ZADNÍ BRZDY
RENAULT MÉGANE II
HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Posloupnost odvzdušnění
ODVZDUŠNĚNÍ
- Zkontrolujte hladinu
odvzdušnění.
brzdové
kapaliny
a
stav
4Poznámka:
Obvod ABS nesmí mít žádné hydraulické a/nebo elektrické
závady.
4Varování:
Zapalováni musí být vypnuto, aby nedošlo k aktivaci
solenoidových ventilů hydraulické jedňotky.
1.
pravý zadní třmen
2.
levý přední třmen
3.
levý zadní třmen
4.
pravý přední třmen
- Zkontrolujte pohyb pedálu s vypnutým motorem; pokud
není správný, zopakujte postup odvzdušnění.
- Do nádržky dolívejte brzdovou kapalinu až do vytvoření
požadované hladiny po odpojení odvzdušňovacího
zařízení.
- Zkontrolujte utažení odvzdušňovacích šroubů a ověřte,
zda jsou překryty ochrannými zátkami.
- Proveďte zkoušku na silnici v úseku, kde několikrát
aktivuájete brzdový systém ABS pro kontrolu, zda pedál
brzdy funguje plynule.
- Umístěte vozidlo na zvedák.
- Připojte odvzdušňovací zařízení k nádržce brzdové
kapaliny vozidla.
- Na odvzdušňovací šrouby připevněte odvzdušňovací nádobky.
- Obvod odvzdušníte uvolněním odvzdušňovacích šroubů
v pořadí, které je dále uvedeno.
BRZDOVÁ KAPALINA
BRZDOVÁ KAPALINA DOT4
Množství
1,0 litr
FBX050
500ml
Výrobek
SAE J 1703-DOT4
FBX100
1 lt
Intervaly
údržby
Zkontrolujte hladinu vždy po ujetí 20,000 km
Vyměňte a odvzdušněte vždy po 120,000
km nebo každé 4 roky
FBX500
5 lt
FBX2000
20 lt
KÓ DY FERODO
Brzdové destičky
FDB1491
Brzdové kotouče
Sériový díl čís.
Průměr (mm)
87,0 mm
53,0 mm
DDF1571
240,00
Tloušťka (mm)
8,00
Min. tloušťka (mm)
7,00
Max. házivost (mm)
0,07
Poznámka:
Kromě typu Renault Mégane se tento typ třmene
montuje také do některých modelů značek:
• Citroën C4
• Renault Clio (III), Modus
• Peugeot 308
16,1 mm
Ve spolupráci se společností:
Semantica automotive Srl
PRMFE1027-CZ
4
ZADNÍ BRZDY
ZADNÍ BRZDY
BRZDOVÉ DESTIČKY
VÝMĚNA
- Přitlačte píst „na doraz” do jeho výchozí polohy.
DEMONTÁŽ
- Umístěte vozidlo na zvedák.
- Uvolněte parkovací brzdu.
- Demontujte zadní kola.
- Vypojte táhla parkovací brzdy.
- Vyjměte spodní upevňovací šrouby třmenů.
- Otočte třmeny směrem nahoru.
Zatlačení pístu
Otočení třmenu
- Vyjměte brzdové destičky.
Vyjmutí destiček
- Připevněte nové destičky.
- Opětně namontujte upevňovací šrouby (1).
- Utáhněte spodní upevňovací šrouby třmenů
utahovacím momentem 7 Nm.
- Zapojte táhla parkovací brzdy.
Výměna upevňovacích šroubů
1
Před zpětným namontováním upevňovacích šroubů je namažte vytěsňovacím
tmlem proti samovolnému povoleni v závitech.
Několikrát stiskněte brzdový pedál, aby se písty a destičky dostaly do kontaktu.
Několikrát pohněte pákou parkovací brzdy, aby se aktivovala funkce zapojitrozpojit a restartoval automatický systém pohybu třmenu.
Je-li nutné vyměnit také kotouč; postupujte podle postupů jeho vyjmutí a výměny
na straně 2.
POSTUPY
PRO NAINSTALOVÁNÍ
RENAULT
MÉGANE II
ZADNÍ BRZDY
RENAULT MÉGANE II
KOTOUČ BRZDY
DEMONTÁŽ
VÝMĚNA
- Umístěte vozidlo na zvedák.
- Demontujte zadní kola.
- Vypojte táhla parkovací brzdy.
- Vyjměte upevňovací šrouby.
- Vyjměte třmen kotoučové brzdy.
- Vyjměte destičky.
- Vyjměte šrouby podpěr třmene.
- Vyjměte podpěry třmene.
- Vyjměte čepy náboje kola.
- Vyjměte matici držáku svorníku.
- Vyjměte ložiskovou sestavu kotouče.
- Navlečte ložisko na náboj kola a utáhněte momentem
15 Nm.
- Utáhněte matici momentem 280 Nm a připevněte čepy
náboje.
- Připevněte brzdové destičky a umístěte třmen na podpěru.
- Utáhněte šrouby podpěr třmene kotoučové brzdy točivým
momentem 105 Nm.
- Utáhněte upevňovací šrouby točivým momentem 36 Nm.
- Znovu zapojte táhla parkovací brzdy a proveďte seřízení.
- Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.
Kotouč a náboj zadního kola
1
2
3
4
5
6
1. Kryt kotouče a náboj kola
2. Pojistka
3. Dvouřádkové ložisko
4. Brzdový kotouč
5. Matice náboje kola
6. Kryt matice náboje kola
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VZHLEDEM K PROVOZU
Brzdová kapalina je hygroskopická a je třeba ji měnit v pravidelných intervalech.
Nepoužívejte kapalinu, která nesplňuje specifikace uvedené v tabulce.
Dávejte pozor, aby kapalina náhodně neukápla na části opatřené nátěrem, pryžové, plastové a
mechanické části.
Nepoužívejte brzdovou kapalinu z nádoby, která byla delší dobu otevřená.
2
PARKOVACÍ BRZDA
Vyjmutí táhel
DEMONTÁŽ
- Umístěte vozidlo na dvoustojanový zvedák.
- Vyjměte středovou konzolu.
- Několika otáčkami uvolněte regulační matici parkovací
brzdy.
- Odpojte lanovody parkovací brzdy na straně seřízení.
- Odpojte boční táhla na straně třmene kotoučové brzdy.
- Vyjměte táhla parkovací brzdy (1) z jejich stávající polohy.
1
Regulační matice
VÝMĚNA A SEŘÍZENÍ
- Znovu připojte táhla parkovací brzdy do jejich polohy.
- Zkontrolujte, zda jsou koncové zarážky táhla parkovací
brzdy správně směrovány po straně karoserie.
- Dejte táhla parkovací brzdy do správné polohy.
- Znovu namontujte lanovody na straně třmene kotoučové brzdy.
- Znovu namontujte lanovody na straně seřízení parkovací
brzdy.
X
Starou matici již nelze použít.
- Připevněte novou seřizovaci matici.
- Zkontrolujte, že zámky táhel parkovací brzdy jsou v poloze
proti sedadlu.
- Utahujte seřizovaci matici, až je dosaženo hodnoty X
uvedené na obrázku.
X = 21 mm
podpěra zámku táhla je černá
X = 16 mm
podpěra zámku táhla je zlatá
Úroveň restartování
Po výměně plášťů táhel několikrát
zatáhněte za ovladač parkovací brzdy, než
nastavíte hodnotu jízdy X.
- Uveďte parkovací brzdu do chodu pro restart systému
obnovy pohybu.
3
Download

Ke stažení Pdf