Olšany Cemetery - Olšanské Hřbitovy
olsansky\CZ00045\Olsansky Cemetery VII, part 7 of 11
1813 photos/fotky
http://czech.stonepics.com/
Josef Blecha (1900)
Terezie Blechová roz. Jechenthalová (1917)
Franz Müller (1899)
Emilie Müller (1909)
Emil Müller (1931)
Franz Müller (1938)
Richard Müller (1943)
Terezie Beránková roz. Horbachova (1894)
Zdeněk Beránek (1900)
Edvard Beránek (1901)
Johanna Červená (1914)
Julie Červená (1900)
Václav Červený (1910)
Václav Červený (1925)
Jiřinka Červená (1934)
Anna Pribylová roz. Červená (1942)
Eufrosina Skramlíková (1846)
Jan Skramlík (1882)
Adolf Skramlík (1880)
Marietta Skramlíková (1958)
Hubby Skramlíková (1967)
Ana Skramlíková roz. Laxová (1901)
Emilian Skramlík (1903)
Milča Skramlíková (1904)
Václav Jan Skramlík (1931)
view
Marie Kurovcová (1953)
Dimitrij Kurovec (1965)
Miroslav Kurovec (1979)
Jaroslav Kurovec (1995)
Neznámý Neznámý (xxxx)
Jan Jaroš (xxxx)
Vilemína Jarošová (xxxx)
Josef Karel Khop (1905)
Františka Khopová (1908)
Jana Marie Khopová (1920)
Josef Janoušek (1981)
Anna Janoušková (1990)
Karel Vaverka (1984)
Marie Vaverková roz. Janovská (1988)
Kateřina Janovská roz. Khopová (1889)
Josef Janovský (1917)
Hermína Janovská roz. Grünerová (1943)
Karel Janovský (1954)
Helena Janovská roz. Šímová (1953)
Josef Janovský (1958)
Bořík Janovský (1955)
Karel Khop (xxxx)
Matylda Sandnerová (1882)
Ondřej Sandner (188x)
Mikuláš Vlček (xxxx)
Vladimír Vlček (xxxx)
Louisa Vlčková roz. Bělská (1894)
Karel Vlček (1918)
Antonín Kutman (1945)
Anna Kutmanová roz. Roznětínská (1947)
Ladislav Kutman (1958)
Josef Ducháček (1971)
Božena Ducháčková roz. Kutmanová (1976)
Božena Petržílová (1979)
Marie Pěchoučková (1987)
Vladimir Breüer (1907)
Emilie Breüer roz. Welz (1916)
Berta Stekl roz. Welz (1921)
Anton Breüer (1927)
Emilie Wek roz. Riedel (1877)
Alois Wek (1895)
Johanna Wek roz. Weber (1908)
Franz Wek (1924)
Alois Wek (1907)
Antonie Wek roz. Schreiber (1938)
Antonie Lescinska roz. Breuerová (1996)
Margarethe Breuerova roz. Camesasca (xxxx)
Otto F. Welz (1916)
Antonie Riterschain roz. Welz (1917)
Karla Holubová (1952)
Václav Holub (1966)
Václav Stehlík (1990)
Jaromír Kučera (1954)
Olga Kučerová (1965)
Walter Černý (1975)
Olga Černá (1993)
Helena Svojsíková (1998)
Jan Kučera (1895)
Marie Kučerová roz. Kratochvílová (1929)
Josef Dvořák (xxxx)
Gabriela Dvořáková (xxxx)
František Dvořák (1933)
Jana Dvořáková roz. Šťastná (1937)
Veronika Šťastná (1896)
Lidunka Hurtová (1897)
František Hurt (1899)
Josef Šťastný (1903)
Václav Novák (1913)
Marie Nováková Hurtová (1927)
Josef Hurt (1945)
Veronika Šťastná (1949)
Anna Hurtová (1990)
Jan Peterka (1895)
Vilém Peterka (1896)
Emanuel Peterka (1903)
Anna Peterková roz. Tierhierová (1913)
Leo Peterka (1939)
Heinrich Nothdurft (1889)
Josefa Nothdurft (1896)
Rudolf Northoff (1931)
Franziska Northoff (1936)
Philippine Schmidt (1868)
Balthasar Schmidt (1885)
Caroline Schmidt (1904)
Christian Mlady (1895)
Anna Šimáčková roz. Gärtnerová (1898)
Zdeněk Šimáček (1899)
Artur Šimáček (1899)
Jan Ev. Šimáček (1893)
Anna Šimáčková roz. Blumentritt (1895)
Eugen Jiří Šimáček (1943)
Jan Šimáek (1933)
Jan A. Šimáček (1942)
Jeníček Russ (1949)
Jan Russ (1950)
Marie Mattušová (1952)
Marta Russová (1953)
Danuše Baumgärtnerová (1979)
Josef Trmal (1948)
Marie Trmalová (1972)
Jaroslav Vaněrka (1959)
Marie Vaněrková (1970)
Lukas
view
sign/značka hřbitov VII odd.20
Eduard Žďárský (1944)
Barbora Žďárská (1890)
Severina Žďárská (1938)
Vladimír Žďárský (1920)
Eduard Žďárský (1969)
Severina Horáčková roz. Žďárská (1979)
Eva Žďárská roz. Tichá (1994)
Eduard Horáček (1993)
Zděnka Neznámý (xxxx)
Jaroslav Neznámý (xxxx)
Marie Neznámý (xxxx)
Barbora Neznámý (xxxx)
Edoušek Vávra (xxxx)
Václav Chlupáč (1968)
Zdena Vávrová Chlupáčová roz. Žďárská (1986)
Antonín Štěpán (1891)
Anna Štěpánová (1914)
Karel Štěpán (1945)
Václav Štěpán (1947)
Růžena Štěpánová (1960)
Karel Štěpán (1966)
Růžena Štěpánová (1987)
Antonín Štěpán (1991)
Karel Štěpán (xxxx)
Anna Štěpánová (xxxx)
Maxmiliána Myslivečková (1977)
Josef Hachla (1950)
Valerie Hachla Myslivečková (1968)
Zdeněk Mysliveček (1974)
Eliška Čermáková (1921)
Miloš Čermák (1929)
Jan Čermák (1944)
Marie Čermáková (1979)
Franziska Dlauhy roz. Os??mann (1895)
Marie Dlauhy (1908)
Auguste Dlauhy (1925)
Anton Dlauhy (1943)
Vojtěch Hájek (1918)
Marie Osvaldová (1960)
František Lacina (1968)
Marie Vondrášková (1945)
Jan Novák (1970)
Božena Nováková (1971)
Bohumír Vondrášek (1979)
Ferd. Schlegel (1917)
Anna Schlegelová (1920)
Oluška Skokanová (1929)
Antonín Skokan (1972)
Bohumila Skokanová (1987)
Vladimír Korynta (1916)
Josef Korynta (1945)
Josefa Koryntová (1963)
Anna Koryntová(1966)
Vlastimil Korynta (1980)
Marie Klausalová (1910)
Anna Klausalová (1929)
Václav Klausal (1948)
Terezie Čapková (1891)
Arnošt Čapek (1894)
Karel Schuster (1897)
Karolina Čapková (1922)
Jan Uchytil (1927)
Ida Uchytilová(1940)
Rudolf Pecha (1945)
Brikcia Pechová (1957)
Václav Klauz (1925)
Adolf Šubert (1927)
Amalie Šubertová (1953)
Lumír Klauz (1990)
Fanoušek Klauz (2002)
Johann Reich (1892)
Rudolf Reich (1897)
Heinrich Reich (1898)
Elisabeth Reich roz. Kutschera (1900)
Franz Schmolik (1933)
Františka Knížková (1892)
Božena Rauchová (1897)
Františka Rauchová (1934)
Václav Rauch (1937)
Žofie Rauchová (1954)
Jiří Rauch (1961)
Vilemína Rauchová (1966)
Bohuslav Rauch (1967)
Libuše Rauchová (1986)
Jiří Rauch (1990)
Václav Albrecht (1959)
Žofie Albrechtová (1959)
Vojtěch Koukal (1968)
Ludmila Němečková (1980)
Antonín Procházka (1950)
Zdeněk Svozil (1968)
Vojtěch Svozil (1971)
Zorka Svozilová (2003)
Václav Panc (1891)
František Čihák (1976)
Božena Čiháková (1985)
Josef Mařík (1959)
Antonín Loužecký (1924)
Karolina Loužecká (1937)
Jaroslav Perták (1961)
Marie Pertáková (1968)
Rodina Haškova (xxxx)
Rodina Petráskova (xxxx)
Vilemína Chmelíčková (1923)
Marie Březnovská (1937)
Josef Březnovský (1937)
Václav Mašat (1961)
František Kubale (1957)
Božena Kubaleová (1981)
Anna Šachová (1917)
Josef Šach (1928)
Josefa Zdvihalová (1959)
