Přehled DUMů,
rozděleno podle předmětů
ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:
MATEMATIKU
 Aritmetika 6. a 7. ročník
 Geometrie 6. až 9. ročník
 Algebra 8. a 9. Ročník
INFORMATIKU



MS Word
MS Excel
Gimp – úprava fotografií
VLASTIVĚDU
 5. ročník – 2 sady
ČESKÝ JAZYK
 3. – 5. ročník
ZŠ zpracovala v rámci šablony V/2 DUMy pro:
PŘÍRODOPIS
 6. ročník
 7. ročník
PRVOUKA
 3. Ročník
PŘÍRODOVĚDA
 5. ročník
E-mailový kontakt na autory příslušných sad, kteří na
požádání poskytnou DUMy ostatním pedagogickým
pracovníkům ze ZŠ v ČR: [email protected]
MATEMATIKA
Aritmetika 6., 7. ročník
Kódování
VY_32_INOVACE_M-AR-01
VY_32_INOVACE_M-AR-02
VY_32_INOVACE_M-AR-03
VY_32_INOVACE_M-AR-04
VY_32_INOVACE_M-AR-05
VY_32_INOVACE_M-AR-06
VY_32_INOVACE_M-AR-07
VY_32_INOVACE_M-AR-08
VY_32_INOVACE_M-AR-09
VY_32_INOVACE_M-AR-10
VY_32_INOVACE_M-AR-11
VY_32_INOVACE_M-AR-12
VY_32_INOVACE_M-AR-13
VY_32_INOVACE_M-AR-14
VY_32_INOVACE_M-AR-15
VY_32_INOVACE_M-AR-16
VY_32_INOVACE_M-AR-17
VY_32_INOVACE_M-AR-18
VY_32_INOVACE_M-AR-19
VY_32_INOVACE_M-AR-20
název
Dělitelnost 1
Dělitelnost 2
Desetinná čísla - domino
Desetinná čísla – porovnávání 1
Desetinná čísla – porovnávání 2
Opakování z 5. třídy - 1
Opakování z 5. třídy - 2
Opakování z 5. třídy - 3
Desetinná čísla - zaokrouhlování
Desetinná čísla – zaokrouhlování - hry
Rovnice 2
Celá čísla-absolutní hodnota
Celá čísla-porovnávání
Zlomky-část celku
Zlomky-porovnávání
Zlomky-smíšená čísla
Zlomky-krácení
Zlomky-sčítání a odčítání
Zlomky-násobení
Zlomky-složený zlomek
autor
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Geometrie 6. - 9. ročník
Kódování
VY_32_INOVACE_M-G-01
VY_32_INOVACE_M-G-02
VY_32_INOVACE_M-G-03
VY_32_INOVACE_M-G-04
VY_32_INOVACE_M-G-05
VY_32_INOVACE_M-G-06
VY_32_INOVACE_M-G-07
VY_32_INOVACE_M-G-08
VY_32_INOVACE_M-G-09
VY_32_INOVACE_M-G-10
VY_32_INOVACE_M-G-11
VY_32_INOVACE_M-G-12
VY_32_INOVACE_M-G-13
VY_32_INOVACE_M-G-14
VY_32_INOVACE_M-G-15
VY_32_INOVACE_M-G-16
VY_32_INOVACE_M-G-17
VY_32_INOVACE_M-G-18
VY_32_INOVACE_M-G-19
VY_32_INOVACE_M-G-20
VY_32_INOVACE_M-G-21
VY_32_INOVACE_M-G-22
VY_32_INOVACE_M-G-23
název
Osová souměrnost
Osová a středová souměrnost
Trojúhelník 1 - úvod
Úhly – typy úhlů
Úhly – velikost úhlu
Trojúhelník – těžnice, těžiště
Obvod a obsah trojúhelníku
Soustava souřadnic-úkoly
Věta sss
Věta sus
Věta usu
Kružnice, kruh, válec - ev
Konstrukční úlohy
Pythagorova věta
