HISTORIZACE
STŘEDNÍ EVROPY
PÁTEK 14. LISTOPADU
Panelová diskuse
Téma:
a) Dějiny klasické filologie a archeologie
b) Možnosti další spolupráce na poli výzkumu dějin
klasické filologie a archeologie
11.00
Závěr workshopu
Klasická filologie a archeologie
na českých a slovenských univerzitách
v 19. a 20. století
ÚSTAV HISTORICKÝCH VĚD
9.00–11.00
Akce je realizována v rámci projektu OP VK 2.3 „Historizace střední Evropy“
jako téma pro rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu, inovací, vzdělávání
a zapojení současných a budoucích vědecko-výzkumných pracovníků
do mezinárodních VaV aktivit CZ.1.07/2.3.00/20.0031.
projekty.slu.cz/historizace | facebook.com/uhv.cz
MEZINÁRODNÍ WORKSHOP - PROGRAM
13.-14. listopadu 2014
Opava
Kampus Hradecká 17,
odpočívárna nad H3 (H0)
Akce je realizována v rámci projektu OP VK 2.3 „Historizace
střední Evropy“ jako téma pro rozvoj lidského potenciálu v oblasti
výzkumu, inovací, vzdělávání a zapojení současných a budoucích
vědecko-výzkumných pracovníků do mezinárodních VaV aktivit
CZ.1.07/2.3.00/20.0031
HISTORIZACE STŘEDNÍ EVROPY
Klasická filologie a archeologie na českých
a slovenských univerzitách v 19. a 20. století
ČTVRTEK 13. LISTOPADU
8.30
Zahájení workshopu
(Karla Vymětalová)
8.45
Jana Kepartová
Karlova univerzita, Praha
Výuka antických dějin na Karlo-Ferdinandově
(ještě nerozdělené) univerzitě v Praze
9.15
Karla Vymětalová
Slezská univerzita v Opavě
Theodor Hopfner – badatel ve víru dějin
9.45–10.15
přestávka
10.15
Jan Janoušek
Univerzita Palackého, Olomouc
Wessely papyri Pragenses
10.45
Ivana Koucká
Univerzita Palackého, Olomouc
Historikové starověku v Československém historickém ústavu v Římě
11.15
Erika Juriková
Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko
Známe i neznáme osobnosti slovenskej klasickej filológie
11.45–13.45 oběd
13.45
Nicol Sipekiová
Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko
Odborne i populárne o klasickej filológii na Slovensku
vo 20. storočí
14.15
Alexandra Ostertagová
Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Snahy Antonína Kolářa o vydanie slovenskej
encyklopédie antiky
14.45
Tomáš Klokner
Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
Miloslav Okál a jeho odborná činnosť zo začiatku
60. rokov 20. storočia
15.15–15.45 přestávka
15.45
Katarina Karabová
Trnavská univerzita, Trnava, Slovensko
Pôsobenie profesora Jana Buriana
na slovenských univerzitách
16.15
Tomáš Jeniš
Masarykova univerzita, Brno
Sláva a stín. (Jan Šprincl a Jiří Farský)
16.45
Lubor Kysučan
Univerzita Palackého, Olomouc
Mezi represí, kontrolou a podporou.
Postavení klasických oborů v době
reálného socialismu v letech 1948-1989
Download

program - Slezská univerzita v Opavě