Václav Zdvihal (1960)
Anna Švehlová (1941)
Antonín Švehla (1968)
Rodina Smolíkova (xxxx)
Marie Štětinová (1954)
Barbora Oudránová (1966)
Jiří Oudrán (1976)
Jiřina Havlíčková roz. Urbanová (1967)
Miroslav Novotný (1964)
Marie Polášková (1947)
Josef Polášek (1949)
Karel Brzobohatý (1966)
Anna Brzobohatá (1979)
František Novotný (1968)
Františka Karhanová roz. Štěpánkova (1933)
František Karhan (1936)
Milena Burianová (1996)
Rodina Klepalova (xxxx)
Rodina Kurelova (xxxx)
Eda Křepelka (1990)
Metoděj Rudolf Petr (1985)
Karel Blabolil (1930)
Jana Blabolilová (1939)
František Hubert (1900)
Františka Hubertová (1927)
František Hubert (1929)
Bohumil Malý (1923)
Josefa Hubertová (1962)
Marie Malá (1976)
Petříček Hubert (19xx)
Anna Janoušková (1913)
Augusta Kořánová (1922)
Karel Janoušek (1926)
Emil Kořán (1936)
Karel Klíma (1964)
Emilie Klímová (1976)
Karel Klíma (1981)
Markéta Klímová (2001)
Josef Richter (1930)
Růž. Richterová (1970)
Rodina Pivcova (xxxx)
Jan Honzík (1969)
Rodina Topínkova (xxxx)
Emilie Hrubá (1914)
František hrubý (1942)
Anna Komárková (1944)
Jan Hrubý (1966)
Miroslava Hrubá (1996)
Ladislava Mašková (1968)
Terezie Sítková (1932)
Marie Černohorská roz. Sítková (1970)
Františka Malá (xxxx)
Martin Malý (xxxx)
Barbora Hanzlíková (xxxx)
Josef Hora (1949)
Terezie Horová (1951)
Anastázie Bečvaříková (1970)
Antonín Bečvařík (1972)
Terezie Skotáková (1928)
Albína Vosátková (1945)
František Vosátka (1954)
Veronika Schořovská (1961)
Marie Vosátková (1979)
Josef Vosátka (1994)
Václav Klempera (1974)
Františka Klemperová (1976)
Josef Beneš (1942)
Antonie Benešová (1985)
Stanislav Beneš (1999)
Antonín Kvadrát (1927)
Jan Kvadrát (1945)
Josef Kučera (1949)
Antonie Kučerová (1954)
Zděnka Horáková (1971)
Jan Bábor (1974)
Karel Horák (1977)
Jan Míšek (1947)
Emanuela Míšková (1974)
Karel Majrich (1934)
Josefa Majrichová (1937)
Josef Hájek (1938)
Anežka Hájková roz. Pištěková (1964)
Rudolf Tůma (1982)
Anna Nováková (1910)
Josef Toman (1922)
Antonie Tomanová (1940)
Emilie Tomanová (1967)
Františka Bártová (1897)
Barbora Lenzová (1899)
Božena Bártová (1919)
Karel Bárta (1922)
Kat. Bártová (1937)
Julia Alice Klímová (1984)
Anežka Paroubková (1908)
Antonín Tichý (1909)
Marie Pavlásková (1910)
František Pavlásek (1915)
Kateřina Pavlásková (1921)
Josef Adolf Trojan (1936)
Gabriela Trojanová (1941)
Ludmila Tichá (1945)
Blažena Pavlásková (1971)
Bernard Dorn (1973)
Marie Janovská (1968)
Helena Šnáblová (1916)
Miluška Šnáblová (1929)
Eduard Šnábl (1923)
Antonín Hašek (1960)
Jaroslav Majrich (1936)
Anna Hrádková (1889)
Josef Hrádek (1890)
Aloisie Kostlivá (1881)
Alois Wiesner (1923)
Jaroslav Wiesner (1929)
Terezie Wiesnerová (1938)
Bedřiška Wiesnerová (1974)
Hana Skatulová (1981)
Olga Wiesnerová (1987)
Milada Dušánková (xxxx)
Jaroslava Veselá (xxxx)
Rodina Kalhousova (xxxx)
Zdislava Neumanová (1992)
František Neumann (1973)
Rodina Macháňova (xxxx)
Josefa Draštatová (1954)
František Draštata (1958)
Augustin Pelikán (1889)
František Pelikán (1903)
Marie Pelikánová (1931)
Josef Pelikán (1942)
Anna Pelikánová (1942)
Karel Pelikán (1982)
Marie Pelikánová (1981)
Bohumír Horák (1916)
Marie Horáková roz. Novotná (1918)
Helena Horáková (1919)
Marie Procházková (1974)
Vlastislav Procházka (1976)
Anna Krásná (1908)
František Krásný (1908)
Anna Gassauerová (1921)
Karel Gassauer (1942)
Jiří Gassauer (1942)
Jiří Gassauer (1969)
Marie Gassauerová (1994)
Jarmila Michálková (1973)
Antonín Michálek (1991)
Adolf Richter (1934)
Josefa Richterová (1923)
Vladimír Mazanec (1994)
Vladimír Mazanec (2002)
Anička Studničková (1914)
Milada Kučerová (1943)
Julian Kučera (1984)
Jan Kopička (1945)
Marie Kopičková roz. Valdová (1953)
Marie Pešková (1973)
Karel Kopička (1991)
Růžena Kopecká roz. Kopičková (1995)
Marie Kopičková roz. Šulcová (1998)
Lucinka Kopičková (2004)
Marie Červenková Štětková (1995)
Hynek Červenka (1893)
Marie Červenková (1903)
Jindřich Červenka (1915)
Adolf Červenka (1917)
Julie Červenková roz. Schelingerová (1923)
Hynek Červenka (1929)
Rudolf Červenka (1954)
Karolina Červenková Hezká (1970)
Jan Dolenský (1933)
Barbora Dolenská roz. Jirouškova (1938)
Antonín Dolenský (1956)
Zdenka Dolenská (1978)
Jan Jiří Kabeš (1950)
Jindřich Brümer (1963)
Helička Chalupníčková (1963)
Evžen Chalupníček (1966)
Miloslav Blažek (1970)
Zdenka Kabešová (1970)
Marie Brümerová (1975)
Jiřina Maisnerová (1997)
Marie Ctiborová (1916)
Marie Slavíková (1923)
Josef Ctibor (1934)
Anna Kozlová (1964)
Karel Kozel (1983)
Marie Kozlová (1992)
Karel Kozel (1916)
Slavomíra Matějcová (1892)
Boh. Arnošt Matějec (1909)
Marie Matějcová (1929)
Klára Matějcová (xxxx)
Julie Kopkanová (1926)
Josef Kopkan (1936)
Berta Burianová (1951)
Václav Burian (1952)
Jan Dědič (1974)
Julie Dědičová (1999)
Marie Tříšková (1984)
Oldřiška Hájková (1922)
Marie Tříšková (1922)
Pepíček Tříška (1901)
František Tříška (1933)
Karel Hájek (1942)
Marie Tříšková (1944)
František Tříška (1951)
Jan Hájek (1981)
Miluška Štětinová (1989)
Bohumil Štětina(1994)
Louis Brunow (1892)
Georg Bock (1912)
Louise Bock (1925)
Marie Březnovská (1937)
Josef Březnovský (1937)
Václav Mašat (1961)
sign/značka hřbitov VII odd.21
František Cestr (1969)
Jeníček Fabián (1918)
Jan Rozkošný (1926)
Anna Rozkošná (1927)
Josef Fabián (1939)
František Bruna (1909)
Anastázie Brunová (1919)
Alžběta Brunová (xxxx)
Anička Levá (1929)
Václav Levý (1971)
Kateřina Klaudisová roz. Bartuškova (1910)
Boženka Říhová (1910)
Josef Klaudis (1923)
Antonín Říha (1936)
Vladimír Říha (1949)
Anna Fabiánová (1940)
Františka Fabiánová (1944)
Rodina Venclíkova(xxxx)
Anna Pudilová roz. Procházková (1898)
Helena Radimská (1936)
Josefa Pudilová roz. Vitiskova (1938)
Antonín Pudil (1943)
Alžběta Radimská (1989)
Rodina Šmuhařova (xxxx)
Josef Uxa (1898)
Marie Uxová (1922)
Anna Bušová (1967)
Čeněk Erhart (1971)
Anna Erhartová (1985)
Josef Klimt (1947)
Antonie Klimtová (1954)
Václav Novák (1965)
Anna Klimtová (1965)
Antonín Klimt (1969)
Růžena Nováková (1987)
Josef Bejček (1977)
Marie Bejčková (1997)
spec.