Thaletova věta
Goniometrie 1
Goniometrie 2
Podobnost 1 - úvod
Podobnost 2 - věty
Podobnost 3 – dělení úsečky
Goniometrie 3 - domino
Podobnost - tajenka
Soutěž - opakování
autor
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Algebra 8. a 9. ročník
Kódování
VY_32_INOVACE_M-AL-01
VY_32_INOVACE_M-AL-02
VY_32_INOVACE_M-AL-03
VY_32_INOVACE_M-AL-04
VY_32_INOVACE_M-AL-05
VY_32_INOVACE_M-AL-06
VY_32_INOVACE_M-AL-07
VY_32_INOVACE_M-AL-08
VY_32_INOVACE_M-AL-09
VY_32_INOVACE_M-AL-10
VY_32_INOVACE_M-AL-11
VY_32_INOVACE_M-AL-12
VY_32_INOVACE_M-AL-13
VY_32_INOVACE_M-AL-14
VY_32_INOVACE_M-AL-15
VY_32_INOVACE_M-AL-16
VY_32_INOVACE_M-AL-17
VY_32_INOVACE_M-AL-18
VY_32_INOVACE_M-AL-19
VY_32_INOVACE_M-AL-20
název
Druhá mocnina
Výrazy
Výrazy- 01
Výrazy - 02
Výrazy - 03
Výrazy – 04 - Pyramidy
Výrazy – 06 - vytýkání
Výrazy – 07 - spojovačka
Výrazy – 08 - dělení
Výrazy – 09 - spojovačka
Výrazy – 10 - Riskuj
Výrazy – 11 – opravte chyby
Vzorce - hra
Definiční obor
Funkce - opakování
Definiční obor – tajenka 1
Krácení a rozšiřování lomených výrazů
Lineární rovnice se dvěma neznámými
Soustavy lineárních rovnic
Úlohy o společné práci - opakování
autor
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
INFORMATIKA
6. – 9. ročník
Word
Kódování
VY_32_INOVACE_IN6-01
VY_32_INOVACE_IN6-02
VY_32_INOVACE_IN6-03
VY_32_INOVACE_IN6-04
VY_32_INOVACE_IN6-05
VY_32_INOVACE_IN6-06
VY_32_INOVACE_IN6-07
VY_32_INOVACE_IN6-08
VY_32_INOVACE_IN6-09
VY_32_INOVACE_IN6-10
VY_32_INOVACE_IN6-11
VY_32_INOVACE_IN6-12
VY_32_INOVACE_IN6-13
VY_32_INOVACE_IN6-14
VY_32_INOVACE_IN6-15
VY_32_INOVACE_IN6-16
VY_32_INOVACE_IN6-17
VY_32_INOVACE_IN6-18
VY_32_INOVACE_IN6-19
VY_32_INOVACE_IN6-20
název
Informatika úvod
MS Word 1
MS Word 2
MS Word 3
MS Word 4
MS Word 5
MS Word 6
MS Word 7
MS Word 8
MS Word 9
MS Word 10
MS Word 11
MS Word 12
MS Word 13
MS Word 14
MS Word 15
Úkol 1
Úkol 2
Úkol 3
Úkol 4
autor
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Excel
Kódování
VY_32_INOVACE_IN6-01
VY_32_INOVACE_IN6-02
VY_32_INOVACE_IN6-03
VY_32_INOVACE_IN6-04
VY_32_INOVACE_IN6-05
VY_32_INOVACE_IN6-06
VY_32_INOVACE_IN6-07
VY_32_INOVACE_IN6-08
VY_32_INOVACE_IN6-09
VY_32_INOVACE_IN6-10
VY_32_INOVACE_IN6-11
VY_32_INOVACE_IN6-12
VY_32_INOVACE_IN6-13
VY_32_INOVACE_IN6-14
VY_32_INOVACE_IN6-15
VY_32_INOVACE_IN6-16
VY_32_INOVACE_IN6-17
VY_32_INOVACE_IN6-18
VY_32_INOVACE_IN6-19
VY_32_INOVACE_IN6-20
název
Excel – výkladová část 1
