou
léčbu infekcí kostí (4). Korálky HERAFILL® beads G účinně
chrání před infekcemi v následujících stavech:
Vysoká lokální koncentrace gentamicinu v prvních 72
hodinách po implantaci.
Vysoký baktericidní účinek proti gram-negativním a grampozitivním bakteriím.
Snížené riziko infekce v oblasti defektu a ochrana materiálu pro náhradu kosti před bakteriální kolonizací.
V klinické aplikace má lokální antibiotická profylaxe korálky HERAFILL ® beads G za
následek lokální koncentraci gentamicinu se současným nízkým zatížením systémovými
antibiotiky.
Příklad klinického případu
před operací
po operaci
6 týdnů po operaci
12 týdnů po operaci
Pacient, 33 let, muž, s rozšířenou osteomyelitidou v oblasti metadiafýzy tibie ve stavu po výměně tuberozity tibie. Osvědčené bakteriální spektrum:
Staph. aureus, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter freundii.
Po rozsáhlém debridementu dutina vyplněna korálky HERAFILL® beads G a uzavřeny tunely a přístup kolagenovou tkání s obsahem antibiotik.
6 týdnů po operaci: Kontrolní vyšetření se standardizovanými parametry zánětu.
12 týdnů po operaci: Závěrečná kontrola po dosažení plného zatížení.
(4) Heppert V. Die akute Osteitis: Behandlungskonzept und Stellenwert der lokalen Antibiose. Chirurgische Allgemeine 2008: 11+12.
(5) Gatermann S, Miksits K. Staphylokokken. In: Hahn H, Schulz TF, Kaufmann SHE, Suerbaum S, Hrsg. Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie. Berlin: Springer,
2008; 191–201.
Výrobek
Popis
Množství
Číslo
Korálky
HERAFILL® beads G
Materiál pro resorbovatelné kostní štěpy s
gentamicinem
1x20
(odpovídá objemu 5 ml)
66039634
1x40
(odpovídá objemu 10 ml)
66039635
Jednoduše si objednejte od společnosti Heraeus.
www.heraeus-medical.com
Heraeus Medical GmbH
Philipp-Reis-Str. 8/13
61273 Wehrheim
Germany
Heraeus CZ s.r.o.
Železnobrodská 367/27
197 00 Praha 9
Česká Republika
HERAFILL CZ
05796
Česká Republika
Telefon: +420 22 22 12 660
Download

Podpora tvorby nové kosti – Ochrana hojení