sign/značka hřbitov VII odd.21
Václav Žahourek (1902)
Pavel Bláha (1955)
Antonín Vokurka (1890)
Marie Vokurková roz. Chrtková (1900)
Helena Vokurková roz. Schiffnerová (1940)
Růženka Vokurková (1903)
Eduard H. Vokurka (1930)
Vincencie Vokurková (1963)
Růžena Čechová (1945)
František Neubauer (xxxx)
Antonie Neubauerová (xxxx)
František Luft (1915)
Fany Luftová (1934)
Augustin Luft (1945)
Jiří Klener (1998)
Stanislav Maixner (1951)
Anežka Maixnerová (1994)
Rudolf Maixner (xxxx)
Josef A. Dorn (1890)
P. Antonín Dorn (1894)
Marie Dornová roz. Pechová (1901)
Antonín Dorn (1929)
Gabriela Dornová (1939)
Anna Merhautová (1968)
Jana Dornová roz. Kolditzová (1968)
Bedřich Dorn (1992)
Jana Dornová roz. Sudová (1996)
Berta Marešová (1898)
Eduard Mareš (1921)
Antonie Marešová (1929)
František Zahradnický (1930)
Anna Zahradnická (1950)
Josefa Zahradnická (1878)
Marie Zvoničková (1890)
Josefa Zahradnická (1906)
Matěj Zahradnický (1909)
Josef Zahradnický (1926)
Betty Zahradnická (1929)
Marie Zahradnická (1936)
František Zahradnický (1954)
Čeněk Mejstřík (1967)
A. Mejstříková (1980)
Alžběta Svobodová roz. Regnerová (1904)
Jakub Svoboda (1913)
Rozalie Čvančarová (1891)
Barbora Čvančarová (1904)
Ríša Čadík (1919)
Petr Harounek (1945)
Táňa Pilařová (xxxx)
Josef Borovička (1894)
Marie Borovičková (1922)
Josef Borovička (1931)
Josef Kovář (1946)
Anna Karešová roz. Durchanková (1881)
Odolenka Fuxová (1882)
Odolen Fuxa(1885)
Václav Matucha (1917)
Růžena Fuxová roz. Karešová (1940)
Mojmíra Matuchová (1967)
Jiří Matucha (1996)
Jan Čamrda (1948)
Zdena Čamrdová roz. Vencálková (1967)
Gustav Kašpárek (1952)
Antonín Halouzka (1978)
Božena Kašpárková (1994)
Marie Filová roz. Ebertová (1925)
Josef Fila (1897)
Hanička Trnková roz. Filova (1910)
Antonín Trnka (1920)
Zdenička Kavanová (1929)
Anna Kavanová (1938)
Jan Kavan (1921)
František Kavan (1946)
Jan Kavan (1941)
Božena Kavanová (1957)
Jan Prokeš (1942)
Marie Kavanová (1962)
Anna Prokešová (1982)
Miroslav Prokeš (1983)
Hynek Schreiber (1898)
Venoušek Schreiber (1898)
Mařenka Schreiberová (1918)
B. Schreiberová (1918)
Josef Militký (1895)
Anička Bečková (1921)
Anna Bečková (1936)
Jan Bečka (1938)
Karel Bečka (1949)
Ladislav Bečka (1963)
Milča Bečková (1989)
Ignaz Haasz (1895)
Marie Haasz (1905)
Babette Haasz (1912)
Karla Haasz (1916)
Barbara Jarosch (1901)
Emanuela Rzehorz (1908)
Milina Kocurová (1937)
August Rzehorz (1895)
Vilém Kocura (1937)
Emanuel Waldstein Wartenberg (1894)
Maximilian Waldstein Wartenberg (1905)
Marie Waldstein roz. Bylandt (1919)
Matouš Novotný (1928)
Růžena Novotná roz. Sodomová (1977)
Marcel Novotný (1980)
Marcel Novotný (2000)
Petr Novotný (2001)
Rodina Kolářova (xxxx)
Johann Polak (1894)
Auguste Polak roz. Hořčička (1924)
Wilhelm Polak (1867)
Karel Mathous (1944)
Marie Mathousová (1962)
Karel Manger (1996)
Karoline Wegscheider roz. Gärtner (1908)
Wenzel Wegscheider (1894)
Elise Wegscheider roz. Schneider (1935)
František Rovenský (1926)
Anna Foučková (1951)
Ladislav Fouček (1956)
Anna Rovenská (1970)
Marie Mundlová (1979)
Josef Slabý (1980)
Emilie Slabá roz. Nudera (1983)
Leopold Lukáš (1988)
Ernst Prziborski (1944)
Josef Zamrazil (1934)
Hana Zamrazilová (1952)
František Vobořil (xxxx)
Jana Vobořilová (1954)
Eduard Dobrovolný (1928)
Vlasta Korbelářová (1994)
Ant. Vobořil (1915)
Eduard Dobrovolný (1931)
Ladislav Vobořil (1962)
Antonín Klaus (1945)
Terezie Dobrovolná roz. Novotná (1948)
Vlasta Vobořilová (1988)
Miloslav Korbelář (1967)
Anna Novotná (19x0)
Vladimír Tomec (1936)
Karel Tomec (1937)
Marie Tomcová (1963)
Emilie Ramešová (1995)
Václav Drahonovský (xxxx)
Anna Drahonovská (xxxx)
E. Austová (xxxx)
Marie Kavanová (1933)
Josef Kavan(1937)
Julius Kavan (1986)
Zdenka Kavanová (1997)
Antonín Bursa (1914)
Václav Brzobohatý (1951)
Václav Brzobohatý (1954)
Jaroslav Prošek (1955)
Marie Prošková (1995)
Josef Burda (1916)
Antonín Burda (1943)
Anna Burdová (1946)
Alžběta Černá (xxxx)
Štěpán Havlíček (xxxx)
Oldřich Gregor (1982)
Jarmila Gregorová (1995)
František Podaný (1943)
Marie Podaná (1946)
Anička Šarounová (1920)
Libuše Kubíková (1982)
Josef Šaroun (1997)
Věra Mezerová (1994)
Josef Šafařík (1956)
Josef Šafařík (1959)
Josefa Šafaříková (1995)
Josef Kuthan (1907)
Ludmila Kuthanová (1914)
Otto Kucharský (1954)
Marie Kuthanová (1969)
Marie Kucharská (1989)
Ladislav Sobotka (1923)
Ferdinand Sobotka (1909)
Františka Sobotková (1934)
Marie Sobotková (1957)
Ferdinand Sobotka (1959)
Jan Drbal(1961)
Marie Drbalová (1975)
Lev Sobotka (2002)
Marie Šestáková (xxxx)
Marie Weberová (xxxx)
Antonín Weber (xxxx)
Rodina Rosolova (xxxx)
Hedviga Karvayová (1994)
Anežka Mikulášková (1959)
Antonie Košťálková (1983)
Anežka Indrüchová (1984)
Bohuslav Indrüch (1986)
Anna Vlčková (1983)
Vojtěch Vlček (1967)
Marie Svejkovská (1934)
Cyril Svejkovský (1940)
Jiří Svejkovský (1950)
Jan Strolený (1953)
Jiřina Strolená (1955)
Vojtěch Habada (1943)
Anna Habadová (1953)
Josef Habada (1953)
Rudolf Thraumb (1970)
Aloisie Novotná (1970)
Jiří Habada (1970)
Jiřina Thraumbová (1987)
Marta Habadová (1992)
Milada Habadová (1996)
Jana Míčková (1932)
Martin Míčko (1915)
Jiřina Moudrá (1993)
Karel Plos (1938)
Marie Krutská roz. Plosová (1945)
Marie Plosová (1947)
Karel Davídek (1966)
Václav Hamhalter (1979)
Štěpán Plos (1989)
Františka Davídková (1990)
Josef Kotek (1941)
Justina Kotková roz. Lukežičová (1983)
Frant. Kotek (1987)
Ferdinand Rüdl (1913)
Bedřiška Nikolaidesová (1925)
Alois Nikolaides (1929)
Antonie Kalousová roz. Nikolaidesová (1974)
Ferdinand Trelz (1898)
Franziska Trelz (1903)
Anna Doležalová roz. Kovaříková (1972)