Excel – výkladová část 2
Excel – výkladová část 3
Excel – výkladová část 4
Excel – výkladová část 5
Excel – výkladová část 6
Excel – výkladová část 7
Excel – výkladová část 8
Excel – výkladová část 9
Excel – výkladová část 10
Excel – výkladová část 11
Excel - příklad 1
Excel - příklad 2
Excel - příklad 3
Excel - příklad 4
Excel - příklad 5
Excel - příklad 6
Excel - příklad 7
Excel - příklad 8
Excel - příklad 9
autor
Mgr. Martin Václavek
Mgr. Martin Václavek
Mgr. Martin Václavek
Mgr. Martin Václavek
Mgr. Martin Václavek
Mgr. Martin Václavek
Mgr. Martin Václavek
Mgr. Martin Václavek
Mgr. Martin Václavek
Mgr. Martin Václavek
Mgr. Martin Václavek
Mgr. Martin Václavek
Mgr. Martin Václavek
Mgr. Martin Václavek
Mgr. Martin Václavek
Mgr. Martin Václavek
Mgr. Martin Václavek
Mgr. Martin Václavek
Mgr. Martin Václavek
Mgr. Martin Václavek
název
Gimp 1 - úvod
Gimp 2 – klávesové zkratky
Gimp 3 – výběry 1
Gimp 4 – výběry 2
Gimp 5 – rychlá maska
Gimp 6 - klonování
Gimp 7 - text
Gimp 8 - vrstvy
Gimp 9 – popředí a pozadí
Gimp 10 – základní úpravy
Gimp 11 - retuše
Gimp 12 - barvy
Gimp 13 – fotomontáže a koláže 1
Gimp 14 – fotomontáže a koláže 2
Gimp 15 – fotomontáže a koláže 3
Gimp 16 – fotomontáže a koláže 4
Gimp 17 – fotomontáže a koláže 5
Gimp 18 – fotomontáže a koláže 6
Gimp 19 – fotografika 1
Gimp 20 – fotografika 2
autor
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Bc. Martin Václavek
Gimp
Kódování
VY_32_INOVACE_IN7-01
VY_32_INOVACE_IN7-02
VY_32_INOVACE_IN7-03
VY_32_INOVACE_IN7-04
VY_32_INOVACE_IN7-05
VY_32_INOVACE_IN7-06
VY_32_INOVACE_IN7-07
VY_32_INOVACE_IN7-08
VY_32_INOVACE_IN7-09
VY_32_INOVACE_IN7-10
VY_32_INOVACE_IN7-11
VY_32_INOVACE_IN7-12
VY_32_INOVACE_IN7-13
VY_32_INOVACE_IN7-14
VY_32_INOVACE_IN7-15
VY_32_INOVACE_IN7-16
VY_32_INOVACE_IN7-17
VY_32_INOVACE_IN7-18
VY_32_INOVACE_IN7-19
VY_32_INOVACE_IN7-20
VLASTIVĚDA
5. ročník
Kódování
VY_32_INOVACE_VL5-01
VY_32_INOVACE_VL5-02
VY_32_INOVACE_VL5-03
VY_32_INOVACE_VL5-04
VY_32_INOVACE_VL5-05
VY_32_INOVACE_VL5-06
VY_32_INOVACE_VL5-07
VY_32_INOVACE_VL5-08
VY_32_INOVACE_VL5-09
VY_32_INOVACE_VL5-10
VY_32_INOVACE_VL5-11
VY_32_INOVACE_VL5-12
VY_32_INOVACE_VL5-13
VY_32_INOVACE_VL5-14
VY_32_INOVACE_VL5-15
VY_32_INOVACE_VL5-16
VY_32_INOVACE_VL5-17
VY_32_INOVACE_VL5-18
VY_32_INOVACE_VL5-19
VY_32_INOVACE_VL5-20
VY_32_INOVACE_VL2-5-01
VY_32_INOVACE_VL2-5-02
VY_32_INOVACE_VL2-5-03
