Pozice Objednací číslo
1
144200001
2
144200002
3
144200003
4
600250
5
144200005
6
144200006
7
144200007
8
144200008
9
144200009
10
144200010
11
SI-05*15
12
P-05
13
144200013
14
144200014
15
SI-06*10
16
144200016
17
SI-05*35
18
P-05
19
M-05
20
144200017
21
144200010
22
144200019
23
144200020
24
144200021
25
144200023
26
SI-05*25
27
P-05
28
PP-05
29
144200030
30
144200031
31
144200032
32
P-05
33
PP-05
34
SI-05*25
35
144200036
Název
Matice nástroje M10 levá
Miska nože
Podložka nože
Nůž 3 zubý
Unašeč nože
Pojistný kroužek pro díru 32
Ložisko 6002
Hřídel úhlového převodu
Kuželové kolo
Ložisko 6000-2RS
Šroub M5x15
Podložka 5
Kryt úhlového převodu
Skříň úhlového převodu
Šroub M6x10
Šroub M5x12
Šroub M5x35
Podložka 5
Matice M5
Kuželové kolo
Ložisko 6000-2RS
Pojistný kroužek pro díru 26
Pojistný kroužek 10
Silenblok tubusu
Spojka tubusu kompletní
Šroub M5x25
Podložka 5
Pružná podložka 5
Spodní třmen tubusu
Spodní třmen řidítek
Horní třmen řidítek
Podložka 5
Pružná podložka 5
Šroub M5x25
Pryžový kroužek
Name
Nut M10 left
Blade dish washer
Blade lower washer
Blade 3 teeth
Blade retainer
Circlip for hole 32
Bearing 6002
Spindle
Bevel gear
Bearing 6000-2RS
Screw M5x15
Washer 5
Gearcase cover
Gear case
Screw M6x10
Screw M5x12
Screw M5x35
Washer 5
Nut M5
Bevel gear
Bearing 6000-2RS
Circlip for hole 26
Circlip 10
Shock absorber
Tube connector
Screw M5x25
Washer 5
Spring washer 5
Tube lower bracket
Handlebar lower bracket
Handlebar upper bracket
Washer 5
Spring washer 5
Screw M5x25
Rubber ring
Ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
6
1
2
2
2
1
1
1
4
4
4
2
Pozice Objednací číslo
36
144500036
36A
144200037
37
38
39
144200040
40
144200041
41
144200042
42
43
144200044
44
144500044
44A
144200045
45
144200046
46
144200047
47
49
144200050
50
51
52
144200053
53
54
144200055
56
144200056
57
144200057
58
144200058
59
144200059
60
61
144200062
62
144200010
63
P-08
64
144200065
65
144200066
66
67
P-04
68
69
144200070
70
P-10
Název
Řidítka pravá část (rovná)
Řidítka pravá část
Šroub ST4x12
Svorka bowdenu
Ovládací madlo pravá část
Spínač
Ovládací madlo levá část
Šroub ST4x14
Madlo pravá část
Řidítka levá část (rovná)
Řidítka levá část
Madlo levá část
Spojka hřídele
Ochranný tubus kabelu
Kabeláž
Šroub ST5x8
Šroub ST4x12
Pravá krytka
Šroub ST4x16
Pravý karter
Spojka hřídele horní
Pojistný kroužek
Hřídel převodu
Woodruffovo pero 3x10
Šroub ST5x20
Kryt převodu
Ložisko 6000-2RS
Podložka 8
Ozubené kolo
Pastorek motoru
Šroub ST5x75
Podložka 4
Šroub M4x6
Pojistný kroužek pro díru 26
Podložka 10
Name
Right handlebar (straight)
Right handlebar
Screw ST4x12
Wire press plate
Control handle right part
Switch
Control handle left part
Screw ST4x14
Left handle (right part)
Left handlebar (straight)
Left handlebar
Left handle (left part)
Shaft connector
Wire shield tube
Cable
Screw ST5x8
Screw ST4x12
Right small cover
Screw ST4x16
Right housing
Upper shaft connector
Circlip
Output shaft
Woodruff key 3x10
Screw ST5x20
Gear box cover
Bearing 6000-2RS
Washer 8
Big gear
Pinion
Screw ST5x75
Washer 4
Screw M4x6
Circlip for hole 26
Washer 10
Ks
1
1
2
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
5
1
1
3
1
2
4
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
Pozice Objednací číslo
71
144200072
72
144200073
73
144200074
74
144200075
75
144200076
76
144200077
77
144200078
78
144200079
79
144200080
80
81
144200082
84
SB-94
85
144200086
86
144200087
87
144200088
88
144200089
89
144200090
90
91
92
93
144200094
95
144200096
96
144200097
97
144200102
98
144200103
99
M-05
100
144200107
101
144200105
102
SI-05*35
103
SI-05*20
104
SI-05*25
105
127000021
106
144200112
107
108
Název
Ložisko 606
Silenblok
Skříň převodu
Stator
Ložisko 609
Rotor
Ložisko 608
Zadní kryt motoru
Uhlík
Šroub ST3x8
Držák uhlíku
Matice M8
Ventilátor
Vymezovací pouzdro
Levý karter
Kondenzátor
Elektronika rozběhu
Svorka kabelu
Šroub ST3x6
Podložka
Levá krytka
Horní hřídel
Horní trubka
Spodní hřídel
Spodní trubka
Matice M5
Držák krytu sečení
Deska krytu sečení
Šroub M5x35
Šroub M5x20
Šroub M5x25
Kryt sečení
Nůž struny
Šroub ST4x14
Popruh
Name
Bearing 606
Rubber
Gear box base
Stator
Bearing 609
Armature
Bearing 608
Motor rear cover
Carbon brush
Screw ST3x8
Brush holder
Nut M8
Fan
Bearing cap
Left housing
Capacitance
Soft start
Wire press plate
Screw ST3x6
Washer
Left small cover
Upper shaft
Upper tube
Lower shaft
Lower tube
Nut M5
Mowing guard holder
Mowing guard plate
Screw M5x35
Screw M5x20
Screw M5x25
Mowing guard
String blade
Screw ST4x14
Strap
Ks
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
4
2
1
1
3
1
Pozice Objednací číslo
Název
110
144200116
Strunová hlava
Name
Cutting head
Ks
1
Download

1445.pdf542.48 KB