Josef Doležal (1975)
Terezie Ticháčková (xxxx)
Mirko Hruška (1998)
Oldřich Petržilka (2001)
Marie Přibová (1959)
Blažena Hřebejková (1977)
Josef Hřebejk (1993)
Božena Šíblová (1971)
Rodina Chrudimských (xxxx)
František Ulbrych (1932)
Jaroslav Ulbrych (1957)
Bohumil Klouček (1931)
Emanuela Kloučková (1988)
Jaroslav Vojta (1960)
Marie Vojtová (1967)
Emanuel Kratochvíl (1938)
R.K. (1957)
Vojtěch Wollner (1955)
Jiří Wollner (1976)
Růžena Wollnerová roz. Brůžková (1980)
Jiřina Wollnerová roz. Koušová (1980)
Jaroslava Vachová (1986)
Albert Wollner (1987)
Anna Večlová (1985)
Václav Synáček (1994)
Anežka Rašpličková (1963)
František Cestr (1969)
Václav Gýna (1942)
Milada Gínová (1955)
Václav Čihař (1901)
Jan Čihař (1887)
Barbora Čihařová (1893)
Julie Čihařová (1917)
Barbora Šipánková (1956)
Jeníček Fabián (1918)
Jan Rozkošný (1926)
Anna Rozkošná (1927)
Josef Fabián (1939)
František Bruna (1909)
Anastázie Brunová (1919)
Alžběta Brunová (xxxx)
Anička Levá (1929)
Václav Levý (1971)
Kateřina Klaudisová roz. Bartuškova (1910)
Boženka Říhova (1910)
Josef Klaudis (1923)
Antonín Říha (1936)
Vladimír Říha (1949)
Anna Fabiánová (1940)
Františka Fabiánová (1944)
Rodina Venclíkova (xxxx)
Anna Pudilová roz. Procházková (1898)
Helenka Radimská (1936)
Josefa Pudilová roz. Vitiskova (1938)
Antonín Pudil (1943)
Alžběta Radimská (1989)
sign/značka hřbitov VII odd.19b
Karel Kocourek (1905)
Karel Kocourek (xxxx)
Milada Kocourková (xxxx)
Anna Kocourková (1910)
Alois Horák (1935)
Alžběta Horáková (1958)
Františka Kronusová (1942)
Josef Růžička (1903)
Václav Růžička (1924)
Barbora Nocarová (1928)
Jindřich Malkovský (1954)
Jindřich Malkovský (1952)
Augustin Kapín (1898)
Marie Švejdová (1903)
Marie Kopáčová (1903)
Aninka Švejdová (1905)
František Švejda (1910)
Aloisie Otradovcová (1941)
Josef Ležák (1941)
Božena Ležáková (1968)
Antonín Kautný (1928)
Anna Lebedová (1933)
Blažena Votroubková roz. Lebedová (1976)
Jan Votroubek (1983)
Barbora Hronková (1935)
Josef Hronek (1945)
Rodina Sahulova (xxxx)
Rodina Holzhauserova (xxxx)
Vojtěch Žížek (1959)
Ella Fusková roz. Šimonková (1980)
Božena Šimonková (1981)
Helena Fusková roz. Vernerová (1993)
Ivo Fusek (1994)
Marie Pešková (xxxx)
Eliška Šimůnková roz. Minaříková (1912)
Theodor Šimůnek (1915)
Olga Šimůnková roz. Koldicová (1949)
Marie Šimůnková (1955)
Jana Šimůnková (1961)
Theodor Šimonek (1972)
Ondřej Fusek (1950)
Marie Hašlerová (1950)
Nina Dietzová (1967)
Rezinka Hašlerová (1898)
Kateřina Tietzová roz. Jindráková (1899)
Emanuel Hašler (1940)
Fritz Seidel (1898)
Andreas Schneider (1908)
Heřman Seidel (1909)
Pauline Schneider (1916)
Pauline Seidel (1921)
František Winter (1955)
Rudolf Žán (1966)
Magdalena Ondříčková (1993)
Václav Žán (1994)
Marie Holadová (1962)
Eva Halásková (1991)
František Halásek (1991)
Vojtěch König (1919)
Jituška Ryantová (1923)
Bedřich Ryant (1939)
Ludvík Kříž (1963)
Jitka Ryantová (1975)
Anna Hallová (1887)
Vilém Hall (1894)
Jan Hall (1918)
Marie Hallová (1922)
Anna Hallová (1942)
Jan Hall (1965)
Rodina Forstova (xxxx)
Emiliana Fričová (1924)
Augusta Fričová (1937)
Václav Živný (1906)
Jindřiška Živná (1929)
Julie Živná (1913)
Josef Živný (1924)
Rodina Slezákova (xxxx)
František Hajný (1906)
Marie Hajná (1906)
Augustin Hajný (1926)
Marie Vondráčková (1898)
Marcelin Vondráček (1918)
Václav Vondráček (1949)
Božena Vondráčková (1949)
V. Vondráček (1972)
A.Vondráčková (1972)
St. Vondráček (1986)
Jiřina Vondráčková (1999)
Antonín Weber (1928)
Berta Weberová (1933)
Antonín Weber (1962)
Jiřina Hrdinová (1979)
Blažena Weberová (1979)
Antonín Weber (1995)
Alena Weberová (1999)
Josef Stiborský (xxxx)
Josefina Stiborská (xxxx)
Marie Švanderlíková (xxxx)
Josef Stiborský (xxxx)
Antonie Stiborská (xxxx)
Amalie Stiborská (xxxx)
Otilie Pěkná roz. Stiborská (1956)
Jaroslav Pěkný (1971)
Emil Stiborský (1969)
Josef Kraus (1929)
Rozalie Krausová (1940)
Jakub Kraus (1946)
Jaroslav Kroupa (1943)
Karel Jizba (1993)
Anna Jizbová (1994)
Anna Jabůrková (1958)
Václav Jabůrek (1972)
Marie Komárková (1960)
Jindřich Waitzmann (1887)
Anna Jeřábková (1900)
Jindřich Waitzmann (1908)
Aloisie Waitzmannová (1921)
Jiřinka Waitzmannová (1921)
Peter Kubuš (1996)
Amalie Bagarová (1921)
Ladislav Horák (xxxx)
Marie Horáková (xxxx)
Vlasta Brožová (xxxx)
Vlasta Přibíková (xxxx)
Jaroslav Manžel (1928)
Betty Manželová (1936)
Božena Tomsová (1993)
Bohumír Tomsa (1959)
Neznámý Neznámý (1919)
Neznámý Neznámý (1923)
Neznámý Neznámý (1928)
Zdenka Neznámý (1945)
Jarmila Neznámý (1965)
Marie Neznámý (1981)
Božena Šroubová (1972)
H. Šafářová (xxxx)
Karel Noel (1933)
Bohumila Šafářová (1948)
Josef Seidler (1887)
Marie Seidlerová (1912)
František Seidler (1905)
Vilém Seidler (1918)
Leopoldina Seidlerová (1919)
Bedřich Seidler (1933)
Jan Kolář (1898)
Jaroslav Kolář (1898)
Marie Kolářová (1898)
Marie Kolářová (1929)
Karla Kolářová (1945)
Růžena Kolářová (1962)
Pavel Pivoňka (1952)
Magdalena Hyšková (1938)
Hynek Hyška (1945)
Miluška Šmejkalová roz. Hyšková (1954)
František Šmejkal (1979)
Milada Kučerová (1962)
Josef Dušek (1991)
Zdeněk Dvořák (2004)
Marie Holmerová roz. Zadáková (1993)
Josef Holmer (1993)
Karel Hubatý (1942)
Antonie Hubatá (1961)
František Novák (1952)
Marie Nováková (1971)
Marie Kulíková (1981)
Alois Kraus (1931)
Marie Krausová (1934)
Josef Kraus (1960)
Anna Krausová (1971)
Karel Kulík (2004)
Bohoušek Linhart (1918)
Slavata Linhartová roz. Krausová (1963)
Bohumil Linhart (1966)
Miluška Linhartová (1979)
Stanislav Linhart (1989)
Marie Knotková (xxxx)
Otakar Bretšneider (xxxx)
Bedřich Frei (1980)