VY_32_INOVACE_VL2-5-04
VY_32_INOVACE_VL2-5-05
VY_32_INOVACE_VL2-5-06
VY_32_INOVACE_VL2-5-07
VY_32_INOVACE_VL2-5-08
VY_32_INOVACE_VL2-5-09
VY_32_INOVACE_VL2-5-10
VY_32_INOVACE_VL2-5-11
VY_32_INOVACE_VL2-5-12
VY_32_INOVACE_VL2-5-13
VY_32_INOVACE_VL2-5-14
VY_32_INOVACE_VL2-5-15
VY_32_INOVACE_VL2-5-16
VY_32_INOVACE_VL2-5-17
VY_32_INOVACE_VL2-5-18
VY_32_INOVACE_VL2-5-19
VY_32_INOVACE_VL2-5-20
název
2. světová válka
cesta k zániku
doba pobělohorská
manufaktury
Bílá hora
divadlo
po revoluci 1848 - 1. část
procvičování
inzeráty-dějiny, opakování
po revoluci 1848 - 2. část
po 30-leté válce
Bílá hora
vynálezy 19. století
ČSR - tvář
ČSR - vznik
konec 2. světové války
poválečný vývoj
rok 1968
sametová revoluce
Moravskoslezský kraj - začátek
Členění územní české republiky
Karlovarský kraj
Moravskoslezský kraj - osobnosti
Moravskoslezský kraj – pokračování, kultura
Moravskoslezský kraj – pokračování, průmysl
Jihočeský kraj
Liberecký kraj
Plzeňský kraj
Ústecký kraj
Praha - procvičování
Sousední státy procvičování
Test – 18. století
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Královehradecký kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Test Karlovarský + Ústecký kraj
Povrch Evropy
Evropa - opakování
autor
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
ČESKÝ JAZYK
3. – 5. Ročník
Kódování
VY_32_INOVACE_ČJ-3,5-01
VY_32_INOVACE_ČJ-3,5-02
VY_32_INOVACE_ČJ-3,5-03
VY_32_INOVACE_ČJ-3,5-04
VY_32_INOVACE_ČJ-3,5-05
VY_32_INOVACE_ČJ-3,5-06
VY_32_INOVACE_ČJ-3,5-07
VY_32_INOVACE_ČJ-3,5-08
VY_32_INOVACE_ČJ-3,5-09
VY_32_INOVACE_ČJ-3,5-10
VY_32_INOVACE_ČJ-3,5-11
VY_32_INOVACE_ČJ-3,5-12
VY_32_INOVACE_ČJ-3,5-13
VY_32_INOVACE_ČJ-3,5-14
VY_32_INOVACE_ČJ-3,5-15
VY_32_INOVACE_ČJ-3,5-16
VY_32_INOVACE_ČJ-3,5-17
VY_32_INOVACE_ČJ-3,5-18
VY_32_INOVACE_ČJ-3,5-19
VY_32_INOVACE_ČJ-3,5-20
VY_32_INOVACE_ČJ-3,5-21
VY_32_INOVACE_ČJ-3,5-22
název
Číslo, rod
Přídavná jména tvrdá - procvičování
zájmena
Procvičování pádů
Slovesný způsob
Letopisy Narmie
Podmět
Zájmena - testík
Tvarosloví – podstatná jména
Tvarosloví – slovní druhy II
Tvarosloví – slovní druhy III
Tvarosloví – slovní druhy IV
Tvarosloví – slovní druhy
Vyjmenovaná slova po Z
Vyjmenovaná slova po S
Vyjmenovaná slova po V
Vyjmenovaná slova po P
Vyjmenovaná slova po M
Vyjmenovaná slova po M - activities
Vyjmenovaná slova - activities
Test – vyjmenovaná slova, slovní druhy
Test – slovní druhy, kategorie podstatných
