Verze 1.6 poslední úpravy 06.12.2010
CzechPOINT krok po kroku
Příručka k certifikátům - http://qca.postsignum.cz/projects/czechpoint/files/postup_zrizeni_crt.pdf
1) Uzavřít smlouvu s certifikační autoritou na vydání certifikátů –
http://qca.postsignum.cz/projects/czechpoint/getforms.php - po získání čísla smlouvy
postupujte dále …..( zatrhnout „Neprohledávat databázi“, volba „Vyhledat“, formulář
„objednávka.doc“
2) formulář pro písemnou žádost o certifikát QCA i VCA– odpovědná osoba odnese na poštu
osobně
http://www.boskovice.cz/egon/czechpoint/vzor_novy_qca_vca.zip
Průvodní dopis k formulářům - odpovědná osoba odnese na poštu osobně
http://www.boskovice.cz/egon/czechpoint/sz_po_uvodni_list.zip
3) Vygenerování klíčů a žádostí o certifikát – POZOR provádějte na systému XP. Na Vistách je
vytváření a párování nestabilní – spíše se nepodaří……
https://www.postsignum.cz/online_generovani_zadosti.html
http://www.boskovice.cz/egon/czechpoint/Postupy_k_certifikatum.pdf
4) Předání klíčů a žádosti o certifikát na kontaktním místě České pošty v Boskovicích ( tam jde
osobně osoba, které má být vydán certifikát)
5) Objednání TOKENů pro oprávněné osoby –pozor jde jen o zařízení a licenci BEZ certifikátu !!!! http://qca.postsignum.cz/shop/shop.php?Deleni=Czech%20POINT
( poznámka: vždy potřebujete 1ks TOKEN+1ks licence pro jednoho uživatele – instalační CD
stačí 1ks pro obec )
6) Instalace ovládacího software k USB TOKENU – z dodaného CD
7) Inicializace TOKENU - http://qca.postsignum.cz/projects/czechpoint/files/prirucka.pdf
8) Instalace certifikátu na USB TOKEN - https://qca.postsignum.cz/projects/czechpoint/crtinst.php
( pokud vám to nejde zkuste můj postup –
http://www.boskovice.cz/egon/czechpoint/certifikat_na_token.pdf )
9) Uzavřít smlouvu o vstup do katastru nemovitostí –
http://www.czechpoint.cz/web/docs/080515-Zadost_WSDP_pro_overovatele_v2.rtf
10) Zadání hesla Katastru nemovitostí :
- na stránce http://katastr.cuzk.cz zvolit přístup pro registrované uživatele“ – zadat údaje dodané
z katastru . V „nastavení-změna hesla“ se změní heslo
Na stránce https://www.czechpoint.cz/czechpoint/protected/UserRoleLayout.jsf se přihlásit
administrátorským heslem CzechPointu a zadat (změnit) heslo pro katastr nemovitostí
INFORMACE !!!! - je nutno mít připojen token
Změna hesla v Katastru nemovitostí – 1 x za 6 měsíců !!!!!!!!!! musíte si hlídat sami
jméno : adm_xxxxx
heslo:
správce skupiny
katastr nemovitostí WS – změnit heslo – uživat jméno: „přidělené z katastru“
POZOR – pokud propadne – nezmění se včas pak písemná žádost starosty (=kontaktní osoba) o
nastavení univerzálního hesla a pomocí něj pak lze měnit.
Další kroky dělat až po přidělení hesla pro administrátorský přístup do Czech POINTU – obec získá
až po zveřejnění obce ve vyhlášce MV ( dle sdělení Hotline CzechPOINTU nejpozději k 1.11.2009)vyhláška o kontaktních místech veřejné správy č. 364/2009 Sb.,
11) Zadat uživatele do systému ePUSA – http://www.epusa.cz s přidělením oprávnění k Czech
POINTu ( použije se heslo pro administrátorský přístup – přijde na oprávněnou osobu=většinou
starosta)
12) Uživatelům zadaným přes ePUSA je třeba přiřadit v CzechPOINTu certifikát
http://www.czechpoint.cz/nps ( použije se stejné heslo jako do ePUSA)
Vlastní úpravy v PC - instalační příručka
http://www.boskovice.cz/egon/czechpoint/czechpoint_instalace.pdf
13) Instalovat 602XML Filler
14) Instalace Acrobat Reader
15) Instalace serverových certifikátů - ke stažení zde
http://www.boskovice.cz/egon/czechpoint/certl_czechpoint.zip
16) Instalace certifikátu autority pro ověření
17) Ověřit podpis – přidat k důvěryhodným identitám v aplikaci Acrobat Reader
18) Nastavení účtu ( hesla) pro Katastr nemovitostí
Download

CzechPOINT krok po kroku