Emilie Freiová (1981)
Anička Freiová (1982)
Peter Frei (1994)
Rodina Machatých (xxxx)
Bohumil Stehlík (1911)
Terezie Stehlíková (1931)
Ladislav Stehlík (1956)
Antonín Stehlík (1963)
Anna Stehlíková (1984)
Marie Hlávková (1972)
Fr. Hlávka (1973)
Vlasta Drexlerová (1983)
Pius Hajný (1988)
Františka Hucková (1973)
Anička Tichá (1965)
Josef Nedobitý (1920)
Albertina Nedobitá (1933)
Rička Nápravníková (1941)
Emil Nápravník (1972)
Marie Langerová (1951)
Vladimír Forst (1967)
Ladislav Eiba (1976)
Antonie Čepeláková (1938)
Hynek Čepelák (1945)
Adolf Čepelák (1947)
Quido Čepelák (1968)
Zdeněk Ševčík (1990)
Anna Ševčíková (1995)
Josef Jeřábek (1887)
Václav Jeřábek (1907)
Anna Jeřábková (1929)
Berta Černá (1942)
Alois Přibyl (1964)
Alois Přibyl (1988)
Anna Herciková (1948)
František Hercik (1968)
Rostislav Fikrle (1995)
Helena Fikrlová (2002)
Otakar Zábo??rtský (1909)
Marie Černá roz. Schönbachová (1913)
Kateřina Jiráková (1911)
Vilemína Bímová (1944)
Jaruška Bímová (1946)
Emil Bím (1975)
Ludmila Bímová (1975)
Vladimír Bím (1978)
Filomena Moravcová (1897)
Marie Moravcová (1906)
Jan Moravec (1904)
Josef Adámek (1918)
Petronila Adámková (1929)
Jaroslav Adámek (1967)
Marie Adámková (1969)
Anna Čadová (1919)
Josef Čada (1919)
Anna Čadová (1921)
Josef Čada (1970)
Stanislav Tkadlec (1976)
Neznámý Soukupová (1898)
Jaroslav Turek (1938)
František Turek (1943)
Vincenc Soukup (1947)
Františka Turková (1955)
Václav Vítek (1944)
František Viktorin (1948)
Jiří L. Grigar (1962)
František Šaňek (1963)
Antonie Viktorinová (1969)
Štěpánka Filipová (1993)
Josef Auřada (1917)
František Hron (1910)
Otylie Hronová (1935)
Milanek Mazánik (1956)
Růžena Cónová roz. Landová (19xx)
František Cón (1976)
Josef Růžička (1980)
Jarmila Kuklíková (1985)
Václav Melicha (1997)
Marie Jandová (1922)
Vilemína Jandová roz. Krůtová (1941)
Antonín Janda (1944)
Vladimír Havelda (1976)
Rodina Noskova (xxxx)
Antonín Bouška (1963)
František Bouška (1984)
Anna Honzová (1976)
Boříček Šrámek (1937)
Růžena Šrámková (1942)
Alois Šrámek (1943)
Rodina Ciprova (xxxx)
Marie Krausová (1887)
Anna Krausová (1918)
Věra Krausová (1941)
Marie Němečková (1952)
Karlička Krauzová (1971)
Antonie Bartůňková (1974)
Marie Pařízková (1945)
František Absolon (1998)
Hana Absolonová (1999)
Jaroslav Peták (1956)
Anna Zenklová roz. Dobříková (1981)
Jaroslav Rys (1968)
Marie Rysová roz. Dobříková (1967)
Jan Hank (1927)
Josef Macháček (1938)
Marie Macháčková (1973)
Antonie Lvovská (xxxx)
Zdeněk Lvovský (xxxx)
Marie Lvovská (xxxx)
Janina Lvovská (xxxx)
Alexej Lvovský (xxxx)
Karel Kareš (1929)
Alois Dycka (1929)
Marie Dycková (1942)
Vladimír Dycka (1947)
Anežka Stibůrková (1957)
Františka Holá (1932)
Josef Holý (1940)
Josefa Holá (1960)
Tomáš Chmelíček (1976)
František Holík (1972)
Gustav Tábor (1949)
Anna Táborová (1964)
Jan Sedláček (xxxx)
Františka Sedláčková (xxxx)
Anna Chmelíčková (1979)
Marie Dokoupilová (1991)
Albín Valenta (1xx8)
Barbora Valentová (196x)
Karel Pražan (1993)
Rodina Soukupova (xxxx)
Marie Karmášková (1962)
Julie Písařová (2000)
Emil Písař (2004)
Eliška Borovanská roz. Lusková (1909)
Ludvík Borovanský (1918)
Cecílie Domorázková (1993)
Karel Domorázek (xxxx)
Rodina Friedova (xxxx)
Antonie Fortierová (1902)
František Fortier (1905)
František Fortier (1905)
František Borovanský (1912)
Marie Borovanská (1928)
Pavla Hnyková (1924)
Rudolf Hnyk (1932)
Josef Lachman (1964)
Marta Lachmanová (1987)
František Neumann (1902)
Antonie Neumannová (1934)
Oldřich Neumann (1956)
Karel Neumann (1961)
Alois Zelenka (1930)
Jiřinka Zelenková (1930)
Petr Nop (1984)
Rodina Kraus (xxxx)
Rodina Pally (xxxx)
Alžběta Völklová (1893)
Karla Labuťková (1901)
Marie Labuťková (1909)
Neznámý Neznámý (xxxx)
Anna Paskamnová roz. Musilová (1877)
Matěj Paskamna (1893)
Josef Sauer (1890)
Vilem Sauer (1894)
Teresie Sauer (1904)
Anna Sauer (1909)
Karel Weiser (1913)
Teresie Weiserová (1922)
Karel weiser (1922)
Jaroslav Střelba (1952)
Jaroslav Střelba (1961)
Kateřina Střelbová (1966)
Naďa Muzikářová (1968)
Alois Kolenatý (1977)
Hilarie Kolenatá (1980)
Ibolika Kalinová (1980)
Vilém Skála (1896)
Ludvík Skála (1900)
Růženka Skálova (1918)
Josefa Skálová (1950)
Zděnka Votavová roz. Skálová (1951)
Vilém Skála (1952)
Stefa Skálová roz. Mazurkiewicz (1974)
Antonín Staffen (1976)
Jožka Staffenová (1976)
Celoušek Křížek (1933)
Berta Regalová (1941)
Josef Regal (1942)
Jindřich Novotný (1996)
Emilie Křížková (1985)
Josef Křížek (1988)
Johanna Heindlová roz. Náhlovská (1894)
Alexandr Heindl (1933)
Oldřich Kratochvíl (1940)
Marie Kratochvílová roz. Heindlová (1965)
Ota Heindl (1958)
Antonie Heindlová (1965)
Soňa Kratochvílová roz. Brethová (1988)
Stanislava Bakulová (1987)
Alois Švambera (1929)
Václav Vávra (1952)
Marie Vávrová (1981)
Josef Svoboda (1983)
Marie Svobodová (1992)
Pavel Vávra (1992)
Karel Dušek (1951)
Karolina Dušková (1973)
Bedřich Havránek (1913)
Karel Muzikář (1973)
Ferdinand Friedl (1893)
Gabriele Friedl (1894)
Karoline Friedl (xxxx)
Antonie Polesná (1949)
Václav Polesný (1966)
Jan Jisl (1970)
Josefina Fialová (1979)
Tonička Josieková (1990)
Jaroslav Fiala (2001)
Marie Bouchnerová (1942)
Marie Jiroušková (1969)
Emanuel Bouchner (1972)
Vlasta Bouchnerová (1973)
Marie Matějová (1987)
Julie Absolonová (1988)
Jaroslav Absolon (1989)
Šimon Bradka (1857)
Kateřina Bradková (1825)
Barbora Bradková (1862)
Čeněk Bradka (1856)
František Bradka (1872)
Jan Bradka (1879)
Josef Bradka (1905)
Barbora Bradková (1907)
Aloisie Bradková (1909)
Václ. Stuchlík (1892)
Marie Stuchlíková roz. Bradková (1915)
Josef Brož (1913)
Marie Brožová (1947)