jmen
autor
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
PŘÍRODOPIS
6. ročník
Kódování
VY_52_INOVACE_PR6-01
VY_52_INOVACE_PR6-02
VY_52_INOVACE_PR6-03
VY_52_INOVACE_PR6-04
VY_52_INOVACE_PR6-05
VY_52_INOVACE_PR6-06
VY_52_INOVACE_PR6-07
VY_52_INOVACE_PR6-08
VY_52_INOVACE_PR6-09
VY_52_INOVACE_PR6-10
VY_52_INOVACE_PR6-11
VY_52_INOVACE_PR6-12
VY_52_INOVACE_PR6-13
VY_52_INOVACE_PR6-14
VY_52_INOVACE_PR6-15
VY_52_INOVACE_PR6-16
VY_52_INOVACE_PR6-17
VY_52_INOVACE_PR6-18
VY_52_INOVACE_PR6-19
VY_52_INOVACE_PR6-20
VY_52_INOVACE_PR6-21
VY_52_INOVACE_PR6-22
VY_52_INOVACE_PR6-23
VY_52_INOVACE_PR6-24
VY_52_INOVACE_PR6-25
VY_52_INOVACE_PR6-26
VY_52_INOVACE_PR6-27
VY_52_INOVACE_PR6-28
VY_52_INOVACE_PR6-29
VY_52_INOVACE_PR6-30
VY_52_INOVACE_PR6-31
VY_52_INOVACE_PR6-32
VY_52_INOVACE_PR6-33
VY_52_INOVACE_PR6-34
VY_52_INOVACE_PR6-35
VY_52_INOVACE_PR6-36
VY_52_INOVACE_PR6-37
VY_52_INOVACE_PR6-38
VY_52_INOVACE_PR6-39
VY_52_INOVACE_PR6-40
název
Bakterie
Kvasinky
Pohlavní dimorfismus
Žahavci 1
Prvoci
Mikroskop – laboratorní práce č.1
Houby - laboratorní práce č.3
Prostředí - laboratorní práce č.4
Houby, prezentace
Domino – řasy a lišejníky
Domino - houby
Domino – prvoci a žahavci
Domino – ploštěnci a hlísti
Hádej název -atmosféra
Hádej název -stromatolity
Hádej název - bílkoviny
Hádej název - hydrosféra
Hádej název - bakterie
Hádej název – pečárka polní
Hádej název – mapovník zeměpisný
Hádej název – trypanozoma spavičná
Hádej název – krevnička močová
Poznej obrázek – muchomůrka zelená
Poznej obrázek – nezmar zelený
Poznej obrázek - lišejníky a řasy
Poznej obrázek - prvoci
Poznej obrázek – tasemnice bezbranná
Kroužkovci-systém
Měkkýši - systém
Ploštěnci a hlísti - systém
Žahavci - systém
Hlísti-A
Korýši-A
Hlísti
Kroužkovci
Ploštěnci
Klepítkatci 2
Houby
Rakovci
Vzdušnikovci
autor
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
PŘÍRODOPIS
7. ročník
Kódování
VY_52_INOVACE_PR7-01
VY_52_INOVACE_PR7-02
VY_52_INOVACE_PR7-03
VY_52_INOVACE_PR7-04
VY_52_INOVACE_PR7-05
VY_52_INOVACE_PR7-06
VY_52_INOVACE_PR7-07
VY_52_INOVACE_PR7-08
VY_52_INOVACE_PR7-09
VY_52_INOVACE_PR7-10
VY_52_INOVACE_PR7-11
VY_52_INOVACE_PR7-12
VY_52_INOVACE_PR7-13
VY_52_INOVACE_PR7-14
VY_52_INOVACE_PR7-15
VY_52_INOVACE_PR7-16
VY_52_INOVACE_PR7-17
VY_52_INOVACE_PR7-18
VY_52_INOVACE_PR7-19
VY_52_INOVACE_PR7-20
VY_52_INOVACE_PR7-21
VY_52_INOVACE_PR7-22
VY_52_INOVACE_PR7-23
VY_52_INOVACE_PR7-24
