Systém živočichů
Triiblastika, Druhoústí
Kmen: Strunatci – Chordata
Podkmen: Obratlovci – Vertebrata
Nadtřída: Čelistnantci – Gnathostomata
Třída: Savci – 5322 druhů
Podtřída: Prototheria (vejcorodí)
Řád: Monotremata (ptakořitní)
Ptakopysk podivný, Ježura australská
Podtřída: Theria (živorodí)
Infratřída: Metatheria (vačnatí)
Řád: Didelphimorphia (vačice)
Vačice Derbyho, Vačice vydří
Řád: Paucituberculata (vačíci)
Vačík tlustoocasí, Vačík rejsčí
Řád: Microbiotheria (kolokolové)
Kolokolo
Řád: Notoryctemorphia (vakokrti)
Vakokrt písečný
Řád: Dasyuromorphia (kunovci)
Čeleď:
Vakovlkovití
Vakovlk poslední 1936
Mravencojedovití
Mravencojed žíhaný
Kunovcovití
Ďábel medvědovitý, Kunovec tečkovaný
Řád: Peramelemorphia (bandikuti)
Čeleď:
Bantikutovití
Bandikut krátkonosý
Bandikutcovití
Bandikut nosatý
Řád: Diprotodontia (dvojitozubci)
Čeleď:
Possumovití
Kuskusovití
Kuskus skvrnitý
Vakoveverkovití
Vakoplchovití
Koalovití
Koala
Vombatovití
Vombat obecná
Klokan obrovský
Infratřída: Placentalia (placentálové)
Řád: Afrosoricida - Afričtí hmyzožravci
Čeleď:
Zlatokrti
Bodlíni
Krtobodlín rýžový, Bodlín ježkovitý
Řád: Macroscelidea (bércouni)
Bércoun zlatořitný, Bércoun Petersův
Řád: Tubulidentata (hrabáči)
Hrabáč kapský
Řád: Hyracoidea (damani)
Daman skalní, Daman stepní
Řád: Proboscidea (chobotnatci)
Slon africký, S.indický, Slon pralesní
Řád: Sirenia (sirény)
Kapustňák širokonosý, Dugong indický
Chudozubí
Řád: Cingulata (pásovci)
Pásovec devítipásý, P. velký, P.kulovitý
Chudozubí
Řád: Pilosa (lenochodi, mravenečníci)
Mravenečník čtyřprstý
Řád: Scandentia (tany)
Tana obecná
Řád: Dermoptera (letuchy)
Letucha malajská
Řád: Primates (primáti)
Podřád: strepsirhinní primáti
Lori ryšavý, Komba ušatá, Lemur kata,
Outloň váhavý, Lemur tmavý, Indri
Podřád: haplorhinní primáti
Infrařád: Nártouni
Nártoun západosundský
Infrařád: Vyšší primáti
Parvořád: Širokonosí
Malpa kapucínská, Chápani Vřešťani
Parvořád: Úzkonosí
Makak, Kočkodan, Hulman, Lagur, Kahau
Nadčeleď: Lidoopi
Šimpanz učenlivý, Gorila horská,
Orangutan sumaterský
Řád: Lagomorpha (zajíci)
Čeleď: Zajícovití
Zajíc polní, Králík divoký
Čeleď: Pišťuchovití
Pišťuchá horská
Řád: Erinaceomorpha – ježci a srstíni
Čeleď: Ježkovití
Ježek západní, J.východní oba ČR
Řád: Soricomorpha
Čeleď: Rejskovití
Rejsek malý, R.obecný, R.horský,
R.černý, R.vodní, Bělozubka šedá,
B.bělobřichá všichni ČR
Čeleď: Krtkovití
Krtek obecný ČR
Řád: Chiroptera (letouni)
Čeleď: Vrápencovití
vrápenec malý, vrápenec velký–zatoulává
se oba ČR
Čeleď: Netopýrovití
netopýr velký, n. východní – vzácně, n.
velkouchý , n. vousatý , n. Brandtův , n.