Antonín Paukner (1951)
Josef Mezera (1960)
Františka Pauknerová (1972)
Václav Mařánek (1893)
Karl Mayer (1918)
Anna Mayer (1929)
Gustav Bartoš (1893)
Václav Bartoš (1909)
Marie Bartošová roz. Sienkiewiczová (1917)
Juliana Bartošová (1941)
Ludvík Lerach (1950)
Jan Janeček (1932)
Marie Janečková (1957)
Anna Lerachová (1977)
Rudolf Janeček (1987)
Václav Varvažovský (1916)
Marie Macounová (1893)
František Macoun (1926)
Františka Macounová roz. Kovandová (1931)
Jan Černý (1948)
Marie Černá (1968)
sign/značka hřbitov VII odd.18a
Antonie Hübschmannova (1893)
Jan Hübschmann (1895)
Karel Hübschmann (1981)
Antonín Stárek (1936)
Marie Stárková (1959)
Ludvík Stárek (2005)
Karel Hübschmann (1908)
Antonie Hübschmannová (1953)
Zdenka Hübschmannová (1978)
Josef Erazim (1900)
Ferd. Erazim (1952)
Marie Erazimová (1955)
Jan Palma (1949)
Anna Palmová roz. Bucháčková (1924)
Josef Beneš (1977)
Anna Benešová (1990)
František Svoboda (1913)
Augusta Svobodová (1942)
Františka Kočová roz. Svobodová (1982)
Václav Urbánek (1986)
Josef Hodaň (1917)
Arnošt Hiemer (1990)
Anna Červová roz. Kosová (1906)
Antonín Červ (1925)
Ant. Červová (1945)
Jos. Červová (1962)
Karel Červ (1989)
Rodina Jiráskova (xxxx)
Marie Holubová roz. Regnerová (1947)
Emanuel Holub (1959)
Josef Rosol (1967)
P. Jiří Holub (1976)
Františka Rosolová (1984)
Helena Koutková Zlochová (1932)
Františka Zlochová (1937)
Antonín Zloch (1947)
Stanislav Koutek (1947)
Maruška Sochorová (1961)
Otakar Sochor (1974)
Anna Sochorová (1991)
Vlasta Žikovská (xxxx)
František Žikovský (xxxx)
Jiří Lanč (1948)
Rosa Lančová (1973)
František Lanč (1967)
Stanislav Skuhrovec (2001)
Alois Mercl (1908)
Marie Merclová (1935)
Hugo Hoffmann (xxxx)
Milada Hoffmannová roz. Merclová (1956)
Alois Lorenc (1944)
Milada Lorencová (1960)
Josef Vorel (1966)
Milada Vorlová (1986)
Karel Lorenc (2001)
Rudolf Štěpaník (1950)
Jindřich Polák (1962)
Vl. Štěpaníková (1994)
Jan Večerník (1950)
Milada Smolková roz. Klinderová (1961)
Alfréd Svoboda (1975)
Anna Večerníková roz. Pánová (1976)
Anna Svobodová roz. Večerníková (1979)
Paulína Boková (1909)
Gustíček Žák (1942)
Karel Kühnel (1948)
Karla Kühnelová (1959)
Gustav Žák (1964)
Terezie Volfová (1967)
Berta Žáková (1992)
Vlasta Svobodová (1988)
Josef Svoboda (1990)
Jan Göhler (1915)
Anna Göhlerová (1928)
Ludmila Žaludová (1955)
Josef Žalud (1967)
Ludmila Niklová (2003)
Antonín Seifert (1910)
Boženka Tichá (1909)
Josef Tichý (1936)
Marie Tichá (1937)
Anna Prügarová (1953)
Josef Tichý (1964)
Marie Tichá (1970)
Anna Dragounová (1938)
Karel Tondr (1956)
František Dragoun (1958)
Antonín Švec (1971)
Růžena Tondrová (1993)
F. R. Joukl (1954)
Marie Jouklová (1978)
Karel Kopec (1983)
Jaroslav Kopec (1984)
Jaroslava Kopcová (2000)
Jarmila Kropáčková roz. Fleissigová (xxxx)
Rodina Vondruškova (xxxx)
František J. Frankl (1888)
Alois Bayer (1905)
Veronika Franklová (1915)
Anna Bayerová (1928)
Jan Frankl (1938)
Marie Franklová (1940)
Irča Franklová (1955)
Antonín Frankl (1959)
Eliška Kodešová (1966)
Hanička Bryndačová (1966)
Jiří Bryndač (1962)
Marie Holá roz. Nieweltová (1953)
Jan Holý (1963)
František Micka (1901)
Jan Micka (1894)
Boženka Micková (1907)
Mařenka Micková (1910)
Jaroslav Micka (1910)
Božena Micková (1923)
Bedřich Micka (1951)
Zdenka Micková (1960)
Božena Broukalová roz. Vítků (1985)
Jan Broukal (2001)
Josef Frištenský (1948)
Lenka Frištenská (1951)
Josef Kesner (1955)
Pavel Peterec (1975)
Marie Jandová (1988)
Pavel Peterec (2002)
Josef Dušek (1962)
Terezie Dušková (1970)
Josef Dušek (1983)
Gabriela Dušková (2001)
Anna Buňatová (1952)
Josef Netík (1956)
Marie Netíková (1958)
Božena Hejhalová (1971)
Antonín Hejhal (1984)
František Kutil (1984)
Jindra Netíková (1991)
Emilie Kutilová (1997)
Růžena Rajdlová (1986)
Václav Rajdl (1990)
František Žirovnický (1952)
Antonie Žirovnická (1958)
Kalyvuxta Venise (1948)
Rodina Chalupova (xxxx)
Rodina Holečkova (xxxx)
Josefa Zakopalová (1888)
Emanuel Urban (1913)
Jan Jeřábek (1901)
Matylda Urbanová roz. Jeřábková (1926)
Marie Havránková (1931)
Františka Havlíčková (1925)
Vác. Havlíček (1888)
Fr. Havlíček (1894)
Anna Havlíčková (1895)
Marie Havlíčková (1911)
Božena Havlíčková (1916)
Milan Köhler (1939)
P. Theofil Malátek (1937)
František Malátek (1914)
Marie Malátková (1947)
Heřman Greiffenegg Saffran (1964)
Rudolf Greiffenegg (1977)
Marie Greiffeneggová (2002)
Aloisie Greiffeneggová (1974)
František Vondráček (1938)
František Vondráček (1948)
Marie Vondráčková (1955)
Jindřich Hodrment (1967)
Adolf Foitl (1974)
Božena Foitlová (1987)
Rodina Kovářova (xxxx)
Antonín Koktánek (1932)
Vilma Koktánková (1942)
Andělka Frolíková (1963)
Josef Špičák (1947)
Frant. Špičáková (1978)
Míla Špičák (1995)
František Kostlán (1929)
Marie Babická (1909)
Jakub Babický (1921)
Antonín Babický (1932)
Kateřina Babická (1942)
Jan Smíšek (1967)
Anna Smíšková (1982)
Josef Černý (1951)
Ladislav Křivánek (1957)
Marie Černá (1963)
Ladislav Černý (1966)
Jan Allegro (xxxx)
Alžběta Petrželková (1909)
Marie Petrželková (1928)
Alžběta Petrželková (1948)
Josef Heinrich (1941)
Julia Heinrichová (1953)
Julius Heinrich (1975)
Alois Stadlmann (1896)
Antonín Stadlmann (1910)
Žofie Stadlmannová (1931)
Alois Stadlmann (1938)
Božena Štádlmanová (1968)
Antonín Friml (1917)
Kateřina Havlíčková (1887)
Marie Bielawská (1916)
Ant. Kousek (1888)
Ottta Veselý (1935)
Ludvík Mašát (1979)
Václav Sysel (xxxx)
Anna Syselová (xxxx)
Natálka Pallová (1988)
Františka Vitáková (1928)
František Viták (1935)
Jan Viták (1941)
Jaroslav Viták (1990)
Jaroslav Viták (1992)
Františka Bílková (1956)
Václav Vandrovec (1960)