VY_52_INOVACE_PR7 -25
VY_52_INOVACE_PR7 - 26
VY_52_INOVACE_PR7- 27
VY_52_INOVACE_PR7- 28
VY_52_INOVACE_PR7 - 29
VY_52_INOVACE_PR7 - 30
VY_52_INOVACE_PR7 - 31
VY_52_INOVACE_PR7 - 32
VY_52_INOVACE_PR7 - 33
VY_52_INOVACE_PR7 - 34
VY_52_INOVACE_PR7 - 35
VY_52_INOVACE_PR7 - 36
název
Obojživelníci
Plazi - poznávačka
Ryby - poznávačka
Obojživelníci - poznávačka
Ptáci, prezentace
Domino - ryby
Domino -obojživelníci
Domino - plazi
Domino – ptáci 1
Domino – ptáci 2
Domino – mechy, přesličky, …
Hádej název – kopinatec plžovitý
Hádej název – mihule říční
Hádej název – máčka skvrnitá
Hádej název – úhoř říční
Hádej název – latimerie podivná
Hádej název – axolotl mexický
Hádej název – šípová žába
Hádej název – tyranosaurus rex
Hádej název – matamata třásnitá
Hádej název – albatros stěhovavý
Hádej název - strakapoud velký
Hádej název – porostnice mnohotvárná
Poznej obrázek - ryby sladkovodní
Poznej obrázek - ryby mořské, paryby
Riskuj
Kapradiny
Mechorosty
Přesličky a plavuně
Systém rostlin-01
Plody
Pryskyřníkovité
Laboratorní práce - květ
Haterie a želvy
Ptáci
Čeledi rostlin
autor
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
Mgr. Ludmila Tížková
PRVOUKA
3. ročník
Kódování
VY_52_INOVACE_PRV3-01
VY_52_INOVACE_PRV3-02
VY_52_INOVACE_PRV3-03
VY_52_INOVACE_PRV3-04
VY_52_INOVACE_PRV3-05
VY_52_INOVACE_PRV3-06
VY_52_INOVACE_PRV3-07
VY_52_INOVACE_PRV3-08
VY_52_INOVACE_PRV3-09
VY_52_INOVACE_PRV3-10
VY_52_INOVACE_PRV3-11
VY_52_INOVACE_PRV3-12
VY_52_INOVACE_PRV3-13
VY_52_INOVACE_PRV3-14
VY_52_INOVACE_PRV3-15
VY_52_INOVACE_PRV3-16
VY_52_INOVACE_PRV3-17
VY_52_INOVACE_PRV3-18
VY_52_INOVACE_PRV3-19
VY_52_INOVACE_PRV3-20
VY_52_INOVACE_PRV3-21
VY_52_INOVACE_PRV3-22
VY_52_INOVACE_PRV3-23
VY_52_INOVACE_PRV3-24
VY_52_INOVACE_PRV3-25
VY_52_INOVACE_PRV3-26
VY_52_INOVACE_PRV3-27
VY_52_INOVACE_PRV3-28
VY_52_INOVACE_PRV3-29
VY_52_INOVACE_PRV3-30
VY_52_INOVACE_PRV3-31
VY_52_INOVACE_PRV3-32
VY_52_INOVACE_PRV3-33
VY_52_INOVACE_PRV3-34
VY_52_INOVACE_PRV3-35
VY_52_INOVACE_PRV3-36
název
Měření času
Měření délky
Měření hmotnosti
Měření objemu
Měření teploty
Měření - procvičování
Neživá příroda – nerosty, horniny
Neživá příroda - půda
Neživá příroda – ropa, zemní plyn
Neživá příroda - uhlí
Neživá příroda - voda
Neživá příroda - vzduch
Neživá příroda - opakování
Neživá příroda- Slunce zdroj tepla a světla
Neživá příroda – Slunce II
Živá příroda – rostliny, znaky života rostlin I.
