Program švýcarsko-české spolupráce
Seznam schválených projektů v rámci 12. kola Fondu Partnerství Žadatel Celkové náklady (CZK) Požadovaný grant (CZK) Výše grantu 1 Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti sociálních služeb podporujících život osob se PF183 zdravotním postižením a seniorů v jejich přirozeném prostředí Život bez bariér, o.s. 920 648,00 828 583,00 90,00% 2 Přenos know‐how: udržitelná podniková odpovědnost jako základ v podnikatelském PF164 prostředí – propojení se vzděláváním na českých univerzitách Vysoká škola ekonomická v Praze 2 386 034,85 2 028 129,63 85,00% 3 PF166 Muži a rovné příležitosti: Švýcarsko‐české sdílení zkušeností Liga otevřených mužů, o.s. 260 014,00 234 010,00 90,00% 4 PF176 Transfer nových poznatků a dovedností v oblasti léčby jaterních metastáz na území České republiky
Ostravská univerzita v Ostravě 545 920,19 464 032,16 85,00% 5 PF168 Přenos zkušeností a dobré praxe v oblasti péče o osoby s demencí a jinými specifickými potřebami Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, o.s. 1 767 675,00 1 590 907,50 90,00% 6 Teoretická a praktická výměna zkušeností PF171 v oblasti agrolesnictví s ohledem na ochranu přírody a trvale udržitelné hospodaření Mendelova univerzita v Brně 951 860,00 809 081,00 85,00% 7 PF157 Právo na sex aneb intimní asistence pro potřebné Rozkoš bez rizika 2 118 000,00 1 905 914,01 89,99% 8 Spolupráce a přenos zkušeností při revitalizaci PF177 památkové kolonie Buďánka pro účely vzniku centra Buďánka pro Prahu Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí 3 271 055,00 2 943 950,00 90,00% PČ EČ Název projektu Program švýcarsko-české spolupráce
9 10 11* 12* PF182 Principy a dobrá praxe v řízení kvality základních škol Městská část Praha 5 Expertní spolupráce při výstavbě 1. České České vysoké učení technické v PF185 podzemní migrační laboratoře s možností Praze, Fakulta stavební, Centrum používání aktivních stopovačů experimentální geotechniky Výměna zkušeností v oblasti organizace a PF167 provádění vybraných druhů záchranných akcí Horská služba ČR, o.p.s. s cílem zvýšení jejich efektivity a kvality PF152 Mezinárodní partnerství technických škol II Střední škola technická DOPORUČENÉ CELKEM** 915 855,20 778 476,90 85,00% 1 363 827,40 1 159 253,29 85,00% 4 449 780,00 3 782 313,00 85,00% 1 670 316,00 1 419 768,60 85,00% 20 620 985,64 17 944 419,09 * Jednáním hodnotící komise bylo odsouhlaseno navýšení celkových prostředků pro podporu sub‐projektů 12. kola Fondu Partnerství o 4,3 mil. CZK, což bylo následně schváleno náměstkem ministra financí. Navýšené prostředky byly generovány z úspor z ukončených sub‐projektů. ** Za předpokladu splnění všech podmínek stanovených hodnotící komisí. 
Download

Seznam schválených projektů Fond Partnerství