Jiřina Vandrovcová (1991)
Pavlína Klepáčková (1994)
Jan Odvärko (2002)
Eva Klepáčková (2002)
Karel Klepáček (1967)
Anna Janotová (1983)
Michaela Špačková roz. Bakes (1914)
Edmund Soukup (1913)
Kateřina Soukupová (1941)
Emilie Löwová (1951)
Olinka Pánová (1990)
Helenka Šamárková (1993)
Václav Provazník (xxxx)
Rodina Štorkova (xxxx)
Martin Marčišík (xxxx)
Marie Marčišíková roz. Mrázková (xxxx)
Václav Řehák (1966)
Václav Brožek (1909)
Kateřina Brožková (1917)
Richard Brožek (1923)
Antonie Vencová roz. Leitnerová (1928)
František Venca (1938)
Marie Bartoníčková roz. Vencová (1972)
Jaroslav Rudolf (1974)
Františka Rudolfová roz. Vencová (1982)
Josef Špalíček (1984)
Emilie Špalíčková roz. Vencová (1990)
Jan Perka (1920)
František Perka (1928)
Anna Perková (1965)
Miloušek Křivonoska (1933)
Mařenka Mixová (1908)
Marie Mixová (1937)
Jan Mixa (1941)
Josef Miksa (1954)
Justina Mixová (1959)
Jan Mixa (1962)
Marie Miksová (1978)
Marie Erboli (2003)
Antonio Erboli (1999)
Václav Kunst (1911)
Antonie Kunstová (1951)
Antonín Kunst (1962)
Marie Pletichová roz. Kunstová (1967)
Marie Kunstová (1969)
Karel Bečka (1902)
Marie Bečková (1945)
Josef Bečka (1955)
František Kvítek (1911)
Marie Dvořáková (1915)
Antonín Kvítek (1953)
Josefa Nesvadbová roz. Holoubková (1908)
Kateřina Nesvadbová roz. Vášková (1920)
Damian Nasvadba (1921)
František Nesvadba (1963)
Kristina Nesvadbová roz. Humhalová (1964)
Alfred Košnar (1918)
Marie Košnarová (1925)
Růžena Košnarová (1938)
Josef Košnar (1941)
Ferdinand Košnar (1962)
Boženka Košnarová (1965)
Jan Klimánek (1920)
Anna Mašková roz. Klimánková (1910)
Františka Klimánková (1925)
Jan Klimánek (1930)
Terezie Šubrtová (xxxx)
Václav Carvan (xxxx)
Jana Carvanová (xxxx)
Gusta Kotanová (xxxx)
Václav Kotan (xxxx)
Josef Čapek (1925)
Helena Marešová (1957)
Vilma Čapková (1959)
Bedřiška Pichlerová (1959)
Anna Pechová (1942)
Jiří Pichler (1981)
Anton Jaksch (1888)
Berta Neial roz. Jaksch (1895)
Stafan Floegel (1898)
Albertine Jaksch (1910)
Laura Floegel (1918)
Fanča Hahnelová roz. Sovova (1909)
Karel Sova (1909)
Marie Sovová (1934)
Ludmila Kulhánková (1893)
Jan Kulhánek (1896)
Josef Kulhánek (1928)
Anna Kulhánková (1948)
Ladislav Jarolím (1985)
Ludmila Statečná (1990)
Josef Statečný (1965)
Libuše Šťastná (1980)
Clara Šindelářová roz. Collinova (1893)
Victor Šindelář (1893)
Jan Šindelář (1924)
Clara Šindelářová (1951)
Josef Šindelář (1952)
Ondřej Albrecht (1914)
Anna Albrechtová (1956)
Václav Lukeš (1929)
Marie Lukešová Vopálková (1948)
Anička Jeřábková roz. Buchtova (1923)
Jan Jeřábek (1949)
Jaroslav Jeřábek (1963)
Josef Jeřábek (1975)
Emil Zörner (1939)
Gabriela Zörnerová (1975)
Gabriela Zörnerová (1982)
Olga Kozmová (1944)
Jaroslav Kozma (1946)
Jaroslav Kozma (1957)
Milada Kozmová (1987)
Laura Růžičková (1908)
František Romováček (xxxx)
Anna Romováčková (xxxx)
Emil Růžička (1892)
Oldřich Romováček (1911)
Václav Růžička (1914)
Jiří Romováček (1925)
Václav Romováček (1932)
Marie Romováčková (1937)
Václav Romováček (1972)
Zdenka Romováčková roz. Kubrová (1990)
Jiří Romováček (1993)
Zdeněk Romováček (1959)
Antonín Růžek (19xx)
Ferdinand Růžek (192x)
Zdeněk Růžek (1940)
Jan Zimola (1934)
Marie Hlavová (1954)
Josef Hlava (1955)
Marie Zimolová (1970)
Marie Zimolová (1983)
František Mašín (1921)
Josef Mašín (1927)
Kateřina Mašínová roz. Kunešová (1935)
Oldřich Mašín (1958)
Karolina Šetelíková (1923)
František Šetelík (1935)
Marie Šetelíková (1949)
Jindřiška Šetelíková (1965)
Václav Riegel (1969)
Jiří Riegel (1985)
Antonie Riegelová (1971)
Wenzel Zendulka (1885)
Susanne Zendulka roz. Sork (1892)
Alexandra Zendulka (1893)
Isabella Zendulka (1906)
Helenka Nováková (1943)
Milan Novák (1955)
Václav Novák (1966)
Eduard Pavel (1909)
sign/značka hřbitov VII odd.18b
Josef Kaše (1913)
Anna Kašová (1894)
Rudolf Kaše (1906)
Josefa Brázdilová roz. Ježková (1959)
Julie Ježková (1960)
Ludmila Štěpánková (1967)
František Soukup (1953)
Jana Soukupová (1957)
Augustin Scheiner (1911)
Karel Scheiner (1931)
Pavla Scheinerová (1944)
Gustav Scheiner (1952)
Zdenka Scheinerová (1952)
Pavla Kurážová roz. Scheinerová (1955)
Dagmar Karlovská roz. Kurážová (1997)
Rudolf Kuráž (1958)
Marie Nekolová (1941)
Jaroslav Nekola (1943)
František Taťoun (1896)
Marie Taťounová (1909)
Marie Taťounová (xxxx)
Helene Czervenka (1910)
Wilhelmine Siegl (1924)
Johanna Siegl (1895)
Mathilde Palme roz. Siegl (1905)
Josef Palme (1919)
Anton Siegl (1920)
Antonín Hofrichter (1862)
Anna Hofrichterová (1881)
František Hofrichter (1895)
Ladislav Hofrichter (1906)
Jaroslav Hofrichter (1909)
Václav Hofrichter (1917)
Jaroslav Štípek (1926)
Anna Štípková (1962)
Jaroslav Štípek (1996)
Rodina Svobodova (xxxx)
Rodina Majorova (xxxx)
Marie Kleinerová (1895)
Josef Barták (1899)
Marie Tučková (1899)
Anna Bartáková (1917)
Anna Kleinerová (1929)
Josef Kleiner (1929)
Marie Bartáková (1934)
Marie Bartáková (1943)
Zdenka Kurellová roz. Šejdová (1912)
Josef Šejd (1921)
Anna Šejdová roz. Zoglauerová (1940)
Ludvík Kurell (1919)
Jaroslav Šejd (1945)
Eduard Sojka (1942)
Marie Sojková (1952)
Marie Šejdová (1975)
Luisa Holcová (1936)
Václav Holec (1943)
Aloisie Holcová (1955)
Božena Holcová (1964)
Jaroslav Holec (1969)
Václav Kračmer (1923)
Alois Riedl (1924)
Marie Kračmerová (1926)
Beatrice Anna Berent Kanne (1908)
Florian Maschek (1922)
Anna Maschek (1927)
Václav Ridl (1909)
Václav Ridl (1917)
Marie Ridlová (1951)
Božena Kučerová (1966)
Miroslav Kučera (1969)
František Wiener (1998)
Jaroslav Řezáč (1915)
Julie Řezáčová (1924)
Václav Řezáč (1938)
Václav Zeidler (1978)
Rodina Philipova (xxxx)