řasnatý, n. vodní
Řád: Pholidota (luskouni)
Luskoun
Řád: Carnivora (šelmy)
čeleď:
psovití Canidae
(vlk obecný, šakal obecný, psík
mývalovitý, liška obecná)
čeleď:
medvědovití Ursidae (medvěd hnědý), Panda
velká
čeleď:
tuleňovití
tuleň
lachtanovití
lachtan
mrožovití
mrož
skunkovití
skunk
medvídkovití Procyonidae (mýval severní) nosál
kunovití
nandini
Nandinie
asijští linsangové
čeleď:
kočkovití Felidae
(kočka divoká, rys ostrovid)
cibetkovití
Cibetka africká
hyenovití
Hyena skvrnitá
proomykovití
Surikama
čeleď:
madagaskarské šelmy
lasicovití Mustelidae
podčeleď: kuny Mustelinae
podčeleď: jezevci Melinae
podčeleď: vydry Lutrinae
Řád: Perissodactyla (lichokopytníci)
Řád: Artiodactyla (sudokopytníci)
Podřád: Nepřežvýkavci
Čeleď:
pekariovití (Tayassuidae)
hrochovití (Hippopotamidae)
prasatovití (Suidae)
Podřád: Velbloudi
Čeleď:
velbloudi
lami
Podřád: Přežvýkavci
Čeleď:
kančilovití (Tragulidae)
kabarovití (Moschidae)
žirafovití (Giraffidae)
vidlorohovití (Antilocapridae)
jelenovití (Cervidae)
Fosa
(kuna skalní, kuna lesní,
hranostaj, kolčava, tchoř
tmavý, tchoř stepní, norek
evropský, norek americký)
rosomák
(jezevec lesní)
(vydra říční)
prase divoké a p. domácí
jelen evropský, jelen sika, srnec
obecný
turovití (Bovidae)
Řád: Cetacea (kytovci)
Řád: Rodentia (hlodavci)
čeleď: veverkovití Sciuridae
(veverka obecná, sysel obecný)
čeleď: bobrovití Castoridae
(bobr evropský)
čeleď: myšivkovití Zapodidae (myšivka horská)
čeleď: křečkovití Cricetidae
(křeček polní)
čeleď: hrabošovití Arvicolidae (hraboš polní, hraboš mokřadní,
hrabošík podzemní, norník rudý,
hryzec vodní, ondatra pižmová)
čeleď: myšovití Muridae
(myšice lesní, m. temnopásá, m.
malooká, m. křovinná, myška
drobná, myš domácí, potkan,
krysa obecná)
čeleď: plchovití Gliridae
(plch lesní, plch zahradní, plch
velký, plch lískový)
čeleď: nutriovití Myocastoridae (nutrie)
hutiovití
morčatovití
Morčeperuánské
agutiovití
viskačovití
Aguti zlatý
nutriovití
-
mláďata se živí mlékem - mléčné žlázy
ve středním uchu 3 kůstky
spodní čelist je tvořena jedinou párovou kostí a
je připojená k lebce druhotným čelistním
kloubem na kosti spánkové, bikondilně
heterodontní chrup
5stálá tělesná teplota
apomorfie savců - rozvoj koncového mozku –zejména druhotné kůry
izokortex
rohovatějící pokožka se žlázami, srst
úplně rozdělené srdce,zachovaný levý oblouk
aorty, červené krvinky bezjaderné
svalnatá bránice podílející s na dýchání
říje buď jednou za sezónu (monoestrické druhy) nebo vícekrát
(polyestrické druhy), druhově specifická doba březosti
mláďata se rodí buď holá, vyžadující intenzívní péči matky
(nidikolie) nebo plně vyvinutá, schopná ihned následovat matku
(nidifugní).
Download

ZDE - Sweb.cz