Deskový chladi PK
Pro p edchlazení i dochlazování
Redukce nákladu na energie
Chlazení na principu protiproudu
Nízký odpor proud ní garantuje šetrnou dopravu mléka
Pro pr toky od 2000 l/h do 10000 l/h nebo od 3000 l/h
do 10000 l/h jako kombinovaný chladi
Použití ve velkých chladicích systémech s ledovou
vodou u velkokapacitních stájí
12.11.2006
1/5
Deskový chladi PK
Energetické úspory
Zkracuje se as na dochlazování
Vyrobeno z kvalitní nerezové oceli
což zaru uje dlouhou životnost
Možnost dalšího využití oh áté vody
(nap . k napájení)
Modulová konstrukce umož uje dobré
p izp sobení konkrétnímu provozu
Jednoduché išt ní
Flexibilní montáž
- lze použít v jakékoliv mlé nici
12.11.2006
2/5
Deskový chladi PK
Jednostup ový PK chladi pro dochlazování
Chlazení mléka z +35°C na
Mléko +35°C
+18°C
Mléko +18°C
12.11.2006
3/5
Deskový chladi PK
Jednostup ový PK chladi pro dochlazování
Chlazení mléka ledovou vodou
z +35°C na +4°C
Mléko +35°C
„Rázové“ chlazení
Mléko +4°C
S 4 = Vstup mléka
S 3 = Výstup mléka
S 1 = Vstup ledové vody
S 2 = Výstup ledové vody
12.11.2006
4/5
Deskový chladi PK
Kombinovaný chladi PK
pro p ed- a dochlazení
Mléko +35°C
P edchlazení
Zchlazení mléka z +35°C o 3-4°C
studenou vodou
Dochlazování
Chlazení mléka na +4°C ledovou
vodou
Mléko +4°C
P edchlazení
S 4 = Vstup mléka
S 2 = Vstup studené vody
S 1 = Výstup studené vody
12.11.2006
Dochlazení
M 4 = Výstup mléka
M 1 = Vstup ledové vody
M 2 = Výstup ledové vody
5/5
Download

Deskový chladič PK