Infrastuktura
Aktualizace: VII/13
ert03_d_cz_101
ERT03
Ethernetový router pro kolejová vozidla

3 portový TCN router

2 porty pro vlakovou ethernetovou sběrnici ETB

1 port pro vozovou ethernetovou sběrnici ECN

Ethernet 100 Mbps

Napájení +24 V ss.

Konstrukce dle ČSN EN 50155
TECHNICKÉ ÚDAJE
Procesor
Paměť FLASH
Paměť RAM
Paměť EEPROM
Komunikace
Komunikační rychlost
Připojení
Napájecí napětí
Rozsah napájecího napětí
Odběr
Připojení
Ostatní
Krytí
Rozsah pracovních teplot
Rozsah skladovacích teplot
Maximální vlhkost okolí
Montáž
Hmotnost
Rozměry (š × v × h)
STM32F207ZET6
512 KB
128 KB
16 KB (externí)
3 × Ethernet
100 Mbps Full Duplex
M12, kódování D
24 V ss.
14,4 V ss. až 33,6 V ss.
Max. 0,15 A při 24 V ss.
Konektor WAGO 769-103/021-000
IP20
-40 °C až 70 °C
-40 °C až 70 °C
< 95 % nekondenzující
2 × díra ø 6 mm
677 g
(193 × 124 × 33) mm
OBJEDNACÍ ÚDAJE
Ethernetový router, protikus k napájecímu konektoru, návod na obsluhu, záruční
list, protokol o zkoušce izolace, protokol o kusové zkoušce
M12M04D-MC/A Protikus konektoru M12 – vidlice
ERT03
AMiT, spol. s r.o., Naskové 3/1100, 150 00 PRAHA
Tel.: +420 222 780 100, 222 781 516, Fax: +420 222 782 297
e-mail: [email protected]
Technická podpora: [email protected]
Tel.: +420 549 210 276, 549 210 403
www.amit.cz/support
IČ: 45316015, DIČ: CZ45316015, Bank. spojení: KB Praha centrum, č.ú.: 650 949-111-0100
AMiT, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7535.
DOPORUČENÁ
SCHEMATICKÁ ZNAČKA
ČÍSLOVÁNÍ VÝVODŮ
KONEKTORŮ X1 AŽ X3
3
ERT03
4
3
2
X4
PWR
3
2
1
VCC
GND
PE
X1
ECN
M12
X2
ETB
M12
X3
ETB
M12
4
1
2
Pohled zepředu na konektor M12 zásuvka
VÝZNAM SVOREK
Konektor
X1
X2
X3
X4
KONEKTORY X1 AŽ X3
Význam
Ethernetový port 1 – ECN
Ethernetový port 2 – ETB
Ethernetový port 3 – ETB
Napájení
Označení
PE
GND
VCC
Význam
Tx+
Rx+
TxRx-
Svorka
1
2
3
4
KONEKTOR X4 (NAPÁJENÍ)
Svorka
1
2
3
1
VÝZNAM LED
Význam
Kostra modulu
Napájení, zem
Napájení, +24 V ss.
LED
PWR
ACT
SYNC
X1, X2,
X3
Barva
Oranžová
Zelená
Zelená
Zelená
Stav
svítí
bliká
bliká
svítí
bliká
Význam
Indikace zapnutí
Indikace přenosu rámce
Indikace synchronizace
LINK – Detekce spojeni
ACT – Komunikace
DOPORUČENÁ KABELÁŽ
CAT5 a vyšší. Kabel musí být křížený.
MECHANICKÉ ROZMĚRY
124
33
87
157
174
193
o 6,0
TCN – Train Communication Network – Datová komunikační síť kolejových vozidel
ECN – Ethernet consist network – Ethernetová síť kolejového vozidla
ETB – Ethernet train backbone – Ethernetová vlaková páteřní síť
Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na
obsluhu (ert03_g_cz_xxx.pdf). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit.cz, nebo jsou umístěny
na firemním CD.
Download

ERT03 - leták - AMiT Transportation