Zaměstnanci školy
Ředitel školy : Mgr. Milan Fus
Zástupce ředitele : Mgr. Ivana Janíková
Třídní učitelé :
1.A
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6.A
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B
Mgr. Anatoli Březná
Mgr.Alena Szczepanská
Mgr. Šárka Malcharová
Mgr. Světluše Foltýnová
Mgr. Soňa Ochmanová
Mgr. Vlasta Kramná
Mgr. Jarmila Folvarčná
Mgr. Martin Ošelda
Šárka Šteffková
Mgr. Martina Jaglařová
Miroslava Ociepková
Dagmar Murová
Mgr. Barbara Tyrajová
Mgr. Jana Klčová
Mgr. Robert Kaleta
Mgr. Hana Dumbrovská
Zastupující :
Mgr. Hana Dumbrovská
Mgr. Barbara Tyrajová
Mgr. Martina Jaglařová
Michal Starostka
Mgr. Eliška Ulmanová
Mgr. Jana Klčová
Dagmar Murová
Netřídní učitelé :
Šárka Matyášová
Filip Janík
Mgr. Lea Dudová
Michal Starostka
Mgr. Jela Široká
Mgr. Eliška Ulmanová
Liběna Greplová
Renáta Křehlíková
-
učitelka I.st.
učitel II.st
učitelka II.st
učitel II.st
učitelka II.st
výchovná poradkyně
vedoucí vychovatelka školní družiny
vychovatelka školní družiny
Celkem pedagogických pracovníků :
26
THP :
Jitka Pavelková
- tajemnice školy
Miroslava Sečková - ekonomka
Celkem THP : 2
Download

zaměstnanci školy