Živá příroda – rostliny, znaky života rostlin II.
Živá příroda – rostliny, části těla kvetoucích
rostlin I
Člověk – části lidského těla
Člověk – růst a vývoj
Člověk – složky zdravé výživy
Člověk – smyslová soustava
Člověk – svaly, vnitřní ústrojí
Člověk – praktické činnosti, technika
Člověk – procvičování
Test - živočichové
Test – neživá příroda
Test – rostliny, části těla rostlin
Test – živá příroda - člověk
Test - neživá příroda, Slunce, voda, vzduch
Živá příroda - houby
Živá příroda – pozorování v přírodě I
Živá příroda - pozorování v přírodě II
Živá příroda – živočichové I
Živá příroda - živočichové II
Živá příroda – rostliny, části těla kvetoucích
rostlin II
autor
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
PŘÍRODOVĚDA
5. ročník
Kódování
VY_52_INOVACE_PR5-01
VY_52_INOVACE_PR5-02
VY_52_INOVACE_PR5-03
VY_52_INOVACE_PR5-04
VY_52_INOVACE_PR5-05
VY_52_INOVACE_PR5-06
VY_52_INOVACE_PR5-07
VY_52_INOVACE_PR5-08
VY_52_INOVACE_PR5-09
VY_52_INOVACE_PR5-10
VY_52_INOVACE_PR5-11
VY_52_INOVACE_PR5-12
VY_52_INOVACE_PR5-13
VY_52_INOVACE_PR5-14
VY_52_INOVACE_PR5-15
VY_52_INOVACE_PR5-16
VY_52_INOVACE_PR5-17
VY_52_INOVACE_PR5-18
VY_52_INOVACE_PR5-19
VY_52_INOVACE_PR5-20
VY_52_INOVACE_PR5-21
VY_52_INOVACE_PR5-22
VY_52_INOVACE_PR5-23
VY_52_INOVACE_PR5-24
VY_52_INOVACE_PR5-25
VY_52_INOVACE_PR5-26
VY_52_INOVACE_PR5-27
VY_52_INOVACE_PR5-28
VY_52_INOVACE_PR5-29
VY_52_INOVACE_PR5-30
VY_52_INOVACE_PR5-31
VY_52_INOVACE_PR5-32
VY_52_INOVACE_PR5-33
VY_52_INOVACE_PR5-34
VY_52_INOVACE_PR5-35
VY_52_INOVACE_PR5-36
název
člověk a neživá příroda
nerudní suroviny
nerudní suroviny
rudy
oceány a moře
podnebné pásy
ČR a mírný pás
Dýchací soustava
Lidské tělo – procvičování 1
Společné znaky s ostatními živočichy
Vylučovací ústroji
Kostra – zápis, procvičování
Oběhová soustava
Svaly – zápis, procvičování
Nervová soustava
Smysly
Dospívání u dívek
Dospívání u chlapců
Člověk a neživá příroda - procvičování
Člověk a energie
Půda
Přírodní zdroje 4
Slunce
Elektrické spotřebiče
Test – elektrická energie, přírodní zdroje
Výprava do Vesmíru - Souhvězdí
Výprava do Vesmíru - galaxie
Výprava do Vesmíru – Měsíce planet
Výprava do Vesmíru - Země
Rozmnožovací soustava
Třídění živých organizmů
Význam botanických zahrad
Život v různých podnebných pásech
Člověk – vztah člověka k přírodnímu prostředí
Test – člověk – dýchací a oběhová soustava
Test – člověk – trávicí, vylučovací a kožní
soustav
autor
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Mgr. Blanka Palacká
Download

Přehled zpracovaných DUMů