Anka Stuchlá roz. Ševčíková (1915)
Antonín Stuchlý (1922)
Antonín Ševčík (1877)
Václav Poláček (1923)
Anna Ševčíková (1934)
Marie Poláčková (1957)
Marie Bačíková (1962)
Jan Jirák (1896)
Therese Krejčíková (1899)
Karel Krejčík (1901)
Karel Krejčík (1903)
Josefa Krejčíková (1905)
Josef Krejčík (1913)
Karel Grill (1926)
Luděk Fresl (1945)
K. B. Jirák (1972)
Růžena Freslová Jiráková roz. Krejčíková (1950)
Anna Lupíšková (1895)
Antonín Lupíšek (1905)
Karel Lupíšek (1919)
Karel Lupíšek (1924)
Marie Lupíšková (1929)
Alois Cvikr (1951)
Jaroslav Gruber (1959)
Karel Juza (1994)
Věra Gauseová (1929)
Karel Gause (1950)
Amalie Gauseová (1959)
Alexandr Antonov (1979)
Jiřina Antonová (1981)
František Šíp (1896)
František Stuchlík (1920)
Barbora Stuchlíková (1922)
Josefa Šípová (1961)
Antonín Šíp (1961)
Josef Šíp (1972)
Žofie Šípová (1977)
Vojtěch Josífek (1901)
Otuška Josífková (1925)
Barbora Josífková (xxxx)
Josef Platz (1944)
Josef Platz (1965)
Václav Platz (1972)
Jan Platz (1980)
Toša Platzová (1988)
Krista Platzová (1999)
František Roznětinský (1928)
Jaroslav Roznětinský (1941)
Anna Roznětinská (1976)
Karel Vosmik (1930)
Blažena Vosmiková (1969)
Václav Kozák (1899)
Barbora Kozáková (1909)
Václav Kozák (1936)
Barbora Kozáková (1949)
Anna Kozáková Hubičková (1945)
Helena Černá (1998)
Capa Miletič (1899)
Sara Miletičová roz. Subotičová (1899)
Co?uja Subotič (1901)
Žofije Subotičová roz. Varsau (1907)
Vlasta Vaníčková (1986)
Josef Vaníček (1989)
Rodina Sauerova (xxxx)
Anežka Veselská (1995)
Josef Veselský (1981)
Antonín Kubáň (1984)
Antonín Štrunc (1894)
Marie Štruncová (1917)
Valentín Klečka (1909)
Kateřina Klečková (1923)
Filomena Veverková (1934)
Václav Veverka (1946)
František Veverka (1960)
Valburga Filipová roz. Wasserbauerová (1950)
Anežka Julišová roz. Přenosilová (1903)
Josef Novotný (1923)
Josef Tůma (1939)
Jos. Tůmová (1941)
Václav Schmidt (1897)
Viktorek Schmidt (xxxx)
Růženka Schmidtová (xxxx)
Aninka Schmidtová (xxxx)
Josefa Schmidtová (1931)
Antonín Schmidt (1936)
Helena Schmidtová (1942)
Václav Schmidt (1965)
Josef Pilař (1954)
Božena Pilařová (1983)
Anna Maderová (1952)
Jaroslav Mader (1967)
Dagmar Maderová (1985)
Václav Mader (1992)
Marie Jozífková (1937)
Václav Jozífek (1939)
Václav Jozífek (1949)
Anna Hujová (1900)
Julie Hájková (1962)
Zdeňka Hájková (1986)
Marie Mrkvičková (1973)
Marie Černíková (1956)
Václav Černík (1974)
Anna Erhartová (1934)
Karel Zabloudil (1937)
Jan Zabloudil (1961)
Ant. Zabloudilová (1968)
František Zabloudil (1968)
Josef Opička (1978)
Julius Kovacs (1987)
Marie Opičková (1992)
Antomie Carvanová (194x)
Zděna Ptačinská (1974)
Václav Ptačinský (1983)
Karel Kadlečka (1967)
Marie Kadlečková (1984)
Rodina Prokopova (xxxx)
Zdeňka Šleichrtová (1988)
Rodina Trumperova (xxxx)
Josef Šiller (1943)
Rodina Mošnova (xxxx)
Žofie Řečinská (1936)
Božena Řečinská (1954)
Václav Řečinský (1972)
Jan Kvíčala (1948)
Františka Kvíčalová (1962)
Josef Řezanka (1951)
Anna Řezanková (1985)
Josef Celina (1976)
Karel Bříza (1987)
Božena Břízová (1979)
Františka Zoubková (1920)
Antonín Kopka (1932)
Ludmila Kopková (1965)
Ladislav Kopka (2001)
František Dvořák (1949)
Josef Dvořák (1957)
Mařenka Hoffmannová (1909)
Jan Hoffmann (1926)
Antonie Hoffmannová (1930)
Josef Zimák (1944)
Františka Zimáková (1953)
Alžběta Hamplová (1960)
Karel Zimák (1985)
Alžběta Zimáková (1997)
Marcelka Spínová (1972)
Adolf Petrák (1956)
Anna Petráková (1981)
Zdeněk Žůček (1979)
Věra Žůčková (2001)
Václav Syrovátka (1947)
Václav Syrovátka (1977)
Marie Syrovátková (1992)
Terezie Mrázková (1920)
Terezie Kosinová (1976)
Anna Malečková (1952)
František Šedivý (1992)
Karla Volfová (1963)
Zdenka Škvorová (1976)
Růžena Luňáková (1988)
Zdeněk Lalák (1988)
Josef Večeřa (1984)
Michal Korec (1996)
Milada Málková Jarošová (1962)
Josef Jaroš (1962)
Josef Řípa (1940)
Václav Maštalíř (1955)
Emilie Řípová (1959)
Františka Jedličková (1938)
Jan Jedlička (1970)
Marie Čelikovská (1950)
Jaroslav Šetina (1976)
Malvína Šetinová (1982)
Žofie Černá (1968)
Vojtěch Gábor (1982)
Alžběta Gáborová (xxxx)
Jaroslav Homola (1973)
Rodina Jonášova (xxxx)
Vilém Haager (1910)
Marie Haagerová (1950)
Oldřich Haager (1963)
Oldřich Haager (1967)
Věra Haagerová (1970)
Wojciech Ruszkiewicz (1999)
Karolina Posadovská (1934)
Jindřich Kott (1977)
Jaroslav Kott (1981)
Marie Kottová (1989)
Antonie Černá (1910)
Kateřina Černá (1930)
Karel Černý (1931)
Jarka Kallašová (1928)
Josef Kallaš (1939)
Barbora Marvanová (1945)
Antonín Marvan(1949)
Jan Kneisl (1971)
Anna Klenovcová (1937)
Josef Klenovec (1940)
Bohuslav Zelenka (1951)
Aloisie Zelenková (1989)
Rudolf Ráž (1923)
Marie Rážova (1932)
Jiří Ráž (1984)
Oldřich Mládek (1994)
Marie Hodovalová (1962)
Leopold Ciml (1919)
Alžběta Cimlová roz. Astrová (1944)
Elinka Cimlová (1945)
Hubet Škarka (1920)
Marie Škarková (1934)
Antonín Škarka (1961)
Anežka Škarková (1989)
Božena Pecharová (1996)
František Placák (2000)
František Všetečka (1902)
Terezie Všetečková (1914)
Josef Rudolf (1949)
Marie Rudolfová (1959)
Marie Ziegenfussová (1986)
Michael Ziegenfuss (1966)
Jan Lidický (1889)
Dorotha Ptáčková (1905)
Marie Lidická (1919)
Jan Hubálovský (1936)
Marie Hubálovská (1964)
Jan Hubálovský (1990)
Ela Hubálovská (1991)
František Dolejší (1951)
Anastazie Dolejší (1957)
Valdemar Novák (1993)
Karel Černý (1994)
Růžena Černá roz. Dolejší (1994)
František Žáček (1961)
Miloslava Žáčková (1961)
Věruška Žáčková (1961)
Rodina Vlašínova (xxxx)
Rodina Novotných (xxxx)
http://czech.stonepics.com/
Download

Olšany Cemetery - Olšanské Hřbitovy olsansky\CZ00045\Olsansky