Download

V tabulce je uvedeno rozdělení molekul kyslíku podle rychlostí