Seznam členů Rady genetických zdrojů pro období let 2011-2016
(stav k 1.lednu 2014)
Ing. Vojtěch HOLUBEC, CSc.
[email protected]
předseda RGZ, koordinátor Národního programu (VÚRV,v.v.i. Praha)
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha (VÚRV)
Mgr. Iva FABEROVÁ
[email protected]
Ing. Jiří HERMUTH
[email protected]
Ing. Dagmar JANOVSKÁ, Ph.D.
[email protected]
Ing. Zdeněk NESVADBA, Ph.D.
[email protected]
Ing. Ludmila PAPOUŠKOVÁ, Ph.D.
[email protected]
Ing. Jiří ZÁMEČNÍK, CSc.
[email protected]
VÚRV, v.v.i., pracoviště Olomouc
Ing. Karel DUŠEK,CSc.
Ing. Elena DUŠKOVÁ
Ing. Pavel KOPECKÝ
RNDr. Ivana DOLEŽALOVÁ, Ph.D.
Ing. Helena STAVĚLÍKOVÁ, Ph.D.
Ing. Miroslav HÝBL, Ph.D.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
VÚRV, v.v.i., VSV Karlštejn
Ing. Radomíra Střalková, PhD.
[email protected]
***
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. Šumperk
Ing. Martin PAVELEK, CSc.
[email protected]
Ing. Igor HUŇADY
[email protected]
AMPELOS, ŠSV Znojmo, a.s.
Ing. Jaroslav TOMÁŠEK
[email protected]
Botanický ústav AV ČR, v.v.i. Průhonice
RNDr. Pavel SEKERKA
[email protected]
Ing. Markéta MACHÁČKOVÁ
[email protected]
Ing. Zuzana CASPERS
[email protected]
Chmelařský institut s.r.o. Žatec
Ing. Vladimír NESVADBA, Ph.D.
[email protected]
OSEVA PRO s.r.o., OZ Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří
Ing. Martin LOŠÁK
[email protected]
Ing. Magdalena ŠEVČÍKOVÁ
[email protected]
OSEVA PRO s.r.o., OZ Výzkumný ústav olejnin Opava
Ing. Andrea RYCHLÁ
[email protected]
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod s.r.o.
Ing. Jaroslava DOMKÁŘOVÁ, Ph.D.
[email protected]
Ing. Vendulka HORÁČKOVÁ, CSc.
[email protected]
Výzkumný ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Ing. František PAPRŠTEIN, CSc.
[email protected]
Ing. Aleš MATĚJÍČEK, Ph.D.
[email protected]
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o. Troubsko
Ing. Daniela KNOTOVÁ
[email protected]
Ing. Jan PELIKÁN, CSc.
[email protected]
Mgr. Tomáš VYMYSLICKÝ
[email protected]
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Průhonice
Ing. Hynek URBÁNEK
[email protected]
Ing. Petr NOVÁK
[email protected]
RNDr. Jiří ŽLEBČÍK
[email protected]
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici
Prof. Dr. Ing. Boris KRŠKA
[email protected]
Ing. Tomáš NEČAS, Ph.D.
[email protected]
Ing. Jarmila NEUGEBAUEROVÁ, Ph.D. [email protected]
Ing. Ivo ONDRÁŠEK, Ph.D.
[email protected]
Doc. Ing. Pavel PAVLOUŠEK, Ph.D.
[email protected]
Prof. Ing. Vojtěch ŘEZNÍČEK, CSc.
[email protected]
Doc. Dr. Ing. Jiří UHER
[email protected]
Doc. Ing. Robert POKLUDA, Ph.D.
[email protected]
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž s.r.o.
Ing. Marta ZAVŘELOVÁ
[email protected]
Ing. Michaela KADLÍKOVÁ
[email protected]
***
Externí členové:
MZe ČR odbor environmentální a ekologického zemědělství
Ing.Vlastimil ZEDEK
[email protected]
Ing.Renáta JANDOVÁ
[email protected]
Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace Praha
Ing. Ladislav ROSENBERG, CSc.
[email protected]
Ředitel ČMŠSA
SEMO s.r.o. Smržice
Ing. Jan PRÁŠIL (ředitel )
[email protected]
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský OOZ Brno
Ing. Jiří SOUČEK
[email protected]
Česká zemědělská univerzita v Praze
Prof. Ing. Ivana CAPOUCHOVÁ, CSc.
[email protected]
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Doc. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D.
[email protected]
Zemědělská fakulta
Odborní poradci:
RNDr.Leona SVOBODOVÁ, Ph.D.
VÚRV, v.v.i. Praha
Ing.Petr SMÝKAL, Ph.D.
UPOL PřF
Olomouc
[email protected]
[email protected]
Download

Členové RGZ